Експертна оцінка незавершеного будівництва Львів

Об’єкти незавершеного будівництва – будівлі, споруди або передавальні пристрої, які фактично не експлуатуються внаслідок того, що перебувають у недобудованому стані. Сюди можна віднести як об’єкти які не добудовані, а також ті, які не введені в екплуатацію за актом готовності і не зареєстровані (для нерухомості).

Визначення вартості об’єкту неравершеного будівництва (об’єктів незавершеного будівництва) проводиться за процедурою встановленою постановою КМУ від 10 вересня 2003 р. N 1440.

Вартість об’єктів незавершеного будівництва визначається із застосуванням витратного, порівняльного підходів, а також шляхом поєднання усіх методичних підходів (як різниця між прогнозованою ринковою вартістю об’єкта оцінки за умови НЕВ після завершення його будівництва і введення в експлуатацію та приведеними до поточної вартості витратами на завершення будівництва і введення цього об’єкта в експлуатацію).

Оцінка об’єкта незавершеного будівництва вимагає врахування ступеня готовності об’єкта, стану будівельних конструкції, наявність комунікацій, розташування, аналізу найбільш ефективного використання (НЕВ), тощо.

Оцінювачі компанії пропонують послуги з оцінки вартості незавершеного будівництва для наступних цілей:

  • постановка об’єкта незавершеного будівництва на баланс підприємства (визначення ринкової вартості об’єкта незавершеного будівництва, визначення справедливої вартості об’єкта незавершеного будівництва, іншого виду вартлості)
  • оцінка об’єкту незавершеного будівництва для цілей бухгалтерського обліку
  • оцінка об’єктів незавершеного будівництва для застави (для забезпечення виконання зобов’язань)
  • прийняття рішень про подальше використання об’єкта незавершеного будівництва (реорганізація, реструктуризація, банкрутство підприємства)
  • оцінка ОНБ для укладення цивільно правових угод
  • прорахунок ефективності використання об’єкту незавершеного будівництва та доцільності капіталовкладень