SCU

Деякі висновки Верховного суду

NameОписКатегоріяДжерело
3ВПВСПредставник юридичної особи має право самостійно засвідчити копію довіреності, якщо право засвідчувати своїм підписом копії документів випливає зі змісту виданої йому довіреності та за відсутності у ній відповідного застереження на вчинення певної дії1.1. Адміністративна юрисдикціяВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.01.2020 по 31.01.2020
6ВПВСВимога про скасування рішення комісії електропередавальної організації про визначення обсягу недоврахованої електричної енергії та її вартості є належним способом захисту прав та інтересів відповідного суб’єкта господарювання в контексті його відносин з електропередавальною організацією випадку, якщо сторони не погодили розмір штрафних санкцій за порушення виконання грошового зобов’язання у договорі, а лише зазначили про їх нарахування відповідно до частини шостої статті 231 Господарського кодексу України, штрафні санкції стягненню не підлягають2.1. Господарська юрисдикціяВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.01.2020 по 31.01.2020
8ВПВСВелика Палата Верховного Суду відступила від правових висновків Верховного Суду України щодо цивільної юрисдикції спорів про стягнення з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб залишку коштів гарантованого відшкодування за вкладом та відшкодування моральної шкоди, визначивши, що такі позовні вимоги випливають із дій Фонду з виплати гарантованого відшкодування, а тому підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства2.2. Цивільна юрисдикціяВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.01.2020 по 31.01.2020
11ВПВСВелика Палата Верховного Суду відступила від правового висновку Касаційного адміністративного у суду у складі Верховного Суду щодо порядку подання учасниками справи апеляційних скарг, визначивши, що до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи подання учасниками справи апеляційної скарги може здійснюватися як безпосередньо до апеляційного суду, так і через відповідний суд першої інстанції3.1. Цивільна юрисдикціяВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.01.2020 по 31.01.2020
14ВПВССпір щодо ненадання суб’єктом владних повноважень відповіді на адвокатський запит, направлений на отримання інформації, що має ознаки публічної, підлягає розгляду у порядку адміністративного судочинства4.1. Справи, які підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинстваВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.01.2020 по 31.01.2020
15ВПВССпір щодо оскарження рішення органу місцевого самоврядування про надання дозволу третій особі на встановлення пам’ятника на земельній ділянці, яка частково охоплює земельну ділянку, щодо якої позивачу надано дозвіл на розробку проекту землеустрою, підлягає розгляду у порядку адміністративного судочинства4.1. Справи, які підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинстваВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.01.2020 по 31.01.2020
17ВПВССпір за позовом спадкоємця боржника у виконавчому провадженні до органу державної виконавчої служби з приводу зняття арешту, накладеного на майно спадкодавця, підлягає розгляду у порядку цивільного судочинства4.2. Справи, які підлягають розгляду в порядку цивільного судочинстваВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.01.2020 по 31.01.2020
18ВПВССпір за позовом міської ради про визнання укладеним договору оренди земельної ділянки, сторонами якого (співорендарями) є чотири особи, у тому числі фізичні особи, які не є підприємцями, підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства. Оформлення прав на земельну ділянку, на якій розташована будівля, яка перебуває у спільній власності декількох суб’єктів, можливе шляхом укладення договору оренди земельної ділянки з усіма власниками будівлі, в якому сторонами (орендарями) виступатимуть кілька осіб. У такому випадку договір оренди укладається між органом місцевого самоврядування або органом державної виконавчої влади (орендодавцем) та всіма співвласниками будівлі (співорендарями)4.2. Справи, які підлягають розгляду в порядку цивільного судочинстваВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.01.2020 по 31.01.2020
19ВПВСЗаява про встановлення факту участі в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС не підлягає судовому розгляду, оскільки законом передбачено позасудовий порядок встановлення таких фактів4.2. Справи, які підлягають розгляду в порядку цивільного судочинстваВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.01.2020 по 31.01.2020
20ВПВСПрава особи, порушені невиконанням зобов’язання за договором купівлі-продажу майнових прав на новозбудоване нерухоме майно, повинні захищатися за допомогою норм інституту зобов’язального права, зокрема, шляхом звернення до суду з позовом про відшкодування завданих збитків. Позовні вимоги про визнання права власності осіб, які володіють майновими правами на новозбудоване нерухоме майно є неналежним способом захисту прав такої особи.4.2. Справи, які підлягають розгляду в порядку цивільного судочинстваВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.01.2020 по 31.01.2020
21ВПВСОдночасне пред’явлення позову про витребування майна із чужого незаконного володіння (віндикаційний) і про усунення перешкод у здійсненні права користування та розпорядження своїм майном (негаторний позов) є неможливим4.2. Справи, які підлягають розгляду в порядку цивільного судочинстваВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.01.2020 по 31.01.2020
22ВПВСОскарження дій та рішень державного виконавця, спрямованих на арешт спірного майна особою, яка не є ані стороною, ані учасником виконавчого провадження, однак має речове право на таке майно, не призведе до належного захисту прав. Ефективним способом захисту є звернення до суду з позовом про визнання права та зняття арешту зі спірного майна4.2. Справи, які підлягають розгляду в порядку цивільного судочинстваВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.01.2020 по 31.01.2020
25ВПВСПрипинення банком банківської діяльності можливе виключно у порядку, передбаченому Законом України "Про банки і банківську діяльність" та Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". Перехід прав та обов'язків від банку до наступних осіб, які заявили про своє правонаступництво, не може відбуватися лише на підставі виключення цим банком із своєї назви слова "банк" та виключення з видів своє діяльності "банківської діяльності" без дотримання процедури, встановленої Законом України "Про банки і банківську діяльність"1.1. Господарська юрисдикціяВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.02.2020 по 29.02.2020
26ВПВСПоложення статті 1177 ЦК України передбачають порядок відшкодування шкоди, завданої лише фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення, тому у справах про відшкодування державою шкоди, завданої юридичній особі внаслідок кримінального правопорушення, якщо внаслідок бездіяльності органу досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила злочин, комплексне застосування частини шостої статті 1176 та статті 1177 ЦК України є неможливим. Така юридична особа може звернутися з позовом до держави про відшкодування шкоди, спричиненої надмірною тривалістю кримінального провадження, якщо доведе факт надмірної тривалості досудового розслідування і те, що тим самим їй було завдано матеріальної чи моральної шкоди, та обґрунтує її розмір1.1. Господарська юрисдикціяВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.02.2020 по 29.02.2020
28ВПВСНалежним відповідачем у справах про відшкодування шкоди, завданої органом державної влади, його посадовою або службовою особою, є держава як учасник цивільних відносин. Незалучення до участі у таких категоріях спорів Державної казначейської служби України чи її територіального органу не може бути підставою для відмови у позові1.2. Цивільна юрисдикціяВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.02.2020 по 29.02.2020
31ВПВСВелика Палата Верховного Суду відступила від правового висновку Верховного Суду України щодо визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, зазначивши, що наявність спору в суді за позовом кредитора до боржника про стягнення суми заборгованості за кредитним договором не спростовує висновок про безспірність заборгованості цього боржника та жодним чином не свідчить про неправомірність вчинення виконавчого напису2.1. Цивільна юрисдикціяВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.02.2020 по 29.02.2020
32ВПВСВелика Палата Верховного Суду підтримала правовий висновок Верховного Суду України щодо моменту набрання чинності договором оренди земельної ділянки, зазначивши, що для визначення початку перебігу та закінчення строку дії договору оренди земельної ділянки має значення не момент його підписання, момент вчинення реєстраційних дій, тобто внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, який містить відомості про речові права на нерухоме майно, їх обтяження, суб'єктів речових прав, технічні характеристики об'єктів нерухомого майна (будівель, споруд тощо), кадастровий план земельної ділянки, а також відомості про правочини, вчинені щодо таких об'єктів нерухомого майна, з якими закон пов'язує набрання чинності договору, саме можливість реалізації сторонами своїх суб'єктивних прав та обов'язків2.1. Цивільна юрисдикціяВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.02.2020 по 29.02.2020
35ВПВСВелика Палата Верховного Суду відступила від правового висновку Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду щодо звернення стягнення на частку у майні, що є у спільній частковій власності, визначивши, що частка у праві спільної часткової власності є самостійним об'єктом цивільних прав, яка може бути об'єктом продажу з публічних (електронних) торгів, передачі стягувачу в рахунок погашення боргу, без її виділу в натурі з об'єкта нерухомого майна. Дії державного виконавця у виконавчому провадженні, які не стосуються правил проведення прилюдних торгів, мають самостійний спосіб оскарження й не можуть бути підставою для визнання прилюдних торгів недійсними3.1. Цивільна юрисдикціяВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.02.2020 по 29.02.2020
36ВПВСВелика Палата Верховного Суду підтримала власний правовий висновок та правовий висновок Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду щодо сплати судового збору особами, які мають статус учасника бойових дій, визначивши, що такі особи звільняються від сплати судового збору на підставі положень пункту 13 частини першої статті 5 Закону України "Про судовий збір" в усіх судових інстанціях під час розгляду справ, пов'язаних з їх соціальним захистом3.1. Цивільна юрисдикціяВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.02.2020 по 29.02.2020
39ВПВССпір за позовом комунального підприємства щодо оскарження рішення міської ради як засновника такого комунального підприємства про його реформування, який обґрунтовується порушенням права на безоплатне отримання у власність процесі реформування майна, підлягає розгляду у порядку господарського судочинства4.1. Справи, які підлягають розгляду в порядку господарського судочинстваВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.02.2020 по 29.02.2020
40ВПВССпір за позовом органу прокуратури в інтересах держави до юридичної особи про стягнення в дохід Державного бюджету України плати за проїзд великовагового транспортного засобу автомобільними дорогами загального користування підлягає розгляду в порядку господарського судочинства4.1. Справи, які підлягають розгляду в порядку господарського судочинстваВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.02.2020 по 29.02.2020
42ВПВСПозовні вимоги учасника товариства про стягнення із товариства заборгованості за договором про надання поворотної фінансової допомоги, укладення якого не вплинуло на корпоративні права такого учасника, підлягають розгляду у порядку цивільного судочинства4.2. Справи, які підлягають розгляду в порядку цивільного судочинстваВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.02.2020 по 29.02.2020
43ВПВССпір за позовом особи, яка перебувала у трудових відносинах із фізичною особою - підприємцем, до державного реєстратора щодо визнання незаконною державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, спрямований на поновлення трудових прав, порушених внаслідок неприпинення трудового договору в установленому законом порядку, підлягає розгляду у порядку цивільного судочинства4.2. Справи, які підлягають розгляду в порядку цивільного судочинстваВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.02.2020 по 29.02.2020
44ВПВССпір за позовом адвоката щодо оскарження наказу директора регіонального центру надання безоплатної вторинної правової допомоги про розподіл справ між адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, підлягає розгляду у порядку цивільного судочинства4.2. Справи, які підлягають розгляду в порядку цивільного судочинстваВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.02.2020 по 29.02.2020
45ВПВСВимоги, які не підлягають розгляду в судовому порядку4.2. Справи, які підлягають розгляду в порядку цивільного судочинстваВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.02.2020 по 29.02.2020
46ВПВСГрошові кошти та валютні цінності, вилучені правоохоронними органами під час досудового розслідування як речові докази, не можуть бути визнані безхазяйними та перераховані до Державного бюджету України у порядку, встановленому статтею 335 ЦК України. Чинним законодавством встановлений позасудовий порядок передачі грошових коштів, вилучених уповноваженими органами під час досудового розслідування, в дохід держави4.2. Справи, які підлягають розгляду в порядку цивільного судочинстваВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.02.2020 по 29.02.2020
47ВПВСОкремою ухвалою суду встановлено строки та порядок її виконання, законодавчо встановлена її обов'язковість до виконання та відповідальність за невиконання чи неналежне виконання, а тому така ухвала не потребує додаткових інструментів примусу до виконання, а зобов'язання до виконання такої ухвали не може бути самостійним предметом позову4.2. Справи, які підлягають розгляду в порядку цивільного судочинстваВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.02.2020 по 29.02.2020
51ВПВСВЕЛИКА ПАЛАТА ВЕРХОВНОГО СУДУ ВІДСТУПИЛА ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ ЩОДО ВІДСУТНОСТІ ПІДСТАВ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ НА ПІЛЬГОВИХ УМОВАХ ОГЛЯДУ НА ВІДСУТНІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ АТЕСТАЦІЇ РОБОЧОГО МІСЦЯ, ВИЗНАЧИВШИ, ЩО НЕПРОВЕДЕННЯ АБО НЕСВОЄЧАСНЕ ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ ВЛАСНИКОМ ПІДПРИЄМСТВА НЕ МОЖЕ БУТИ ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ВІДМОВИ У ПРИЗНАЧЕННІ ПЕНСІЇ ЗА ВІКОМ НА ПІЛЬГОВИХ УМОВАХ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ТАКУ АТЕСТАЦІЮ ПОКЛАДАЄТЬСЯ НА ВЛАСНИКА ПІДПРИЄМСТВА. ВЕЛИКА ПАЛАТА ВЕРХОВНОГО СУДУ ПІДТРИМАЛА ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ, ВІДПОВІДНО ДО ЯКОГО, ЯКЩО ЧЕРГОВА АТЕСТАЦІЯ БУЛА ПРОВЕДЕНА ПОРУШЕННЯМ СТРОКІВ, А ПРАЦІВНИК ДО ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ ВИКОНУВАВ РОБОТУ, ЯКА ДАЄ ПРАВО НА ПЕНСІЮ ЗА ВІКОМ НА ПІЛЬГОВИХ УМОВАХ, ЦЕЙ ПЕРІОД ЙОГО РОБОТИ МАЄ БУТИ ЗАРАХОВАНИЙ ДО ПІЛЬГОВОГО СТАЖУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПОПЕРЕДНЬОЇ АТЕСТАЦІЇ1.1. АДМІНІСТРАТИВНА ЮРИСДИКЦІЯВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.03.2020 по 31.03.2020
53ВПВСВЕЛИКА ПАЛАТА ВЕРХОВНОГО СУДУ ВІДСТУПИЛА ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ ЩОДО ПОРЯДКУ ЗМЕНШЕННЯ СУМИ ВІДШКОДУВАННЯ ЗА ЧАС ЗАТРИМКИ РОЗРАХУНКУ ПРИ ЗВІЛЬНЕННІ ПРАЦІВНИКА, ВИЗНАЧИВШИ, ЩО СУД, КЕРУЮЧИСЬ ПРИНЦИПАМИ СПІВМІРНОСТІ, СПРАВЕДЛИВОСТІ ТА ПРОПОРЦІЙНОСТІ, МОЖЕ ЗМЕНШИТИ РОЗМІР СЕРЕДНЬОГО ЗАРОБІТКУ ЗА ЧАС ЗАТРИМКИ РОЗРАХУНКУ ПРИ ЗВІЛЬНЕННІ ПРАЦІВНИКА НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЧИ ВІН ЗАДОВОЛЬНЯЄ ПОЗОВНІ ВИМОГИ ПРО СТЯГНЕННЯ НАЛЕЖНИХ ЗВІЛЬНЕНОМУ ПРАЦІВНИКОВІ СУМ У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЧИ ЧАСТКОВО1.2. ЦИВІЛЬНА ЮРИСДИКЦІЯВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.03.2020 по 31.03.2020
55ВПВССПІР ЩОДО ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ ОРГАНУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ КОМУНАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ПІДЛЯГАЄ РОЗГЛЯДУ У ПОРЯДКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА2.1. СПРАВИ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ РОЗГЛЯДУ В ПОРЯДКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВАВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.03.2020 по 31.03.2020
56ВПВССПІР ЩОДО СТЯГНЕННЯ З ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ НЕДОРАХОВАНОЇ ТА НЕОТРИМАНОЇ РІЗНИЦІ У ПЕНСІЇ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ ПІДЛЯГАЄ РОЗГЛЯДУ У ПОРЯДКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА2.1. СПРАВИ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ РОЗГЛЯДУ В ПОРЯДКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВАВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.03.2020 по 31.03.2020
58ВПВСПОЗОВНІ ВИМОГИ ЗАЛІЗНИЦІ ДО МІСЬКОЇ РАДИ ПРО СТЯГНЕННЯ ЗБИТКІВ ЗА ПІЛЬГОВЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ, ЗАЯВЛЕНІ НЕ НА ПІДСТАВІ ДОГОВОРУ ПРО ВІДШКОДУВАННЯ КОМПЕНСАЦІЙНИХ ВИПЛАТ ЗА НАДАНИЙ ПІЛЬГОВИЙ ПРОЇЗД, А В СИЛУ ПРЯМОЇ НОРМИ ЗАКОНУ, ПІДЛЯГАЮТЬ РОЗГЛЯДУ У ПОРЯДКУ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДОЧИНСТВА2.2. СПРАВИ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ РОЗГЛЯДУ В ПОРЯДКУ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДОЧИНСТВАВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.03.2020 по 31.03.2020
59ВПВССПІР ЗА ПОЗОВОМ АДВОКАТА ЩОДО ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ ПРЕЗИДІЇ АДВОКАТСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ ПРО ВИКЛЮЧЕННЯ ЙОГО З ЧИСЛА ЧЛЕНІВ ОСТАННЬОГО, А ТАКОЖ ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПРО ПРИПИНЕННЯ АДВОКАТСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ І ПЕРЕДАННЯ ВСЬОГО МАЙНА ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ Є КОРПОРАТИВНИМ ТА ПІДЛЯГАЄ РОЗГЛЯДУ У ПОРЯДКУ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДОЧИНСТВА2.2. СПРАВИ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ РОЗГЛЯДУ В ПОРЯДКУ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДОЧИНСТВАВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.03.2020 по 31.03.2020
61ВПВССПІР ЗА ПОЗОВОМ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ПРО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ОРГАНУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ ЩОДО ВЗЯТТЯ НА БАЛАНС ПОШКОДЖЕНОГО ВНАСЛІДОК НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ З МЕТОЮ ОТРИМАННЯ ГРОШОВОЇ КОМПЕНСАЦІЇ ПІДЛЯГАЄ РОЗГЛЯДУ У ПОРЯДКУ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА2.3. СПРАВИ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ РОЗГЛЯДУ В ПОРЯДКУ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВАВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.03.2020 по 31.03.2020
