SCU

Деякі висновки Верховного суду

NameОписКатегоріяДжерело
3ВПВСПредставник юридичної особи має право самостійно засвідчити копію довіреності, якщо право засвідчувати своїм підписом копії документів випливає зі змісту виданої йому довіреності та за відсутності у ній відповідного застереження на вчинення певної дії1.1. Адміністративна юрисдикціяВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.01.2020 по 31.01.2020
6ВПВСВимога про скасування рішення комісії електропередавальної організації про визначення обсягу недоврахованої електричної енергії та її вартості є належним способом захисту прав та інтересів відповідного суб’єкта господарювання в контексті його відносин з електропередавальною організацією випадку, якщо сторони не погодили розмір штрафних санкцій за порушення виконання грошового зобов’язання у договорі, а лише зазначили про їх нарахування відповідно до частини шостої статті 231 Господарського кодексу України, штрафні санкції стягненню не підлягають2.1. Господарська юрисдикціяВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.01.2020 по 31.01.2020
8ВПВСВелика Палата Верховного Суду відступила від правових висновків Верховного Суду України щодо цивільної юрисдикції спорів про стягнення з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб залишку коштів гарантованого відшкодування за вкладом та відшкодування моральної шкоди, визначивши, що такі позовні вимоги випливають із дій Фонду з виплати гарантованого відшкодування, а тому підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства2.2. Цивільна юрисдикціяВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.01.2020 по 31.01.2020
11ВПВСВелика Палата Верховного Суду відступила від правового висновку Касаційного адміністративного у суду у складі Верховного Суду щодо порядку подання учасниками справи апеляційних скарг, визначивши, що до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи подання учасниками справи апеляційної скарги може здійснюватися як безпосередньо до апеляційного суду, так і через відповідний суд першої інстанції3.1. Цивільна юрисдикціяВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.01.2020 по 31.01.2020
14ВПВССпір щодо ненадання суб’єктом владних повноважень відповіді на адвокатський запит, направлений на отримання інформації, що має ознаки публічної, підлягає розгляду у порядку адміністративного судочинства4.1. Справи, які підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинстваВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.01.2020 по 31.01.2020
15ВПВССпір щодо оскарження рішення органу місцевого самоврядування про надання дозволу третій особі на встановлення пам’ятника на земельній ділянці, яка частково охоплює земельну ділянку, щодо якої позивачу надано дозвіл на розробку проекту землеустрою, підлягає розгляду у порядку адміністративного судочинства4.1. Справи, які підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинстваВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.01.2020 по 31.01.2020
17ВПВССпір за позовом спадкоємця боржника у виконавчому провадженні до органу державної виконавчої служби з приводу зняття арешту, накладеного на майно спадкодавця, підлягає розгляду у порядку цивільного судочинства4.2. Справи, які підлягають розгляду в порядку цивільного судочинстваВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.01.2020 по 31.01.2020
18ВПВССпір за позовом міської ради про визнання укладеним договору оренди земельної ділянки, сторонами якого (співорендарями) є чотири особи, у тому числі фізичні особи, які не є підприємцями, підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства. Оформлення прав на земельну ділянку, на якій розташована будівля, яка перебуває у спільній власності декількох суб’єктів, можливе шляхом укладення договору оренди земельної ділянки з усіма власниками будівлі, в якому сторонами (орендарями) виступатимуть кілька осіб. У такому випадку договір оренди укладається між органом місцевого самоврядування або органом державної виконавчої влади (орендодавцем) та всіма співвласниками будівлі (співорендарями)4.2. Справи, які підлягають розгляду в порядку цивільного судочинстваВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.01.2020 по 31.01.2020
19ВПВСЗаява про встановлення факту участі в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС не підлягає судовому розгляду, оскільки законом передбачено позасудовий порядок встановлення таких фактів4.2. Справи, які підлягають розгляду в порядку цивільного судочинстваВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.01.2020 по 31.01.2020
20ВПВСПрава особи, порушені невиконанням зобов’язання за договором купівлі-продажу майнових прав на новозбудоване нерухоме майно, повинні захищатися за допомогою норм інституту зобов’язального права, зокрема, шляхом звернення до суду з позовом про відшкодування завданих збитків. Позовні вимоги про визнання права власності осіб, які володіють майновими правами на новозбудоване нерухоме майно є неналежним способом захисту прав такої особи.4.2. Справи, які підлягають розгляду в порядку цивільного судочинстваВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.01.2020 по 31.01.2020
21ВПВСОдночасне пред’явлення позову про витребування майна із чужого незаконного володіння (віндикаційний) і про усунення перешкод у здійсненні права користування та розпорядження своїм майном (негаторний позов) є неможливим4.2. Справи, які підлягають розгляду в порядку цивільного судочинстваВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.01.2020 по 31.01.2020
22ВПВСОскарження дій та рішень державного виконавця, спрямованих на арешт спірного майна особою, яка не є ані стороною, ані учасником виконавчого провадження, однак має речове право на таке майно, не призведе до належного захисту прав. Ефективним способом захисту є звернення до суду з позовом про визнання права та зняття арешту зі спірного майна4.2. Справи, які підлягають розгляду в порядку цивільного судочинстваВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.01.2020 по 31.01.2020
25ВПВСПрипинення банком банківської діяльності можливе виключно у порядку, передбаченому Законом України "Про банки і банківську діяльність" та Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". Перехід прав та обов'язків від банку до наступних осіб, які заявили про своє правонаступництво, не може відбуватися лише на підставі виключення цим банком із своєї назви слова "банк" та виключення з видів своє діяльності "банківської діяльності" без дотримання процедури, встановленої Законом України "Про банки і банківську діяльність"1.1. Господарська юрисдикціяВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.02.2020 по 29.02.2020
26ВПВСПоложення статті 1177 ЦК України передбачають порядок відшкодування шкоди, завданої лише фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення, тому у справах про відшкодування державою шкоди, завданої юридичній особі внаслідок кримінального правопорушення, якщо внаслідок бездіяльності органу досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила злочин, комплексне застосування частини шостої статті 1176 та статті 1177 ЦК України є неможливим. Така юридична особа може звернутися з позовом до держави про відшкодування шкоди, спричиненої надмірною тривалістю кримінального провадження, якщо доведе факт надмірної тривалості досудового розслідування і те, що тим самим їй було завдано матеріальної чи моральної шкоди, та обґрунтує її розмір1.1. Господарська юрисдикціяВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.02.2020 по 29.02.2020
28ВПВСНалежним відповідачем у справах про відшкодування шкоди, завданої органом державної влади, його посадовою або службовою особою, є держава як учасник цивільних відносин. Незалучення до участі у таких категоріях спорів Державної казначейської служби України чи її територіального органу не може бути підставою для відмови у позові1.2. Цивільна юрисдикціяВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.02.2020 по 29.02.2020
