Визначення розміру матеріального збитку в результаті ДТП

Визначення вартості пов’язаної з транспортними засобами доцільне для:

 • визначення ринкової вартості КТЗ, їх складників у разі відчуження;
 • визначення стартової ціни КТЗ для їх продажу на аукціоні чи за конкурсом;
 • визначення вартості КТЗ як об’єкта застави;
 • визначення вартості КТЗ у складі майна фізичних осіб для його декларування;
 • визначення вартості КТЗ для страхування фізичними та юридичними особами;
 • визначення матеріальних збитків, завданих власнику в разі пошкодження КТЗ;
 • визначення вартості відновлювального ремонту КТЗ;
 • визначення вартості КТЗ для розв’язання майнових суперечок;
 • визначення вартості арештованих, конфіскованих або визнаних безхазяйними КТЗ, їх складників у разі вимушеного їх продажу;
 • визначення вартості КТЗ, його складників, що ввозяться на митну територію України;
 • визначення вартості відокремленого КТЗ в складі основних засобів юридичних осіб;

Вартість матеріального збитку (реальні збитки) визначається як вартісне значення витрат, яких зазнає власник у разі пошкодження або розукомплектування КТЗ, з урахуванням фізичного зносу та витрат, яких зазнає чи може зазнати власник для відновлення свого порушеного права користування КТЗ (втрати товарної вартості).

Для визначення вартості матеріального збитку, завданого власнику КТЗ, застосовуються витратний підхід і метод калькуляції вартості відновлювального ремонту.

Вартість матеріального збитку, завданого власнику КТЗ, визначається такою, що дорівнює ринковій вартості КТЗ на момент пошкодження за наявності однієї з нижчезазначених умов: – вартість відновлювального ремонту КТЗ не менша за його ринкову вартість; – сума вартості відновлювального ремонту з урахуванням
значення коефіцієнта фізичного зносу КТЗ і втрати товарної вартості не менша за ринкову вартість КТЗ за умови що вартість ремонту менша вартості ТЗ.

В інших випадках вартість матеріального збитку визначається як сума вартості відновлювального ремонту з урахуванням значення коефіцієнта фізичного зносу складників КТЗ та величини ВТВ (втрати товарної вартості).

У випадку необхідності допоможемо швидко, якісно, здійснити розрахунки вартості, звертайтесь.