Оцінка цілісного майнового комплексу Оцінка бізнесу

Корпоративна частка – частка (пай, акції) господарського товариства, що утворене на основі цілісного майнового комплексу [1]; Оцінка корпоративних прав – це процес визначення вартості усього підприємства, або певної частини, яка належить засновникові. В результаті оцінки корпоративних прав встановлюється реальна вартість компанії і формується висновок про вартість бізнесу або долі в ньому (корпоративних прав, акцій).

Для проведення оцінки цілісного майнового комплексу застосовуються такі основні методичні підходи [2]:

  • Майновий (Cost Approach);
  • Дохідний (Income approach);
  • Порівняльний (Market approach).

Майновий підхід застосовується для визначення ринкової вартості цілісного майнового комплексу у разі, коли саме зазначений підхід відбиває типову логіку потенційних покупців, яка ґрунтується на усталеній практиці, зокрема під час оцінки цілісного майнового комплексу, ринкова вартість якого визначається поточною вартістю ймовірного результату ліквідації зазначеного майнового комплексу. Основним методом майнового підходу до оцінки цілісного майнового комплексу є метод накопичення активів (asset-based approach). Оцінювачами може застосовуватися метод поточної вартості ймовірного результату ліквідації цілісного майнового комплексу, а також інші методи майнового підходу, доцільність застосування яких у конкретній ситуації необхідно обґрунтувати.

Дохідний підхід до проведення оцінки цілісного майнового комплексу ґрунтується на застосуванні оціночних процедур переведення очікуваних доходів (чистих грошових потоків або дивідендів) у вартість цілісного майнового комплексу. Оцінка цілісного майнового комплексу проводиться з урахуванням поточного фінансового стану підприємства, цілісний майновий комплекс якого оцінюється, та прогнозних показників діяльності такого майнового комплексу. Основним методом дохідного підходу, що застосовується для проведення оцінки цілісних майнових комплексів, є метод дисконтування грошового потоку.

Основними методами порівняльного підходу до оцінки цілісних майнових комплексів є метод ринку капіталу та метод ринкових угод.  Метод ринку капіталу ґрунтується на припущенні про рівноцінність ринкової вартості цілісного майнового комплексу його ринковій капіталізації або можливій ринковій капіталізації з урахуванням вартості прав контролю. Метод ринкових угод ґрунтується на припущенні про еквівалентність ринкової вартості цілісного майнового комплексу цінам продажу подібних цілісних майнових комплексів. Як базовий показник для зазначеного методу застосовуються ціни продажу та ціни пропонування подібних цілісних майнових комплексів або ціни продажу та ціни пропонування їх корпоративних часток, що характеризуються певними правами контролю.

[1]  Постанова КМУ від 29 листопада 2006 р. N 1655 «Про затвердження Національного стандарту N 3 “Оцінка цілісних майнових комплексів”»
[2] International Valuation Standards 2017
[3] Вартість частки учасника при виході з ТОВ

<<< Повернутись

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>