31ВПВСВелика Палата Верховного Суду відступила від правового висновку Верховного Суду України щодо визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, зазначивши, що наявність спору в суді за позовом кредитора до боржника про стягнення суми заборгованості за кредитним договором не спростовує висновок про безспірність заборгованості цього боржника та жодним чином не свідчить про неправомірність вчинення виконавчого напису2.1. Цивільна юрисдикціяВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.02.2020 по 29.02.2020
32ВПВСВелика Палата Верховного Суду підтримала правовий висновок Верховного Суду України щодо моменту набрання чинності договором оренди земельної ділянки, зазначивши, що для визначення початку перебігу та закінчення строку дії договору оренди земельної ділянки має значення не момент його підписання, момент вчинення реєстраційних дій, тобто внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, який містить відомості про речові права на нерухоме майно, їх обтяження, суб'єктів речових прав, технічні характеристики об'єктів нерухомого майна (будівель, споруд тощо), кадастровий план земельної ділянки, а також відомості про правочини, вчинені щодо таких об'єктів нерухомого майна, з якими закон пов'язує набрання чинності договору, саме можливість реалізації сторонами своїх суб'єктивних прав та обов'язків2.1. Цивільна юрисдикціяВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.02.2020 по 29.02.2020
35ВПВСВелика Палата Верховного Суду відступила від правового висновку Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду щодо звернення стягнення на частку у майні, що є у спільній частковій власності, визначивши, що частка у праві спільної часткової власності є самостійним об'єктом цивільних прав, яка може бути об'єктом продажу з публічних (електронних) торгів, передачі стягувачу в рахунок погашення боргу, без її виділу в натурі з об'єкта нерухомого майна. Дії державного виконавця у виконавчому провадженні, які не стосуються правил проведення прилюдних торгів, мають самостійний спосіб оскарження й не можуть бути підставою для визнання прилюдних торгів недійсними3.1. Цивільна юрисдикціяВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.02.2020 по 29.02.2020
36ВПВСВелика Палата Верховного Суду підтримала власний правовий висновок та правовий висновок Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду щодо сплати судового збору особами, які мають статус учасника бойових дій, визначивши, що такі особи звільняються від сплати судового збору на підставі положень пункту 13 частини першої статті 5 Закону України "Про судовий збір" в усіх судових інстанціях під час розгляду справ, пов'язаних з їх соціальним захистом3.1. Цивільна юрисдикціяВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.02.2020 по 29.02.2020
39ВПВССпір за позовом комунального підприємства щодо оскарження рішення міської ради як засновника такого комунального підприємства про його реформування, який обґрунтовується порушенням права на безоплатне отримання у власність процесі реформування майна, підлягає розгляду у порядку господарського судочинства4.1. Справи, які підлягають розгляду в порядку господарського судочинстваВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.02.2020 по 29.02.2020
40ВПВССпір за позовом органу прокуратури в інтересах держави до юридичної особи про стягнення в дохід Державного бюджету України плати за проїзд великовагового транспортного засобу автомобільними дорогами загального користування підлягає розгляду в порядку господарського судочинства4.1. Справи, які підлягають розгляду в порядку господарського судочинстваВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.02.2020 по 29.02.2020
42ВПВСПозовні вимоги учасника товариства про стягнення із товариства заборгованості за договором про надання поворотної фінансової допомоги, укладення якого не вплинуло на корпоративні права такого учасника, підлягають розгляду у порядку цивільного судочинства4.2. Справи, які підлягають розгляду в порядку цивільного судочинстваВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.02.2020 по 29.02.2020
43ВПВССпір за позовом особи, яка перебувала у трудових відносинах із фізичною особою - підприємцем, до державного реєстратора щодо визнання незаконною державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, спрямований на поновлення трудових прав, порушених внаслідок неприпинення трудового договору в установленому законом порядку, підлягає розгляду у порядку цивільного судочинства4.2. Справи, які підлягають розгляду в порядку цивільного судочинстваВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.02.2020 по 29.02.2020
44ВПВССпір за позовом адвоката щодо оскарження наказу директора регіонального центру надання безоплатної вторинної правової допомоги про розподіл справ між адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, підлягає розгляду у порядку цивільного судочинства4.2. Справи, які підлягають розгляду в порядку цивільного судочинстваВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.02.2020 по 29.02.2020
45ВПВСВимоги, які не підлягають розгляду в судовому порядку4.2. Справи, які підлягають розгляду в порядку цивільного судочинстваВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.02.2020 по 29.02.2020
46ВПВСГрошові кошти та валютні цінності, вилучені правоохоронними органами під час досудового розслідування як речові докази, не можуть бути визнані безхазяйними та перераховані до Державного бюджету України у порядку, встановленому статтею 335 ЦК України. Чинним законодавством встановлений позасудовий порядок передачі грошових коштів, вилучених уповноваженими органами під час досудового розслідування, в дохід держави4.2. Справи, які підлягають розгляду в порядку цивільного судочинстваВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.02.2020 по 29.02.2020
47ВПВСОкремою ухвалою суду встановлено строки та порядок її виконання, законодавчо встановлена її обов'язковість до виконання та відповідальність за невиконання чи неналежне виконання, а тому така ухвала не потребує додаткових інструментів примусу до виконання, а зобов'язання до виконання такої ухвали не може бути самостійним предметом позову4.2. Справи, які підлягають розгляду в порядку цивільного судочинстваВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.02.2020 по 29.02.2020
51ВПВСВЕЛИКА ПАЛАТА ВЕРХОВНОГО СУДУ ВІДСТУПИЛА ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ ЩОДО ВІДСУТНОСТІ ПІДСТАВ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ НА ПІЛЬГОВИХ УМОВАХ ОГЛЯДУ НА ВІДСУТНІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ АТЕСТАЦІЇ РОБОЧОГО МІСЦЯ, ВИЗНАЧИВШИ, ЩО НЕПРОВЕДЕННЯ АБО НЕСВОЄЧАСНЕ ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ ВЛАСНИКОМ ПІДПРИЄМСТВА НЕ МОЖЕ БУТИ ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ВІДМОВИ У ПРИЗНАЧЕННІ ПЕНСІЇ ЗА ВІКОМ НА ПІЛЬГОВИХ УМОВАХ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ТАКУ АТЕСТАЦІЮ ПОКЛАДАЄТЬСЯ НА ВЛАСНИКА ПІДПРИЄМСТВА. ВЕЛИКА ПАЛАТА ВЕРХОВНОГО СУДУ ПІДТРИМАЛА ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ, ВІДПОВІДНО ДО ЯКОГО, ЯКЩО ЧЕРГОВА АТЕСТАЦІЯ БУЛА ПРОВЕДЕНА ПОРУШЕННЯМ СТРОКІВ, А ПРАЦІВНИК ДО ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ ВИКОНУВАВ РОБОТУ, ЯКА ДАЄ ПРАВО НА ПЕНСІЮ ЗА ВІКОМ НА ПІЛЬГОВИХ УМОВАХ, ЦЕЙ ПЕРІОД ЙОГО РОБОТИ МАЄ БУТИ ЗАРАХОВАНИЙ ДО ПІЛЬГОВОГО СТАЖУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПОПЕРЕДНЬОЇ АТЕСТАЦІЇ1.1. АДМІНІСТРАТИВНА ЮРИСДИКЦІЯВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.03.2020 по 31.03.2020
53ВПВСВЕЛИКА ПАЛАТА ВЕРХОВНОГО СУДУ ВІДСТУПИЛА ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ ЩОДО ПОРЯДКУ ЗМЕНШЕННЯ СУМИ ВІДШКОДУВАННЯ ЗА ЧАС ЗАТРИМКИ РОЗРАХУНКУ ПРИ ЗВІЛЬНЕННІ ПРАЦІВНИКА, ВИЗНАЧИВШИ, ЩО СУД, КЕРУЮЧИСЬ ПРИНЦИПАМИ СПІВМІРНОСТІ, СПРАВЕДЛИВОСТІ ТА ПРОПОРЦІЙНОСТІ, МОЖЕ ЗМЕНШИТИ РОЗМІР СЕРЕДНЬОГО ЗАРОБІТКУ ЗА ЧАС ЗАТРИМКИ РОЗРАХУНКУ ПРИ ЗВІЛЬНЕННІ ПРАЦІВНИКА НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЧИ ВІН ЗАДОВОЛЬНЯЄ ПОЗОВНІ ВИМОГИ ПРО СТЯГНЕННЯ НАЛЕЖНИХ ЗВІЛЬНЕНОМУ ПРАЦІВНИКОВІ СУМ У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЧИ ЧАСТКОВО1.2. ЦИВІЛЬНА ЮРИСДИКЦІЯВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.03.2020 по 31.03.2020
