Експерта оцінка мансарди Оцінка мезоніну

Поверх мансардний (мансарда) – поверх у горищному просторі, фасад якого повністю або частково утворений поверхнею (поверхнями) похилої чи ламаної покрівлі (ДБН В.2.2 – 15-2005 Житлові будинки. Основні положення).

Подібне визначення наведено в рішенні ЛМР № 442 від 06.07.2007 Про порядок проведення переобладнання горищ на мансардні поверхи або надбудов у житлових будинках на території м.Львова з метою ремонту дахів та розширення житлового фонду :

Мансардний поверх – поверх будинку, розміщений у габаритах даху будинку.

Мансарда – горищне приміщення, розміщене у габаритах даху будинку, яке використовують як житло, так і для господарських потреб та яке забезпечене зовнішніми утепленими огороджуючими конструкціями.

Мезонін – житлова надбудова над частиною житлового будинку, яка поєднана архітектурно і конструктивно з дахом будинку.

Об’єм мансард, мезонінів визначається множенням площ їх горизонтального перерізу по зовнішньому обводу стін на рівні підлоги на висоту від підлоги мансарди (мезоніну) до верху засипки горищного перекриття. У разі криволінійного окреслення перекриття мансарди (мезоніну) приймається середня висота (Наказ N 127 від 24.05.2001).

При визначенні площі мансардного приміщення житлового будинку враховують площу цього приміщення з висотою похилої стелі не менше 1,5 м при нахилі 30 град. до горизонту; 1,1 м при 45 град.; 0,5 м при 60 град. і більше. При проміжних значеннях висота визначається за інтерполяцією. Площу приміщення з меншою висотою враховують у загальній площі з коефіцієнтом 0,7.

Враховуючи різноманітність архітектурно – будівельних рішень даного роду приміщення експертна оцінка мансарди, мезоніну проводиться зазвичай порівняльним підходом з врахуванням елементів витратного.