62ВПВССПІР ЗА ПОЗОВОМ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКА НЕ Є ЧЛЕНОМ ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ (ОСББ), НЕ Є СПІВВЛАСНИКОМ МАЙНА ЧЛЕНІВ ОСББ, НЕ Є ВЛАСНИКОМ ЧИ КОРИСТУВАЧЕМ НЕРУХОМОГО МАЙНА У БУДИНКУ, У ЯКОМУ ДІЄ ОСББ, ЩОДО ВИЗНАННЯ НЕДІЙСНИМ РІШЕННЯ УСТАНОВЧИХ ЗБОРІВ ПРО СТВОРЕННЯ ТАКОГО ОСББ2.3. СПРАВИ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ РОЗГЛЯДУ В ПОРЯДКУ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВАВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.03.2020 по 31.03.2020
63ВПВССКАСУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПІДЛЯГАЄ РОЗГЛЯДУ У ПОРЯДКУ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА2.3. СПРАВИ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ РОЗГЛЯДУ В ПОРЯДКУ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВАВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.03.2020 по 31.03.2020
64ВПВСCПІР ЗА ПОЗОВОМ КОЛИШНІХ ЧЛЕНІВ ПРОФСПІЛКИ ЩОДО ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ ПРОФСПІЛКИ ПРО ВИКЛЮЧЕННЯ ЇХ ІЗ ЧЛЕНІВ ТА ПОНОВЛЕННЯ НА РАНІШЕ ЗАЙМАНИХ ПОСАДАХ НАЛЕЖИТЬ ДО ВИКЛЮЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ПРОФСПІЛОК ТА ЇХ ВНУТРІШНЬО-ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, А ТОМУ НЕ ПІДЛЯГАЄ СУДОВОМУ РОЗГЛЯДУ2.3. СПРАВИ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ РОЗГЛЯДУ В ПОРЯДКУ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВАВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.03.2020 по 31.03.2020
65ВПВСЗАЦІКАВЛЕНА СТОРОНА МАЄ ВЧИНИТИ ПЕВНІ ДІЇ, СПРЯМОВАНІ НА ВІДШКОДУВАННЯ ЗА РАХУНОК ІНШОЇ СТОРОНИ ВИТРАТ НА ПРОФЕСІЙНУ ПРАВНИЧУ ДОПОМОГУ, А ІНША СТОРОНА МАЄ ПРАВО НА ВІДПОВІДНІ ЗАПЕРЕЧЕННЯ ПРОТИ ТАКИХ ВИМОГ, ЩО ВИКЛЮЧАЄ ІНІЦІАТИВУ СУДУ З ПРИВОДУ ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ НА ПРОФЕСІЙНУ ПРАВНИЧУ ДОПОМОГУ ОДНІЙ ІЗ СТОРІН БЕЗ ВІДПОВІДНИХ ДІЙ З БОКУ ТАКОЇ СТОРОНИ.2.3. СПРАВИ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ РОЗГЛЯДУ В ПОРЯДКУ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВАВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.03.2020 по 31.03.2020
66ВПВСПРИ ВИДІЛІ ЧАСТКИ З НЕРУХОМОГО МАЙНА, ЯКЕ Є ОБ'ЄКТОМ СПІЛЬНОЇ СУМІСНОЇ ВЛАСНОСТІ, ВЛАСНИКУ, ЧАСТКА ЯКОГО ВИДІЛЯЄТЬСЯ, ТА ВЛАСНИКУ (ВЛАСНИКАМ), ЧАСТКА ЯКОГО (ЯКИХ) ЗАЛИШАЄТЬСЯ, МАЮТЬ БУТИ ВИДІЛЕНІ ОКРЕМІ ПРИМІЩЕННЯ, ЯКІ ПОВИННІ БУТИ ІЗОЛЬОВАНИМИ ВІД ПРИМІЩЕНЬ ІНШОГО (ІНШИХ) СПІВВЛАСНИКІВ, МАТИ ОКРЕМИЙ ВИХІД, ПІДВЕДЕНУ СИСТЕМУ ВОДОПОСТАЧАННЯ, ВОДОВІДВЕДЕННЯ, ОПАЛЕННЯ ТОЩО, ТОБТО СКЛАДАТИ ОКРЕМИЙ ОБ'ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА2.3. СПРАВИ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ РОЗГЛЯДУ В ПОРЯДКУ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВАВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.03.2020 по 31.03.2020
67ВПВСЗМІНА ЗАКОНОДАВЦЕМ МІНІМАЛЬНОГО РОЗМІРУ АЛІМЕНТІВ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ СТЯГНЕННЮ ПЛАТНИКА АЛІМЕНТІВ НА ОДНУ ДИТИНУ, НЕ Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ЗМІНИ РОЗМІРУ АЛІМЕНТІВ ВІДПОВІДНО ДО СТАТТІ 192 СК УКРАЇНИ, А Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ЗМІНИ МІНІМАЛЬНОГО РОЗМІРУ АЛІМЕНТІВ, ЗАЗНАЧЕНИХ У ВИКОНАВЧОМУ ЛИСТІ У ПРОЦЕДУРІ ВИКОНАННЯ ТА СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ, ТА ВРАХОВУЄТЬСЯ ПІД ЧАС ВИЗНАЧЕННЯ СУМИ АЛІМЕНТІВ АБО ЗАБОРГОВАНОСТІ2.3. СПРАВИ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ РОЗГЛЯДУ В ПОРЯДКУ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВАВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.03.2020 по 31.03.2020
68ВПВССПРАВИ, РОЗГЛЯНУТІ В ПОРЯДКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА2.3. СПРАВИ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ РОЗГЛЯДУ В ПОРЯДКУ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВАВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
70ВПВССПІР ЗА ПОЗОВОМ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОГО АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ПРО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗНЕСТИ ЗА ВЛАСНИЙ РАХУНОК САМОЧИННО ЗБУДОВАНЕ ПРИМІЩЕННЯ НЕ ПОВ'ЯЗАНИЙ З ВИРІШЕННЯМ ПИТАННЯ ЩОДО РЕЧОВОГО ПРАВА, А Є ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИМ І РОЗГЛЯДАЄТЬСЯ В ПОРЯДКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВАВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
71ВПВСОСОБИ, ЯКІ ПРАЦЮВАЛИ НА ПОСАДАХ ФАРМАЦЕВТІВ В АПТЕЧНИХ КІОСКАХ, НАЛЕЖНИХ ФОП, ЗА УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ТАКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ ЛІЦЕНЗІЙ НА ПРОВАДЖЕННЯ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ОТРИМАННЯ ЦИМ АПТЕЧНИМ ЗАКЛАДОМ АКРЕДИТАЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ, МАЮТЬ ПРАВО НА ЗАРАХУВАННЯ СТАЖУ РОБОТИ НА ТАКИХ ПОСАДАХ ДО СПЕЦІАЛЬНОГО СТАЖУ, НЕОБХІДНОГО ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ"ВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
72ВПВССПІР ЩОДО ФОРМУВАННЯ ПЕРЕЛІКУ ВКЛАДНИКІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА ГАРАНТОВАНЕ ДЕРЖАВОЮ ВІДШКОДУВАННЯ КОШТІВ ЗА ВКЛАДАМИ ЗА РАХУНОК ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ У МЕЖАХ ГРАНИЧНОГО РОЗМІРУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ РЕЄСТРУ ВКЛАДНИКІВ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ГАРАНТОВАНИХ ВИПЛАТ, Є ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИМ ТА НАЛЕЖИТЬ ДО ЮРИСДИКЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ З УРАХУВАННЯМ УСТАНОВЛЕНОГО ЗАКОНОМ ГРАНИЧНОГО РОЗМІРУ ВІДШКОДУВАННЯ ЗА ВКЛАДАМИВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
73ВПВССПІР ЗА ПОЗОВОМ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ПРО ОСКАРЖЕННЯ ДІЙ ЩОДО ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ У ЗВ`ЯЗКУ З ОСКАРЖЕННЯМ КОРИСТУВАННЯ І РОЗПОРЯДЖЕННЯ МАЙНОМ (КВАРТИРОЮ) ВІДНОСИТЬСЯ ДО ПРИВАТНОПРАВОВИХ ТА ПІДЛЯГАЄ РОЗГЛЯДУ В ПОРЯДКУ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВАВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
74ВПВСРІШЕННЯ ВИКОНКОМУ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ АКТА ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ТА ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ВЛАСНИКАМ ЗЕМЛІ ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧАМ, А ТАКОЖ РОЗМІРУ ТАКИХ ЗБИТКІВ, НЕ ПІДЛЯГАЄ СУДОВОМУ ОСКАРЖЕННЮ В ПОРЯДКУ ЖОДНОГО СУДОЧИНСТВАВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
75ВПВСВИКЛАДАЧ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ Є ПЕДАГОГІЧНИМ ПРАЦІВНИКОМ ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, ТОБТО ПРАЦІВНИКОМ ОСВІТИ, А ТОМУ СТАЖ РОБОТИ ВИКЛАДАЧЕМ ТА КОНЦЕРТМЕЙСТЕРОМ В ДИТЯЧІЙ МУЗИЧНІЙ ШКОЛІ МАЄ ЗАРАХОВУВАТИСЬ ДО ПІЛЬГОВОГО СТАЖУ ОСІБ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ"ВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
76ВПВСПРИ ОБЧИСЛЕННІ ПЕНСІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ НЕ ВРАХОВУЄТЬСЯ ТАКИЙ СКЛАДОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ЯК ОДНОРАЗОВІ ДОДАТКОВІ ВИДИ ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ЗОКРЕМА ЩОРІЧНІ, ЩОКВАРТАЛЬНІ, РАЗОВІ ДОДАТКОВІ ВИДИ ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЧИ СПЛАЧУЮТЬСЯ З ВКАЗАНИХ ВИДІВ ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДИНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ВНЕСОК НА ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
77ВПВССТЯГНЕННЯ У СУДОВОМУ ПОРЯДКУ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ НА КОРИСТЬ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ ЗАБОРГОВАНОСТІ З ВІДШКОДУВАННЯ ПДВ Є НАЛЕЖНИМ ТА ЕФЕКТИВНИМ СПОСОБОМ ЗАХИСТУВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
78ВПВСРІШЕННЯ ПРО НЕДОВІРУ ГОЛОВІ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ (ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ) КОНСТИТУЦІЙНО ЗАКРІПЛЕНИМ, ДИСКРЕЦІЙНИМ ПОВНОВАЖЕННЯМ ОРГАНУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, А ТОМУ МОЖЕ БУТИ УХВАЛЕНО НЕЗАЛЕЖНО ВІД ПРОВЕДЕННЯ ОБГОВОРЕННЯ ЦЬОГО ПИТАННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ ГОЛОВИ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ (ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ)ВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
79ВПВСФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ, ЯКА МАЛА ПРАВО НА ПЕНСІЮ ЗА ВІКОМ, АЛЕ ВИБРАЛА ПЕНСІЮ У ЗВ'ЯЗКУ З ВТРАТОЮ ГОДУВАЛЬНИКА, МАЄ ПРАВО НА ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД СПЛАТИ ЄДИНОГО ВНЕСКУ НА ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ, ОСКІЛЬКИ ВИБІР ВИДУ ПЕНСІЇ НЕ ПОЗБАВЛЯЄ НАБУТОГО ПРАВА, ЩО ПОВ'ЯЗАНЕ З ПЕВНИМ ВІКОМВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
80ВПВСПОЗОВ ПРО СТЯГНЕННЯ КОМПЕНСАЦІЇ ЗА НЕОТРИМАНЕ ПРОДОВОЛЬЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗА ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ Є ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИМ І ПОВИНЕН ВИРІШУВАТИСЯ В ПОРЯДКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВАВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
81ВПВССПОРИ ЗА ПОЗОВАМИ ОСІБ, ЯКІ НЕ БУЛИ ЗАЯВНИКАМИ ВЧИНЕННЯ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДІЙ, ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРАТОРА ПРО СКАСУВАННЯ ЙОГО РІШЕНЬ ЧИ ЗАПИСІВ ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ СТОСОВНО ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ТА ЇХ ОБТЯЖЕНЬ Є ПРИВАТНОПРАВОВИМИ ТА НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РОЗГЛЯДУ В ПОРЯДКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВАВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
82ВПВССПОРИ ЗА ПОЗОВОМ СУБ'ЄКТА ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРО СТЯГНЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ З ОСОБИ, ЯКА ПЕРЕБУВАЛА НА ПУБЛІЧНІЙ / ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ, ПІДЛЯГАЮТЬ ВИРІШЕННЮ В ПОРЯДКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВАВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
83ВПВССПІР ПРО СТЯГНЕННЯ ВИТРАТ, ПОВ'ЯЗАНИХ З УТРИМАННЯМ ОСОБИ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ МВС, ЯКА У ПОДАЛЬШОМУ ПЕРЕБУВАЛА НА ПУБЛІЧНІЙ / ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ, ПІДЛЯГАЄ ВИРІШЕННЮ В ПОРЯДКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВАВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
84ВПВСНЕПРОВЕДЕННЯ АБО НЕСВОЄЧАСНЕ ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ ВЛАСНИКОМ ПІДПРИЄМСТВА НЕ МОЖЕ БУТИ ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ВІДМОВИ У ПРИЗНАЧЕННІ ПЕНСІЇ ЗА ВІКОМ НА ПІЛЬГОВИХ УМОВАХВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
86ВПВСУ ВИПАДКУ ПРИЗНАЧЕННЯ ОСОБІ ПЕНСІЇ ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАНИ "ПРО ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ", ЯКИЙ ПЕРЕДБАЧАЄ ІНШІ ПІДСТАВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ, А В ПОДАЛЬШОМУ ПРИ ВИЯВЛЕННІ ТАКОЮ ОСОБОЮ БАЖАННЯ ОТРИМУВАТИ ПЕНСІЮ ЗА ВІКОМ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ", МАЄ МІСЦЕ САМЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ ЗА ВІКОМ, А НЕ ПЕРЕВЕДЕННЯ З ОДНОГО ВИДУ ПЕНСІЇ НА ІНШИЙ ЗГІДНО 3 СТПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
87ВПВСПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВОНАСТУПНИЦТВО В РОЗУМІННІ НОРМИ СТПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
88ВПВСШЕСТИМІСЯЧНИЙ СТРОК ЗВЕРНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ СУБ'ЄКТА ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ОБЧИСЛЮЄТЬСЯ З ДНЯ ВИНИКНЕННЯ ПІДСТАВ, ЩО ДАЮТЬ ПРАВО НА ТАКЕ ЗВЕРНЕННЯ, І НЕ ПОВ'ЯЗУЄТЬСЯ З МОМЕНТОМ СТВОРЕННЯ ТАКОГО СУБ'ЄКТА ЧИ НАДІЛЕННЯ ЙОГО ВІДПОВІДНИМИ ФУНКЦІЯМИ ТА КОМПЕТЕНЦІЄЮПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
89ВПВСМАТИ ДИТИНИ-ІНВАЛІДА МАЄ ПРАВО НА ПРИЗНАЧЕННЯ ДОСТРОКОВОЇ ПЕНСІЇ ЗА ВІКОМ РАЗІ НАЯВНОСТІ ВИСНОВКУ ЛІКАРСЬКО-КОНСУЛЬТАТИВНОЇ КОМІСІЇ, ЯКЩО ДИТИНА МАЛА МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ ДЛЯ ВИЗНАННЯ ЇЇ ДИТИНОЮ-ІНВАЛІДОМ ДО ДОСЯГНЕННЯ ШЕСТИРІЧНОГО ВІКУПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
92ВПВСУ ВИПАДКУ ОБ'ЄДНАННЯ ПОЗОВНИХ ВИМОГ ЩОДО ВИКОНАННЯ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРУ ВИМОГАМИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ДОГОВОРІВ ПОРУКИ, УКЛАДЕНИХ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСНОВНОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, СПІР МАЄ РОЗГЛЯДАТИСЯ ЗА ПРАВИЛАМИ ГОСПОДАРСЬКОГО ЧИ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА ЗАЛЕЖНО ВІД СТОРІН ОСНОВНОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
93ВПВССПОЖИВАЧ ЗВІЛЬНЯЄТЬСЯ ВІД СПЛАТИ СУДОВОГО ЗБОРУ ЯК У СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ (ПРИ ПРЕД'ЯВЛЕННІ ПОЗОВУ), ТАК І НА НАСТУПНИХ СТАДІЯХ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
94ВПВСНЕЗАЗНАЧЕННЯ У РЕЗОЛЮТИВНІЙ ЧАСТИНІ РІШЕННЯ СУДУ ПОЧАТКОВОЇ ЦІНИ ПРЕДМЕТА ІПОТЕКИ В ГРОШОВОМУ ВИРАЖЕННІ НЕ МАЄ ВИРІШАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ ТА НЕ ТЯГНЕ ЗА СОБОЮ БЕЗУМОВНОГО СКАСУВАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
95ВПВСУ КРЕДИТНИХ СПОРАХ ПЕРЕБІГ ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ СТОСОВНО КОЖНОГО ЩОМІСЯЧНОГО ПЛАТЕЖУ У МЕЖАХ СТРОКУ КРЕДИТУВАННЯ ПОЧИНАЄТЬСЯ ПІСЛЯ НЕВИКОНАННЯ ЧИ НЕНАЛЕЖНОГО ВИКОНАННЯ (ЗОКРЕМА, ПРОСТРОЧЕННЯ ВИКОНАННЯ) ПОЗИЧАЛЬНИКОМ ОБОВ'ЯЗКУ З ВНЕСЕННЯ ЧЕРГОВОГО ПЛАТЕЖУ Й ОБЧИСЛЮЄТЬСЯ ОКРЕМО ЩОДО КОЖНОГО ПРОСТРОЧЕНОГО ПЛАТЕЖУВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
96ВПВССТАТТЯ 1281 ЦК УКРАЇНИ, ЯКА ВИЗНАЧАЄ ПРЕКЛЮЗИВНІ СТРОКИ ПРЕД'ЯВЛЕННЯ КРЕДИТОДАВЦЕМ ВИМОГ ДО СПАДКОЄМЦІВ ПОЗИЧАЛЬНИКА, ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ І ДО КРЕДИТНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ, ЗАБЕЗПЕЧЕНИХ ІПОТЕКОЮВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
97ВПВСПОЗОВ СУБ`ЄКТА ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПРИВАТНОЇ ОСОБИ ЗА СВІЙ РАХУНОК ПРИВЕСТИ ДО ПОПЕРЕДНЬОГО СТАНУ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК, ПОДАНИЙ НА ВИКОНАННЯ ВЛАДНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ ФУНКЦІЙ ТА СПРЯМОВАНИЙ НА ЗАХИСТ ПУБЛІЧНОГО ІНТЕРЕСУ, ПІДЛЯГАЄ РОЗГЛЯДУ В ПОРЯДКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВАВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
98ВПВСНЕОБЛІКУВАННЯ ЧИ НЕНАЛЕЖНЕ ОБЛІКУВАННЯ БАНКОМ ЗАЛУЧЕНИХ ВІД ЮРИДИЧНИХ ЧИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ КОШТІВ НЕ ВПЛИВАЄ НА ДІЙСНІСТЬ ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
99ВПВСГАРАНТІЇ РІВНОСТІ УЧАСНИКІВ ПРОЦЕСУ ВИМАГАЮТЬ ТОГО, ЩОБ ЗАЯВА ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ ВІДПОВІДАЧА, ЯКИЙ НЕ БРАВ УЧАСТІ В РОЗГЛЯДІ СПРАВИ ВИЗНАЧЕНИХ ЗАКОНОМ ВИПАДКАХ, БУЛА ВИРІШЕНА СУДОМ НА НАСТУПНИХ СТАДІЯХ ПРОЦЕСУ, НАВІТЬ ЗА УМОВИ ЇЇ НЕПОДАННЯ В СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
100ВПВСПЕНЯ ЗА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ПО СПЛАТІ АЛІМЕНТІВ НАРАХОВУЄТЬСЯ НА ВСЮ СУМУ НЕСПЛАЧЕНИХ АЛІМЕНТІВ ЗА КОЖНИЙ ДЕНЬ ПРОСТРОЧЕННЯ ЇЇ СПЛАТИ, А ЇЇ НАРАХУВАННЯ НЕ ОБМЕЖУЄТЬСЯ ТІЛЬКИ ТИМ МІСЯЦЕМ, В ЯКОМУ НЕ ПРОВОДИЛОСЯ СТЯГНЕННЯВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
101ВПВСПРИПИСИ СТВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
102ВПВСРОЗІРВАННЯ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРУ МАЄ НАСЛІДКОМ ПРИПИНЕННЯ НА МАЙБУТНЄ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ КРЕДИТОДАВЦЯ ТА ПОЗИЧАЛЬНИКА, А ТАКОЖ ПРИПИНЕННЯ НА МАЙБУТНЄ ПОРУКИ І ЗАСТАВИ (ІПОТЕКИ) ЗА ОБОВ'ЯЗКАМИ ПОЗИЧАЛЬНИКА, ЯКІ МОЖУТЬ ВИНИКНУТИ, ЗОКРЕМА, ЗА СТВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
103ВПВСШКОДА, ЗАПОДІЯНА ОБ'ЄКТОМ, ВИКОРИСТАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ АБО УТРИМАННЯ ЯКОГО СТВОРЮЄ ПІДВИЩЕНУ НЕБЕЗПЕКУ І ЯКИЙ БУВ ЗАКРІПЛЕНИЙ МІНІСТЕРСТВОМ ОБОРОНИ УКРАЇНИ НА ПРАВІ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗА ВІЙСЬКОВОЮ ЧАСТИНОЮ, ЩО МАЄ СТАТУС ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ВІДШКОДОВУЄТЬСЯ ЦІЄЮ ВІЙСЬКОВОЮ ЧАСТИНОЮВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
104ВПВСУ РАЗІ ЗАЗНАЧЕННЯ У СУДОВОМУ РІШЕННІ ПРО СТЯГНЕННЯ СУМИ КОШТІВ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ З ВИЗНАЧЕННЯМ ЕКВІВАЛЕНТУ ТАКОЇ СУМИ У ГРИВНІ СТЯГУВАЧЕВІ МАЄ БУТИ ПЕРЕРАХОВАНА ВКАЗАНА У РЕЗОЛЮТИВНІЙ ЧАСТИНІ СУДОВОГО РІШЕННЯ СУМА В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ, А НЕ ЇЇ ЕКВІВАЛЕНТ У ГРИВНІВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
105ВПВСНАЯВНІСТЬ СУДОВОГО РІШЕННЯ ПРО ДОСТРОКОВЕ ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ КРЕДИТОРА ЩОДО ВСІЄЇ СУМИ ЗАБОРГОВАНОСТІ, ЯКЕ БОРЖНИК ВИКОНАВ НЕ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ, НЕ Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ НАРАХУВАННЯ ПРОЦЕНТІВ ТА ПЕНІ ЗА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ, Є ПІДСТАВОЮ ВИНИКНЕННЯ ПРАВА НА ОТРИМАННЯ ГАРАНТІЙ НАЛЕЖНОГО ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ВІДПОВІДНО ДО Ч 2 СТ 625 ЦК УКРАЇНИВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
106ВПВСПІСЛЯ ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ПОЗОВ ВЛАСНИКА ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ СЛУЖБОВОГО ЖИТЛА МОЖЕ БУТИ ПРЕД'ЯВЛЕНИЙ УПРОДОВЖ ВСЬОГО ЧАСУ ТРИВАННЯ ПРАВОПОРУШЕННЯ Й НЕ ОБМЕЖУЄТЬСЯ ТРИРІЧНИМ СТРОКОМВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
107ВПВССТРАХОВИК, ЯКИЙ ВИПЛАТИВ СТРАХОВЕ ВІДШКОДУВАННЯ ЗА ДОГОВОРОМ МАЙНОВОГО СТРАХУВАННЯ, ПОВИНЕН ЗВЕРТАТИСЯ З ПОЗОВОМ ДО СТРАХОВИКА, У ЯКОГО ЗАСТРАХОВАНА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОСОБИ, ЯКА ЗАПОДІЯЛА ШКОДУ, А НЕ ДО ЦІЄЇ ОСОБИВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
108ВПВСТИМЧАСОВИЙ ВИЇЗД ЗА КОРДОН У СУПРОВОДІ ОДНОГО З БАТЬКІВ МАЄ ВІДПОВІДАТИ НАЙКРАЩИМ ІНТЕРЕСАМ ДИТИНИ, І ДОЗВІЛ НА ТАКИЙ ВИЇЗД ЗА ВІДСУТНОСТІ ЗГОДИ ДРУГОГО З БАТЬКІВ МОЖЕ БУТИ НАДАНИЙ НА ПІДСТАВІ РІШЕННЯ СУДУ НА ПЕВНИЙ ПЕРІОД, З ВИЗНАЧЕННЯМ ЙОГО ПОЧАТКУ Й ЗАКІНЧЕННЯВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
109ВПВСПОЗОВ СТРАХОВИКА ПОТЕРПІЛОГО, ЯКОМУ ВІН ВІДПРАВИВ СТРАХОВЕ ВІДШКОДУВАННЯ, ДО ВИННОЇ У НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ПРО СТЯГНЕННЯ З НЕЇ СУМИ, ЯКА ПЕРЕВИЩУЄ ОБОВ'ЯЗКОВИЙ ЛІМІТ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЙОГО СТРАХОВИКА, ПІДЛЯГАЄ РОЗГЛЯДУ В ПОРЯДКУ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВАВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
