Оцінка торговельних марок (знаків для товарів і послуг)

Brand evaluation

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (ст. 492 ЦК).

Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку є чинними протягом десяти років з дати, наступної за датою подання заявки на торговельну марку в установленому законом порядку, якщо інше не встановлено законом. Зазначений строк може бути продовженим щоразу на десять років у порядку, встановленому законом.

Для проведення оцінки торгових марок (оцінки знаків для товарів і послуг) застосовуються такі методичні підходи:

  • дохідний;
  • порівняльний;
  • витратний.

Дохідний підхід застосовується для оцінки торгівельних марок у випадку, коли можливо визначити розмір доходу, що отримує або може отримувати юридична чи фізична особа, якій належать такі права, від їх використання.

Витратний підхід до оцінки знаків для товарів і послуг ґрунтується на визначенні вартості витрат, необхідних для відтворення або заміщення об’єкта оцінки.

Порівняльний підхід до оцінки торгових марок застосовується у разі наявності достатнього обсягу достовірної інформації про ціни на ринку подібних об’єктів та умови договорів щодо розпорядження майновими правами на такі об’єкти.

Під час проведення оцінки майнових прав інтелектуальної власності встановлюються обставини та визначаються обмеження, пов’язані з особливостями таких об’єктів і сфери їх застосовування.

У разі необхідності здійснення оцінки торгівельної марки звертайтесь. Офіс розташований у м. Львові.

Повернутись