55ВПВССПІР ЩОДО ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ ОРГАНУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ КОМУНАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ПІДЛЯГАЄ РОЗГЛЯДУ У ПОРЯДКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА2.1. СПРАВИ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ РОЗГЛЯДУ В ПОРЯДКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВАВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.03.2020 по 31.03.2020
56ВПВССПІР ЩОДО СТЯГНЕННЯ З ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ НЕДОРАХОВАНОЇ ТА НЕОТРИМАНОЇ РІЗНИЦІ У ПЕНСІЇ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ ПІДЛЯГАЄ РОЗГЛЯДУ У ПОРЯДКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА2.1. СПРАВИ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ РОЗГЛЯДУ В ПОРЯДКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВАВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.03.2020 по 31.03.2020
58ВПВСПОЗОВНІ ВИМОГИ ЗАЛІЗНИЦІ ДО МІСЬКОЇ РАДИ ПРО СТЯГНЕННЯ ЗБИТКІВ ЗА ПІЛЬГОВЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ, ЗАЯВЛЕНІ НЕ НА ПІДСТАВІ ДОГОВОРУ ПРО ВІДШКОДУВАННЯ КОМПЕНСАЦІЙНИХ ВИПЛАТ ЗА НАДАНИЙ ПІЛЬГОВИЙ ПРОЇЗД, А В СИЛУ ПРЯМОЇ НОРМИ ЗАКОНУ, ПІДЛЯГАЮТЬ РОЗГЛЯДУ У ПОРЯДКУ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДОЧИНСТВА2.2. СПРАВИ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ РОЗГЛЯДУ В ПОРЯДКУ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДОЧИНСТВАВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.03.2020 по 31.03.2020
59ВПВССПІР ЗА ПОЗОВОМ АДВОКАТА ЩОДО ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ ПРЕЗИДІЇ АДВОКАТСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ ПРО ВИКЛЮЧЕННЯ ЙОГО З ЧИСЛА ЧЛЕНІВ ОСТАННЬОГО, А ТАКОЖ ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПРО ПРИПИНЕННЯ АДВОКАТСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ І ПЕРЕДАННЯ ВСЬОГО МАЙНА ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ Є КОРПОРАТИВНИМ ТА ПІДЛЯГАЄ РОЗГЛЯДУ У ПОРЯДКУ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДОЧИНСТВА2.2. СПРАВИ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ РОЗГЛЯДУ В ПОРЯДКУ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДОЧИНСТВАВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.03.2020 по 31.03.2020
61ВПВССПІР ЗА ПОЗОВОМ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ПРО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ОРГАНУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ ЩОДО ВЗЯТТЯ НА БАЛАНС ПОШКОДЖЕНОГО ВНАСЛІДОК НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ З МЕТОЮ ОТРИМАННЯ ГРОШОВОЇ КОМПЕНСАЦІЇ ПІДЛЯГАЄ РОЗГЛЯДУ У ПОРЯДКУ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА2.3. СПРАВИ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ РОЗГЛЯДУ В ПОРЯДКУ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВАВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.03.2020 по 31.03.2020
62ВПВССПІР ЗА ПОЗОВОМ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКА НЕ Є ЧЛЕНОМ ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ (ОСББ), НЕ Є СПІВВЛАСНИКОМ МАЙНА ЧЛЕНІВ ОСББ, НЕ Є ВЛАСНИКОМ ЧИ КОРИСТУВАЧЕМ НЕРУХОМОГО МАЙНА У БУДИНКУ, У ЯКОМУ ДІЄ ОСББ, ЩОДО ВИЗНАННЯ НЕДІЙСНИМ РІШЕННЯ УСТАНОВЧИХ ЗБОРІВ ПРО СТВОРЕННЯ ТАКОГО ОСББ2.3. СПРАВИ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ РОЗГЛЯДУ В ПОРЯДКУ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВАВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.03.2020 по 31.03.2020
63ВПВССКАСУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПІДЛЯГАЄ РОЗГЛЯДУ У ПОРЯДКУ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА2.3. СПРАВИ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ РОЗГЛЯДУ В ПОРЯДКУ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВАВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.03.2020 по 31.03.2020
64ВПВСCПІР ЗА ПОЗОВОМ КОЛИШНІХ ЧЛЕНІВ ПРОФСПІЛКИ ЩОДО ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ ПРОФСПІЛКИ ПРО ВИКЛЮЧЕННЯ ЇХ ІЗ ЧЛЕНІВ ТА ПОНОВЛЕННЯ НА РАНІШЕ ЗАЙМАНИХ ПОСАДАХ НАЛЕЖИТЬ ДО ВИКЛЮЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ПРОФСПІЛОК ТА ЇХ ВНУТРІШНЬО-ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, А ТОМУ НЕ ПІДЛЯГАЄ СУДОВОМУ РОЗГЛЯДУ2.3. СПРАВИ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ РОЗГЛЯДУ В ПОРЯДКУ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВАВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.03.2020 по 31.03.2020
65ВПВСЗАЦІКАВЛЕНА СТОРОНА МАЄ ВЧИНИТИ ПЕВНІ ДІЇ, СПРЯМОВАНІ НА ВІДШКОДУВАННЯ ЗА РАХУНОК ІНШОЇ СТОРОНИ ВИТРАТ НА ПРОФЕСІЙНУ ПРАВНИЧУ ДОПОМОГУ, А ІНША СТОРОНА МАЄ ПРАВО НА ВІДПОВІДНІ ЗАПЕРЕЧЕННЯ ПРОТИ ТАКИХ ВИМОГ, ЩО ВИКЛЮЧАЄ ІНІЦІАТИВУ СУДУ З ПРИВОДУ ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ НА ПРОФЕСІЙНУ ПРАВНИЧУ ДОПОМОГУ ОДНІЙ ІЗ СТОРІН БЕЗ ВІДПОВІДНИХ ДІЙ З БОКУ ТАКОЇ СТОРОНИ.2.3. СПРАВИ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ РОЗГЛЯДУ В ПОРЯДКУ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВАВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.03.2020 по 31.03.2020
66ВПВСПРИ ВИДІЛІ ЧАСТКИ З НЕРУХОМОГО МАЙНА, ЯКЕ Є ОБ'ЄКТОМ СПІЛЬНОЇ СУМІСНОЇ ВЛАСНОСТІ, ВЛАСНИКУ, ЧАСТКА ЯКОГО ВИДІЛЯЄТЬСЯ, ТА ВЛАСНИКУ (ВЛАСНИКАМ), ЧАСТКА ЯКОГО (ЯКИХ) ЗАЛИШАЄТЬСЯ, МАЮТЬ БУТИ ВИДІЛЕНІ ОКРЕМІ ПРИМІЩЕННЯ, ЯКІ ПОВИННІ БУТИ ІЗОЛЬОВАНИМИ ВІД ПРИМІЩЕНЬ ІНШОГО (ІНШИХ) СПІВВЛАСНИКІВ, МАТИ ОКРЕМИЙ ВИХІД, ПІДВЕДЕНУ СИСТЕМУ ВОДОПОСТАЧАННЯ, ВОДОВІДВЕДЕННЯ, ОПАЛЕННЯ ТОЩО, ТОБТО СКЛАДАТИ ОКРЕМИЙ ОБ'ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА2.3. СПРАВИ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ РОЗГЛЯДУ В ПОРЯДКУ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВАВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.03.2020 по 31.03.2020
67ВПВСЗМІНА ЗАКОНОДАВЦЕМ МІНІМАЛЬНОГО РОЗМІРУ АЛІМЕНТІВ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ СТЯГНЕННЮ ПЛАТНИКА АЛІМЕНТІВ НА ОДНУ ДИТИНУ, НЕ Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ЗМІНИ РОЗМІРУ АЛІМЕНТІВ ВІДПОВІДНО ДО СТАТТІ 192 СК УКРАЇНИ, А Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ЗМІНИ МІНІМАЛЬНОГО РОЗМІРУ АЛІМЕНТІВ, ЗАЗНАЧЕНИХ У ВИКОНАВЧОМУ ЛИСТІ У ПРОЦЕДУРІ ВИКОНАННЯ ТА СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ, ТА ВРАХОВУЄТЬСЯ ПІД ЧАС ВИЗНАЧЕННЯ СУМИ АЛІМЕНТІВ АБО ЗАБОРГОВАНОСТІ2.3. СПРАВИ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ РОЗГЛЯДУ В ПОРЯДКУ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВАВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.03.2020 по 31.03.2020
68ВПВССПРАВИ, РОЗГЛЯНУТІ В ПОРЯДКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА2.3. СПРАВИ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ РОЗГЛЯДУ В ПОРЯДКУ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВАВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
70ВПВССПІР ЗА ПОЗОВОМ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОГО АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ПРО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗНЕСТИ ЗА ВЛАСНИЙ РАХУНОК САМОЧИННО ЗБУДОВАНЕ ПРИМІЩЕННЯ НЕ ПОВ'ЯЗАНИЙ З ВИРІШЕННЯМ ПИТАННЯ ЩОДО РЕЧОВОГО ПРАВА, А Є ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИМ І РОЗГЛЯДАЄТЬСЯ В ПОРЯДКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВАВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
71ВПВСОСОБИ, ЯКІ ПРАЦЮВАЛИ НА ПОСАДАХ ФАРМАЦЕВТІВ В АПТЕЧНИХ КІОСКАХ, НАЛЕЖНИХ ФОП, ЗА УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ТАКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ ЛІЦЕНЗІЙ НА ПРОВАДЖЕННЯ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ОТРИМАННЯ ЦИМ АПТЕЧНИМ ЗАКЛАДОМ АКРЕДИТАЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ, МАЮТЬ ПРАВО НА ЗАРАХУВАННЯ СТАЖУ РОБОТИ НА ТАКИХ ПОСАДАХ ДО СПЕЦІАЛЬНОГО СТАЖУ, НЕОБХІДНОГО ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ"ВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
