ПРАВОВА ДОПОМОГА

...

Правова допомога — це послуги із захисту прав та інтересів громадян, юридичних осіб, в тому числі держави, у державних органах і в судах, перед будь-якими фізичними і юридичними особами. Поняття «юридичні послуги» і «юридична допомога» і «правова допомога» є тотожними.


  До юридичних послуг відносяться:
 • надання консультацій і пояснень з юридичних питань, усних і письмових довідок щодо чинного законодавства (Юридична консультація - різновид професійної правової підтримки при вирішенні питань в галузі цивільного, житлового, сімейного, земельного права, тощо. Сфера: юридичний супровід операцій пов’язаних з переходом прав власності; підбір НПА (нормативно – правових актів); консультування з супутніх питань.);
 • оформлення позовних заяв, скарг та інших документів правового характеру;
 • здійснення представництва інтересів громадян, установ, підприємств і організацій за їх дорученням у судах та інших державних органах у цивільних, господарських справах і справах про адміністративні правопорушення;
 • здійснення представництва громадян і захист їхніх прав і законних інтересів у центральних і місцевих органах виконавчої влади і в органах місцевого самоврядування;
 • здійснення правового обслуговування установ, підприємств і організацій;
 • здійснення правового обслуговування зовнішньоекономічної діяльності фізичних і юридичних осіб.

  Ви можете отримати такі види правової підтримки:
 • Надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань, правовий супровід діяльності юридичних і фізичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, держави;
 • Складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру;
 • Захист прав, свобод і законних інтересів особи, яка притягається до адміністративної відповідальності під час розгляду справи про адміністративне правопорушення;
 • Представництво інтересів потерпілого під час розгляду справи про адміністративне правопорушення, прав і обов’язків потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача у кримінальному провадженні;
 • Представництво інтересів фізичних і юридичних осіб у судах під час здійснення цивільного, господарського, адміністративного та конституційного судочинства, а також в інших державних органах, перед фізичними та юридичними особами;