110ВПВСВІДСУТНІСТЬ ДОВІДКИ ПРО ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК ПОЗИВАЧА ЯК ОСОБИ, ЯКА ПЕРЕМІЩУЄТЬСЯ З ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОЇ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ АБО РАЙОНУ АТО, НЕ МОЖЕ БУТИ ПІДСТАВОЮ ДЛЯ НЕВИПЛАТИ ПОЗИВАЧУ СТРАХОВИХ ВИПЛАТВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
111ВПВСПРИ ВИЗНАЧЕННІ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ДИТИНИ ПЕРШОЧЕРГОВА УВАГА ПРИДІЛЯЄТЬСЯ ЯКНАЙКРАЩОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ІНТЕРЕСІВ ДИТИНИ В СИЛУ ВИМОГ СТВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
112ВПВСНА ВІНДИКАЦІЙНІ ПОЗОВИ ДЕРЖАВИ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД (В ОСОБІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ВІДПОВІДНО) ПОШИРЮЄТЬСЯ ЗАГАЛЬНА ПОЗОВНА ДАВНІСТЬВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
113ВПВСВРАХОВУЮЧИ ВСТАНОВЛЕНУ ЗАКОНОДАВЦЕМ ПРАВОВУ ПРИРОДУ ПОРУКИ ЯК ДОДАТКОВОГО (АКЦЕСОРНОГО) ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА ЙОГО ПРЯМУ ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД УМОВ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРУ, НА ПРАВОВІДНОСИНИ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ПІСЛЯ УХВАЛЕННЯ РІШЕННЯ СУДУ ПРО СТЯГНЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ, ПОРУКА НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ, ЯКЩО ІНШЕ НЕ ВСТАНОВЛЕНЕ ДОГОВОРОМ ПОРУКИВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
114ВПВСВІДСУТНІСТЬ НОТАРІАЛЬНО ПОСВІДЧЕНОЇ ЗГОДИ ІНШОГО ЗІ СПІВВЛАСНИКІВ (ДРУГОГО ПОДРУЖЖЯ) НА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ІПОТЕКИ ПОЗБАВЛЯЄ СПІВВЛАСНИКА, ЯКИЙ ВЧИНИВ ПРАВОЧИН, НЕОБХІДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ НА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО РОЗПОРЯДЖЕННЯ СПІЛЬНИМ МАЙНОМВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
115ВПВССПІР ПРО СКАСУВАННЯ РІШЕННЯ, ЗАПИСУ ЩОДО ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВОГО ПРАВА НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ЧИ ОБТЯЖЕННЯ ТАКОГО ПРАВА ЗА ІНШОЮ ОСОБОЮ У ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ПІДЛЯГАЄ РОЗГЛЯДУ ПОРЯДКУ ЦИВІЛЬНОГО АБО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДОЧИНСТВА ЗАЛЕЖНО ВІД СУБ'ЄКТНОГО СКЛАДУ СТОРІНВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
116ВПВССПОРИ ЩОДО ВИКОНАННЯ КРЕДИТНИХ ДОГОВОРІВ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ, ЗОКРЕМА, ПРИ ВИРІШЕННІ ПИТАННЯ ПРО ВИДАЧУ ВИКОНАВЧОГО ЛИСТА НА ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДУ ПРО СТЯГНЕННЯ КРЕДИТНИХ КОШТІВ ІЗ ПОРУЧИТЕЛЯ, МОЖУТЬ РОЗГЛЯДАТИСЯ ТРЕТЕЙСЬКИМИ СУДАМИ ЗА ВІДСУТНОСТІ ІНШИХ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАКОНОМ ЗАБОРОНВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
117ВПВСУ РАЗІ ОТРИМАННЯ У ПОЗИКУ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ ПОЗИЧАЛЬНИК ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ, ЯКЩО ІНШЕ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНЕ ЗАКОНОМ ЧИ ДОГОВОРОМ, ПОВЕРНУТИ ПОЗИКОДАВЦЕВІ ТАКУ СУМУ ГРОШОВИХ КОШТІВ (СУМУ ПОЗИКИ), ТОБТО ТАКУ Ж СУМУ КОШТІВ У ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ, ЯКА ОТРИМАНА У ПОЗИКУВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
118ВПВССПІР ПРО ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАПОДІЯНОЇ ЗДОРОВ'Ю ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ, Є ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИМ, ОСКІЛЬКИ ВИНИК З ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН, ЗА УЧАСТЮ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЯК СУБ'ЄКТА ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ, ПРЕДМЕТОМ ЯКОГО Є СОЦІАЛЬНІ ВИПЛАТИ, ТОМУ ПОВИНЕН РОЗГЛЯДАТИСЯ У ПОРЯДКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВАВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
119ВПВСВЕЛИКА ПАЛАТА ВЕРХОВНОГО СУДУ КОНКРЕТИЗУВАЛА СФОРМОВАНИЙ РАНІШЕ ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ ЩОДО ПОРЯДКУ ОБЧИСЛЕННЯ НЕУСТОЙКИ (ПЕНІ) ЗІ СПЛАТИ АЛІМЕНТІВ, ВИЗНАЧИВШИ, ЩО ОБЧИСЛЕННЯ ПЕНІ ЗА НЕСПЛАТУ АБО ПРОСТРОЧЕННЯ СПЛАТИ АЛІМЕНТІВ ПЕРЕДБАЧАЄ ВРАХУВАННЯ КОЖНОГО ДНЯ ТАКОГО ПРОСТРОЧЕННЯВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
120ВПВСВСТАНОВЛЕНА ПВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
121ВПВСЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ ШЛЯХОМ ВСТАНОВЛЕННЯ У РІШЕННІ СУДУ ПРАВА ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ ВІД СВОГО ІМЕНІ ПРОДАТИ ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ МОЖЛИВЕ ЛИШЕ ЗА УМОВИ, ЩО СТОРОНИ НЕ ПЕРЕДБАЧИЛИ ЦЕЙ СПОСІБ У ДОГОВОРІВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
122ВПВССПІР ПОЗОВОМ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ ДО НОТАРІУСА ПРО ВЧИНЕННЯ ПРОТЕСТУ ПОДАТКОВИХ ВЕКСЕЛІВ ПІДЛЯГАЄ РОЗГЛЯДУ В ПОРЯДКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО, А НЕ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВАВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
123ВПВСПОЗОВНУ ВИМОГУ ЗОБОВ`ЯЗАТИ ПОВЕРНУТИ ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ ВОДНОГО ФОНДУ СЛІД РОЗГЛЯДАТИ ЯК НЕГАТОРНИЙ ПОЗОВ, ЯКИЙ МОЖНА ЗАЯВИТИ ВПРОДОВЖ УСЬОГО ЧАСУ ТРИВАННЯ ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЗАКОННОГО ВОЛОДІЛЬЦЯ ВІДПОВІДНОЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
124ВПВСПІДПИСАННЯ АНКЕТИ-ЗАЯВИ ПРО ПРИЄДНАННЯ ДО УМОВ ТА ПРАВИЛ НАДАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ НЕ МОЖЕ ВВАЖАТИСЬ ДОГОВОРОМ ПРИЄДНАННЯ, У ВИПАДКУ ВІДСУТНОСТІ У ТАКІЙ АНКЕТІ ДОМОВЛЕНОСТІ СТОРІН ПРО СПЛАТУ ВІДСОТКІВ ЗА КОРИСТУВАННЯ КРЕДИТНИМИ КОШТАМИ, ПЕНІ ТА ШТРАФІВ ЗА НЕСВОЄЧАСНЕ ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ, А ТАКОЖ ВІДСУТНОСТІ ПІДТВЕРДЖЕНЬ КОНКРЕТНИХ ЗАПРОПОНОВАНИХ УМОВ ТА ПРАВИЛ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
125ВПВСПРИ ВИРІШЕННІ ПИТАННЯ ПРО РОЗМЕЖУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ СУДІВ ЩОДО РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО ВИЗНАННЯ ПРАВА НА ОТРИМАННЯ ГАРАНТОВАНОГО ВІДШКОДУВАННЯ ЗА ВКЛАДОМ ЗА ПОЗОВОМ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ДО БАНКУ В ОСОБІ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ВИЗНАЧАЛЬНИМ Є ХАРАКТЕР ПРАВОВІДНОСИН, ЯКИХ ВИНИК СПІРВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
126ВПВСПОЗОВНІ ВИМОГИ ПРО СТЯГНЕННЯ З ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЗАЛИШКУ КОШТІВ ГАРАНТОВАНОГО ВІДШКОДУВАННЯ ЗА ВКЛАДОМ, ТРЬОХ ПРОЦЕНТІВ РІЧНИХ, УПУЩЕНОЇ ВИГОДИ ТА МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ ВИПЛИВАЮТЬ ІЗ ДІЙ ФОНДУ З ВИПЛАТИ ГАРАНТОВАНОГО ВІДШКОДУВАННЯ, А ТОМУ ПІДЛЯГАЮТЬ РОЗГЛЯДУ В ПОРЯДКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВАВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
127ВПВСПРАВО ДОВІЧНОГО УСПАДКОВУВАНОГО ВОЛОДІННЯ, НАБУТЕ ОСОБОЮ В ПОРЯДКУ, ВСТАНОВЛЕНОМУ ЗАКОНОМ, НЕ ПРИПИНЯЄТЬСЯ У ЗВ'ЯЗКУ З ЇЇ СМЕРТЮ ТА ВХОДИТЬ ДО СКЛАДУ СПАДЩИНИВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
128ВПВСПРИ ЗДІЙСНЕННІ НОТАРІУСОМ ВИКОНАВЧОГО НАПИСУ ОДИН ЛИШЕ ФАКТ НАЯВНОСТІ СУДІ КРЕДИТНОГО СПОРУ МІЖ КРЕДИТОРОМ І БОРЖНИКОМ НЕ СВІДЧИТЬ ПРО ТЕ, ЩО ЗАБОРГОВАНІСТЬ НЕ Є БЕЗСПІРНОЮВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
129ВПВССУД МОЖЕ ЗМЕНШИТИ РОЗМІР СЕРЕДНЬОГО ЗАРОБІТКУ ЗА ЧАС ЗАТРИМКИ РОЗРАХУНКУ ПРИ ЗВІЛЬНЕННІ ПРАЦІВНИКА НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЧИ ВІН ЗАДОВОЛЬНЯЄ ПОЗОВНІ ВИМОГИ ПРО СТЯГНЕННЯ НАЛЕЖНИХ ЗВІЛЬНЕНОМУ ПРАЦІВНИКОВІ СУМ У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЧИ ЧАСТКОВОВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
130ВПВСПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
131ВПВСПЕРЕДАЧА ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ ВІДПОВІДНО ДО СТАТЕЙ 36, 37 ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ІПОТЕКУ" Є СПОСОБОМ ПОЗАСУДОВОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ, ЯКИЙ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА ЗГОДОЮ СТОРІН БЕЗ ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
132ВПВССТРОК ПРЕД'ЯВЛЕННЯ КРЕДИТОРОМ ВИМОГ ДО ПОРУЧИТЕЛЯ ПРО ПОВЕРНЕННЯ БОРГОВИХ СУМ, ПОГАШЕННЯ ЯКИХ ЗГІДНО З УМОВАМИ ДОГОВОРУ ВИЗНАЧЕНО ПЕРІОДИЧНИМИ ПЛАТЕЖАМИ, ПОВИНЕН ОБЧИСЛЮВАТИСЯ З МОМЕНТУ НАСТАННЯ СТРОКУ ПОГАШЕННЯ КОЖНОГО ЧЕРГОВОГО ПЛАТЕЖУ ЗА ОСНОВНИМ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
133ВПВСПОРЯДОК І НАСЛІДКИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ ВИЗНАЧАЮТЬСЯ ДОМОВЛЕНІСТЮ СТОРІН, А КОШТИ ПОВЕРТАЮТЬСЯ ЗА ПРИНЦИПОМ ЧЕРГОВОСТІПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
134ВПВСОБОВ'ЯЗОК ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ КРЕДИТОРІВ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКА ПЕРЕБУВАЄ У СТАНІ ЛІКВІДАЦІЇ, ПОКЛАДАЄТЬСЯ НА ЛІКВІДАЦІЙНУ КОМІСІЮ (ЛІКВІДАТОРА), А НЕ ДЕРЖАВНОГО ВИКОНАВЦЯ У ПОРЯДКУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ" У РЕДАКЦІЇ, СТАНОМ НА СЕРПЕНЬ 2013 РОКУПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
135ВПВСПРИ ВИРІШЕННІ СПОРІВ ЗА ВИМОГАМИ НОВОГО ВЛАСНИКА ЖИТЛА ПРО УСУНЕННЯ ПЕРЕШКОД У КОРИСТУВАННІ ВЛАСНІСТЮ ШЛЯХОМ ВИСЕЛЕННЯ КОЛИШНЬОГО ВЛАСНИКА ЖИТЛА, ЯКЕ БУЛО ПРЕДМЕТОМ ІПОТЕКИ, СУДАМ СЛІД ЗАСТОСОВУВАТИ ПОЛОЖЕННЯ СТПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
136ВПВСУ СПОРАХ ПРО ВИТРЕБУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, ЩО ВИБУЛА ІЗ ВОЛОДІННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПІДСТАВІ РІШЕННЯ СУДУ, ЯКЕ БУЛО СКАСОВАНЕ, ВІДЧУЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ВВАЖАЄТЬСЯ ТАКИМ, ЩО ЗДІЙСНЕНО ПОЗА ВОЛЕЮ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
137ВПВСПІСЛЯ ПОНОВЛЕННЯ ПРАЦІВНИКА НА РОБОТІ ВИПЛАЧЕНА ЙОМУ ВИХІДНА ДОПОМОГА СИЛУ ВИМОГ СТПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
138ВПВСПІСЛЯ ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ СПІР ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ МАЙНА, НАЛЕЖНОГО ОСОБІ, ЯКА НЕ БУЛА СТОРОНОЮ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ, З-ПІД АРЕШТУ, НАКЛАДЕНОГО СЛІДЧИМ У КРИМІНАЛЬНІЙ СПРАВІ, ПІДЛЯГАЄ РОЗГЛЯДУ В ПОРЯДКУ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВАПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
139ВПВСПРОВЕДЕННЯ ПРИЛЮДНИХ ТОРГІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ МАЙНА ЗА ЦІНОЮ, ВИЗНАЧЕНОЮ ЗВІТОМ ПРО ОЦІНКУ МАЙНА, ЯКИЙ УТРАТИВ ЧИННІСТЬ, Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ВИЗНАННЯ ЦИХ ТОРГІВ НЕДІЙСНИМИ ЗА УМОВИ ПОРУШЕННЯ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ОСОБИ, ЯКА ЇХ ОСПОРЮЄ І ДОВЕДЕННЯ ТАКОГО ПОРУШЕННЯ ПРАВ ПОКЛАДАЄТЬСЯ НА ОСОБУ, ЯКА ОСПОРЮЄ ПРИЛЮДНІ ТОРГИПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
140ВПВСПЕРЕДАЧА ДЕРЖАВНИМ ВИКОНАВЦЕМ СТЯГУВАЧУ НЕРЕАЛІЗОВАНОГО НА ПРИЛЮДНИХ ТОРГАХ АРЕШТОВАНОГО МАЙНА БОРЖНИКА В РАХУНОК ПОГАШЕННЯ ЙОГО БОРГУ ОФОРМЛЮЄТЬСЯ ШЛЯХОМ ПРИЙНЯТТЯ ДЕРЖАВНИМ ВИКОНАВЦЕМ ПОСТАНОВИ ТА СКЛАДЕННЯ АКТА ПРО ПЕРЕДАЧУ МАЙНА СТЯГУВАЧУ, ЯКИЙ Є ПІДСТАВОЮ ВИНИКНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ОБОВ'ЯЗКІВПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
141ВПВСНЕМОЖЛИВО ЗВЕРНУТИ СТЯГНЕННЯ НА КВАРТИРУ ЯК НА ЧАСТИНУ ОБ`ЄКТА НЕРУХОМОГО МАЙНА (ЧАСТИНУ ПРЕДМЕТА ІПОТЕКИ) В РАЗІ ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТОМ ІПОТЕКИ ЗА ДОГОВОРОМ ІПОТЕКИ БУДИНКУ У ЦІЛОМУ, А НЕ ОКРЕМИХ КВАРТИРПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
142ВПВСНЕЗАЛЕЖНО ВІД ПОВАЖНОСТІ ПРИЧИНИ ПРОПУСКУ СТРОКУ АПЕЛЯЦІЙНОГО ОСКАРЖЕННЯ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ВІДМОВЛЯЄ У ВІДКРИТТІ АПЕЛЯЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ РАЗІ, ЯКЩО АПЕЛЯЦІЙНА СКАРГА ПРОКУРОРА, ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЧИ ОРГАНУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПОДАНА ПІСЛЯ СПЛИВУ ОДНОГО РОКУ З МОМЕНТУ ОГОЛОШЕННЯ ОСКАРЖУВАНОГО СУДОВОГО РІШЕННЯПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
143ВПВСДОГОВІР ДАРУВАННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА, УКЛАДЕНИЙ МІЖ БЛИЗЬКИМИ РОДИЧАМИ МЕТОЮ ПРИХОВАННЯ ЦЬОГО МАЙНА ВІД КОНФІСКАЦІЇ ЧИ ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ТАКЕ МАЙНО В РАХУНОК ПОГАШЕННЯ БОРГУ, МОЖЕ БУТИ ВИЗНАНО ФІКТИВНИМПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
144ВПВСВІДСОТКИ ЗА ДОГОВОРОМ БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ НАРАХОВУЮТЬСЯ З МОМЕНТУ ЗАКІНЧЕННЯ СТРОКУ ДОГОВОРУ ДО МОМЕНТУ ЗДІЙСНЕННЯ ВИПЛАТИ, ПРИ ЦЬОМУ ДО ТАКИХ ПРАВОВІДНОСИН ВЖЕ НЕ МОЖУТЬ ЗАСТОСОВУВАТИСЯ ПОЛОЖЕННЯ ВІДПОВІДНОГО ДОГОВОРУ (ЗОКРЕМА ЩОДО РОЗМІРУ ВІДСОТКІВ) У ЗВ'ЯЗКУ ІЗ ЗАКІНЧЕННЯМ СТРОКУ ЙОГО ДІЇПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
147ВПВССПІР ЗА ПОЗОВОМ ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ ПРО ОСКАРЖЕННЯ УСТАНОВЧИХ ЗБОРІВ ОСББ ТА СКАСУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ОСТАННЬОГО ПІДЛЯГАЄ РОЗГЛЯДУ В ПОРЯДКУ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДОЧИНСТА ЯК СПІР МІЖ НЕПРИБУТКОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
148ВПВСВАРТІСТЬ ЧАСТИНИ МАЙНА ТОВАРИСТВА, НАЛЕЖНА ДО СПЛАТИ УЧАСНИКУ, ЯКИЙ ВИХОДИТЬ ІЗ ЦЬОГО ТОВАРИСТВА, МАЄ ВИЗНАЧАТИСЯ НЕ З БАЛАНСОВОЇ ВАРТОСТІ, З ДІЙСНОЇ (РИНКОВОЇ) ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА ОЦІНКИ, ПРОПОРЦІЙНО ДО ЧАСТКИ УЧАСНИКА В СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВАВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
149ВПВСПРИ ВИРІШЕННІ ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАННЯ ЗАЯВЛЕНИХ ЗАБЕЗПЕЧЕНИХ КРЕДИТОРСЬКИХ ВИМОГ ТА ВКЛЮЧЕННЯ ЇХ ОКРЕМО ДО РЕЄСТРУ СУДИ ПОВИННІ ЗАСТОСОВУВАТИ СТВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
150ВПВСПРАВО КРЕДИТОРА (ПОТЕРПІЛОГО) НА ОТРИМАННЯ ВІДШКОДУВАННЯ ЗАВДАНОЇ ЙОМУ ШКОДИ ШЛЯХОМ ВИКОНАННЯ СТРАХОВИКОМ ЗА ДОГОВОРОМ (ПОЛІСОМ) ОСЦПВВНТЗ УЗЯТИХ НА СЕБЕ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ НЕ Є БЕЗУМОВНИМ, А ПОВ'ЯЗУЄТЬСЯ З ПОДАННЯМ ДО ТАКОГО СТРАХОВИКА ЗАЯВИ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВОЇ ВИПЛАТИ (ВІДШКОДУВАННЯ) УПРОДОВЖ ОДНОГО РОКУ З МОМЕНТУ СКОЄННЯ ДТПВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
151ВПВССПРАВИ У СПОРАХ МІЖ СУБ'ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ДЕ ОДНІЄЮ ЗІ СТОРІН Є БАНК, ПОВНОВАЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЯКОГО ЗДІЙСНЮЄ ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ПІД ЧАС ПРОЦЕДУРИ ВИВЕДЕННЯ ТАКОГО БАНКУ З РИНКУ АБО ЙОГО ЛІКВІДАЦІЇ, ТОМУ ЧИСЛІ В ОСОБІ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ (ОСІБ) ФОНДУ, ВІДНОСЯТЬСЯ ДО ЮРИСДИКЦІЇ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
152ВПВСРІШЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПРО ПЕРЕДАЧУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ВЛАСНІСТЬ (ОРЕНДУ), ЯКЕ МАЄ ОЗНАКИ НЕНОРМАТИВНОГО АКТА ТА ВИЧЕРПУЄ СВОЮ ДІЮ ПІСЛЯ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ, МОЖЕ ОСПОРЮВАТИСЯ З ТОЧКИ ЗОРУ ЗАКОННОСТІ, А ВИМОГИ ПРО ВИЗНАННЯ РІШЕННЯ НЕЗАКОННИМ - РОЗГЛЯДАТИСЯ В ПОРЯДКУ ЦИВІЛЬНОГО АБО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДОЧИНСТВАВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
153ВПВССУД МАЄ ТЛУМАЧИТИ НЕЗНАЧНІ ПОМИЛКИ ТА НЕТОЧНОСТІ В НАЗВІ АРБІТРАЖНОЇ УСТАНОВИ, ЩО ПЕРЕДБАЧЕНА В АРБІТРАЖНІЙ УГОДІ, НА КОРИСТЬ МІЖНАРОДНОГО КОМЕРЦІЙНОГО АРБІТРАЖУВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
154ВПВСПОЗОВНА ВИМОГА ПРО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НАДАТИ (ПІДПИСАТИ) АКТ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ Є НЕНАЛЕЖНИМ СПОСОБАМ ЗАХИСТУ ПРАВ, ОСКІЛЬКИ НЕ ПРИЗВОДИТЬ ДО ПОНОВЛЕННЯ ПРАВА, А ОТЖЕ, НЕ ПІДЛЯГАЄ РОЗГЛЯДУ В СУДОВОМУ ПОРЯДКУВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
155ВПВСРОЗІРВАННЯ СТОРОНАМИ ДОГОВОРУ, ВИКОНАНОГО ПОВНІСТЮ АБО ЧАСТКОВО, НЕ ПОЗБАВЛЯЄ СТОРОНИ ПРАВА НА ЗВЕРНЕННЯ В МАЙБУТНЬОМУ З ПОЗОВОМ ПРО ВИЗНАННЯ ТАКОГО ДОГОВОРУ НЕДІЙСНИМВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
156ВПВСПІСЛЯ ПРИЙНЯТТЯ СУДОМ РІШЕННЯ ПРО РОЗСТРОЧКУ АБО ВІДСТРОЧКУ ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ ГРОШОВЕ ЗОБОВ`ЯЗАННЯ БОРЖНИКА НЕ ПРИПИНЯЄТЬСЯ, ТОМУ ПЕРЕДБАЧЕНІ СТВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
157ВПВСВИЗНАННЯ НІКЧЕМНОГО ПРАВОЧИНУ НЕДІЙСНИМ ЗА ВИМОГОЮ ЙОГО СТОРОНИ НЕ Є НАЛЕЖНИМ СПОСОБОМ ЗАХИСТУ ПРАВ, ОСКІЛЬКИ НЕ ПРИЗВЕДЕ ДО РЕАЛЬНОГО ВІДНОВЛЕННЯ ПОРУШЕНИХ ПРАВ, АДЖЕ НІКЧЕМНИЙ ПРАВОЧИН Є НЕДІЙСНИМ У СИЛУ ЗАКОНУВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
158ВПВСВІДСТУПЛЕННЯ УЧАСНИКОМ ТОВ ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА ВІДБУВАЄТЬСЯ ШЛЯХОМ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ, МІНИ, ДАРУВАННЯ ТОЩО І НЕ Є САМОСТІЙНИМ НЕПОІМЕНОВАНИМ ВИДОМ ДОГОВОРУ, А ТАКОЖ ПОТРЕБУЄ ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ ОСОБИ, ЯКА ВІДЧУЖУЄ ЧАСТКУ, Й ОСОБИ, ЯКА ПРИЙМАЄ ЧАСТКУ ВЛАСНІСТЬ, У ТОМУ ЧИСЛІ ВИЗНАЧЕННЯ УМОВИ ОПЛАТНОСТІ / БЕЗОПЛАТНОСТІ ТАКОГО ВІДЧУЖЕННЯВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
159ВПВСВИМОГА ПРО ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ КОМІСІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ НЕДОВРАХОВАНОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ТА ЇЇ ВАРТОСТІ, ОФОРМЛЕНОГО ПРОТОКОЛОМ З РОЗГЛЯДУ АКТА ПРО ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ КОРИСТУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЮ ЕНЕРГІЄЮ, МАЄ РОЗГЛЯДАТИСЯ СУДОМ ЯК ВИМОГА ПРО ВИЗНАННЯ НЕДІЙСНИМ АКТА ПОСТАЧАЛЬНИКА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
160ВПВСЗАКОН ПЕРЕДБАЧАЄ ОБОВ'ЯЗОК ЛИШЕ ДЕРЖАВНОГО, А НЕ ПРИВАТНОГО ВИКОНАВЦЯ, ПЕРЕДАТИ ВІДКРИТЕ ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ ІНШОМУ ДЕРЖАВНОМУ ВИКОНАВЦЮ, ЯКИЙ ПЕРШИМ ВІДКРИВ ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ, ДЛЯ ВИКОНАННЯ НИМ РАМКАХ ЗВЕДЕНОГО ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ КІЛЬКОХ РІШЕНЬ ЩОДО ОДНОГО БОРЖНИКАВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
161ВПВСВИЗНАННЯ НЕДІЙСНИМ РІШЕННЯ СУБ`ЄКТА ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРО НАДАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У ВЛАСНІСТЬ ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ БЕЗПОСЕРЕДНЬО СТОСУЄТЬСЯ ПРАВ ТА ОБОВ`ЯЗКІВ ЦІЄЇ ОСОБИ, ТОМУ ВІДПОВІДНИЙ СПІР ПІДЛЯГАЄ РОЗГЛЯДУ В ПОРЯДКУ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВАВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
162ВПВСПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
163ВПВСУ РАЗІ ПРОСТРОЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЩОДО ПОВЕРНЕННЯ БЕЗПІДСТАВНО ОДЕРЖАНИХ ЧИ ЗБЕРЕЖЕНИХ ГРОШЕЙ НАРАХОВУЮТЬСЯ 3 % РІЧНИХ ВІД ПРОСТРОЧЕНОЇ СУМИ ВІДПОВІДНО ДО Ч 2 СТ 625 ЦК УКРАЇНИПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
164ВПВСВІДСУТНІСТЬ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ У ВИДАТКАХ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ КРАЇНИ НА ВІДПОВІДНІ ЦІЛІ, НЕ Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ЗВІЛЬНЕННЯ ГОЛОВНИХ РОЗПОРЯДНИКІВ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ЯК БОРЖНИКІВ У ЗОБОВ`ЯЗАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ ВІД ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЩОДО РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ ПІЛЬГОВИМ КАТЕГОРІЯМ НАСЕЛЕННЯПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