72ВПВССПІР ЩОДО ФОРМУВАННЯ ПЕРЕЛІКУ ВКЛАДНИКІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА ГАРАНТОВАНЕ ДЕРЖАВОЮ ВІДШКОДУВАННЯ КОШТІВ ЗА ВКЛАДАМИ ЗА РАХУНОК ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ У МЕЖАХ ГРАНИЧНОГО РОЗМІРУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ РЕЄСТРУ ВКЛАДНИКІВ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ГАРАНТОВАНИХ ВИПЛАТ, Є ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИМ ТА НАЛЕЖИТЬ ДО ЮРИСДИКЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ З УРАХУВАННЯМ УСТАНОВЛЕНОГО ЗАКОНОМ ГРАНИЧНОГО РОЗМІРУ ВІДШКОДУВАННЯ ЗА ВКЛАДАМИВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
73ВПВССПІР ЗА ПОЗОВОМ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ПРО ОСКАРЖЕННЯ ДІЙ ЩОДО ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ У ЗВ`ЯЗКУ З ОСКАРЖЕННЯМ КОРИСТУВАННЯ І РОЗПОРЯДЖЕННЯ МАЙНОМ (КВАРТИРОЮ) ВІДНОСИТЬСЯ ДО ПРИВАТНОПРАВОВИХ ТА ПІДЛЯГАЄ РОЗГЛЯДУ В ПОРЯДКУ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВАВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
74ВПВСРІШЕННЯ ВИКОНКОМУ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ АКТА ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ТА ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ВЛАСНИКАМ ЗЕМЛІ ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧАМ, А ТАКОЖ РОЗМІРУ ТАКИХ ЗБИТКІВ, НЕ ПІДЛЯГАЄ СУДОВОМУ ОСКАРЖЕННЮ В ПОРЯДКУ ЖОДНОГО СУДОЧИНСТВАВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
75ВПВСВИКЛАДАЧ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ Є ПЕДАГОГІЧНИМ ПРАЦІВНИКОМ ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, ТОБТО ПРАЦІВНИКОМ ОСВІТИ, А ТОМУ СТАЖ РОБОТИ ВИКЛАДАЧЕМ ТА КОНЦЕРТМЕЙСТЕРОМ В ДИТЯЧІЙ МУЗИЧНІЙ ШКОЛІ МАЄ ЗАРАХОВУВАТИСЬ ДО ПІЛЬГОВОГО СТАЖУ ОСІБ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ"ВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
76ВПВСПРИ ОБЧИСЛЕННІ ПЕНСІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ НЕ ВРАХОВУЄТЬСЯ ТАКИЙ СКЛАДОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ЯК ОДНОРАЗОВІ ДОДАТКОВІ ВИДИ ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ЗОКРЕМА ЩОРІЧНІ, ЩОКВАРТАЛЬНІ, РАЗОВІ ДОДАТКОВІ ВИДИ ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЧИ СПЛАЧУЮТЬСЯ З ВКАЗАНИХ ВИДІВ ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДИНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ВНЕСОК НА ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
77ВПВССТЯГНЕННЯ У СУДОВОМУ ПОРЯДКУ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ НА КОРИСТЬ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ ЗАБОРГОВАНОСТІ З ВІДШКОДУВАННЯ ПДВ Є НАЛЕЖНИМ ТА ЕФЕКТИВНИМ СПОСОБОМ ЗАХИСТУВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
78ВПВСРІШЕННЯ ПРО НЕДОВІРУ ГОЛОВІ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ (ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ) КОНСТИТУЦІЙНО ЗАКРІПЛЕНИМ, ДИСКРЕЦІЙНИМ ПОВНОВАЖЕННЯМ ОРГАНУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, А ТОМУ МОЖЕ БУТИ УХВАЛЕНО НЕЗАЛЕЖНО ВІД ПРОВЕДЕННЯ ОБГОВОРЕННЯ ЦЬОГО ПИТАННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ ГОЛОВИ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ (ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ)ВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
79ВПВСФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ, ЯКА МАЛА ПРАВО НА ПЕНСІЮ ЗА ВІКОМ, АЛЕ ВИБРАЛА ПЕНСІЮ У ЗВ'ЯЗКУ З ВТРАТОЮ ГОДУВАЛЬНИКА, МАЄ ПРАВО НА ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД СПЛАТИ ЄДИНОГО ВНЕСКУ НА ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ, ОСКІЛЬКИ ВИБІР ВИДУ ПЕНСІЇ НЕ ПОЗБАВЛЯЄ НАБУТОГО ПРАВА, ЩО ПОВ'ЯЗАНЕ З ПЕВНИМ ВІКОМВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
80ВПВСПОЗОВ ПРО СТЯГНЕННЯ КОМПЕНСАЦІЇ ЗА НЕОТРИМАНЕ ПРОДОВОЛЬЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗА ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ Є ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИМ І ПОВИНЕН ВИРІШУВАТИСЯ В ПОРЯДКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВАВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
81ВПВССПОРИ ЗА ПОЗОВАМИ ОСІБ, ЯКІ НЕ БУЛИ ЗАЯВНИКАМИ ВЧИНЕННЯ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДІЙ, ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРАТОРА ПРО СКАСУВАННЯ ЙОГО РІШЕНЬ ЧИ ЗАПИСІВ ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ СТОСОВНО ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ТА ЇХ ОБТЯЖЕНЬ Є ПРИВАТНОПРАВОВИМИ ТА НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РОЗГЛЯДУ В ПОРЯДКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВАВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
82ВПВССПОРИ ЗА ПОЗОВОМ СУБ'ЄКТА ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРО СТЯГНЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ З ОСОБИ, ЯКА ПЕРЕБУВАЛА НА ПУБЛІЧНІЙ / ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ, ПІДЛЯГАЮТЬ ВИРІШЕННЮ В ПОРЯДКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВАВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
83ВПВССПІР ПРО СТЯГНЕННЯ ВИТРАТ, ПОВ'ЯЗАНИХ З УТРИМАННЯМ ОСОБИ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ МВС, ЯКА У ПОДАЛЬШОМУ ПЕРЕБУВАЛА НА ПУБЛІЧНІЙ / ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ, ПІДЛЯГАЄ ВИРІШЕННЮ В ПОРЯДКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВАВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
84ВПВСНЕПРОВЕДЕННЯ АБО НЕСВОЄЧАСНЕ ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ ВЛАСНИКОМ ПІДПРИЄМСТВА НЕ МОЖЕ БУТИ ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ВІДМОВИ У ПРИЗНАЧЕННІ ПЕНСІЇ ЗА ВІКОМ НА ПІЛЬГОВИХ УМОВАХВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
86ВПВСУ ВИПАДКУ ПРИЗНАЧЕННЯ ОСОБІ ПЕНСІЇ ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАНИ "ПРО ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ", ЯКИЙ ПЕРЕДБАЧАЄ ІНШІ ПІДСТАВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ, А В ПОДАЛЬШОМУ ПРИ ВИЯВЛЕННІ ТАКОЮ ОСОБОЮ БАЖАННЯ ОТРИМУВАТИ ПЕНСІЮ ЗА ВІКОМ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ", МАЄ МІСЦЕ САМЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ ЗА ВІКОМ, А НЕ ПЕРЕВЕДЕННЯ З ОДНОГО ВИДУ ПЕНСІЇ НА ІНШИЙ ЗГІДНО 3 СТПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
87ВПВСПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВОНАСТУПНИЦТВО В РОЗУМІННІ НОРМИ СТПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
88ВПВСШЕСТИМІСЯЧНИЙ СТРОК ЗВЕРНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ СУБ'ЄКТА ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ОБЧИСЛЮЄТЬСЯ З ДНЯ ВИНИКНЕННЯ ПІДСТАВ, ЩО ДАЮТЬ ПРАВО НА ТАКЕ ЗВЕРНЕННЯ, І НЕ ПОВ'ЯЗУЄТЬСЯ З МОМЕНТОМ СТВОРЕННЯ ТАКОГО СУБ'ЄКТА ЧИ НАДІЛЕННЯ ЙОГО ВІДПОВІДНИМИ ФУНКЦІЯМИ ТА КОМПЕТЕНЦІЄЮПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
89ВПВСМАТИ ДИТИНИ-ІНВАЛІДА МАЄ ПРАВО НА ПРИЗНАЧЕННЯ ДОСТРОКОВОЇ ПЕНСІЇ ЗА ВІКОМ РАЗІ НАЯВНОСТІ ВИСНОВКУ ЛІКАРСЬКО-КОНСУЛЬТАТИВНОЇ КОМІСІЇ, ЯКЩО ДИТИНА МАЛА МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ ДЛЯ ВИЗНАННЯ ЇЇ ДИТИНОЮ-ІНВАЛІДОМ ДО ДОСЯГНЕННЯ ШЕСТИРІЧНОГО ВІКУПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
92ВПВСУ ВИПАДКУ ОБ'ЄДНАННЯ ПОЗОВНИХ ВИМОГ ЩОДО ВИКОНАННЯ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРУ ВИМОГАМИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ДОГОВОРІВ ПОРУКИ, УКЛАДЕНИХ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСНОВНОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, СПІР МАЄ РОЗГЛЯДАТИСЯ ЗА ПРАВИЛАМИ ГОСПОДАРСЬКОГО ЧИ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА ЗАЛЕЖНО ВІД СТОРІН ОСНОВНОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
93ВПВССПОЖИВАЧ ЗВІЛЬНЯЄТЬСЯ ВІД СПЛАТИ СУДОВОГО ЗБОРУ ЯК У СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ (ПРИ ПРЕД'ЯВЛЕННІ ПОЗОВУ), ТАК І НА НАСТУПНИХ СТАДІЯХ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
94ВПВСНЕЗАЗНАЧЕННЯ У РЕЗОЛЮТИВНІЙ ЧАСТИНІ РІШЕННЯ СУДУ ПОЧАТКОВОЇ ЦІНИ ПРЕДМЕТА ІПОТЕКИ В ГРОШОВОМУ ВИРАЖЕННІ НЕ МАЄ ВИРІШАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ ТА НЕ ТЯГНЕ ЗА СОБОЮ БЕЗУМОВНОГО СКАСУВАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
