Метод дисконтування грошового потоку

Розрахунок вартості підприємтсва (ЦМК, ТОВ, тощо)  здійснюється за формулою

(1)   \begin{equation*}  V=\sum_{t=1}^{N}\frac{FCFF_t}{{(1+D_r)}^{t}}+\frac{Terminal_Value}{{(1+D_r)}^{N}}+S_p \end{equation*}

  • FCFF – чистий грошовий потік
  • Dr – ставка дисконту (метод екстракції (Market-Extraction Method); метод кумулятивної побудови (build-up method); метод середньозваженої вартості капіталу (WACC); модель оцінки капітальних активів САРМ (Capital Asset Pricing Model))
  • Terminal Value – вартість реверсії
  • Sp – надлишкове майно (surplus property)

Є три варіанти розрахунку Terminal Value:

1.       Модель постійного росту (Perpetuity Growth Method or Gordon Growth Perpetuity Model)

(2)   \begin{equation*}  Terminal_Value=\frac{FCFF_N \times (1+Growth Rate)}{(D_r-Growth Rate)} \end{equation*}

2.       Модель відсутності зростання  (No Growth Perpetuity Model)

(3)   \begin{equation*}  Terminal_Value=\frac{FCFF_N}{D_r} \end{equation*}

3.       Виходячи з мультиплікаторів (Exit Multiple Method)

(4)   \begin{equation*}  Terminal_Value={EBITDA }\times {M} \end{equation*}

Даний метод є важливим елементом при оцінці підприємства (оцінка бізнесу)

<<< Повернутись

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>