165ВПВСПАТ "УКРПОШТА", ЗДІЙСНЮЮЧИ ПІДТРИМКУ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ШЛЯХОМ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ПЕРІОДИЧНИХ ДРУКОВАНИХ ВИДАНЬ, МАЄ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ В ОРЕНДУ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА НА ТИХ САМИХ УМОВАХ, ЩО Й БЮДЖЕТНІ УСТАНОВИ (ТОБТО ЗІ СПЛАТОЮ ОРЕНДИ В РОЗМІРІ 1 ГРН НА РІК)ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
166ВПВСПЕРЕБІГ ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ ЗА ВИМОГАМИ ЗАЛІЗНИЦІ ДО ВАНТАЖООДЕРЖУВАЧА ПРО СТЯГНЕННЯ ЗБОРУ ЗА ЗБЕРІГАННЯ ВАНТАЖУ ПОЧИНАЄТЬСЯ ВІД ДНЯ НАСТАННЯ ПОДІЇ, ЩО СТАЛА ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПОДАННЯ ПОЗОВУ (ЗОКРЕМА НЕПРИЙНЯТТЯ ВАГОНІВ ВАНТАЖОВЛАСНИКОМ), А НЕ З ДНЯ ПІДПИСАННЯ ВІДПОВІДАЧЕМ НАКОПИЧУВАЛЬНИХ КАРТОК ІЗ ЗАУВАЖЕННЯМИПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
167ВПВСРЕГРЕС (ВИНИКНЕННЯ НОВОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ) І СУБРОГАЦІЯ (ПЕРЕХІД ПРАВА ВИМОГИ) НЕ МОЖУТЬ ОТОТОЖНЮВАТИСЯ, ОСКІЛЬКИ РЕГРЕС ВИНИКАЄ З ДЕЛІКТНИХ ВІДНОСИН, А СУБРОГАЦІЯ - З ДОГОВІРНИХПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
168ВПВСДО МОМЕНТУ ОФОРМЛЕННЯ ВЛАСНИКОМ ОБ'ЄКТА НЕРУХОМОГО МАЙНА ПРАВА ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, ВІДСУТНІ ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ОСКІЛЬКИ ВІДНОСИНИ ЩОДО ФАКТИЧНОГО КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЛЕЮ ТА НЕДООТРИМАННЯ ЇЇ ВЛАСНИКОМ ДОХОДІВ У ВИГЛЯДІ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ Є КОНДИКЦІЙНИМИПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
169ВПВСПРИ ВИРІШЕННІ СПОРІВ ЗА ПОЗОВОМ ПРОКУРОРА ПРО ВИТРЕБУВАННЯ МАЙНА ІЗ НЕЗАКОННОГО ВОЛОДІННЯ НА ПІДСТАВІ СТАТЕЙ 387, 388 ЦК УКРАЇНИ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ЗАГАЛЬНА ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ У ТРИ РОКИПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
170ВПВСПРИ ВИРІШЕННІ СУДОМ СПОРІВ ПРО РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ З ПІДСТАВ СИСТЕМАТИЧНОГО НЕВНЕСЕННЯ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ПОЗИВАЧУ ДОВЕДЕННЮ ПІДЛЯГАЄ НАЯВНІСТЬ У СУКУПНОСТІ ДВОХ УМОВ: ІСТОТНОГО ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ ТА ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ЦИМ ПОРУШЕННЯМПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
171ВПВСНЕОБХІДНОЮ УМОВОЮ ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ОРЕНДУ Є ПРИЙНЯТТЯ ВІДПОВІДНОГО РІШЕННЯ УПОВНОВАЖЕНИМ ОРГАНОМ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
172ВПВСПІЛЬГА ЩОДО СПЛАТИ СУДОВОГО ЗБОРУ У СПРАВАХ ПРО СТЯГНЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА ПОНОВЛЕННЯ НА РОБОТІ НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ НА ВИМОГИ ПОЗИВАЧІВ ПРО СТЯГНЕННЯ СЕРЕДНЬОГО ЗАРОБІТКУ ЗА ЧАС ЗАТРИМКИ РОЗРАХУНКУ ПРИ ЗВІЛЬНЕННІ ПІД ЧАС РОЗГЛЯДУ ТАКИХ СПРАВ В УСІХ СУДОВИХ ІНСТАНЦІЯХПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
173ВПВСУ ВИПАДКУ СПОРУ ЩОДО УМОВ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ПРАВО СТОРОНИ ДОГОВОРУ НА ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ З ПОЗОВОМ ПРО ЗМІНУ ТАКИХ УМОВ НЕ СТАВИТЬСЯ У ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД НАДСИЛАННЯ ВІДПОВІДНИХ ПРОПОЗИЦІЙ СВОЄМУ КОНТРАГЕНТОВІПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
176ВПВССУД НЕ МОЖЕ АВТОМАТИЧНО ВИЗНАВАТИ ПРОТОКОЛИ НСРД НЕДОПУСТИМИМИ ДОКАЗАМИ З МОТИВІВ НЕВІДКРИТТЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ, ЯКИМИ САНКЦІОНОВАНЕ ЇХ ПРОВЕДЕННЯ, ЯКЩО СТОРОНА ОБВИНУВАЧЕННЯ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ СВОЄЧАСНО ВЖИЛА ВСІХ НЕОБХІДНИХ ТА ЗАЛЕЖНИХ ВІД НЕЇ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА РОЗСЕКРЕЧЕННЯ ТАКИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
178ВПВСЗА НАЯВНОСТІ ВІДПОВІДНОГО КЛОПОТАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ СТАЛИ ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ (СЛІДЧИХ) РОЗШУКОВИХ ДІЙ І ЯКИХ НЕ БУЛО ВІДКРИТО СТОРОНІ ЗАХИСТУ В ПОРЯДКУ, ПЕРЕДБАЧЕНОМУ СТПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
180КЦСВСТривалий час проживання у спірній квартирі/будинку особи, яка не має іншого житла, є достатньою підставою для того, щоб вважати квартиру/будинок житлом цієї особи в розумінні статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свободСпори, що стосуються житлових правовідносинКЦСВС січень 2020
182КЦСВССплив позовної давності до основної та додаткової вимог кредитора щодо стягнення боргу за кредитним договором та звернення стягнення на предмет іпотеки (зокрема, й за наявності рішення суду про відмову в цьому позові з підстави пропущення позовної давності) сам по собі не припиняє основного зобов`язання за кредитним договором і, відповідно, не може вважатися підставою для припинення іпотеки згідно з абзацом другим частини першої статті 17 Закону України "Про іпотеку"Спори, що виникають із виконання чи невиконання договірних зобов'язаньКЦСВС січень 2020
183КЦСВСПісля настання строку повернення позики позикодавець має право на стягнення з позичальника тільки сум, передбачених частиною другою статті 625 ЦК УкраїниСпори, що виникають із виконання чи невиконання договірних зобов'язаньКЦСВС січень 2020
184КЦСВСВідповідно до частини четвертої статті 369 ЦК України правочин щодо розпорядження спільним майном, вчинений одним із співвласників, може бути визнаний судом недійсним за позовом іншого співвласника у разі відсутності у співвласника, який вчинив правочин, необхідних повноваженьСпори, що виникають із виконання чи невиконання договірних зобов'язаньКЦСВС січень 2020
185КЦСВССпори у справах, які виникають з корпоративних відносин між учасниками товариства, тому числі й тими, які вибули, щодо визнання недійсними рішення загальних зборів учасників товариства, змін до статуту товариства, а також договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства є господарсько-правовими і підлягають розгляду за правилами господарського судочинстваСпори, що виникають із виконання чи невиконання договірних зобов'язаньКЦСВС січень 2020
187КЦСВСЗа відсутності спору щодо місця проживання неповнолітньої дитини з одним із батьків суд може вирішити це питання одночасно з вимогою про розірвання шлюбуСпори, що виникають із сімейних правовідносинКЦСВС січень 2020
188КЦСВСПеня за заборгованість зі сплати аліментів нараховується на весь розмір не сплачених у відповідному місяці аліментів за кожний день прострочення і її нарахування не обмежується тільки тим місяцем, у якому стягнення не проводилосяСпори, що виникають із сімейних правовідносинКЦСВС січень 2020
190КЦСВСВідсутність працівника на роботі у зв'язку з проходженням медичного огляду, про що роботодавець був повідомлений, не є прогулом, а отже, не може бути причиною для його звільнення відповідно до пункту 4 частини 1 статті 40 КЗпП УкраїниСпори, що виникають із трудових правовідносинКЦСВС січень 2020
191КЦСВСПереукладання строкового трудового договору (контракту) чи продовження строку його чинності не передбачає набуття ним характеру безстрокового, укладеного на невизначений строк та виключає застосування частини другої статті 39-1 КЗпП УкраїниСпори, що виникають із трудових правовідносинКЦСВС січень 2020
192КЦСВСПосада методиста бібліотеки не належить до посад, які обіймають учасники навчально-виховного процесу, і до повноважень працівника, що займає таку посаду не входить виконання педагогічної чи виховної функції, а отже, він не може бути звільнений за вчинення аморального проступку згідно з пунктом 3 частини першої статті 41 КЗпП УкраїниСпори, що виникають із трудових правовідносинКЦСВС січень 2020
193КЦСВСОскарження працівниками рішень про визначення структури підприємства чи установи, зміну в організації виробництва і праці, скорочення чисельності або штату працівників не є належним способом захисту, оскільки прийняття такого рішення є виключною компетенцією власника підприємства чи установи або уповноваженого ними органу та є складовою права на управління діяльністю підприємства чи установиСпори, що виникають із трудових правовідносинКЦСВС січень 2020
195КЦСВСФактичний користувач земельної ділянки, який без достатньої правової підстави за рахунок власника цієї ділянки зберіг у себе кошти, які мав заплатити за користування нею, зобов'язаний повернути ці кошти власнику земельної ділянки на підставі частини першої статті 1212 Цивільного кодексу УкраїниСпори, що виникають із земельних правовідносинКЦСВС січень 2020
196КЦСВСПозовні вимоги про визнання незаконним та скасування рішення державного реєстратора про припинення обтяження (зняття арешту) земельної ділянки не можна ототожнювати із схожим за змістом заходом забезпечення позовуСпори, що виникають із земельних правовідносинКЦСВС січень 2020
198КЦСВСВ окремій ухвалі має бути зазначено закон чи інший нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено, та в чому саме полягає порушенняПроцесуальні питанняКЦСВС січень 2020
200КЦСВСВидання художнього твору науково-педагогічним працівником незалежно від його змісту та індивідуального сприйняття цього твору іншими особами не може визнаватися аморальним проступком, а отже, не може бути підставою для його звільнення за пунктом 3 частини першої статті 41 КЗпП УкраїниСпори, що виникають із трудових правовідносинКЦСВС лютий 2020
201КЦСВСЧинним законодавством та статутом встановлений спеціальний порядок призначення керівника комунального закладу охорони здоров`я та виконувача його обов`язків, однак виконання обов`язків керівника має тимчасовий характер - до призначення керівника на постійній основі згідно із встановленим порядкомСпори, що виникають із трудових правовідносинКЦСВС лютий 2020
203КЦСВСЗареєстроване обтяження зберігає силу для нового власника рухомого майна, що обтяжене, незалежно від оплатності правочину, на підставі якого воно набутеСпори, що виникають із виконання чи невиконання договірних зобов'язаньКЦСВС лютий 2020
204КЦСВСНаявність підстав для визнання правочину недійсним має визначатися судом на момент його вчиненняСпори, що виникають із виконання чи невиконання договірних зобов'язаньКЦСВС лютий 2020
205КЦСВСВідсутність нотаріально посвідченої згоди одного зі співвласників на розпорядження спільним нерухомим майном є підставою для визнання правочину недійснимСпори, що виникають із виконання чи невиконання договірних зобов'язаньКЦСВС лютий 2020
207КЦСВСДружина і чоловік мають право на поділ майна, що належить їм на праві спільної сумісної власності, незалежно від розірвання шлюбуСпори, що виникають із сімейних правовідносинКЦСВС лютий 2020
208КЦСВСТериторіальна підсудністьСпори, що виникають із сімейних правовідносинКЦСВС лютий 2020
210КЦСВСЗакон не встановлює заборони на визначення емфітевтичного права на майбутнє, а договір емфітевзису повинен відповідати загальним положенням про договір, передбаченим статтями 407 - 412 ЦК України та статтею 102-1 Земельного кодексу УкраїниСпори, що виникають із земельних правовідносинКЦСВС лютий 2020
211КЦСВСВласник має право вимагати усунення перешкод у користуванні своєю власністю, зокрема земельною ділянкою, шляхом відновлення її до попереднього стануСпори, що виникають із земельних правовідносинКЦСВС лютий 2020
213КЦСВСФакт знаходження у спадкоємця сертифіката про право на земельну ділянку (пай), не є доказом прийняття попереднім спадкоємцем спадщини (земельної ділянки) відповідно до статті 549 ЦК Української РСРСпори, що виникають із спадкових правовідносинКЦСВС лютий 2020
214КЦСВСПрипинення трудового договору з працівником не є підставою для виселення його та членів його сім'ї з гуртожитку без надання іншого житлового приміщенняСпори, що виникають із спадкових правовідносинКЦСВС лютий 2020
216КЦСВССуд вправі звернути стягнення на майно, яке не зареєстровано в установленому законом порядку за боржникомСпори, що виникають із виконання судових рішеньКЦСВС лютий 2020
218КЦСВССуди нижчих інстанції можуть зупиняти провадження у справах з підстав перегляду палатою, об'єднаною палатою та Великою Палатою Верховного Суду справ у подібних правовідносинах з метою правильного застосування правового висновку про те, як саме повинна застосовуватися норма права, підстав для зупинення провадження у судах нижчих інстанцій при перегляді колегією суддів Верховного Суду судових рішень у подібних правовідносинах не існуєПитання процесуального праваКЦСВС лютий 2020
220КЦСВСНалежним способом захисту в разі порушення права при приватизації майна є визнання безпідставної відмови органу приватизації передати у приватну власність таке майно з державного житлового фонду з покладенням обов`язку на останнього оформити приватизацію житлового приміщення, а не визнання права власності на таке майноСпори, що стосуються житлових правовідносинКЦСВС березень 2020
221КЦСВСУ спорі про визнання особи такою, що втратила право користування житлом, початок відліку часу відсутності її у цьому житлі визначається від дня, коли вона залишила приміщенняСпори, що стосуються житлових правовідносинКЦСВС березень 2020
222КЦСВСВійськовослужбовець, що перебуває на військовій службі, в якого вислуга 20 і більше років, має право на забезпечення житлом, зокрема, право на виключення житла з числа службового та забезпечення ним для постійного проживанняСпори, що стосуються житлових правовідносинКЦСВС березень 2020
223КЦСВСПовна заборона суб`єкта господарювання в нічний час здійснювати розважальну діяльність в нежитловому приміщенні, розташованому в багатоквартирному будинку, є ефективним способом захисту права мешканця будинку на використання власного житла і спокійСпори, що стосуються житлових правовідносинКЦСВС березень 2020
225КЦСВСВідчуження корпоративних прав одним із подружжя під час розгляду справи судом не позбавляє права іншого з подружжя претендувати на компенсацію 1/2 частки внеску до статутного капіталу відповідного товаристваСпори, що виникають із сімейних правовідносинКЦСВС березень 2020
226КЦСВСПридбання планшета не може вважатися додатковими витратами на дитину, що викликані особливими обставинами, які мають відшкодовуватися відповідно до статті 185 СК УкраїниСпори, що виникають із сімейних правовідносинКЦСВС березень 2020
228КЦСВСУ разі переходу права власності на об'єкт нерухомості у порядку спадкування право власності на земельну ділянку у набувача нерухомості виникає одночасно з виникненням права власності на зведені на земельній ділянці об'єктиСпори, що виникають із земельних правовідносинКЦСВС березень 2020
229КЦСВСЗемельна ділянка, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста, на якій розміщено будівлю, право спільної часткової власності на яку належить кільком особам, може бути об'єктом продажу усім співвласникам об'єкта нерухомого майна, що на ній розташованийСпори, що виникають із земельних правовідносинКЦСВС березень 2020
230КЦСВСПозбавлення особи власності, набутої за договором купівлі-продажу, укладеним з особою, якій на підставі судового рішення було видано державний акт на спірну земельну ділянку, є втручанням держави у право власника на мирне володіння його майномСпори, що виникають із земельних правовідносинКЦСВС березень 2020
232КЦСВСЧинне законодавство України не передбачає такого способу захисту порушеного права, як надання дозволу на вчинення правочину щодо нерухомого майнаСпори, що виникають із виконання чи невиконання договірних зобов'язаньКЦСВС березень 2020
233КЦСВССпір за позовом про визнання недійсним одностороннього правочину, який вчинено на території України, щодо спадкового майна, яке фактично знаходиться на території іншої держави, підсудний судам УкраїниСпори, що виникають із виконання чи невиконання договірних зобов'язаньКЦСВС березень 2020
235КЦСВСБездіяльність виконавця, посадових осіб органів ДВС є триваючим правопорушенням, у зв'язку з чим початок перебігу строку на її оскарження автоматично відкладаєтьсяСпори, що виникають із дій чи бездіяльності органів державної виконавчої службиКЦСВС березень 2020
237КЦСВСНаявність у законодавстві України на момент звернення особи до суду із заявою про скасування судового наказу норми пункту 2 частини другої статті 3 Закону України "Про судовий збір" про звільнення заявника від сплати судового збору за подання такої заяви та одночасне існування інших протилежних норм дає суду підстави для вирішення колізій у законодавстві на користь особиСудовий збірКЦСВС березень 2020
239КЦСВСУхвала суду першої інстанції про залишення без розгляду заяви про відвід судді відповідно до частини першої статті 353 ЦПК України не підлягає оскарженню окремо від рішення судуПитання процесуального праваКЦСВС березень 2020
240КЦСВСПроцесуальні питання, пов`язані з компенсацією процесуальних витрат у кримінальному провадженні, вирішуються у тій справі (провадженні), у якій вони були понесені, в порядку, передбаченому КПК України, що виключає можливість їх розгляду в порядку цивільного судочинстваПитання процесуального праваКЦСВС березень 2020
242ККСВСНалежним засобом доказування наявності таких нововиявлених обставин, як штучне створення або підроблення доказів, завідомо неправдиві показання свідка, на яких ґрунтується вирок, з огляду на встановлення кримінальної відповідальності за зазначені діяння слід вважати процесуальне рішення за наслідками здійснення кримінального провадження, яким би було встановлено відповідні фактиСудові рішення колегії суддів, палати, об'єднаної палати Касаційного кримінального суду, які містять висновки щодо застосування норми права у подібних правовідносинахККСВС січень 2020
243ККСВСЗа нововиявленими обставинами можуть бути переглянуті судові рішення, які набрали законної сили та якими завершено розгляд кримінального провадження по суті в суді відповідної інстанції. Перегляду за нововиявленими обставинами ухвал слідчого судді, а також рішень суду апеляційної інстанції за результатами розгляду таких ухвал кримінальним процесуальним законодавством не передбачено. Відповідно до ч. 2 ст. 464 КПК суд має повноваження перевіряти наявність підстав для відкриття провадження за нововиявленими обставинами та ухвалювати рішення про відкриття такого провадження або відмову у його відкриттіСудові рішення колегії суддів, палати, об'єднаної палати Касаційного кримінального суду, які містять висновки щодо застосування норми права у подібних правовідносинахККСВС січень 2020
244ККСВСУхвала слідчого судді про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні шляхом передачі в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів майна, яке є речовим доказом у цьому кримінальному провадженні і на яке накладено арешт, не підлягає апеляційному оскарженнюСудові рішення колегії суддів, палати, об'єднаної палати Касаційного кримінального суду, які містять висновки щодо застосування норми права у подібних правовідносинахККСВС січень 2020