95ВПВСУ КРЕДИТНИХ СПОРАХ ПЕРЕБІГ ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ СТОСОВНО КОЖНОГО ЩОМІСЯЧНОГО ПЛАТЕЖУ У МЕЖАХ СТРОКУ КРЕДИТУВАННЯ ПОЧИНАЄТЬСЯ ПІСЛЯ НЕВИКОНАННЯ ЧИ НЕНАЛЕЖНОГО ВИКОНАННЯ (ЗОКРЕМА, ПРОСТРОЧЕННЯ ВИКОНАННЯ) ПОЗИЧАЛЬНИКОМ ОБОВ'ЯЗКУ З ВНЕСЕННЯ ЧЕРГОВОГО ПЛАТЕЖУ Й ОБЧИСЛЮЄТЬСЯ ОКРЕМО ЩОДО КОЖНОГО ПРОСТРОЧЕНОГО ПЛАТЕЖУВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
96ВПВССТАТТЯ 1281 ЦК УКРАЇНИ, ЯКА ВИЗНАЧАЄ ПРЕКЛЮЗИВНІ СТРОКИ ПРЕД'ЯВЛЕННЯ КРЕДИТОДАВЦЕМ ВИМОГ ДО СПАДКОЄМЦІВ ПОЗИЧАЛЬНИКА, ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ І ДО КРЕДИТНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ, ЗАБЕЗПЕЧЕНИХ ІПОТЕКОЮВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
97ВПВСПОЗОВ СУБ`ЄКТА ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПРИВАТНОЇ ОСОБИ ЗА СВІЙ РАХУНОК ПРИВЕСТИ ДО ПОПЕРЕДНЬОГО СТАНУ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК, ПОДАНИЙ НА ВИКОНАННЯ ВЛАДНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ ФУНКЦІЙ ТА СПРЯМОВАНИЙ НА ЗАХИСТ ПУБЛІЧНОГО ІНТЕРЕСУ, ПІДЛЯГАЄ РОЗГЛЯДУ В ПОРЯДКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВАВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
98ВПВСНЕОБЛІКУВАННЯ ЧИ НЕНАЛЕЖНЕ ОБЛІКУВАННЯ БАНКОМ ЗАЛУЧЕНИХ ВІД ЮРИДИЧНИХ ЧИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ КОШТІВ НЕ ВПЛИВАЄ НА ДІЙСНІСТЬ ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
99ВПВСГАРАНТІЇ РІВНОСТІ УЧАСНИКІВ ПРОЦЕСУ ВИМАГАЮТЬ ТОГО, ЩОБ ЗАЯВА ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ ВІДПОВІДАЧА, ЯКИЙ НЕ БРАВ УЧАСТІ В РОЗГЛЯДІ СПРАВИ ВИЗНАЧЕНИХ ЗАКОНОМ ВИПАДКАХ, БУЛА ВИРІШЕНА СУДОМ НА НАСТУПНИХ СТАДІЯХ ПРОЦЕСУ, НАВІТЬ ЗА УМОВИ ЇЇ НЕПОДАННЯ В СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
100ВПВСПЕНЯ ЗА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ПО СПЛАТІ АЛІМЕНТІВ НАРАХОВУЄТЬСЯ НА ВСЮ СУМУ НЕСПЛАЧЕНИХ АЛІМЕНТІВ ЗА КОЖНИЙ ДЕНЬ ПРОСТРОЧЕННЯ ЇЇ СПЛАТИ, А ЇЇ НАРАХУВАННЯ НЕ ОБМЕЖУЄТЬСЯ ТІЛЬКИ ТИМ МІСЯЦЕМ, В ЯКОМУ НЕ ПРОВОДИЛОСЯ СТЯГНЕННЯВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
101ВПВСПРИПИСИ СТВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
102ВПВСРОЗІРВАННЯ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРУ МАЄ НАСЛІДКОМ ПРИПИНЕННЯ НА МАЙБУТНЄ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ КРЕДИТОДАВЦЯ ТА ПОЗИЧАЛЬНИКА, А ТАКОЖ ПРИПИНЕННЯ НА МАЙБУТНЄ ПОРУКИ І ЗАСТАВИ (ІПОТЕКИ) ЗА ОБОВ'ЯЗКАМИ ПОЗИЧАЛЬНИКА, ЯКІ МОЖУТЬ ВИНИКНУТИ, ЗОКРЕМА, ЗА СТВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
103ВПВСШКОДА, ЗАПОДІЯНА ОБ'ЄКТОМ, ВИКОРИСТАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ АБО УТРИМАННЯ ЯКОГО СТВОРЮЄ ПІДВИЩЕНУ НЕБЕЗПЕКУ І ЯКИЙ БУВ ЗАКРІПЛЕНИЙ МІНІСТЕРСТВОМ ОБОРОНИ УКРАЇНИ НА ПРАВІ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗА ВІЙСЬКОВОЮ ЧАСТИНОЮ, ЩО МАЄ СТАТУС ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ВІДШКОДОВУЄТЬСЯ ЦІЄЮ ВІЙСЬКОВОЮ ЧАСТИНОЮВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
104ВПВСУ РАЗІ ЗАЗНАЧЕННЯ У СУДОВОМУ РІШЕННІ ПРО СТЯГНЕННЯ СУМИ КОШТІВ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ З ВИЗНАЧЕННЯМ ЕКВІВАЛЕНТУ ТАКОЇ СУМИ У ГРИВНІ СТЯГУВАЧЕВІ МАЄ БУТИ ПЕРЕРАХОВАНА ВКАЗАНА У РЕЗОЛЮТИВНІЙ ЧАСТИНІ СУДОВОГО РІШЕННЯ СУМА В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ, А НЕ ЇЇ ЕКВІВАЛЕНТ У ГРИВНІВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
105ВПВСНАЯВНІСТЬ СУДОВОГО РІШЕННЯ ПРО ДОСТРОКОВЕ ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ КРЕДИТОРА ЩОДО ВСІЄЇ СУМИ ЗАБОРГОВАНОСТІ, ЯКЕ БОРЖНИК ВИКОНАВ НЕ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ, НЕ Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ НАРАХУВАННЯ ПРОЦЕНТІВ ТА ПЕНІ ЗА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ, Є ПІДСТАВОЮ ВИНИКНЕННЯ ПРАВА НА ОТРИМАННЯ ГАРАНТІЙ НАЛЕЖНОГО ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ВІДПОВІДНО ДО Ч 2 СТ 625 ЦК УКРАЇНИВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
106ВПВСПІСЛЯ ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ПОЗОВ ВЛАСНИКА ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ СЛУЖБОВОГО ЖИТЛА МОЖЕ БУТИ ПРЕД'ЯВЛЕНИЙ УПРОДОВЖ ВСЬОГО ЧАСУ ТРИВАННЯ ПРАВОПОРУШЕННЯ Й НЕ ОБМЕЖУЄТЬСЯ ТРИРІЧНИМ СТРОКОМВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
107ВПВССТРАХОВИК, ЯКИЙ ВИПЛАТИВ СТРАХОВЕ ВІДШКОДУВАННЯ ЗА ДОГОВОРОМ МАЙНОВОГО СТРАХУВАННЯ, ПОВИНЕН ЗВЕРТАТИСЯ З ПОЗОВОМ ДО СТРАХОВИКА, У ЯКОГО ЗАСТРАХОВАНА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОСОБИ, ЯКА ЗАПОДІЯЛА ШКОДУ, А НЕ ДО ЦІЄЇ ОСОБИВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
108ВПВСТИМЧАСОВИЙ ВИЇЗД ЗА КОРДОН У СУПРОВОДІ ОДНОГО З БАТЬКІВ МАЄ ВІДПОВІДАТИ НАЙКРАЩИМ ІНТЕРЕСАМ ДИТИНИ, І ДОЗВІЛ НА ТАКИЙ ВИЇЗД ЗА ВІДСУТНОСТІ ЗГОДИ ДРУГОГО З БАТЬКІВ МОЖЕ БУТИ НАДАНИЙ НА ПІДСТАВІ РІШЕННЯ СУДУ НА ПЕВНИЙ ПЕРІОД, З ВИЗНАЧЕННЯМ ЙОГО ПОЧАТКУ Й ЗАКІНЧЕННЯВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
109ВПВСПОЗОВ СТРАХОВИКА ПОТЕРПІЛОГО, ЯКОМУ ВІН ВІДПРАВИВ СТРАХОВЕ ВІДШКОДУВАННЯ, ДО ВИННОЇ У НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ПРО СТЯГНЕННЯ З НЕЇ СУМИ, ЯКА ПЕРЕВИЩУЄ ОБОВ'ЯЗКОВИЙ ЛІМІТ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЙОГО СТРАХОВИКА, ПІДЛЯГАЄ РОЗГЛЯДУ В ПОРЯДКУ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВАВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
110ВПВСВІДСУТНІСТЬ ДОВІДКИ ПРО ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК ПОЗИВАЧА ЯК ОСОБИ, ЯКА ПЕРЕМІЩУЄТЬСЯ З ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОЇ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ АБО РАЙОНУ АТО, НЕ МОЖЕ БУТИ ПІДСТАВОЮ ДЛЯ НЕВИПЛАТИ ПОЗИВАЧУ СТРАХОВИХ ВИПЛАТВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
111ВПВСПРИ ВИЗНАЧЕННІ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ДИТИНИ ПЕРШОЧЕРГОВА УВАГА ПРИДІЛЯЄТЬСЯ ЯКНАЙКРАЩОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ІНТЕРЕСІВ ДИТИНИ В СИЛУ ВИМОГ СТВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
112ВПВСНА ВІНДИКАЦІЙНІ ПОЗОВИ ДЕРЖАВИ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД (В ОСОБІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ВІДПОВІДНО) ПОШИРЮЄТЬСЯ ЗАГАЛЬНА ПОЗОВНА ДАВНІСТЬВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
113ВПВСВРАХОВУЮЧИ ВСТАНОВЛЕНУ ЗАКОНОДАВЦЕМ ПРАВОВУ ПРИРОДУ ПОРУКИ ЯК ДОДАТКОВОГО (АКЦЕСОРНОГО) ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА ЙОГО ПРЯМУ ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД УМОВ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРУ, НА ПРАВОВІДНОСИНИ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ПІСЛЯ УХВАЛЕННЯ РІШЕННЯ СУДУ ПРО СТЯГНЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ, ПОРУКА НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ, ЯКЩО ІНШЕ НЕ ВСТАНОВЛЕНЕ ДОГОВОРОМ ПОРУКИВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
114ВПВСВІДСУТНІСТЬ НОТАРІАЛЬНО ПОСВІДЧЕНОЇ ЗГОДИ ІНШОГО ЗІ СПІВВЛАСНИКІВ (ДРУГОГО ПОДРУЖЖЯ) НА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ІПОТЕКИ ПОЗБАВЛЯЄ СПІВВЛАСНИКА, ЯКИЙ ВЧИНИВ ПРАВОЧИН, НЕОБХІДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ НА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО РОЗПОРЯДЖЕННЯ СПІЛЬНИМ МАЙНОМВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
115ВПВССПІР ПРО СКАСУВАННЯ РІШЕННЯ, ЗАПИСУ ЩОДО ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВОГО ПРАВА НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ЧИ ОБТЯЖЕННЯ ТАКОГО ПРАВА ЗА ІНШОЮ ОСОБОЮ У ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ПІДЛЯГАЄ РОЗГЛЯДУ ПОРЯДКУ ЦИВІЛЬНОГО АБО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДОЧИНСТВА ЗАЛЕЖНО ВІД СУБ'ЄКТНОГО СКЛАДУ СТОРІНВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
116ВПВССПОРИ ЩОДО ВИКОНАННЯ КРЕДИТНИХ ДОГОВОРІВ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ, ЗОКРЕМА, ПРИ ВИРІШЕННІ ПИТАННЯ ПРО ВИДАЧУ ВИКОНАВЧОГО ЛИСТА НА ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДУ ПРО СТЯГНЕННЯ КРЕДИТНИХ КОШТІВ ІЗ ПОРУЧИТЕЛЯ, МОЖУТЬ РОЗГЛЯДАТИСЯ ТРЕТЕЙСЬКИМИ СУДАМИ ЗА ВІДСУТНОСТІ ІНШИХ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАКОНОМ ЗАБОРОНВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
