ОЦІНКА МАЙНА

...

Оцінка майна та майнових прав в тому числі об'єктів в матеріальній формі, будівель та споруд (включаючи їх невід'ємні частини), машин, обладнання, транспортних засобів тощо; паїв, цінних паперів; нематеріальних активів, в тому числі об'єктів права інтелектуальної власності; цілісних майнових комплексів всіх форм власності.

Оцінка майна, майнових прав (далі - оцінка майна) - це процес визначення їх вартості на дату оцінки за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами, і є результатом практичної діяльності суб'єкта оціночної діяльності.

Фахівцями здійснюється постійний моніторинг ринку нерухомого майна в м. Львові та області. Наявність фундаментальної бази, яка включає інструментарій, методологію, архів та досвід оцінювачів дозволяє з високою точністю визначати різноманітні види вартості майна (ринкова, ліквідаційна вартість, вартість заміщення (відтворення), вартість ліквідації, спеціальна вартість, інвестиційна вартість, вартість у використанні, оціночна вартість, тощо).

Експертна оцінка будівель та споруд у Львові та Львівській області:

  • оцінка житлового будинку,
  • оцінка гуртожитку,
  • оцінка готелю,
  • оцінка ресторану,
  • оцінка торговельного будинку,
  • оцінка торгового центру (оцінка супермаркету),
  • оцінка промислової будівлі,
  • оцінка резервуарів, оцінка силосів, оцінка складів
Експертна оцінка машини, обладнання, транспортних засобів
Експертна оцінка землі Львів Львівська область
Оцінка будівель сільськогосподарського признчення:
корiвника, телятника, стайнi, свинарника, кошари, кiнних заводів, собачих розплiдників, птахофабрики, зерносховища, складів, надвiрних будiвль, пiдвалу, винокурнi, виннi ємностi, теплицi, сiльськогосподарськi силоси та т. iн.
Оцінка бізнесу та прав в бізнесі
Оцінка паїв, цінних паперів; оцінка нематеріальних активів, в тому числі об'єкти права інтелектуальної власності; Оцінка цілісних майнових комплексів
Оцінка майнових прав

Business Valuation, Asset Valuation, Real Estate Valuation. Valuation of land, buildings, and/or plant and machinery.
Незалежна оцінка майна Львів. Експертна оцінка квартир Львів. Оцінка оцінка землі. Експетрна грошова оцінка земельних ділянок Оцінка майна Львів
Працюємо на території Львова. Львівської області, західна Україна