Net Working Capital

Робочий капітал – вартість оборотних активів цілісного майнового комплексу, що зменшена на величину його короткострокових (поточних) зобов’язань ( Про затвердження Національного стандарту N 3 “Оцінка цілісних майнових комплексів”Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 № 1655 );

Робочий капітал – різниця між оборотними активами підприємства та його короткостроковими зобов’язаннями. Тобто, робочий капітал є тією частиною оборотних активів, яка фінансується за рахунок власних коштів та довгострокових зобов’язань. Наявність робочого капіталу свідчить про те, що підприємство не тільки здатне сплатити власні поточні борги, а й має фінансові ресурси для розширення діяльності та інвестування. Для визначення величини робочого капіталу слід від суми підсумків розділів II і III активу балансу відняти підсумок розділу III пасиву. (Агентство з питань запобігання банкрутству, Наказ “Про затвердження Методики проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану підприємств та організацій” від 27.06.1997 N 81)

Net working capital is the difference between a business’s current assets and its current liabilities.