Asset-based approach

Згідно Національного стандарту 3 основним методом майнового підходу до оцінки цілісного майнового комплексу є метод накопичення активів (Asset-based approach).

Метод накопичення активів полягає у визначенні чистої вартості активів цілісного майнового комплексу. Чиста вартість активів цілісного майнового комплексу  визначається як різниця між вартістю активів та вартістю його  зобов’язань [1]

The asset-based approach is a generally accepted business valuation approach. The asset-based approach to business valuation should not be con-fused with the cost approach to property valuation [2].

The cost approach is a generally accepted approach to value individual tangible assets and intangible assets. In the application of the asset-based approach, analysts often use the cost approach to value certain categories of the company tangible assets or intangible assets.

The asset-based approach is based on the following relationship:

(1)   \begin{equation*}  {V}={A}-{L} \end{equation*}

  • V – the value of the total company equity
  • A – the value of the total company assets(both tangible and intangible)
  • L – the value of the total company liabilities (both recorded and contingent)

[1] Про затвердження Національного стандарту N 3 “Оцінка цілісних майнових комплексів” Постанова Кабінету Міністрів України; Стандарт від 29.11.2006 № 1655
[2] Thought Leadership Discussion Fundamentals of the Asset-Based Business Valuation Approach Weston C. Kirk and Kyle J.  Wishing www.willamette.com/insights_journal/18/winter_2018_1.pdf

<<< Повернутись