117ВПВСУ РАЗІ ОТРИМАННЯ У ПОЗИКУ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ ПОЗИЧАЛЬНИК ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ, ЯКЩО ІНШЕ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНЕ ЗАКОНОМ ЧИ ДОГОВОРОМ, ПОВЕРНУТИ ПОЗИКОДАВЦЕВІ ТАКУ СУМУ ГРОШОВИХ КОШТІВ (СУМУ ПОЗИКИ), ТОБТО ТАКУ Ж СУМУ КОШТІВ У ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ, ЯКА ОТРИМАНА У ПОЗИКУВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
118ВПВССПІР ПРО ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАПОДІЯНОЇ ЗДОРОВ'Ю ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ, Є ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИМ, ОСКІЛЬКИ ВИНИК З ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН, ЗА УЧАСТЮ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЯК СУБ'ЄКТА ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ, ПРЕДМЕТОМ ЯКОГО Є СОЦІАЛЬНІ ВИПЛАТИ, ТОМУ ПОВИНЕН РОЗГЛЯДАТИСЯ У ПОРЯДКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВАВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
119ВПВСВЕЛИКА ПАЛАТА ВЕРХОВНОГО СУДУ КОНКРЕТИЗУВАЛА СФОРМОВАНИЙ РАНІШЕ ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ ЩОДО ПОРЯДКУ ОБЧИСЛЕННЯ НЕУСТОЙКИ (ПЕНІ) ЗІ СПЛАТИ АЛІМЕНТІВ, ВИЗНАЧИВШИ, ЩО ОБЧИСЛЕННЯ ПЕНІ ЗА НЕСПЛАТУ АБО ПРОСТРОЧЕННЯ СПЛАТИ АЛІМЕНТІВ ПЕРЕДБАЧАЄ ВРАХУВАННЯ КОЖНОГО ДНЯ ТАКОГО ПРОСТРОЧЕННЯВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
120ВПВСВСТАНОВЛЕНА ПВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
121ВПВСЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ ШЛЯХОМ ВСТАНОВЛЕННЯ У РІШЕННІ СУДУ ПРАВА ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ ВІД СВОГО ІМЕНІ ПРОДАТИ ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ МОЖЛИВЕ ЛИШЕ ЗА УМОВИ, ЩО СТОРОНИ НЕ ПЕРЕДБАЧИЛИ ЦЕЙ СПОСІБ У ДОГОВОРІВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
122ВПВССПІР ПОЗОВОМ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ ДО НОТАРІУСА ПРО ВЧИНЕННЯ ПРОТЕСТУ ПОДАТКОВИХ ВЕКСЕЛІВ ПІДЛЯГАЄ РОЗГЛЯДУ В ПОРЯДКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО, А НЕ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВАВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
123ВПВСПОЗОВНУ ВИМОГУ ЗОБОВ`ЯЗАТИ ПОВЕРНУТИ ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ ВОДНОГО ФОНДУ СЛІД РОЗГЛЯДАТИ ЯК НЕГАТОРНИЙ ПОЗОВ, ЯКИЙ МОЖНА ЗАЯВИТИ ВПРОДОВЖ УСЬОГО ЧАСУ ТРИВАННЯ ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЗАКОННОГО ВОЛОДІЛЬЦЯ ВІДПОВІДНОЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
124ВПВСПІДПИСАННЯ АНКЕТИ-ЗАЯВИ ПРО ПРИЄДНАННЯ ДО УМОВ ТА ПРАВИЛ НАДАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ НЕ МОЖЕ ВВАЖАТИСЬ ДОГОВОРОМ ПРИЄДНАННЯ, У ВИПАДКУ ВІДСУТНОСТІ У ТАКІЙ АНКЕТІ ДОМОВЛЕНОСТІ СТОРІН ПРО СПЛАТУ ВІДСОТКІВ ЗА КОРИСТУВАННЯ КРЕДИТНИМИ КОШТАМИ, ПЕНІ ТА ШТРАФІВ ЗА НЕСВОЄЧАСНЕ ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ, А ТАКОЖ ВІДСУТНОСТІ ПІДТВЕРДЖЕНЬ КОНКРЕТНИХ ЗАПРОПОНОВАНИХ УМОВ ТА ПРАВИЛ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
125ВПВСПРИ ВИРІШЕННІ ПИТАННЯ ПРО РОЗМЕЖУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ СУДІВ ЩОДО РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО ВИЗНАННЯ ПРАВА НА ОТРИМАННЯ ГАРАНТОВАНОГО ВІДШКОДУВАННЯ ЗА ВКЛАДОМ ЗА ПОЗОВОМ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ДО БАНКУ В ОСОБІ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ВИЗНАЧАЛЬНИМ Є ХАРАКТЕР ПРАВОВІДНОСИН, ЯКИХ ВИНИК СПІРВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
126ВПВСПОЗОВНІ ВИМОГИ ПРО СТЯГНЕННЯ З ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЗАЛИШКУ КОШТІВ ГАРАНТОВАНОГО ВІДШКОДУВАННЯ ЗА ВКЛАДОМ, ТРЬОХ ПРОЦЕНТІВ РІЧНИХ, УПУЩЕНОЇ ВИГОДИ ТА МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ ВИПЛИВАЮТЬ ІЗ ДІЙ ФОНДУ З ВИПЛАТИ ГАРАНТОВАНОГО ВІДШКОДУВАННЯ, А ТОМУ ПІДЛЯГАЮТЬ РОЗГЛЯДУ В ПОРЯДКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВАВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
127ВПВСПРАВО ДОВІЧНОГО УСПАДКОВУВАНОГО ВОЛОДІННЯ, НАБУТЕ ОСОБОЮ В ПОРЯДКУ, ВСТАНОВЛЕНОМУ ЗАКОНОМ, НЕ ПРИПИНЯЄТЬСЯ У ЗВ'ЯЗКУ З ЇЇ СМЕРТЮ ТА ВХОДИТЬ ДО СКЛАДУ СПАДЩИНИВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
128ВПВСПРИ ЗДІЙСНЕННІ НОТАРІУСОМ ВИКОНАВЧОГО НАПИСУ ОДИН ЛИШЕ ФАКТ НАЯВНОСТІ СУДІ КРЕДИТНОГО СПОРУ МІЖ КРЕДИТОРОМ І БОРЖНИКОМ НЕ СВІДЧИТЬ ПРО ТЕ, ЩО ЗАБОРГОВАНІСТЬ НЕ Є БЕЗСПІРНОЮВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
129ВПВССУД МОЖЕ ЗМЕНШИТИ РОЗМІР СЕРЕДНЬОГО ЗАРОБІТКУ ЗА ЧАС ЗАТРИМКИ РОЗРАХУНКУ ПРИ ЗВІЛЬНЕННІ ПРАЦІВНИКА НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЧИ ВІН ЗАДОВОЛЬНЯЄ ПОЗОВНІ ВИМОГИ ПРО СТЯГНЕННЯ НАЛЕЖНИХ ЗВІЛЬНЕНОМУ ПРАЦІВНИКОВІ СУМ У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЧИ ЧАСТКОВОВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
130ВПВСПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
131ВПВСПЕРЕДАЧА ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ ВІДПОВІДНО ДО СТАТЕЙ 36, 37 ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ІПОТЕКУ" Є СПОСОБОМ ПОЗАСУДОВОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ, ЯКИЙ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА ЗГОДОЮ СТОРІН БЕЗ ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
132ВПВССТРОК ПРЕД'ЯВЛЕННЯ КРЕДИТОРОМ ВИМОГ ДО ПОРУЧИТЕЛЯ ПРО ПОВЕРНЕННЯ БОРГОВИХ СУМ, ПОГАШЕННЯ ЯКИХ ЗГІДНО З УМОВАМИ ДОГОВОРУ ВИЗНАЧЕНО ПЕРІОДИЧНИМИ ПЛАТЕЖАМИ, ПОВИНЕН ОБЧИСЛЮВАТИСЯ З МОМЕНТУ НАСТАННЯ СТРОКУ ПОГАШЕННЯ КОЖНОГО ЧЕРГОВОГО ПЛАТЕЖУ ЗА ОСНОВНИМ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
133ВПВСПОРЯДОК І НАСЛІДКИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ ВИЗНАЧАЮТЬСЯ ДОМОВЛЕНІСТЮ СТОРІН, А КОШТИ ПОВЕРТАЮТЬСЯ ЗА ПРИНЦИПОМ ЧЕРГОВОСТІПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
134ВПВСОБОВ'ЯЗОК ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ КРЕДИТОРІВ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКА ПЕРЕБУВАЄ У СТАНІ ЛІКВІДАЦІЇ, ПОКЛАДАЄТЬСЯ НА ЛІКВІДАЦІЙНУ КОМІСІЮ (ЛІКВІДАТОРА), А НЕ ДЕРЖАВНОГО ВИКОНАВЦЯ У ПОРЯДКУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ" У РЕДАКЦІЇ, СТАНОМ НА СЕРПЕНЬ 2013 РОКУПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
135ВПВСПРИ ВИРІШЕННІ СПОРІВ ЗА ВИМОГАМИ НОВОГО ВЛАСНИКА ЖИТЛА ПРО УСУНЕННЯ ПЕРЕШКОД У КОРИСТУВАННІ ВЛАСНІСТЮ ШЛЯХОМ ВИСЕЛЕННЯ КОЛИШНЬОГО ВЛАСНИКА ЖИТЛА, ЯКЕ БУЛО ПРЕДМЕТОМ ІПОТЕКИ, СУДАМ СЛІД ЗАСТОСОВУВАТИ ПОЛОЖЕННЯ СТПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
136ВПВСУ СПОРАХ ПРО ВИТРЕБУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, ЩО ВИБУЛА ІЗ ВОЛОДІННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПІДСТАВІ РІШЕННЯ СУДУ, ЯКЕ БУЛО СКАСОВАНЕ, ВІДЧУЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ВВАЖАЄТЬСЯ ТАКИМ, ЩО ЗДІЙСНЕНО ПОЗА ВОЛЕЮ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
137ВПВСПІСЛЯ ПОНОВЛЕННЯ ПРАЦІВНИКА НА РОБОТІ ВИПЛАЧЕНА ЙОМУ ВИХІДНА ДОПОМОГА СИЛУ ВИМОГ СТПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
138ВПВСПІСЛЯ ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ СПІР ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ МАЙНА, НАЛЕЖНОГО ОСОБІ, ЯКА НЕ БУЛА СТОРОНОЮ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ, З-ПІД АРЕШТУ, НАКЛАДЕНОГО СЛІДЧИМ У КРИМІНАЛЬНІЙ СПРАВІ, ПІДЛЯГАЄ РОЗГЛЯДУ В ПОРЯДКУ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВАПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
139ВПВСПРОВЕДЕННЯ ПРИЛЮДНИХ ТОРГІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ МАЙНА ЗА ЦІНОЮ, ВИЗНАЧЕНОЮ ЗВІТОМ ПРО ОЦІНКУ МАЙНА, ЯКИЙ УТРАТИВ ЧИННІСТЬ, Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ВИЗНАННЯ ЦИХ ТОРГІВ НЕДІЙСНИМИ ЗА УМОВИ ПОРУШЕННЯ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ОСОБИ, ЯКА ЇХ ОСПОРЮЄ І ДОВЕДЕННЯ ТАКОГО ПОРУШЕННЯ ПРАВ ПОКЛАДАЄТЬСЯ НА ОСОБУ, ЯКА ОСПОРЮЄ ПРИЛЮДНІ ТОРГИПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
140ВПВСПЕРЕДАЧА ДЕРЖАВНИМ ВИКОНАВЦЕМ СТЯГУВАЧУ НЕРЕАЛІЗОВАНОГО НА ПРИЛЮДНИХ ТОРГАХ АРЕШТОВАНОГО МАЙНА БОРЖНИКА В РАХУНОК ПОГАШЕННЯ ЙОГО БОРГУ ОФОРМЛЮЄТЬСЯ ШЛЯХОМ ПРИЙНЯТТЯ ДЕРЖАВНИМ ВИКОНАВЦЕМ ПОСТАНОВИ ТА СКЛАДЕННЯ АКТА ПРО ПЕРЕДАЧУ МАЙНА СТЯГУВАЧУ, ЯКИЙ Є ПІДСТАВОЮ ВИНИКНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ОБОВ'ЯЗКІВПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