245ККСВСЯкщо медичні документи, на підставі яких сформовано висновок експерта, було отримано у визначеному законом порядку, і сторона захисту не клопотала про надання доступу до цих документів або якщо при здійсненні судового чи апеляційного провадження їй було забезпечено можливість реалізувати право на ознайомлення з такими документами, то їх відсутність у матеріалах кримінального провадження або невідкриття цих документів стороні захисту на стадії виконання ст. 290 КПК не є істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону й автоматично не тягне за собою визнання експертного дослідження недопустимим доказом та скасування прийнятих судових рішеньСудові рішення колегії суддів, палати, об'єднаної палати Касаційного кримінального суду, які містять висновки щодо застосування норми права у подібних правовідносинахККСВС січень 2020
247ККСВСЗакон про кримінальну відповідальність, який визначає діяння як злочин, може містити посилання на положення інших нормативно-правових актів. Якщо ці положення надалі змінюються, загальний зміст кримінального закону (в цьому випадку - диспозиція його норм) змін не зазнає, а тому ст. 5 КК щодо зворотної дії кримінального закону в часі не застосовуєтьсяЗворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часіККСВС січень 2020
249ККСВСПри розмежуванні замаху на умисне вбивство та умисного тяжкого тілесного ушкодження необхідно встановити зміст і спрямованість умислу винного. Питання про умисел необхідно вирішувати, виходячи із сукупності всіх обставин вчиненого діяння, зокрема враховувати спосіб, знаряддя злочину, кількість, характер і локалізацію поранень та інших тілесних ушкоджень, причини припинення злочинних дій, поведінку винного і потерпілого, що передувала події, їх стосунки. Визначальним при цьому є суб'єктивне ставлення винного до наслідків своїх дій.Питання кваліфікації злочинів проти життя і здоров'я та у сфері службової діяльностіККСВС січень 2020
250ККСВСДобровільна відмова від умисного вбивства може мати місце у випадку, коли під час замаху на цей злочин винний вчиняє дії, спрямовані на запобігання настанню суспільно небезпечних наслідків його злочинного посяганняПитання кваліфікації злочинів проти життя і здоров'я та у сфері службової діяльностіККСВС січень 2020
251ККСВСПідстави для притягнення до відповідальності посадової особи, яка здійснює державну реєстрацію, за ч. 2 ст. 367 КК відсутні, якщо відповідальність за правильність заповнення документів, поданих на реєстрацію, покладається на заявника і при цьому власнику майна діями службової особи, котра здійснила державну реєстрацію, жодних матеріальних збитків заподіяно не булоПитання кваліфікації злочинів проти життя і здоров'я та у сфері службової діяльностіККСВС січень 2020
252ККСВСПримусове виконання обов'язку подачі в електронному виді декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за відсутності врегульованого на законодавчому рівні питання щодо альтернативи права вибору подачі такої декларації віруючою людиною порушує її права та свободиПитання кваліфікації злочинів проти життя і здоров'я та у сфері службової діяльностіККСВС січень 2020
254ККСВСПроведення слідчим особистого обшуку особи під виглядом огляду місця події до внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до ЄРДР порушує вимоги кримінального процесуального закону, а складений за його результатами протокол огляду місця події разом із доказами, які є похідними від нього, визнаються недопустимимиСлідчі (розшукові) дії. Негласні слідчі (розшукові) діїККСВС січень 2020
256ККСВСДублікат документа (протоколів проведення НСРД та дисків до них) відповідно до ч. 4 ст. 99 КПК виготовляється тим самим способом, як і його оригінал та визнається судом як оригінал документа, а отже, може бути досліджений судом та визнаний допустимим доказомДокази і доказуванняККСВС січень 2020
257ККСВСЯкщо відсутні дані про вручення повістки військовозобов'язаній особі, а в разі відмови цієї особи в її отриманні - дані про фіксування вказаної відмови у передбаченому законом порядку, то у такому випадку і відсутні дані про доведеність винуватості у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 ККДокази і доказуванняККСВС січень 2020
258ККСВСЯкщо сторона обвинувачення доведе обставини, які свідчать про відсутність у номінального власника права на спірне майно та інтересу в його поверненні, то відсутність доказів обізнаності такого номінального власника щодо злочинного використання майна не є перешкодою для застосування спеціальної конфіскаціїДокази і доказуванняККСВС січень 2020
260ККСВССуд, приймаючи у межах кримінального провадження рішення в частині, що стосується задоволення цивільного позову, має ретельно перевірити всі вимоги позивача, врахувати майновий стан винного, його стан здоров'я та вжити інших заходів для справедливого вирішення цього питанняВідшкодування шкоди у кримінальному провадженні, цивільний позовККСВС січень 2020
262ККСВСВідмова сторони захисту письмово підтвердити протилежній стороні факт надання їй доступу до матеріалів досудового розслідування та відмова від ознайомлення такими матеріалами з посиланням на обмеження в часі не може свідчити про невідкриття таких матеріалів стороні в розумінні положень ч. 12 ст. 290 КПКВідкриття матеріалів іншій стороніККСВС січень 2020
264ККСВСНепостановлення місцевим судом при здійсненні заміни судді письмової ухвали про відсутність необхідності розпочинати судовий розгляд із початку та здійснювати повторно всі або частину процесуальних дій, які вже здійснювалися під час судового розгляду до заміни судді, не є істотним порушенням кримінального процесуального законуСудовий розглядККСВС січень 2020
266ККСВСОскарження ухвали про внесення виправлень у судове рішення має здійснюватись в тому ж порядку, що і оскарження виправленого судового рішення, у тому числі з урахуванням інстанції суду, який прийняв таке рішенняСудові рішенняККСВС січень 2020
268ККСВСНе дослідивши доказів безпосередньо, для підтвердження або спростування фактичних обставин кримінального провадження апеляційний суд не вправі давати доказам іншу оцінку, ніж та, яку дав суд першої інстанціїПровадження в суді апеляційної інстанціїККСВС січень 2020
270ККСВСНа розгляд Першої судової палати ККС ВС передано кримінальне провадження зв'язку з необхідністю вирішення питання щодо визначення матеріальної шкоди як ознаки об'єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 176 КККримінальні провадження, передані на розгляд палати, об'єднаної палати Касаційного кримінального суду або Великої Палати Верховного судуККСВС січень 2020
271ККСВСНа розгляд об'єднаної палати ККС ВС було передано кримінальне провадження у зв'язку з необхідністю вирішення питання про те, чи є предметом касаційного перегляду рішення судів першої та апеляційної інстанцій, винесені за результатами розгляду клопотання представника лікувального закладу про продовження особі вже застосованих до неї примусових заходів медичного характеруКримінальні провадження, передані на розгляд палати, об'єднаної палати Касаційного кримінального суду або Великої Палати Верховного судуККСВС січень 2020
273ККСВСРішення про призначення особі покарання, у тому числі менш суворого, яке однак підлягає реальному відбуванню, замість призначеного судом першої інстанції покарання, від відбування якого її було звільнено з випробуванням, суд апеляційної інстанції ухвалює у формі вирокуСудові рішення колегії суддів, палати, об'єднаної палати Касаційного кримінального суду, які містять висновки щодо застосування норми права у подібних правовідносинахККСВС лютий 2020
274ККСВСЗгідно з ч. 1 ст. 459 КПК, перегляд за нововиявленими обставинами можливий лише щодо тих рішень, які набрали законної сили та яким завершено розгляд кримінального провадження, а тому ухвали слідчого судді, а також рішення суду апеляційної інстанції щодо таких ухвал за цим правилом, оскарженню не підлягають. Положення ч. 2 ст. 464 КПК слід розуміти як такі, що надають судді повноваження перевірити наявність підстав для відкриття провадження за нововиявленими обставинами та ухвалити рішення про відкриття такого провадження або відмову у його відкриттіСудові рішення колегії суддів, палати, об'єднаної палати Касаційного кримінального суду, які містять висновки щодо застосування норми права у подібних правовідносинахККСВС лютий 2020
275ККСВСТерміном "найманий працівник" у контексті застосування п. 3 ч. 1 ст. 477 КПК (в редакції Закону № 767-VII) охоплюються не тільки фізичні особи, які працюють за трудовим договором (контрактом) на підприємстві, в установі, організації або у фізичної особи, але і фізичні особи, які перебувають із вказаними суб'єктами у фактичних трудових відносинах, а тому до таких осіб можуть застосовуватися відповідні положення КПКСудові рішення колегії суддів, палати, об'єднаної палати Касаційного кримінального суду, які містять висновки щодо застосування норми права у подібних правовідносинахККСВС лютий 2020
276ККСВСЗлочином, пов'язаним із домашнім насильством, слід вважати будь-яке кримінальне правопорушення, обставини вчинення якого містять хоча б один із елементів, перелічених у ст. 1 Закону України "Про запобігання та протидію домашньому насильству", незалежно від того, чи вказано їх у відповідній статті (частині статті) КК як ознаки основного або кваліфікованого складу злочину. тому за наявності відповідних елементів поняття "домашнє насильство" у діянні особи, яке кваліфіковане за ст. 125 КК, кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення може бути закрито на підставі п. 7 ч. 1 ст. 284 КПКСудові рішення колегії суддів, палати, об'єднаної палати Касаційного кримінального суду, які містять висновки щодо застосування норми права у подібних правовідносинахККСВС лютий 2020
277ККСВСЯкщо особою вчинено кілька злочинів, які утворюють сукупність, питання про звільнення її від відбування покарання на підставі закону про амністію вирішується після визначення остаточного покарання за правилами ст. 70 ККСудові рішення колегії суддів, палати, об'єднаної палати Касаційного кримінального суду, які містять висновки щодо застосування норми права у подібних правовідносинахККСВС лютий 2020
278ККСВСПорушення таємниці наради суддів може бути визнано істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, відповідно до ч. 1 ст. 412 КПК, у разі коли воно перешкодило або могло перешкодити суду ухвалити законне та обґрунтоване судове рішенняСудові рішення колегії суддів, палати, об'єднаної палати Касаційного кримінального суду, які містять висновки щодо застосування норми права у подібних правовідносинахККСВС лютий 2020
280ККСВСВчинене обвинуваченим у різний час незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів і психотропних речовин без мети збуту утворюють повторність злочинів. Кваліфікація дій особи за ч. 1, ч. 2 ст. 309 КК у такому випадку є зайвою.Сукупність злочинівККСВС лютий 2020
281ККСВСЩире каяття, характеризуючи ставлення винної особи до вчиненого нею злочину, означає, що особа визнає свою вину, дає правдиві показання, щиро жалкує про вчинене, негативно оцінює злочин, бажає виправити ситуацію, що склалася, співчуває потерпілому, демонструє готовність понести заслужене покаранняСукупність злочинівККСВС лютий 2020
282ККСВСПенсійний вік особи, яка вчинила тяжкий злочин, не може виступати основною підставою, для можливості застосування положень ст. 75 КК, без врахування інших пом'якшуючих покарання обставинСукупність злочинівККСВС лютий 2020
284ККСВСОскільки у стані неосудності особа не здатна розуміти своїх дій та керувати ними, мета і мотив, які особа має чітко усвідомлювати, як ознаки суб'єктивної сторони складу злочину за наявності такого стану відсутні, то встановлення будь-якої форми вини (умислу чи необережності) у діях неосудної особи об'єктивно неможливим. У такому випадку юридична оцінка суспільно небезпечного діяння повинна надаватися, виходячи з фактичних обставин скоєного діяння та наслідків, що настали. Відсутність закладів з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом не є перешкодою для застосування судом такого виду примусових заходів медичного характеру, як госпіталізація до закладу з надання психіатричної допомоги з посиленим наглядом на підставі ст. 94 ККЗастосування примусових заходів медичного характеруККСВС лютий 2020
286ККСВСДії особи, яка нанесла ножове поранення в ногу, в результаті якого настала смерть потерпілого, за відсутності даних про умисел на вбивство, правильно перекваліфіковані з умисного вбивства на умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілогоПитання кваліфікації злочинівККСВС лютий 2020
287ККСВСВідповідальність за умисне вбивство, вчинене повторно, настає незалежно від того, чи вчинила особа попередньо закінчене вбивство чи замах на ньогоПитання кваліфікації злочинівККСВС лютий 2020
289ККСВСПостанова про проведення контролю за вчиненням злочину, яку не відкрито стороні захисту в порядку ст. 290 КПК та протокол про результати контролю за вчиненням злочину, яким не порушено порядку відкриття матеріалів кримінального провадження іншій стороні, мають самостійні підстави та мету проведення НСРД, у зв'язку із чим вони не можуть визнаватися недопустимими доказами за принципом "плодів отруйного дерева"Відкриття матеріалів іншій стороніККСВС лютий 2020
290ККСВСДокази, отримані за результатами проведення НСРД в іншому кримінальному провадженні та щодо іншої особи, але не були відкриті стороні захисту в порядку ст. 290 КПК, визнаються недопустимимиВідкриття матеріалів іншій стороніККСВС лютий 2020
291ККСВСЯкщо сторона захисту на власний розсуд скористалася своїм правом на доступ до матеріалів досудового розслідування та відмовилася від їх (ознайомлення) отримання, а стороною обвинувачення з іншого боку здійснено всі дії передбачені ст. 290 КПК, то у такому разі підстави для визнання доказів недопустимими відсутніВідкриття матеріалів іншій стороніККСВС лютий 2020
292ККСВСНевідкриття матеріалів кримінального провадження стороною обвинувачення всупереч заявленому клопотанню сторони захисту або відкриття його з невиправданою затримкою, є порушенням положень ст. 290 КПК з боку сторони обвинувачення.Відкриття матеріалів іншій стороніККСВС лютий 2020
294ККСВСУсі докази, отримані під час досудового розслідування злочину, який було вчинено внаслідок підбурювання з боку поліції або інших осіб, які діють за їх вказівками, та який в іншому випадку не було би вчинено, мають визнаватися недопустимимиДокази і доказуванняККСВС лютий 2020
295ККСВСДії органів досудового розслідування, які зафіксовані на носіях інформації та надані суду як матеріали проведення НСРД щодо проведення зі свідками злочину бесід, спрямованих на надання останніми необхідних показів, відповідно до ст. 246 КПК не належать до НСРД та свідчать про тиск на свідків з боку вказаних вище органівДокази і доказуванняККСВС лютий 2020
296ККСВСразі закриття кримінального провадження питання, пов'язані із вирішенням спору про належність речового доказу, зокрема про встановлення фактичного володіння майном, можуть бути вирішені лише у порядку цивільного судочинстваДокази і доказуванняККСВС лютий 2020
297ККСВСНорми кримінального процесуального законодавства України не передбачають необхідності доведення факту перебування особи у стані алкогольного сп'яніння якимось певним видом доказів, а тому доводи засудженого про те, що факт перебування його у стані алкогольного сп'яніння повинен підтверджуватися виключно на підставі висновків відповідного експерта або іншими документами, які містяться у матеріалах кримінального провадження, не ґрунтуються на положеннях процесуального закону.Докази і доказуванняККСВС лютий 2020
299ККСВСОбов'язок з відшкодування шкоди, завданої особою, відповідальність якої застраховано за договором обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, виникає лише у тому випадку, коли у страховика відсутні підстави для здійснення страхового відшкодування чи розмір завданої шкоди перевищує ліміт відповідальності страховика, а в іншому ж випадку факт покладання такого обов'язку на страхувальника, який уклав відповідний договір страхування і сплачує страхові платежі, суперечить меті інституту страхування цивільно-правової відповідальностіВідшкодування шкоди у кримінальному провадженні, цивільний позовККСВС лютий 2020
301ККСВСРеабілітуючі підстави закриття кримінального провадження мають місце у випадку, коли особа не вчинила протиправного діяння, передбаченого кримінальним законом, i, як результат, має право на реабілітацію. До реабілітуючих підстав належать ті, які свідчать про повну невинуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, що їй інкримінується, і тягнуть за собою зняття підозри, відновлення доброго імені, гідності та репутації. Якщо судом буде встановлено наявність у діях особи складу кримінального правопорушення, то підстави для її реабілітації відсутніЗакінчення досудового розслідуванняККСВС лютий 2020
303ККСВСОскарження ухвали про внесення виправлень у судове рішення має здійснюватися в тому ж порядку, що й оскарження виправленого судового рішення, у тому числі з урахуванням інстанції суду, який прийняв таке рішенняСудові рішенняККСВС лютий 2020
305ККСВСНеналежне повідомлення цивільному відповідачу про час, дату та місце проведення судового засідання слід визнавати поважною причиною для поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, оскільки ця обставина об'єктивно ускладнює можливість своєчасного звернення до суду у визначений законом строк та позбавляє цивільного відповідача передбаченого законом права на апеляційне оскарження судового рішення.Провадження в суді апеляційної інстанціїККСВС лютий 2020
307ККСВСОбвинувачений у вчиненні злочину, за який передбачено покарання у виді довічного позбавлення волі, має право на розгляд кримінального провадження щодо нього в суді першої інстанції судом присяжних, проте таке право не виникає на стадії перегляду судових рішень в апеляційному, касаційному порядку, а також за нововиявленими або виключними обставинамиПровадження за нововиявленими або виключними обставинамиККСВС лютий 2020
309ККСВСНа розгляд об'єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду передано кримінальне провадження щодо права "іншої особи" на апеляційне оскарження вироку з мотивів преюдиційності обставин, установлених вироком суду на підставі угоди про визнання винуватості або про примирення при розгляді кримінального провадження щодо іншої особиКримінальні провадження, передані на розгляд палати, об'єднаної палати Касаційного кримінального суду або Великої Палати Верховного судуККСВС лютий 2020
