Послуги


03_law

Юридичні послуги — це послуги із захисту прав та інтересів громадян, юридичних осіб, в тому числі держави, у державних органах і в судах, перед будь-якими фізичними і юридичними особами. Поняття «юридичні послуги» і «юридична допомога» і «правова допомога» є тотожними.

Судова практика >>>

До юридичних послуг відносяться:

 • надання консультацій і пояснень з юридичних питань, усних і письмових довідок щодо чинного законодавства (Юридична консультація – різновид професійної правової підтримки при вирішенні питань в галузі цивільного, житлового, сімейного, земельного права, тощо. Сфера: юридичний супровід операцій пов’язаних з переходом прав власності; підбір НПА (нормативно – правових актів); консультування з супутніх питань.);
 • оформлення позовних заяв, скарг та інших документів правового характеру;
 • здійснення представництва інтересів громадян, установ, підприємств і організацій за їх дорученням у судах та інших державних органах у цивільних, господарських справах і справах про адміністративні правопорушення;
 • здійснення представництва громадян і захист їхніх прав і законних інтересів у центральних і місцевих органах виконавчої влади і в органах місцевого самоврядування;
 • здійснення правового обслуговування установ, підприємств і організацій;
 • здійснення правового обслуговування зовнішньоекономічної діяльності фізичних і юридичних осіб.

Ви можете отримати такі види правової підтримки:

 • Отримати консультацію та роз’яснення щодо правових питань з різних галузей законодавства;
 • Отримати допомогу в складенні позовної заяви, заяв, скарг, листів, претензій та інших документів правового характеру;
 • Замовити проведення правового аналізу справи та підготовка витягу законодавства;
 • Скористатись послугою представництва.

Замовити консультацію, послугу можете телефоном, повідомленням на вкладці Контакти, при зустрічі.


Рішення за деякими справами можна переглянути в розділі: Судова практика


01_appraisal

Оцінка майна – оцінка майна, майнових прав (далі – оцінка майна) це процес визначення їх вартості на дату оцінки за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами, і є результатом практичної діяльності суб’єкта оціночної діяльності /ВРУ Закон № 2658-III від 12.07.2001 «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»/

Об’єкти оцінки – майно та майнові права, які підлягають оцінці. Об’єкти оцінки класифікують за різними ознаками, зокрема, об’єкти оцінки в матеріальній та нематеріальній формі, у формі цілісного майнового комплексу. /Постанова КМУ «Про затвердження Національного стандарту N 1 “Загальні засади оцінки майна і майнових прав” (Національний стандарт, п.3) від 10 вересня 2003 р. N 1440 м.Київ/

Стандарти оцінки майна IVS, EVS, USPAP, НСО >>>

ОБ’ЄКТИ ОЦІНКИ:

Коротко зупинимось на різновидностях об’єктів оцінки, в процесі оцінки майна для визначення оціночної вартості, ринкової вартості, інвестиційної вартості, інших видів вартості, та наведемо їх визначення, експерна оцінка:

НАПРЯМКИ ОЦІНКИ ЗГІДНО НПА:

 1. Оцінка об’єктів у матеріальній формі:
 • 1.1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі експертна грошова оцінка земельних ділянок. Об’єкти у матеріальній формі, що підлягають оцінці, за класифікаційною ознакою – об’єкт: – Земельна ділянка; – Квартира; – Житлове приміщення відмінне від квартири; – Садиба; Будівля (житлові будинки, нежитлові будинки, гуртожитки, готелі, ресторани, торговельні будівлі, промислові будівлі, вокзали, будівлі для публічних виступів, для медичних закладів та закладів освіти та т. ін.); – Нежитлове приміщення; – Споруда; – Інженерні споруди.
 • 1.2. Оцінка машин і обладнання.
 • 1.3. Оцінка дорожніх транспортних засобів. За класифікаційною ознакою – об’єкт: автобус; автомобіль вантажний; автомобіль легковий; мототехніка; напівпричіп; причіп; спеціальний та спеціалізований транспортний засіб.
 • 1.7. Оцінка рухомих речей, крім таких, що належать до машин, обладнання, дорожніх транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів та тих, що становлять культурну цінність.
 1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності:
 • 2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності).
 • 2.2. Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності: літературні та художні твори; комп’ютерні програми; компіляції даних (бази даних); виконання; фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення; винаходи, корисні моделі, промислові зразки; компонування (топографії) інтегральних мікросхем; раціоналізаторські пропозиції; сорти рослин, породи тварин; комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення; комерційні таємниці; інші об’єкти, що згідно із законодавством належать до об’єктів права інтелектуальної власності.