141ВПВСНЕМОЖЛИВО ЗВЕРНУТИ СТЯГНЕННЯ НА КВАРТИРУ ЯК НА ЧАСТИНУ ОБ`ЄКТА НЕРУХОМОГО МАЙНА (ЧАСТИНУ ПРЕДМЕТА ІПОТЕКИ) В РАЗІ ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТОМ ІПОТЕКИ ЗА ДОГОВОРОМ ІПОТЕКИ БУДИНКУ У ЦІЛОМУ, А НЕ ОКРЕМИХ КВАРТИРПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
142ВПВСНЕЗАЛЕЖНО ВІД ПОВАЖНОСТІ ПРИЧИНИ ПРОПУСКУ СТРОКУ АПЕЛЯЦІЙНОГО ОСКАРЖЕННЯ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ВІДМОВЛЯЄ У ВІДКРИТТІ АПЕЛЯЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ РАЗІ, ЯКЩО АПЕЛЯЦІЙНА СКАРГА ПРОКУРОРА, ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЧИ ОРГАНУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПОДАНА ПІСЛЯ СПЛИВУ ОДНОГО РОКУ З МОМЕНТУ ОГОЛОШЕННЯ ОСКАРЖУВАНОГО СУДОВОГО РІШЕННЯПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
143ВПВСДОГОВІР ДАРУВАННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА, УКЛАДЕНИЙ МІЖ БЛИЗЬКИМИ РОДИЧАМИ МЕТОЮ ПРИХОВАННЯ ЦЬОГО МАЙНА ВІД КОНФІСКАЦІЇ ЧИ ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ТАКЕ МАЙНО В РАХУНОК ПОГАШЕННЯ БОРГУ, МОЖЕ БУТИ ВИЗНАНО ФІКТИВНИМПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
144ВПВСВІДСОТКИ ЗА ДОГОВОРОМ БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ НАРАХОВУЮТЬСЯ З МОМЕНТУ ЗАКІНЧЕННЯ СТРОКУ ДОГОВОРУ ДО МОМЕНТУ ЗДІЙСНЕННЯ ВИПЛАТИ, ПРИ ЦЬОМУ ДО ТАКИХ ПРАВОВІДНОСИН ВЖЕ НЕ МОЖУТЬ ЗАСТОСОВУВАТИСЯ ПОЛОЖЕННЯ ВІДПОВІДНОГО ДОГОВОРУ (ЗОКРЕМА ЩОДО РОЗМІРУ ВІДСОТКІВ) У ЗВ'ЯЗКУ ІЗ ЗАКІНЧЕННЯМ СТРОКУ ЙОГО ДІЇПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
147ВПВССПІР ЗА ПОЗОВОМ ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ ПРО ОСКАРЖЕННЯ УСТАНОВЧИХ ЗБОРІВ ОСББ ТА СКАСУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ОСТАННЬОГО ПІДЛЯГАЄ РОЗГЛЯДУ В ПОРЯДКУ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДОЧИНСТА ЯК СПІР МІЖ НЕПРИБУТКОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
148ВПВСВАРТІСТЬ ЧАСТИНИ МАЙНА ТОВАРИСТВА, НАЛЕЖНА ДО СПЛАТИ УЧАСНИКУ, ЯКИЙ ВИХОДИТЬ ІЗ ЦЬОГО ТОВАРИСТВА, МАЄ ВИЗНАЧАТИСЯ НЕ З БАЛАНСОВОЇ ВАРТОСТІ, З ДІЙСНОЇ (РИНКОВОЇ) ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА ОЦІНКИ, ПРОПОРЦІЙНО ДО ЧАСТКИ УЧАСНИКА В СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВАВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
149ВПВСПРИ ВИРІШЕННІ ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАННЯ ЗАЯВЛЕНИХ ЗАБЕЗПЕЧЕНИХ КРЕДИТОРСЬКИХ ВИМОГ ТА ВКЛЮЧЕННЯ ЇХ ОКРЕМО ДО РЕЄСТРУ СУДИ ПОВИННІ ЗАСТОСОВУВАТИ СТВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
150ВПВСПРАВО КРЕДИТОРА (ПОТЕРПІЛОГО) НА ОТРИМАННЯ ВІДШКОДУВАННЯ ЗАВДАНОЇ ЙОМУ ШКОДИ ШЛЯХОМ ВИКОНАННЯ СТРАХОВИКОМ ЗА ДОГОВОРОМ (ПОЛІСОМ) ОСЦПВВНТЗ УЗЯТИХ НА СЕБЕ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ НЕ Є БЕЗУМОВНИМ, А ПОВ'ЯЗУЄТЬСЯ З ПОДАННЯМ ДО ТАКОГО СТРАХОВИКА ЗАЯВИ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВОЇ ВИПЛАТИ (ВІДШКОДУВАННЯ) УПРОДОВЖ ОДНОГО РОКУ З МОМЕНТУ СКОЄННЯ ДТПВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
151ВПВССПРАВИ У СПОРАХ МІЖ СУБ'ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ДЕ ОДНІЄЮ ЗІ СТОРІН Є БАНК, ПОВНОВАЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЯКОГО ЗДІЙСНЮЄ ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ПІД ЧАС ПРОЦЕДУРИ ВИВЕДЕННЯ ТАКОГО БАНКУ З РИНКУ АБО ЙОГО ЛІКВІДАЦІЇ, ТОМУ ЧИСЛІ В ОСОБІ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ (ОСІБ) ФОНДУ, ВІДНОСЯТЬСЯ ДО ЮРИСДИКЦІЇ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
152ВПВСРІШЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПРО ПЕРЕДАЧУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ВЛАСНІСТЬ (ОРЕНДУ), ЯКЕ МАЄ ОЗНАКИ НЕНОРМАТИВНОГО АКТА ТА ВИЧЕРПУЄ СВОЮ ДІЮ ПІСЛЯ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ, МОЖЕ ОСПОРЮВАТИСЯ З ТОЧКИ ЗОРУ ЗАКОННОСТІ, А ВИМОГИ ПРО ВИЗНАННЯ РІШЕННЯ НЕЗАКОННИМ - РОЗГЛЯДАТИСЯ В ПОРЯДКУ ЦИВІЛЬНОГО АБО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДОЧИНСТВАВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
153ВПВССУД МАЄ ТЛУМАЧИТИ НЕЗНАЧНІ ПОМИЛКИ ТА НЕТОЧНОСТІ В НАЗВІ АРБІТРАЖНОЇ УСТАНОВИ, ЩО ПЕРЕДБАЧЕНА В АРБІТРАЖНІЙ УГОДІ, НА КОРИСТЬ МІЖНАРОДНОГО КОМЕРЦІЙНОГО АРБІТРАЖУВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
154ВПВСПОЗОВНА ВИМОГА ПРО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НАДАТИ (ПІДПИСАТИ) АКТ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ Є НЕНАЛЕЖНИМ СПОСОБАМ ЗАХИСТУ ПРАВ, ОСКІЛЬКИ НЕ ПРИЗВОДИТЬ ДО ПОНОВЛЕННЯ ПРАВА, А ОТЖЕ, НЕ ПІДЛЯГАЄ РОЗГЛЯДУ В СУДОВОМУ ПОРЯДКУВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
155ВПВСРОЗІРВАННЯ СТОРОНАМИ ДОГОВОРУ, ВИКОНАНОГО ПОВНІСТЮ АБО ЧАСТКОВО, НЕ ПОЗБАВЛЯЄ СТОРОНИ ПРАВА НА ЗВЕРНЕННЯ В МАЙБУТНЬОМУ З ПОЗОВОМ ПРО ВИЗНАННЯ ТАКОГО ДОГОВОРУ НЕДІЙСНИМВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
156ВПВСПІСЛЯ ПРИЙНЯТТЯ СУДОМ РІШЕННЯ ПРО РОЗСТРОЧКУ АБО ВІДСТРОЧКУ ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ ГРОШОВЕ ЗОБОВ`ЯЗАННЯ БОРЖНИКА НЕ ПРИПИНЯЄТЬСЯ, ТОМУ ПЕРЕДБАЧЕНІ СТВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
157ВПВСВИЗНАННЯ НІКЧЕМНОГО ПРАВОЧИНУ НЕДІЙСНИМ ЗА ВИМОГОЮ ЙОГО СТОРОНИ НЕ Є НАЛЕЖНИМ СПОСОБОМ ЗАХИСТУ ПРАВ, ОСКІЛЬКИ НЕ ПРИЗВЕДЕ ДО РЕАЛЬНОГО ВІДНОВЛЕННЯ ПОРУШЕНИХ ПРАВ, АДЖЕ НІКЧЕМНИЙ ПРАВОЧИН Є НЕДІЙСНИМ У СИЛУ ЗАКОНУВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
158ВПВСВІДСТУПЛЕННЯ УЧАСНИКОМ ТОВ ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА ВІДБУВАЄТЬСЯ ШЛЯХОМ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ, МІНИ, ДАРУВАННЯ ТОЩО І НЕ Є САМОСТІЙНИМ НЕПОІМЕНОВАНИМ ВИДОМ ДОГОВОРУ, А ТАКОЖ ПОТРЕБУЄ ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ ОСОБИ, ЯКА ВІДЧУЖУЄ ЧАСТКУ, Й ОСОБИ, ЯКА ПРИЙМАЄ ЧАСТКУ ВЛАСНІСТЬ, У ТОМУ ЧИСЛІ ВИЗНАЧЕННЯ УМОВИ ОПЛАТНОСТІ / БЕЗОПЛАТНОСТІ ТАКОГО ВІДЧУЖЕННЯВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
159ВПВСВИМОГА ПРО ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ КОМІСІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ НЕДОВРАХОВАНОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ТА ЇЇ ВАРТОСТІ, ОФОРМЛЕНОГО ПРОТОКОЛОМ З РОЗГЛЯДУ АКТА ПРО ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ КОРИСТУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЮ ЕНЕРГІЄЮ, МАЄ РОЗГЛЯДАТИСЯ СУДОМ ЯК ВИМОГА ПРО ВИЗНАННЯ НЕДІЙСНИМ АКТА ПОСТАЧАЛЬНИКА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
160ВПВСЗАКОН ПЕРЕДБАЧАЄ ОБОВ'ЯЗОК ЛИШЕ ДЕРЖАВНОГО, А НЕ ПРИВАТНОГО ВИКОНАВЦЯ, ПЕРЕДАТИ ВІДКРИТЕ ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ ІНШОМУ ДЕРЖАВНОМУ ВИКОНАВЦЮ, ЯКИЙ ПЕРШИМ ВІДКРИВ ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ, ДЛЯ ВИКОНАННЯ НИМ РАМКАХ ЗВЕДЕНОГО ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ КІЛЬКОХ РІШЕНЬ ЩОДО ОДНОГО БОРЖНИКАВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
161ВПВСВИЗНАННЯ НЕДІЙСНИМ РІШЕННЯ СУБ`ЄКТА ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРО НАДАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У ВЛАСНІСТЬ ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ БЕЗПОСЕРЕДНЬО СТОСУЄТЬСЯ ПРАВ ТА ОБОВ`ЯЗКІВ ЦІЄЇ ОСОБИ, ТОМУ ВІДПОВІДНИЙ СПІР ПІДЛЯГАЄ РОЗГЛЯДУ В ПОРЯДКУ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВАВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
162ВПВСПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
163ВПВСУ РАЗІ ПРОСТРОЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЩОДО ПОВЕРНЕННЯ БЕЗПІДСТАВНО ОДЕРЖАНИХ ЧИ ЗБЕРЕЖЕНИХ ГРОШЕЙ НАРАХОВУЮТЬСЯ 3 % РІЧНИХ ВІД ПРОСТРОЧЕНОЇ СУМИ ВІДПОВІДНО ДО Ч 2 СТ 625 ЦК УКРАЇНИПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
164ВПВСВІДСУТНІСТЬ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ У ВИДАТКАХ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ КРАЇНИ НА ВІДПОВІДНІ ЦІЛІ, НЕ Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ЗВІЛЬНЕННЯ ГОЛОВНИХ РОЗПОРЯДНИКІВ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ЯК БОРЖНИКІВ У ЗОБОВ`ЯЗАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ ВІД ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЩОДО РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ ПІЛЬГОВИМ КАТЕГОРІЯМ НАСЕЛЕННЯПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
