Експертна оцінка нежитлового приміщення

Наразі в законодавстві широко використовується термін «нежитлове приміщення». Однак, саме поняття нежитлових приміщень, в загальному, нормативно не сформульоване. За виключенням поняття, що використовується у вузькому значенні – тільки щодо нежитлових приміщень, які розташовані в житловому будинку.

Нежилі приміщення – це приміщення в жилих будинках, призначені для торговельних, побутових та інших потреб непромислового характеру (випливає з ст. 3 ЖК від 30.06.1983 № 5464-X).

Нежитлове приміщення – приміщення в структурі житлового будинку, що не відноситься до житлового фонду. Є самостійним об’єктом цивільно-правових відносин (ДБН В.2.2-15-2005).

Недоліки законодавства є однією з причин виникнення проблем правозастосовчого характеру, а також
служать підґрунтям для дискусії про існування нежитлового приміщення як самостійного об’єкту цивільних
прав і його правову природу.

Узагальнене визначення пропонує В.С.ЛОГВІН в публікації ПОНЯТТЯ НЕЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ ЯК ОБ’ЄКТА ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ:

Нежитлове приміщення – це відокремлене в натурі приміщення, призначене для використання в цілях, не пов’язаних з мешканням в цьому приміщенні та/або обслуговуванням інших приміщень будівлі, яке є самостійним нерухомим майном і об’єктом цивільних прав.

Джерело: http://smf.in.ua/node/3455; http://kul.kiev.ua/images/chasop/2013_2/196.pdf Оцінка нежитлових приміщень Львів Львівська область