ОБОВ’ЯЗКОВІСТЬ ОЦІНКИ:

В цивільному обігу перебуває багато речей (майна), перехід прав на які відбувається за певними правочинами, відповідно виникає обов’язковість, доцільність проведення оцінки майна. Детальніше

Сфера діяльності

 1. Оцінка майна у Львові та області в т.ч оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, екперна грошова оцінка земельних ділянок,  майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності: практична діяльність з оцінки майна – складання звіту з оцінки майна при розрахунку вартості.
 2. Консультаційна діяльність, яка полягає в наданні консультацій з оцінки майна суб’єктам оціночної діяльності, замовникам оцінки та (або) іншим особам в усній або письмовій формі.
 3. Розрахунок вартості збитку (шкоди).
 4. Складання кошторису на ремонтні роботи.

Ключові слова

оцінка землі експертна грошова оцінка землі експертна грошова оцінка земельних ділянок оцінка майна експертна оцінка незалежна оцінка майна оцінка нерухомості оцінка квартири оцінка магазину оцінка приміщення оцінка обладнання оцінка транспорту оцінка машини переоцінка основних засобів експертна оцінка оцінювач оцінка торгового знаку оцінка торгових марок оцінка знаку для товарів і послуг оцінка торгівельних знаків оцінка нематеріальних активів складання інвестиційного проекту складання бізнес плану розробка бізнес планів розрахунок збитку складання кошторису визначення вартості ремонтних робіт оцінка майна підприємства оцінка бізнесу оцінка підприємства 0677659152


02_consalting

Інвестиційний консалтинг – це проведення консультацій, які мають професійний характер, спрямоване в першу чергу на власників бізнесу, продавців, а також покупців, для рішення питань з використання активів і залучення сторонніх інвестицій. З метою ефективності вкладення засобів і залучення інвесторів для реалізації інвестиційних проектів необхідно комплексне і точне рішення задач фінансового, інвестиційного, операційного і організаційного прогнозування і планування. Залучення наших спеціалістів, дозволить Вам значно скоротити час і ресурси для досягнення бажаного результату, підвищити якість, ефективність і надійність бізнес-рішень.

Розробка бізнес-планів і проектів розвитку

Розробляємо та виконуємо:

 • Бізнес-плани (стандарт UNIDO, TACIS, ЄБРР, тощо)і технічно-економічні обгрунтування інвестиційних проектів у відповідності до міжнародних вимог, стандартів і методик;
 • Підготовка бізнес плану у відповідності до стандартного формату розробленого НЕФКО;
 • Експертизу і коригування інвестиційних проектів;
 • Експертизу фінансових проектів;
 • Фінансове моделювання;
 • Аналіз фінансово – господарської діяльності,
 • тощо.

Бізнес план, інвестиційний проект.

Бізнес план – це документ, який містить усю необхідну інформацію, що характеризує бюджетний, кредитний або інвестиційний проект, обгрунтовує доцільність та можливість його здійснення, демонструє позитивні макроекономічні результати від його реалізації, а також має аргументовано доводити, що позичальник буде в змозі виконати свої зобов’язання.

Техніко-економічне обгрунтування – документ, у якому відображаються основні технічні, організаційні, економічні та інші показники проекту.

Наші фахівці проконсультують Вас у підготовці бізнес-плану будь-якого рівня складності. Наявний значний досвід у написанні бізнес-планів, інвестиційних проектів.

Розробка бізнес плану структурує Ваші уявлення про бізнес допоможе в прийнятті ефективного рішення та стане запорукою успіху.

Також проводимо вибіркові спостереження, дослідження:

 • зміни вартості будівельно-монтажних робіт.
 • зміни ставок орендної плати.
 • зімни вартості нерухомості.
 • дослідження економічних явищ та процесів.
 • тощо.

Замітки за даною тематикою.


04_real_estate

Нерухомість – це земельна ділянка без поліпшень або земельна ділянка з поліпшеннями, які з нею нерозривно пов’язані, будівлі, споруди, їх частини, а також інше майно, що згідно із законодавством належить до нерухомого майна.

Сфера:

 • підготовка аналітичних оглядів ринку нерухомості і його сегментів;
 • проведення вибіркових спостережень ринку нерухомості, тощо.

Пропозиція нерухомості >>>

Об’єктами правочинів можуть виступати: квартира; магазин; офіс; нежитлове приміщення; будинок житловий та нежитловий; будівля; споруда; незавершене будівництво; передавальні пристрої; траспортний засіб; обладнання; механізм; земельна ділянка (експертна грошова оцінка); товари, запаси; основні засоби, нематеріальні активи, незавершенео будівництво, довгострокові фінансові вкладення; довгострокова дебіторська заборгованість та відстрочені податкові активи, поточна дебіторська заборгованість; матеріальні оборотні активи (запаси, товари); довгострокові та поточні фінансові інвестиції; векселі одержані; довгострокові та поточні зобов’язання; цілісний майновий комплекс, паї, цінні папери, майнові права та нематеріальні активи, у тому числі права на об’єкти інтелектуальної власності.