free cash flow

The DCF valuation will differ depending on whether the objective is to establish the Enterprise Value or Equity Value and will determine the type of cash flow to be projected, as follows:

  • Free cash flow to the company (or debt free cash flow) is used for the valuation of Enterprise Value (FCFEn);
  • Free cash flow to the firm is the cash flow to all the company’ share-holders. This type of cash flow is used for the valuation of Equity Value (FCFF).

Free Cash Flow Formula starting with Net Income:

  • Чистий грошовий потік для інвестованого капіталу (FCFEn) на кожен рік (квартал, місяць) прогнозного періоду розраховується як прогнозована величина чистого прибутку, розрахована за умови припущення про відсутність витрат на сплату відсотків за довгостроковим боргом, збільшена на прогнозовану суму амортизації, що врахована в складі витрат під час визначення величини чистого прибутку, зменшена на величину прогнозованого приросту робочого капіталу (збільшена на величину зменшення робочого капіталу) і зменшена на величину прогнозованих капітальних інвестицій за відповідний період.

FCFEn=Net Income + Depreciation & amortization + Interest x (1-tax) + changes in Working Capital – Capital Expenditure

  • Чистий грошовий потік для власного капіталу (FCFF) на кожен рік (квартал, місяць) прогнозного періоду розраховується як прогнозована величина чистого прибутку, збільшена на прогнозовану суму амортизації, що врахована в складі витрат під час визначення величини чистого прибутку, зменшена на величину прогнозованого приросту робочого капіталу (збільшена на величину зменшення робочого капіталу) зменшена на суму прогнозованих капітальних інвестицій та збільшена на величину приросту довгострокових зобов’язань (зменшена на величину зменшення довгострокових зобов’язань) за відповідний період.

FCFF = Net Income + Depreciation & Amortization + Changes in WC + Capex + Net Borrowings

Джерело:

  • EUROPEAN BUSINESS VALUATION STANDARDS (EBVS)
  • Про затвердження Національного стандарту N 3 “Оцінка цілісних майнових комплексів”Постанова Кабінету Міністрів України; Стандарт від 29.11.2006 № 1655

Повернутись