311ККСВСНаявність засобів охорони транспортного засобу, у тому числі й технічних, що обмежують вільний доступ сторонніх осіб до майна, яке знаходиться в салоні або багажному відділенні автомобіля, може свідчити про наявність ознак сховища, а у випадку пред'явлення обвинувачення за викрадення майна з автомобіля, що має кваліфікуючу ознаку "проникнення у сховище", мають встановлюватися об'єктивні обставини, які дозволяють ідентифікувати відповідний автомобіль як сховище.Судові рішення колегії суддів, палати, об'єднаної палати Касаційного кримінального суду, які містять висновки щодо застосування норми права у подібних правовідносинахККСВС березень 2020
313ККСВСЯкщо звільнення особи від покарання відбувається за правилами ч. 5 ст. 74 КК, то її згода чи згода інших учасників судового розгляду на таке звільнення необов'язкова. Початок обчислення строків звільнення від покарання на підставі ч. 5 ст. 74 КК, ураховуючи тлумачення формулювання "з дня вчинення злочину" (ч. 1 ст. 49 КК), починається з дня вчинення злочину і має враховуватися в цей строк як перший день відповідного строку давностіЗвільнення від покарання та його відбуванняККСВС березень 2020
315ККСВСПри призначенні більш м'якого покарання, ніж передбачено законом (ст. 69 КК), необхідно враховувати наявність зв'язку між пом'якшуючими обставинами і метою та/або мотивами злочину, роллю, яку виконувала особа, визнана винуватою у вчиненні злочину, її поведінкою під час вчинення злочину та іншими факторами, які безпосередньо впливають на суспільну небезпеку злочину та/або небезпечність винуватця. Окрім того, необхідно встановити, що відповідні пом'якшуючі обставини істотно знизили тяжкість вчиненого злочинуПризначення покаранняККСВС березень 2020
316ККСВСДодаткове покарання у виді позбавлення права займатися певною діяльністю (керувати транспортним засобом) повинно призначатися особі з урахуванням даних, що характеризують особу обвинуваченого, а також обставин кримінального правопорушення. Обставини, які свідчать про те, що позбавлення особи спеціального права суттєво ускладнює пошуки нової роботи та вирішення побутових питань, мають бути підтверджені доказами, а отримана обвинуваченим освіта та спеціальність не пов'язані з необхідністю керувати транспортними засобамиПризначення покаранняККСВС березень 2020
318ККСВСУ разі вчинення особою під час іспитового строку нового злочину суди мають розцінювати це як порушення умов застосування ст. 75 КК про звільнення від відбування покарання з випробуванням і призначати на підставі ст. 71 КК остаточне покарання у виді сукупності невідбутої частини покарання за попереднім вироком та покарання за новим вироком. У таких випадках повторне звільнення від відбування покарання з випробуванням є неприпустимимЗвільнення від покарання та його відбуванняККСВС березень 2020
320ККСВСПри вирішенні питання стосовно компетенції установи, яка проводить судово-психіатричну експертизу і є державною в розумінні ст. 7 Закону України "Про судову експертизу", слід виходити не з організаційно-правової форми здійснення нею діяльності або форми її власності, а із сфери управління її діяльністю та організації державного контролю. Установа, яка проводила судово-психіатричну експертизу, може бути визнана компетентною в разі включення її до Переліку установ, в яких проводяться судово-психіатричні експертизи та установ, в яких проводяться стаціонарні судово-психіатричні експертизи особам, які тримаються під вартою, затверджених наказом МОЗ від 29 червня 2017 року № 722Застосування примусових заходів медичного характеруККСВС березень 2020
322ККСВСВідповідальність водія за ст. 286 КК виключається, якщо у нього не було технічної можливості уникнути наслідків злочину, а аварійна ситуація була викликана не його діями (бездіяльністю)Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспортуККСВС березень 2020
324ККСВСВикористання стороною обвинувачення копій відеофонограм (фонограм), що зафіксовані на оптичних дисках, на які фіксувалися НСРД, а не їх оригіналів, тягне за собою визнання всіх похідних від них доказів недопустимимиДокази і доказуванняККСВС березень 2020
325ККСВСЯкщо зміст протоколу про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій з аудіо- та відеоконтролю щодо підозрюваних, які тимчасово утримуються в ІТТ, вказує на їх допит, а не втручання у приватне життя, то такі докази визнаються судом недопустимими, та такими, що отримані з порушенням права мовчання та свободи від самовикриттяДокази і доказуванняККСВС березень 2020
326ККСВСПосилання у вироку суду на відеозапис з камер спостереження торгової зали без його перегляду не є істотним порушенням кримінального процесуального закону, яке тягне за собою обов'язкове скасування оспорюваних рішень і призначення нового розгляду в суді першої інстанціїДокази і доказуванняККСВС березень 2020
328ККСВСНа розгляд об'єднаної палати ККС ВС передано кримінальне провадження щодо застосування положень ч. 4 ст. 95 КПК під час оцінки допустимості як доказу фактичних даних, отриманих в ході слідчого експерименту за участю підозрюваного, обвинуваченого на стадії досудового розслідуванняКримінальні провадження, передані на розгляд палати, об'єднаної палати Касаційного кримінального суду або Великої Палати Верховного СудуККСВС березень 2020
330КГСВСЯкщо відповідачем у справі є орган, зазначений у частині п'ятій статті 30 ГПК України, то розгляд такої справи у будь-якому разі належить до компетенції виключно Господарського суду міста Києва та будь-який інший суд неуповноважений здійснювати розгляд відповідної справи.Щодо виключної підсудності господарських справКГСВС лютий 2020
332КГСВСЗа клопотанням сторони суд може зменшити розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, які підлягають розподілу між сторонами. Обов'язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє таке клопотанняЩодо розподілу між сторонами витрат на професійну правничу допомогуКГСВС лютий 2020
334КГСВСОкремі самостійні підстави для повернення апеляційної скарги встановлені частиною п'ятою статті 260 ГПК України. Перелік цих підстав є вичерпним і не передбачає такої підстави для повернення апеляційної скарги, як оскарження в одній апеляційній скарзі рішення та ухвали місцевого господарського судуЩодо підстав повернення апеляційної скарги скаржникуКГСВС лютий 2020
336КГСВСОсоба, яка вважає, що майно, на яке накладено арешт, належить їй, а не боржникові, може звернутися до суду з позовом про визнання права власності на це майно і про зняття з нього арештуЩодо способу захисту порушеного праваКГСВС лютий 2020
338КГСВСПідписання виконавчим органом товариства договору з іншою особою без передбаченої статутом згоди учасників цього товариства може свідчити про порушення прав та інтересів самого товариства у його відносинах з іншою особою ? стороною договору, а не корпоративних прав його учасника, оскільки директор у цьому випадку діяв саме від імені товариства, а не від імені його учасникаЩодо прав учасників (акцонерів) господарських товариствКГСВС лютий 2020
339КГСВСВідповідачем у справах про визнання недійсним рішення загальних зборів є господарське товариство, а не його окремі учасники (акціонери), оскільки відповідне рішення ? результат волевиявлення не окремого учасника, а загальних зборів учасників як органу товаристваЩодо прав учасників (акцонерів) господарських товариствКГСВС лютий 2020
341КГСВСНевчинення Публічним акціонерним товариством "Українська залізниця" дій щодо переоформлення правовстановлюючих документів на об'єкти нерухомого майна, внесені при його створенні до статутного капіталу, не може бути підставою для висновку про відсутність переходу відповідних речових прав до Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" від підприємств залізничного транспорту, які мають бути припиненими внаслідок такої реорганізаціїЩодо моменту виникнення права власності на майно, яке передано до статутного капіталу Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця"КГСВС лютий 2020
343КГСВССума штрафу за несвоєчасну доставку вантажу залізницею обчислюється у відсотковому співвідношенні від суми провізної плати, зазначеної у графі 31 залізничної накладної, відповідно до якої здійснювалося перевезення вантажу залізничним транспортом, залежно від кількості днів прострочення у доставці вантажуЩодо алгоритму здійснення розрахунку штрафу за несвоєчасну доставку вантажу залізницеюКГСВС лютий 2020
345КГСВСКоригування лізингових платежів, в основі якого лежить зміна курсової різниці (зміна курсу гривні стосовно долара), прямо не заборонена та не суперечить чинному законодавству УкраїниЩодо зміни курсової різниці (зміни курсу гривні стосовно долара) у здійсненні розрахунківКГСВС лютий 2020
347КГСВСГосподарський суд, який розглядає справу про банкрутство, зокрема, на стадії апеляційного розгляду справи, не позбавлений процесуального права за клопотанням кредитора вжити заходів на забезпечення його вимог у справі про банкрутство шляхом накладення заборони на відчуження майна боржника в ліквідаційній процедурі, виходячи з доводів кредитора та фактичних обставин справи, а також керуючись принципами законності, диспозитивності та пропорційності, в силу статей 2, 14, 15 ГПК України та з урахуванням інтересів кредиторів і боржника у справі про банкрутствоЩодо вжиття заходів забезпечення вимог кредиторів у справі про банкрутствоКГСВС лютий 2020
349КГСВСПочаток перебігу позовної давності за вимогами боржника/арбітражного керуючого у справах про банкрутство починається від дня, коли про порушене право або про особу, яка його порушила, довідався або міг довідатися боржник, а не арбітражний керуючий. Норма частини третьої статті 19 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" не поширює свою дію на будь-які інші спори, стороною яких є боржник, що розглядаються у справах про банкрутство, і не пов`язані зі спором про грошові вимоги кредиторів та не застосовується при вирішенні цих спорів як передбачена законом відповідно до пункту 2 частини першої статті 263 ЦК України підстава для зупинення перебігу позовної давності у спірних правовідносинахЩодо застосування позовної давності до позовних вимог, заявлених в межах справи про банкрутствоКГСВС лютий 2020
351КГСВСЯкщо із позовних вимог про оскарження дій державного реєстратора вбачається необхідність захисту корпоративних прав особи, то ці обставини виключають можливість розгляду такого спору в порядку адміністративного судочинстваСпори про оскарження реєстраційних дій, пов'язаних із внесенням в ЄДР відомостей про юридичну особуКГСВС 2018-07.2019
352КГСВСВимога про визнання неправомірними дій державного реєстратора з внесення до ЄДР відомостей, щодо достовірності яких виник корпоративний спір, має похідний характер від корпоративного спору і залежить від наявності самого порушеного права, яке підлягає захисту шляхом скасування запису в ЄДР за правилами господарського судочинства незалежно від обмеження позовних вимог лише оскарженням реєстраціїСпори про оскарження реєстраційних дій, пов'язаних із внесенням в ЄДР відомостей про юридичну особуКГСВС 2018-07.2019
353КГСВСПозовні вимоги засновника товариства про внесення змін до ЄДР щодо зміни відомостей про керівника юридичної особи, заміни відомостей про підписантів, що не пов'язані із змінами в установчих документах, обґрунтовані порушеннями у порядку призначення керівника товариства, підлягають розгляду за правилами господарського судочинстваСпори про оскарження реєстраційних дій, пов'язаних із внесенням в ЄДР відомостей про юридичну особуКГСВС 2018-07.2019
354КГСВССкасування державної реєстрації змін до установчих документів та відомостей про юридичну особу є наслідком визнання недійсним рішення загальних зборів, на підставі якого була здійснена така реєстраціяСпори про оскарження реєстраційних дій, пов'язаних із внесенням в ЄДР відомостей про юридичну особуКГСВС 2018-07.2019
355КГСВСВідмова державного реєстратора у проведенні державної реєстрації новоутвореної юридичної особи є правомірною у випадку, якщо найменування такої юридичної особи вказане з очевидними орфографічними помилками та не відповідає нормам правописуСпори про оскарження реєстраційних дій, пов'язаних із внесенням в ЄДР відомостей про юридичну особуКГСВС 2018-07.2019
356КГСВСВ порядку адміністративного судочинства розглядаються вимоги до державного реєстратора про здійснення/скасування реєстраційних дій, якщо підставою вчинення таких реєстраційних дій є рішення суду в іншій справіСпори про оскарження реєстраційних дій, пов'язаних із внесенням в ЄДР відомостей про юридичну особуКГСВС 2018-07.2019
357КГСВСДержавний реєстратор під час проведення державної реєстрації лише засвідчує факт, тобто виконує функцію легалізації події, тому, якщо резолютивна частина рішення суду не передбачає обов'язку вчинити реєстраційну дію, державний реєстратор не вправі вносити будь-які відомості до ЄДР на підставі вказаного судового рішенняСпори про оскарження реєстраційних дій, пов'язаних із внесенням в ЄДР відомостей про юридичну особуКГСВС 2018-07.2019
358КГСВСОбов'язковим документом для здійснення такої реєстраційної дії, як внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про органи управління юридичної особи, а саме керівника (в тому числі, у випадку поновлення його на посаді на підставі рішення суду), є рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміну зазначеної особи та/або про її призначенняСпори про оскарження реєстраційних дій, пов'язаних із внесенням в ЄДР відомостей про юридичну особуКГСВС 2018-07.2019
359КГСВСВиключення інформації про юридичну особу, відомості про яку становлять державну таємницю, шляхом скасування запису в ЄДР не допускаєтьсяСпори про оскарження реєстраційних дій, пов'язаних із внесенням в ЄДР відомостей про юридичну особуКГСВС 2018-07.2019
361КГСВССпори про визнання недійсними рішень загальних зборів юридичної особи у зв'язку із порушенням процедури їх проведенняСпори про визнання недійсними рішень загальних зборів юридичної особиКГСВС 2018-07.2019
362КГСВСУ спорі про визнання недійсними рішень зборів акціонерів товариства вирішальним є встановлення факту порушення відповідним рішенням прав та законних інтересів позивача як учасника товариства, тобто його корпоративних правСпори про визнання недійсними рішень загальних зборів юридичної особиКГСВС 2018-07.2019
363КГСВССпори між учасниками споживчого товариства або між споживчим товариством і його членом, пов'язані зі створенням, діяльністю, управлінням або припиненням діяльності цього товариства, є такими, що виникають з корпоративних відносинСпори про визнання недійсними рішень загальних зборів юридичної особиКГСВС 2018-07.2019
364КГСВСВідсутність або порушення строків публікації повідомлення про скликання загальних зборів не може вважатися порушенням порядку повідомлення тих акціонерів, щодо яких судом встановлено факт його належного персонального повідомлення про скликання цих загальних зборівСпори про визнання недійсними рішень загальних зборів юридичної особиКГСВС 2018-07.2019
365КГСВСВідсутність в учасника можливості підготуватися до розгляду питань порядку денного загальних зборів у зв'язку із порушення процедури їх скликання є підставою для визнання рішень таких загальних зборів частково недійснимиСпори про визнання недійсними рішень загальних зборів юридичної особиКГСВС 2018-07.2019
366КГСВСРішення, прийняті за наслідками розгляду питань, викладених у порядку денному так, що це унеможливлювало усвідомлення акціонером суті питання, яке пропонувалося розглянути на загальних зборах акціонерів, повинні визнаватися недійсними у зв'язку з порушенням права акціонера на попереднє ознайомлення з переліком питань, що виносяться на голосування, передбачене стСпори про визнання недійсними рішень загальних зборів юридичної особиКГСВС 2018-07.2019
367КГСВСПрийняття загальними зборами рішення за відсутності кворуму для проведення загальних зборів, а також порушення вимог щодо належного повідомлення учасників товариства про скликання загальних зборів учасників товариства є достатніми підставами для визнання недійсними таких рішень загальних зборівСпори про визнання недійсними рішень загальних зборів юридичної особиКГСВС 2018-07.2019
368КГСВСПідставами для скасування рішення загальних зборів товариства як наслідком недоведення самого факту проведення загальних зборів є, зокрема, порушення вимог щодо процедури ініціювання скликання загальних зборів, відсутність кворуму на загальних зборах у зв'язку з фактичною відсутністю учасника товаристваСпори про визнання недійсними рішень загальних зборів юридичної особиКГСВС 2018-07.2019
369КГСВСЯкщо довіреність учасника (акціонера) на право участі та голосування на загальних зборах оформлена або посвідчена з порушенням встановлених законодавством вимог, голоси учасника (акціонера), передані за такою довіреністю, не можуть враховуватися під час визначення кворуму на загальних зборах та результатів голосуванняСпори про визнання недійсними рішень загальних зборів юридичної особиКГСВС 2018-07.2019
370КГСВСВчинення представником дій, пов'язаних із реалізацією корпоративних прав, з перевищенням повноважень, є підставою для визнання рішень загальних зборів недійснимиСпори про визнання недійсними рішень загальних зборів юридичної особиКГСВС 2018-07.2019
371КГСВСЯкщо позивачу не було надіслано проект оскаржуваного рішення для голосування в письмовій формі або питання для голосування, відсутня письмова позиція позивача стосовно питань порядку денного та докази повідомлення позивача про прийняте рішення, то наведеним підтверджується порушення порядку прийняття рішення загальними зборами методом опитуванняСпори про визнання недійсними рішень загальних зборів юридичної особиКГСВС 2018-07.2019
372КГСВСПрийняття рішення методом опитування, як це передбачено чСпори про визнання недійсними рішень загальних зборів юридичної особиКГСВС 2018-07.2019
373КГСВСПід час вирішення питання про недійсність рішень загальних зборів у зв'язку з іншими порушеннями, допущеними під час їх скликання та проведення, господарський суд повинен оцінити, як ці порушення вплинули на прийняття загальними зборами відповідного рішенняСпори про визнання недійсними рішень загальних зборів юридичної особиКГСВС 2018-07.2019
374КГСВСНадання можливості одному з учасників ТОВ, який володіє часткою, що має вирішальний вплив при прийнятті рішень на загальних зборах товариства, права самостійно збільшувати статутний капітал товариства без урахування часток інших учасників, що фактично призводить до їх зменшення, свідчить про невідповідність таких рішень загальних зборів нормам законодавства, принципу верховенства права та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і про порушення прав та законних інтересів учасника товаристваСпори про визнання недійсними рішень загальних зборів юридичної особиКГСВС 2018-07.2019
375КГСВСРішення загальних зборів учасників господарського товариства є актами, які зумовлюють настання правових наслідків, спрямованих на регулювання господарських відносин, їх не можна ототожнювати із договором або правочином та оскаржувати в судовому провадженні про банкрутство цього товаристваСпори про визнання недійсними рішень загальних зборів юридичної особиКГСВС 2018-07.2019
