Метод середньозваженої вартості капіталу (WACC)

Основним методом розрахунку ставки дисконту для інвестованого капіталу є метод середньозваженої вартості капіталу, який ґрунтується на врахуванні норм доходу на власний та запозичений капітал з урахуванням розміру часток власного та запозиченого капіталу в інвестованому капіталі.

(1)   \begin{equation*}  WACC=R_E\times\frac{E}{V}+R_d \times \frac{D}{V}\times(1-T_c) \end{equation*}

Де:

Re = Вартість власного капіталу (Cost of equity)
Rd = Вартість позикового капіталу (Cost of debt)
E = Величина власного капітала (Market value of equity)
D = Величина позикового капіталу (Market value of debt)
V = E + D
E/V = частка власного капіталу в структурі джерел фінансування (Percentage of financing that is equity)
D/V = частка позикового капіталу в структурі джерел фінансування (Percentage of financing that is debt)
Tc = Податок на прибуток (Corporate tax rate)

<<< Повернутись

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>