Бал бонітету

Бонітування ґрунтів – порівняльна оцінка якості ґрунтів за їх основними природними властивостями, що мають сталий характер і суттєво впливають на врожайність сільськогосподарських культур, вирощуваних у конкретних природно-кліматичних умовах ();

Дані бонітування ґрунтів є складовою частиною державного земельного кадастру та є основою проведення економічної оцінки сільськогосподарських угідь і враховуються при визначенні екологічної придатності ґрунтів для вирощування сільськогосподарських культур, а також втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва. Дані з економічної оцінки земель є основою при проведенні нормативної грошової оцінки земельних ділянок, аналізі ефективності використання земель порівняно з іншими природними ресурсами та визначенні економічної придатності земель сільськогосподарського призначення для вирощування сільськогосподарських культур. Грошова оцінка земельних ділянок залежно від призначення та порядку проведення може бути нормативною і експертною.

Нормативна грошова оцінка агровиробничої групи ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району, здійснюється за формулою:

Гагр = Гу × Багр : Б

де Гагр – нормативна грошова оцінка агровиробничої групи ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району, гривень за гектар; Гу – норматив капіталізованого рентного доходу відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва та Севастополя, гривень за гектар; Багр – бал бонітету агровиробничої групи ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району; Б – середній бал бонітету ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва та Севастополя.

Для отримання балу бонітету агровиробничої групи ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району ( Багр  = Гагр: Гу x Б ), можна скористатисть наступним алгоритмом:

Итак заходите на портал “Общенациональной (всеукраинской) нормативной денежной оценки земель сельскохозяйственного назначения” (https://ngo.land.gov.ua/uk/map/) – находите на карте интересующую вас почву в соответствующем природно-сельскохозяйственном районе (в подавляющем большинстве случаев её можно достаточно быстро найти возле интересующего вас места, если просто слегка порыскать вокруг), нажимаете “Розрахувати НГО” и рисуете на агрогруппе произвольный контур (в моем случае методом случайного тыка получилась агрогруппа 53г в Белоцерковско-Мироновском природно-сельскохозяйственном районе Киевской области) и выбираете “По координатам” (главное нарисовать полигон так, чтобы в него не попадали другие агрогрупы). У меня получился контур площадью 0,2285 га, при чем добрые разработчики указали оценку контура по отдельным угодьям (запоминаем её).

Далее заглядываем в “Довідник балів бонітету по ПСГ районам” (https://ngo.land.gov.ua/uk/catalog/) и, посмотрев по соответствующему району норматив капитализированного рентного дохода и средний бал бонитета (их тоже запоминаем), делаем несложный расчет баллов бонитета соответствующей агрогруппы почв по каждому угодью (вуаля!):1) пашня (залежи): 8664,25 / 0,2285 / 36533,86 х 53 = 55;2) пастбища: 2447,99 / 0,2285 / 5453,27 х 28 = 55;3) луга: 3036,34 / 0,2285 / 7730,17 х 32 = 55;4) многолетние насаждения: 16292,72 / 0,2285 / 62737,55 х 44 = 50.Так что математика вещь суровая, поэтому от знающего методику оценки землеустроителя показателям бонитировки никуда не скрыться.

Перелік територіальних зон (груп об’єктів Державного земельного кадастру) та Перелік агровиробничих груп ґрунтів наведено – Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру . Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Перелік, Форма типового документа, План, Заява, Рішення, Протокол, Довідка, Витяг, Повідомлення від 17.10.2012 № 1051

Джерело: Андрій Мартин https://www.facebook.com/groups/vikno.okno/permalink/1483345308524364/?app=fbl

<<< Повернутись