Експертна оцінка землі Львів

Експертна грошова оцінка земельних ділянок – результат визначення вартості земельної ділянки та пов’язаних з нею прав оцінювачем (експертом з питань оцінки земельної ділянки) із застосуванням сукупності підходів, методів та оціночних процедур, що забезпечують збір та аналіз даних, проведення розрахунків і оформлення результатів у вигляді звіту.

Земельна ділянка – частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами.

Об’єктами оцінки земель є: територія адміністративно-територіальних одиниць або їх частин, території оціночних районів та зон, земельні ділянки чи їх частини або сукупність земельних ділянок і прав на них, у тому числі на земельні частки (паї), у межах території України.

Залежно від мети та методів проведення оцінка земель поділяється на такі види:

Грошова оцінка земельних ділянок залежно від призначення та порядку проведення може бути нормативною і експертною.

Експертна грошова оцінка земельних ділянок та прав на них проводиться з метою визначення вартості об’єкта оцінки.

Експертна грошова оцінка земельних ділянок використовується при здійсненні цивільно-правових угод щодо земельних ділянок та прав на них.

Експертна грошова оцінка земельних ділянок проводиться у разі:

  • відчуження та страхування земельних ділянок;
  • застави земельної ділянки;
  • визначення інвестиційного вкладу в реалізацію інвестиційного проекту на земельні поліпшення;
  • визначення вартості земельних ділянок, у разі якщо вони вносяться до статутного фонду господарського товариства;
  • визначення вартості земельних ділянок при реорганізації, банкрутстві або ліквідації господарського товариства (підприємства);
  • виділення або визначення частки  у складі земельних ділянок, що перебувають у спільній власності;
  • відображення вартості земельних ділянок та права користування земельними ділянками у бухгалтерському обліку;
  • визначення збитків власникам або землекористувачам
  • у всіх інших випадках грошова оцінка земельних ділянок може проводитися за згодою сторін.

Експерта грошова оцінка земельних ділянок у Львові, Львівській області проводиться спеціалістами компанії, що мають значний досвід в даній галузі.