376КГСВСНеповідомлення учасника про прийняття загальними зборами рішень з питань, не включених до порядку денного загальних зборів товариства, є безумовною підставою для визнання таких рішень недійснимиСпори про визнання недійсними рішень загальних зборів юридичної особиКГСВС 2018-07.2019
377КГСВСНедотримання вимог закону та установчих документів юридичної особи під час скликання і проведення загальних зборів не може визнаватися порушенням прав тих позивачів, які не є учасниками (акціонерами, членами) цієї особиСпори про визнання недійсними рішень загальних зборів юридичної особиКГСВС 2018-07.2019
378КГСВССпір про скасування рішень загальних зборів акціонерів не є публічно-правовим і не підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства, а має вирішуватися в порядку господарського судочинстваСпори про визнання недійсними рішень загальних зборів юридичної особиКГСВС 2018-07.2019
379КГСВССпір щодо оскарження рішення загальних зборів ТОВ особою, яка не є його учасником відповідно до статуту, однак на підставі цивільно-правового договору придбала частку у статутному капіталі товариства, підлягає розгляду в порядку господарського судочинстваСпори про визнання недійсними рішень загальних зборів юридичної особиКГСВС 2018-07.2019
380КГСВСВідсутність у ЄДР відомостей щодо позивача як учасника товариства, зокрема щодо поновлення його у складі учасників товариства на підставі судового рішення, не свідчить про те, що він не мав статусу учасника товариства на дату прийняття загальними зборами учасників товариства спірних рішеньСпори про визнання недійсними рішень загальних зборів юридичної особиКГСВС 2018-07.2019
381КГСВСВідсутність цивільно-правової угоди про відступлення частки третім особам не може бути безумовною підставою для визнання рішення недійсним, а спірні рішення загальних зборів засновників ТОВ не порушують прав та/або охоронюваних законом інтересів позивача як засновника (учасника) товаристваСпори про визнання недійсними рішень загальних зборів юридичної особиКГСВС 2018-07.2019
382КГСВСЗаконодавство не передбачає захисту прав та законних інтересів господарського товариства у спосіб визнання недійсним свого ж рішенняСпори про визнання недійсними рішень загальних зборів юридичної особиКГСВС 2018-07.2019
384КГСВСРішення наглядової ради акціонерного товариства визнається недійсним у зв'язку з порушенням процедури скликання її засіданняСпори про визнання недійсним рішення наглядової ради юридичної особиКГСВС 2018-07.2019
385КГСВСРішення наглядової ради товариства може бути оскаржено в судовому порядку акціонером (учасником) товариства шляхом пред'явлення позову про визнання його недійсним, якщо таке рішення не відповідає вимогам законодавства та порушує права чи законні інтереси учасника (акціонера) товаристваСпори про визнання недійсним рішення наглядової ради юридичної особиКГСВС 2018-07.2019
386КГСВСВимоги про визнання недійсним рішення наглядової ради про непроведення чергових загальних зборів акціонерів товариства та зобов'язання скликати такі збори є належним способом захисту у випадку прийняття наглядовою радою рішенняСпори про визнання недійсним рішення наглядової ради юридичної особиКГСВС 2018-07.2019
388КГСВССпір щодо звільнення члена виконавчого органу товариства підлягає розгляду в порядку господарського судочинстваСпори про визнання недійсним рішення компетентного органу про звільнення керівникаКГСВС 2018-07.2019
389КГСВСРішення наглядової ради товариства про обрання (призначення), усунення, відсторонення, відкликання членів виконавчого органу стосується також наділення або позбавлення їх повноважень на управління товариством, може бути оскаржено у судовому порядку акціонером (учасником) товариства шляхом пред'явлення позову про визнання його недійсним, якщо таке рішення не відповідає вимогам законодавства та порушує права чи законні інтереси учасника (акціонера) товаристваСпори про визнання недійсним рішення компетентного органу про звільнення керівникаКГСВС 2018-07.2019
390КГСВСПовноваження члена виконавчого органу можуть бути в будь-який час припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноваженьСпори про визнання недійсним рішення компетентного органу про звільнення керівникаКГСВС 2018-07.2019
392КГСВСЯкщо учасник (акціонер) господарського товариства обґрунтовує позовні вимоги про визнання недійсним договору про відчуження майна цього товариства порушенням останнім у ході статутної діяльності корпоративних прав такого учасника (акціонера), то цей спір підвідомчий господарським судам незалежно від того, чи є іншим відповідачем у справі як сторона оспорюваного договору фізична особаОскарження учасником (акціонером) правочинів, укладених виконавчим органом юридичної особи з третіми особамиКГСВС 2018-07.2019
393КГСВСНа вимогу учасника (засновника, акціонера, члена) юридичної особи про визнання недійсним укладеного цією юридичною особою договору поширюється юрисдикція господарського суду незалежно від того, чи заявлені іншими відповідачами у справі фізична особа як сторона оспорюваного договору та приватний нотаріус, який цей договір посвідчивОскарження учасником (акціонером) правочинів, укладених виконавчим органом юридичної особи з третіми особамиКГСВС 2018-07.2019
394КГСВСДля визнання недійсним договору, укладеного юридичною особою з третьою особою, з підстави порушення установленого обмеження повноважень щодо представництва юридичної особи, не має самостійного юридичного значення факт перевищення повноважень органом чи особою, яка відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступає від її імені, як і сам по собі факт скасування довіреності представнику, який у період її чинності здійснював свої права та виконував обов'язки за цією довіреністюОскарження учасником (акціонером) правочинів, укладених виконавчим органом юридичної особи з третіми особамиКГСВС 2018-07.2019
395КГСВСПозовні вимоги третьої особи, що знаходяться поза межами предмета первісного позову, оскільки виникли з інших правовідносин (зобов'язальних, а не корпоративних), не можуть бути розглянуті в одному провадженні спільно з первісним позовомОскарження учасником (акціонером) правочинів, укладених виконавчим органом юридичної особи з третіми особамиКГСВС 2018-07.2019
396КГСВСЯкщо договір містить умову (пункт) про підписання його особою, яка діє на підставі статуту підприємства чи іншого документа, що встановлює повноваження зазначеної особи, то наведене свідчить про обізнаність іншої сторони цього договору з таким статутом (іншим документом) у частині, яка стосується відповідних повноважень, і в такому разі суд не може брати до уваги посилання цієї сторони на те, що їй було невідомо про наявні обмеження повноважень представника її контрагентаОскарження учасником (акціонером) правочинів, укладених виконавчим органом юридичної особи з третіми особамиКГСВС 2018-07.2019
397КГСВСВизнання судом недійсним рішення загальних зборів учасників товариства саме по собі не може слугувати єдиною підставою для висновку про недійсність договору, укладеного виконавчим органом товариства (директором) з третьою особою, з підстав порушення цим органом установленого обмеження повноважень щодо представництваОскарження учасником (акціонером) правочинів, укладених виконавчим органом юридичної особи з третіми особамиКГСВС 2018-07.2019
398КГСВСВідступлення права вимоги за безоплатним договором підлягає визнанню судом недійсним за позовними вимогами акціонера (учасника) господарського товариства, обґрунтованими порушенням його корпоративних правОскарження учасником (акціонером) правочинів, укладених виконавчим органом юридичної особи з третіми особамиКГСВС 2018-07.2019
399КГСВСПравочини щодо передачі майна, яке належить засновникам, до статутного капіталу товариства, укладені засновниками товариства до дня його реєстрації, визнаються такими, що укладені з товариством, тільки за умови подальшого схвалення товариством у порядку, визначеному законом та установчими документамиОскарження учасником (акціонером) правочинів, укладених виконавчим органом юридичної особи з третіми особамиКГСВС 2018-07.2019
400КГСВСВчинення правочину із заінтересованою особою підлягає схваленню компетентним органом товаристваОскарження учасником (акціонером) правочинів, укладених виконавчим органом юридичної особи з третіми особамиКГСВС 2018-07.2019
401КГСВСЗміна умов значного правочину повинна відбуватися в такому самому порядку, як це передбачено статутом товариства для укладення значних правочинівОскарження учасником (акціонером) правочинів, укладених виконавчим органом юридичної особи з третіми особамиКГСВС 2018-07.2019
402КГСВСРозірвання договору укладеного із заітересованою особою, погоджується в тому ж порядку що і його укладенняОскарження учасником (акціонером) правочинів, укладених виконавчим органом юридичної особи з третіми особамиКГСВС 2018-07.2019
404КГСВСУ разі виходу із сільськогосподарського виробничого кооперативу частка кожного члена у майні визначається в межах його персоніфікованого паюСпори про припинення права участі в юридичній особіКГСВС 2018-07.2019
405КГСВСМоментом виходу учасника з товариства є дата подачі ним заяви про вихід відповідній посадовій особі товариства або вручення заяви цим особам органами зв'язкуСпори про припинення права участі в юридичній особіКГСВС 2018-07.2019
406КГСВСВідсутність нотаріального посвідчення підпису заявника на заяві про вихід з ТОВ не дає підстави вважати дійсним волевиявлення учасника товариства щодо виходу зі складу його учасниківСпори про припинення права участі в юридичній особіКГСВС 2018-07.2019
407КГСВСВиключення зі складу учасників підприємства належить до компетенції зборів такого підприємства, а не судуСпори про припинення права участі в юридичній особіКГСВС 2018-07.2019
408КГСВСПри вирішенні господарськими судами спорів щодо визнання недійсним рішення загальних зборів про виключення учасника з товариства необхідно перевіряти наявність конкретних підстав для прийняття такого рішенняСпори про припинення права участі в юридичній особіКГСВС 2018-07.2019
409КГСВСНеобхідною умовою для визначення юрисдикції спорів за позовом фізичної особи до юридичної особи щодо стягнення частки у статутному капіталі товариства при виключенні цієї фізичної особи зі складу засновників є підтвердження, що кошти, внесені на рахунок юридичної особи, призначені для збільшення статутного фонду, належали саме цій фізичній особіСпори про припинення права участі в юридичній особіКГСВС 2018-07.2019
410КГСВСПроцедура "сквіз аут" не застосовується, якщо особа (особи, що діють спільно) на момент набрання чинності змін до законодавства вже була власником контрольного пакета акцій, з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особамСпори про припинення права участі в юридичній особіКГСВС 2018-07.2019
411КГСВСІнформація про загальну вартість акцій, викладена в проекті договору про їх викуп, потрібна акціонеру саме на зборах для того, щоб приймати виважені рішення щодо результатів власного голосування з питань порядку денногоСпори про припинення права участі в юридичній особіКГСВС 2018-07.2019
413КГСВССправи зі спорів юридичних осіб щодо захисту права власності на майно, яке використовується в господарській діяльності товариства-відповідача, підлягають розгляду в порядку господарського судочинстваСпори щодо формування статутного капіталу юридичної особиКГСВС 2018-07.2019
414КГСВСПозовні вимоги фізичної особи до господарського товариства, учасником якого вона не є, про відшкодування моральної шкоди, завданої порушенням права власності цієї особи у зв'язку з незаконним внесенням засновниками товариства майна до статутного капіталу товариства, підлягають розгляду за правилами цивільного судочинстваСпори щодо формування статутного капіталу юридичної особиКГСВС 2018-07.2019
416КГСВССуд не може здійснювати функції учасників товариства, зокрема із прийняття рішень з питань перерозподілу часток, та зобов'язувати учасників здійснювати будь-який перерозподіл відповідно до грошових вкладів та, як наслідок, фіксувати встановлювати за певним учасником відсоткові значення його внеску у статутному капіталіСпори, пов'язані з реалізацією права власності на частку в статутному капіталі юридичної особиКГСВС 2018-07.2019
417КГСВССпір між фізичними особами - учасниками приватного підприємства про розірвання договору купівлі-продажу (відступлення) частки в статутному капіталі цього підприємства, є господарсько-правовимСпори, пов'язані з реалізацією права власності на частку в статутному капіталі юридичної особиКГСВС 2018-07.2019
418КГСВССпори у справах, які виникають з корпоративних відносин між учасниками товариства, у тому числі й тими, які вибули, щодо визнання недійсними рішення загальних зборів учасників товариства, змін до статуту товариства, а також договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства є господарсько-правовими і підлягають розгляду за правилами господарського судочинстваСпори, пов'язані з реалізацією права власності на частку в статутному капіталі юридичної особиКГСВС 2018-07.2019
419КГСВСДоговір купівлі-продажу частки статутного капіталу товариства, укладений за відсутності рішення вищого органу управління юридичної особи - засновника про припинення участі у господарському товаристві, визнається недійсним судомСпори, пов'язані з реалізацією права власності на частку в статутному капіталі юридичної особиКГСВС 2018-07.2019
420КГСВСЯкщо сторонами договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ вчинено дії щодо його виконання, зокрема набуття права власності покупцем на частку в статутному капіталі, здійснення державної реєстрації змін відомостей у ЄДР, оспорюваний правочин не може бути кваліфікований як фіктивнийСпори, пов'язані з реалізацією права власності на частку в статутному капіталі юридичної особиКГСВС 2018-07.2019
421КГСВСПраво власності на частку в статутному капіталі ТОВ або ТДВ у третьої особи виникає з моменту укладення договору, якщо інше не встановлено домовленістю сторінСпори, пов'язані з реалізацією права власності на частку в статутному капіталі юридичної особиКГСВС 2018-07.2019
422КГСВСОбов'язковий викуп акцій може застосовуватися тільки тоді, коли загальними зборами прийнято рішення про вчинення значного правочину (а не попереднє схвалення значного правочину)Спори, пов'язані з реалізацією права власності на частку в статутному капіталі юридичної особиКГСВС 2018-07.2019
424КГСВСГолоси, які припадають на частку померлого (ліквідованого) учасника, не враховуються під час голосування з питання про прийняття спадкоємця або правонаступника до товаристваСпори, пов'язані зі спадкуванням корпоративних правКГСВС 2018-07.2019
425КГСВСОсоби вважаються учасниками товариства не з моменту прийняття ними спадщини, а з моменту прийняття рішення про зміну складу його учасників у зв'язку зі смертю засновника (учасника) товариства та вступу до нього спадкоємців і про внесення відповідних змін до статуту цього товариства, а також державної реєстрації таких змінСпори, пов'язані зі спадкуванням корпоративних правКГСВС 2018-07.2019
426КГСВССпір про стягнення спадкоємцем акціонера невиплачених товариством дивідендів, втрат від інфляції та 3 % річних підлягає розгляду в порядку господарського судочинстваСпори, пов'язані зі спадкуванням корпоративних правКГСВС 2018-07.2019
428КГСВССправи щодо здійснення виплат грошових коштів учасникам товариства як дивідендів на підставі дійсного рішення загальних зборів, які не підлягають поверненню відповідно до стСпори, пов'язані із захистом права учасника (акціонера) товариства на отримання частини прибутку товариства (дивідендів)КГСВС 2018-07.2019
429КГСВСВартість частини майна товариства, належна до сплати учаснику, який виходить із цього товариства, має визначатися із дійсної (ринкової) вартості об'єкта оцінки з урахуванням всього майна товаристваСпори, пов'язані із захистом права учасника (акціонера) товариства на отримання частини прибутку товариства (дивідендів)КГСВС 2018-07.2019
430КГСВССкасування рішення загальних зборів про виплату дивідендів після виходу учасника зі складу товариства є порушенням права позивача на мирне володіння майномСпори, пов'язані із захистом права учасника (акціонера) товариства на отримання частини прибутку товариства (дивідендів)КГСВС 2018-07.2019
431КГСВСЗ прийняттям товариством рішення про виплату дивідендів та встановленням у такому рішенні строків проведення розрахунків з учасником (акціонером) у товариства виникає обов'язок виплати дивідендів без будь-яких додаткових умов у встановлений у рішенні загальних зборів строкСпори, пов'язані із захистом права учасника (акціонера) товариства на отримання частини прибутку товариства (дивідендів)КГСВС 2018-07.2019
432КГСВСДо спорів про стягнення несплачених дивідендів застосовується загальна позовна давність у три рокиСпори, пов'язані із захистом права учасника (акціонера) товариства на отримання частини прибутку товариства (дивідендів)КГСВС 2018-07.2019
433КГСВСУ разі якщо дивіденди будуть сплачені у надмірному розмірі (наприклад, без вирахування податків), товариство має право звернутися до господарського суду з позовом про стягнення безпідставно отриманих коштівСпори, пов'язані із захистом права учасника (акціонера) товариства на отримання частини прибутку товариства (дивідендів)КГСВС 2018-07.2019
434КГСВССправи про стягнення засновником із фермерського господарства частки складеного капіталу, частини прибутку, інфляційних витрат та трьох процентів річних, підлягають розгляду в порядку цивільного судочинстваСпори, пов'язані із захистом права учасника (акціонера) товариства на отримання частини прибутку товариства (дивідендів)КГСВС 2018-07.2019
435КГСВССпори щодо стягнення чистого нерозподіленого прибутку стосуються захисту корпоративного права учасника юридичної особи та повинні розглядатися в порядку господарського судочинстваСпори, пов'язані із захистом права учасника (акціонера) товариства на отримання частини прибутку товариства (дивідендів)КГСВС 2018-07.2019
436КГСВСВідсутність інформації про позивача як власника акцій в реєстрі власників іменних цінних паперів на дату прийняття рішення про виплату дивідендів (не з вини позивача) не може бути підставою для невиплати дивідендів за належними позивачу акціямСпори, пов'язані із захистом права учасника (акціонера) товариства на отримання частини прибутку товариства (дивідендів)КГСВС 2018-07.2019
438КГСВССпори, що виникають між товариством та його учасником щодо відшкодування витрат товариства, пов'язаних із проведенням на вимогу учасника аудиторської перевірки річної фінансової звітності товариства, належать до юрисдикції господарських судів, оскільки спірні правовідносини тісно пов'язані із реалізацією учасником своїх корпоративних правСпори, пов'язані з проведенням аудиторської перевірки діяльності юридичної особиКГСВС 2018-07.2019
439КГСВСПраво учасника товариства звернутись із вимогою про проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності товариства не залежить ні від волі товариства (його посадових осіб), ні від доцільності проведення такої перевірки, а виникає в силу прямої вказівки законуСпори, пов'язані з проведенням аудиторської перевірки діяльності юридичної особиКГСВС 2018-07.2019
441КГСВСПодатковий борг стягується безпосередньо з платника податків, незважаючи на те, що 100 % його акцій перебувають у державній власностіПодаткові спориКГСВС 2018-07.2019
442КГСВСВиплата дивідендів реінвестуванням у збільшення статутного капіталу щодо номінальної вартості акцій не може ототожнюватися з виплатою дивідендів акціями, тому не зумовлює звільнення платника податків від сплати авансового внескуПодаткові спориКГСВС 2018-07.2019
443КГСВСЕмітент корпоративних прав зобов'язаний під час нарахування дивідендів на користь платника податку здійснити й оподаткування таких дивідендів (нарахування, утримання та сплата податку на доходи фізичних осіб)Податкові спориКГСВС 2018-07.2019
444КГСВСКошти, отримані товариством від учасника як додаткові внески, до моменту здійснення державної реєстрації змін до установчого документа (статуту), в якому саме і містяться відомості щодо розміру та порядку внесення вкладів до статутного фонду, не можуть бути визнані прямою інвестицією в емітовані таким товариством корпоративні праваПодаткові спориКГСВС 2018-07.2019
445КГСВСПридбанням інвестиційного активу вважаються операції з внесення платником податку коштів або майна до статутного капіталу юридичної особиПодаткові спориКГСВС 2018-07.2019
446КГСВСЗдійснення платником податку грошового внеску до статутного фонду ТОВ як прямої інвестиції в обмін на корпоративні права є операцією купівлі-продажу корпоративних прав у емітента, і покупець є платником податкуПодаткові спориКГСВС 2018-07.2019
447КГСВСЗбільшений вартісний дохід від продажу інвестиційних активів, який не змінює пропорцію його персонального паю в статутному фонді та припадає на частку в статутному фонді, сформовану за рахунок приватизаційних майнових сертифікатів, звільняється від оподаткуванняПодаткові спориКГСВС 2018-07.2019
448КГСВСПродаж корпоративних прав за ціною, нижчою від вартості їх придбання, не свідчить про заниження господарським товариством свого валового доходуПодаткові спориКГСВС 2018-07.2019
449КГСВСЧастина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету, не є податковим платежем у розумінні норм Податкового кодексу України, оскільки цей платіж не віднесений ні до загальнодержавних податків та зборів, ні до місцевих податків, і, відповідно, стягнення штрафних санкцій за порушення правил сплати (перерахування) податків не може бути застосовано до таких грошових зобов'язаньПодаткові спориКГСВС 2018-07.2019
450КГСВСДо складу доходів від операцій з цінними паперами включається дохід, який отримується у результаті відчуження кожного окремого виду цінних паперів, а інші витрати та доходи такого платника податку, крім наведених, беруть участь у визначенні об'єкта оподаткування такого платника податку на загальних умовах, встановлених Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств"Податкові спориКГСВС 2018-07.2019
452КГСВСПри реорганізації державного підприємства шляхом приєднання до правонаступника не переходять ті права та обов'язки державного підприємства, які не були передані правонаступнику та які не належать державному підприємству на момент внесення до ЄДР відомостей про припинення державного підприємстваСпори, що виникають з корпоративних правовідносин за участю державиКГСВС 2018-07.2019
453КГСВСЗаконодавчі обмеження щодо розпорядження майном юридичної особи поширюються виключно на господарські організації з корпоративними правами держави в їх статутному капіталі у розмірі понад 25 %Спори, що виникають з корпоративних правовідносин за участю державиКГСВС 2018-07.2019
454КГСВСТрудовий колектив не є юридичною особою, не може брати участь у майнових відносинах самостійно або через представника, та не наділений процесуальною правоздатністюСпори, що виникають з корпоративних правовідносин за участю державиКГСВС 2018-07.2019
455КГСВСЗміна організаційно-правової форми господарського товариства, у статутному фонді якого частка держави перевищує 50 %, відбувається на підставі рішень центральних органів виконавчої влади чи інших суб'єктів управління корпоративними правами держави за погодженням з Кабінетом Міністрів України та не порушує прав посадових осіб такого товаристваСпори, що виникають з корпоративних правовідносин за участю державиКГСВС 2018-07.2019
456КГСВСКабінет Міністрів України, здійснюючи управління об'єктами державної власності (в тому числі корпоративними правами) наділений повноваженнями видавати розпорядження, що стосуються питань приватизації державного майна, відповідно до норм чинного законодавстваСпори, що виникають з корпоративних правовідносин за участю державиКГСВС 2018-07.2019
457КГСВСМіністерство економічного розвитку і торгівлі України, реалізуючи державну політику у сфері управління об'єктами державної власності, має повноваження на власний розсуд перевіряти відповідність функціонального призначення об'єкта завданням, покладеним на орган управління з урахуванням доцільностіСпори, що виникають з корпоративних правовідносин за участю державиКГСВС 2018-07.2019
458КГСВСУ спорах щодо визнання незаконним та скасування наказу про звільнення особи з посади директора державного підприємства, яке перебуває у стадії банкрутства, та поновлення її на роботі належним відповідачем є підприємство в особі Фонду державного майна України, а не сам ФондСпори, що виникають з корпоративних правовідносин за участю державиКГСВС 2018-07.2019
459КГСВСНепризначення членом наглядової ради предствника Фонду державного майна, якщо держава володіє більше ніж 25 % статутного капіталу юридичної особи, тягне за собою визнання недійсним рішення загальних зборів акціонерівСпори, що виникають з корпоративних правовідносин за участю державиКГСВС 2018-07.2019
460КГСВСЯкщо держава володіє 50 відсотками плюс одна акція у статутному капіталі ПАТ, то до повноважень Фонду державного майна України належить право призначати членів наглядової ради такого ПАТСпори, що виникають з корпоративних правовідносин за участю державиКГСВС 2018-07.2019
461КГСВСПризначення керівника суб'єкта господарювання державного сектора економіки, що належить до об'єктів державної власності, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, відбувається лише за результатами конкурсного відборуСпори, що виникають з корпоративних правовідносин за участю державиКГСВС 2018-07.2019
462КГСВСВідлік строку, коли акціонер товариства може скликати позачергові загальні збори акціонерів самостійно, слід здійснювати саме від моменту отримання товариством вимоги про скликання позачергових загальних зборівСпори, що виникають з корпоративних правовідносин за участю державиКГСВС 2018-07.2019
464КГСВСФонд гарантування вкладів фізичних осіб на час ліквідації банку здійснює управління та розпорядження його майном, що за своєю суттю властиво для власника юридичної особиВідповідальність у корпоративних правовідносинахКГСВС 2018-07.2019
465КГСВССпір між акціонерним товариством і його працівниками про відшкодування шкоди, яка настала внаслідок невиконання такими працівниками своїх посадових обов'язків, підлягає розгляду в порядку цивільного судочинстваВідповідальність у корпоративних правовідносинахКГСВС 2018-07.2019
466КГСВСУ випадку недостатності коштів, які є у розпорядженні комунального підприємства, орган місцевого самоврядування, засновником якого він є, несе повну субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями цього підприємстваВідповідальність у корпоративних правовідносинахКГСВС 2018-07.2019
467КГСВСДля застосування до посадової особи такої міри відповідальності, як відшкодування збитків, необхідною є наявність усіх чотирьох загальних умов відповідальності, а саме: протиправна поведінка; збитки; причинний зв'язок між протиправною поведінкою та завданими збитками; винаВідповідальність у корпоративних правовідносинахКГСВС 2018-07.2019
468КГСВСУ разі банкрутства боржника з вини його засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі з вини керівника боржника, які мають право давати обов'язкові для боржника вказівки або мають іншим чином визначати його дії, на таких осіб може бути покладена субсидіарна відповідальність за його зобов'язаннями у разі недостатності майна боржникаВідповідальність у корпоративних правовідносинахКГСВС 2018-07.2019
469КГСВСЧинним законодавством не передбачена автоматична відповідальність власників істотної участі за зобов'язаннями банку у випадку визнання його неплатоспроможнимВідповідальність у корпоративних правовідносинахКГСВС 2018-07.2019
471КГСВСПозовні вимоги фізичної особи до юридичної особи про стягнення коштів відповідно до стІнші категорії спорівКГСВС 2018-07.2019
472КГСВСОб'єднання співвласників багатоквартирного будинку є непідприємницьким товариством, яке відповідно до чІнші категорії спорівКГСВС 2018-07.2019
473КГСВССпіввласники багатоквартирного будинку не є носіями корпоративних прав, а відносини між співвласниками багатоквартирного будинку та ОСББ не вважаються корпоративнимиІнші категорії спорівКГСВС 2018-07.2019
474КГСВССпір за позовом акціонера про оскарження рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо реєстрації випуску акцій підлягає розгляду в порядку господарського судочинства як такий, що зумовлений необхідністю захисту корпоративних та майнових правІнші категорії спорівКГСВС 2018-07.2019
475КГСВСВідносини за договором купівлі-продажу нерухомого майна господарського товариства, укладеним між цим господарським товариством та фізичною особою, та за договором дарування цього майна, укладеним між двома фізичними особами, а також спір між фізичними особами про усунення перешкод у користуванні власністю не належать до корпоративних спорів і є цивільними, і підлягають розгляду у порядку цивільного судочинстваІнші категорії спорівКГСВС 2018-07.2019
476КГСВСПравовідносини між членами громадської організації та самою організацією не мають характеру корпоративних, у зв'язку із чим спори, що виникають з таких правовідносин, не відносяться до юрисдикції господарських судівІнші категорії спорівКГСВС 2018-07.2019
477КГСВСГрошові кошти з моменту їх внесення до статутного капіталу господарського товариства є власністю самого товариства і втрачають ознаки об'єкта права спільної сумісної власності подружжяІнші категорії спорівКГСВС 2018-07.2019
478КГСВСВнесок у статутний капітал юридичної особи за рахунок спільних коштів подружжя стає власністю цього товариства, а право іншого з подружжя на спільне майно трансформується в інший об'єкт - право вимоги на виплату частини вартості частки учасника у статутному капіталі товаристваІнші категорії спорівКГСВС 2018-07.2019
479КГСВСДохід, отриманий від продажу частки в статутному фонді та пов'язаних із ними корпоративних прав, не входить до переліку видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментівІнші категорії спорівКГСВС 2018-07.2019
480КГСВССпір між акціонером (фізичною особою) АТ, яке ліквідовано (внесено відповідний запис до ЄДРПОУ), та фізичною особою, яка набула права власності на майно ліквідованого АТ (не на підставі рішення загальних зборів АТ, яке позивач оскаржує, а на підставі рішення виконавчого комітету міської ради), не є корпоративним і не належить до компетенції господарських судівІнші категорії спорівКГСВС 2018-07.2019
481КГСВСПраво особи звертатися до суду з вимогами про визнання протиправною та скасування постанови Правління Національного банку України про віднесення банку, власником акцій якого є позивач, до категорії неплатоспроможних є одним із аспектів захисту права власності, яке закріплено стІнші категорії спорівКГСВС 2018-07.2019
482КГСВСУ разі незгоди з рішенням загальних зборів акціонерів, в тому числі й з підстав прийняття участі в голосуванні особи, повноваження якої посвідчені недійсною довіреністю, саме таке рішення може бути предметом судового розгляду в порядку, визначеному чинним законодавством України для корпоративних спорів, у межах якого може надаватися правова оцінка законності виданій довіреностіІнші категорії спорівКГСВС 2018-07.2019
483КГСВСЗатвердження статуту за рішенням загальних зборів про зміну місцезнаходження товариства не може свідчити про наявність в учасників волевиявлення щодо інших змін до статуту цього товариства, які не розглядалися на загальних зборах учасниківІнші категорії спорівКГСВС 2018-07.2019
484КГСВСВідсутність визначеного способу надання інформації не може бути достатньою підставою для відмови Товариства надати його учаснику інформацію про свою діяльністьІнші категорії спорівКГСВС 2018-07.2019
486КГСВСПозовна заява третьої особи має містити самостійні вимоги саме щодо предмета спору у справіЗастосування норм процесуального права під час розгляду справ щодо корпоративних спорівКГСВС 2018-07.2019
487КГСВСНе можуть розгядатися в межах одного судового провадження спір між сторонами за первісним позовом, який виник із зобов'язальних відносин щодо сплати орендних платежів на підставі договору оренди, та за позов учасника як третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору, щодо встановлення нікчемності договору про внесення змін до цього договору орендиЗастосування норм процесуального права під час розгляду справ щодо корпоративних спорівКГСВС 2018-07.2019
488КГСВСЯкщо позивачі обґрунтовують позовні вимоги порушенням відповідачами їхніх корпоративних прав, то встановлення наявності чи відсутності порушення таких прав, характеру та суб'єктів порушення здійснюється господарським судом під час розгляду справи, а не на стадії відкриття провадженняЗастосування норм процесуального права під час розгляду справ щодо корпоративних спорівКГСВС 2018-07.2019
489КГСВСПитання юрисдикційності спору вирішується при відкритті провадження у справі, вирішальним моментом при цьому є час, коли подано позовЗастосування норм процесуального права під час розгляду справ щодо корпоративних спорівКГСВС 2018-07.2019
490КГСВСУ спорах про визнання недійсним рішення загальних зборів акціонерів збільшення статутного капіталу адекватними заходами забезпечення позову є заборона відповідачу - ПАТ вносити зміни до статуту свого статуту щодо розміру статутного капіталу; звертатися до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку із заявою та всіма необхідними документами для реєстрації випуску акцій і проспекту емісії на підставі спірних рішень позачергових загальних зборів акціонерів; вчинення будь-яких дій щодо приватного розміщення акцій на підставі спірних рішення загальних зборів акціонерівЗастосування норм процесуального права під час розгляду справ щодо корпоративних спорівКГСВС 2018-07.2019
491КГСВСУ спорах про переведення прав та обов'язків покупця простих іменних акцій адекватними заходами забезпечення позову є накладення арешту на прості іменні акції ПрАТ окремих акціонерів до моменту вирішення спору по сутіЗастосування норм процесуального права під час розгляду справ щодо корпоративних спорівКГСВС 2018-07.2019
492КГСВСЗаборона вчинення реєстраційних дій є достатнім та адекватним способом забезпечення позову за умови, що заявник доведе, що за результатами вчинення таких дій (у випадку задоволення позову) відновити порушені корпоративні права буде неможливоЗастосування норм процесуального права під час розгляду справ щодо корпоративних спорівКГСВС 2018-07.2019
493КГСВСЗупинення дії статуту є неналежним способом забезпечення позову, оскільки ніяким чином не забезпечує виконання у подальшому судового рішення (у випадку задоволення позову), а також не може захистити чи поновити порушені права позивачаЗастосування норм процесуального права під час розгляду справ щодо корпоративних спорівКГСВС 2018-07.2019
494КГСВССправи, пов'язані з реалізацією позивачем своїх корпоративних прав, не можуть розглядатися в порядку спрощеного позовного провадженняЗастосування норм процесуального права під час розгляду справ щодо корпоративних спорівКГСВС 2018-07.2019
495КГСВСУ разі смерті фізичної особи - учасника ТОВ правомірним є зупинення розгляду справи до здійснення заміни позивача його правонаступникомЗастосування норм процесуального права під час розгляду справ щодо корпоративних спорівКГСВС 2018-07.2019
496КГСВСДля припинення провадження у справі щодо визнання особи засновником - акціонером акціонерного товариства, суди повинні, встановити характер правовідносин, що виник між сторонами, у тому числі підстави звернення позивача з відповідним позовомЗастосування норм процесуального права під час розгляду справ щодо корпоративних спорівКГСВС 2018-07.2019
498КГСВСРецензія на Дайджест судової практики Верховного Суду у справах, що виникають із корпоративних відносинОгляди та рецензіїКГСВС 2018-07.2019
499КГСВСОгляд дайджесту Верховного СудуОгляди та рецензіїКГСВС 2018-07.2019
500КГСВСОгляд Дайджесту Верховного Суду з корпоративного праваОгляди та рецензіїКГСВС 2018-07.2019
502КГСВСнадання можливості одному із учасників ТОВ, який має вирішальний вплив при прийнятті рішень на загальних зборах, права самостійно збільшувати статутний капітал без врахування на засадах пропорційності часток інших учасників, що фактично призводить до їх зменшення, свідчить про невідповідність таких рішень принципу верховенства права та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і, відповідно, про порушення прав та законних інтересів учасника товариства.ТОП-5 судових рішень у справах, що виникають із корпоративних відносинКГСВС 2018-07.2019
503КГСВСвідсутність у законодавстві визначеного способу надання інформації не може бути підставою для відмови Товариства надавати його учаснику інформацію про свою діяльність у спосіб, в який просить учасник (тобто, в письмовому вигляді).ТОП-5 судових рішень у справах, що виникають із корпоративних відносинКГСВС 2018-07.2019
504КГСВСзобов'язання провести загальні щорічні збори акціонерів є ефективним способом захисту порушених прав Позивача. Крім того, Суд також акцентував увагу на тому, що Законом України "Про акціонерні товариства" не встановлено заборони щодо проведення таких зборів після 30 квітня 2019 року.ТОП-5 судових рішень у справах, що виникають із корпоративних відносинКГСВС 2018-07.2019
506КГСВСпідтримав позицію щодо можливості аналогії закону, зазначивши, що неповідомлення члена наглядової ради - представника акціонера про проведення засідання наглядової ради, яке призвело до неучасті цього члена наглядової ради у засіданні, дає правові підстави для задоволення позову про визнання недійсними рішень наглядової ради навіть за наявності кворуму засідання наглядової ради.Огляд судової практики щодо визнання недійсними рішень наглядової радиКГСВС 2018-07.2019

Інші замітки:

ККС ВС >>>