165ВПВСПАТ "УКРПОШТА", ЗДІЙСНЮЮЧИ ПІДТРИМКУ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ШЛЯХОМ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ПЕРІОДИЧНИХ ДРУКОВАНИХ ВИДАНЬ, МАЄ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ В ОРЕНДУ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА НА ТИХ САМИХ УМОВАХ, ЩО Й БЮДЖЕТНІ УСТАНОВИ (ТОБТО ЗІ СПЛАТОЮ ОРЕНДИ В РОЗМІРІ 1 ГРН НА РІК)ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
166ВПВСПЕРЕБІГ ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ ЗА ВИМОГАМИ ЗАЛІЗНИЦІ ДО ВАНТАЖООДЕРЖУВАЧА ПРО СТЯГНЕННЯ ЗБОРУ ЗА ЗБЕРІГАННЯ ВАНТАЖУ ПОЧИНАЄТЬСЯ ВІД ДНЯ НАСТАННЯ ПОДІЇ, ЩО СТАЛА ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПОДАННЯ ПОЗОВУ (ЗОКРЕМА НЕПРИЙНЯТТЯ ВАГОНІВ ВАНТАЖОВЛАСНИКОМ), А НЕ З ДНЯ ПІДПИСАННЯ ВІДПОВІДАЧЕМ НАКОПИЧУВАЛЬНИХ КАРТОК ІЗ ЗАУВАЖЕННЯМИПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
167ВПВСРЕГРЕС (ВИНИКНЕННЯ НОВОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ) І СУБРОГАЦІЯ (ПЕРЕХІД ПРАВА ВИМОГИ) НЕ МОЖУТЬ ОТОТОЖНЮВАТИСЯ, ОСКІЛЬКИ РЕГРЕС ВИНИКАЄ З ДЕЛІКТНИХ ВІДНОСИН, А СУБРОГАЦІЯ - З ДОГОВІРНИХПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
168ВПВСДО МОМЕНТУ ОФОРМЛЕННЯ ВЛАСНИКОМ ОБ'ЄКТА НЕРУХОМОГО МАЙНА ПРАВА ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, ВІДСУТНІ ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ОСКІЛЬКИ ВІДНОСИНИ ЩОДО ФАКТИЧНОГО КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЛЕЮ ТА НЕДООТРИМАННЯ ЇЇ ВЛАСНИКОМ ДОХОДІВ У ВИГЛЯДІ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ Є КОНДИКЦІЙНИМИПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
169ВПВСПРИ ВИРІШЕННІ СПОРІВ ЗА ПОЗОВОМ ПРОКУРОРА ПРО ВИТРЕБУВАННЯ МАЙНА ІЗ НЕЗАКОННОГО ВОЛОДІННЯ НА ПІДСТАВІ СТАТЕЙ 387, 388 ЦК УКРАЇНИ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ЗАГАЛЬНА ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ У ТРИ РОКИПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
170ВПВСПРИ ВИРІШЕННІ СУДОМ СПОРІВ ПРО РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ З ПІДСТАВ СИСТЕМАТИЧНОГО НЕВНЕСЕННЯ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ПОЗИВАЧУ ДОВЕДЕННЮ ПІДЛЯГАЄ НАЯВНІСТЬ У СУКУПНОСТІ ДВОХ УМОВ: ІСТОТНОГО ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ ТА ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ЦИМ ПОРУШЕННЯМПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
171ВПВСНЕОБХІДНОЮ УМОВОЮ ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ОРЕНДУ Є ПРИЙНЯТТЯ ВІДПОВІДНОГО РІШЕННЯ УПОВНОВАЖЕНИМ ОРГАНОМ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
172ВПВСПІЛЬГА ЩОДО СПЛАТИ СУДОВОГО ЗБОРУ У СПРАВАХ ПРО СТЯГНЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА ПОНОВЛЕННЯ НА РОБОТІ НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ НА ВИМОГИ ПОЗИВАЧІВ ПРО СТЯГНЕННЯ СЕРЕДНЬОГО ЗАРОБІТКУ ЗА ЧАС ЗАТРИМКИ РОЗРАХУНКУ ПРИ ЗВІЛЬНЕННІ ПІД ЧАС РОЗГЛЯДУ ТАКИХ СПРАВ В УСІХ СУДОВИХ ІНСТАНЦІЯХПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
173ВПВСУ ВИПАДКУ СПОРУ ЩОДО УМОВ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ПРАВО СТОРОНИ ДОГОВОРУ НА ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ З ПОЗОВОМ ПРО ЗМІНУ ТАКИХ УМОВ НЕ СТАВИТЬСЯ У ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД НАДСИЛАННЯ ВІДПОВІДНИХ ПРОПОЗИЦІЙ СВОЄМУ КОНТРАГЕНТОВІПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
176ВПВССУД НЕ МОЖЕ АВТОМАТИЧНО ВИЗНАВАТИ ПРОТОКОЛИ НСРД НЕДОПУСТИМИМИ ДОКАЗАМИ З МОТИВІВ НЕВІДКРИТТЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ, ЯКИМИ САНКЦІОНОВАНЕ ЇХ ПРОВЕДЕННЯ, ЯКЩО СТОРОНА ОБВИНУВАЧЕННЯ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ СВОЄЧАСНО ВЖИЛА ВСІХ НЕОБХІДНИХ ТА ЗАЛЕЖНИХ ВІД НЕЇ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА РОЗСЕКРЕЧЕННЯ ТАКИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
178ВПВСЗА НАЯВНОСТІ ВІДПОВІДНОГО КЛОПОТАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ СТАЛИ ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ (СЛІДЧИХ) РОЗШУКОВИХ ДІЙ І ЯКИХ НЕ БУЛО ВІДКРИТО СТОРОНІ ЗАХИСТУ В ПОРЯДКУ, ПЕРЕДБАЧЕНОМУ СТПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВСУ АБО ВП ВСВПВС підтвердження або відступлення від ПП 2018-2020
180КЦСВСТривалий час проживання у спірній квартирі/будинку особи, яка не має іншого житла, є достатньою підставою для того, щоб вважати квартиру/будинок житлом цієї особи в розумінні статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свободСпори, що стосуються житлових правовідносинКЦСВС січень 2020
182КЦСВССплив позовної давності до основної та додаткової вимог кредитора щодо стягнення боргу за кредитним договором та звернення стягнення на предмет іпотеки (зокрема, й за наявності рішення суду про відмову в цьому позові з підстави пропущення позовної давності) сам по собі не припиняє основного зобов`язання за кредитним договором і, відповідно, не може вважатися підставою для припинення іпотеки згідно з абзацом другим частини першої статті 17 Закону України "Про іпотеку"Спори, що виникають із виконання чи невиконання договірних зобов'язаньКЦСВС січень 2020
183КЦСВСПісля настання строку повернення позики позикодавець має право на стягнення з позичальника тільки сум, передбачених частиною другою статті 625 ЦК УкраїниСпори, що виникають із виконання чи невиконання договірних зобов'язаньКЦСВС січень 2020
184КЦСВСВідповідно до частини четвертої статті 369 ЦК України правочин щодо розпорядження спільним майном, вчинений одним із співвласників, може бути визнаний судом недійсним за позовом іншого співвласника у разі відсутності у співвласника, який вчинив правочин, необхідних повноваженьСпори, що виникають із виконання чи невиконання договірних зобов'язаньКЦСВС січень 2020
185КЦСВССпори у справах, які виникають з корпоративних відносин між учасниками товариства, тому числі й тими, які вибули, щодо визнання недійсними рішення загальних зборів учасників товариства, змін до статуту товариства, а також договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства є господарсько-правовими і підлягають розгляду за правилами господарського судочинстваСпори, що виникають із виконання чи невиконання договірних зобов'язаньКЦСВС січень 2020
187КЦСВСЗа відсутності спору щодо місця проживання неповнолітньої дитини з одним із батьків суд може вирішити це питання одночасно з вимогою про розірвання шлюбуСпори, що виникають із сімейних правовідносинКЦСВС січень 2020
188КЦСВСПеня за заборгованість зі сплати аліментів нараховується на весь розмір не сплачених у відповідному місяці аліментів за кожний день прострочення і її нарахування не обмежується тільки тим місяцем, у якому стягнення не проводилосяСпори, що виникають із сімейних правовідносинКЦСВС січень 2020
190КЦСВСВідсутність працівника на роботі у зв'язку з проходженням медичного огляду, про що роботодавець був повідомлений, не є прогулом, а отже, не може бути причиною для його звільнення відповідно до пункту 4 частини 1 статті 40 КЗпП УкраїниСпори, що виникають із трудових правовідносинКЦСВС січень 2020
191КЦСВСПереукладання строкового трудового договору (контракту) чи продовження строку його чинності не передбачає набуття ним характеру безстрокового, укладеного на невизначений строк та виключає застосування частини другої статті 39-1 КЗпП УкраїниСпори, що виникають із трудових правовідносинКЦСВС січень 2020
192КЦСВСПосада методиста бібліотеки не належить до посад, які обіймають учасники навчально-виховного процесу, і до повноважень працівника, що займає таку посаду не входить виконання педагогічної чи виховної функції, а отже, він не може бути звільнений за вчинення аморального проступку згідно з пунктом 3 частини першої статті 41 КЗпП УкраїниСпори, що виникають із трудових правовідносинКЦСВС січень 2020
193КЦСВСОскарження працівниками рішень про визначення структури підприємства чи установи, зміну в організації виробництва і праці, скорочення чисельності або штату працівників не є належним способом захисту, оскільки прийняття такого рішення є виключною компетенцією власника підприємства чи установи або уповноваженого ними органу та є складовою права на управління діяльністю підприємства чи установиСпори, що виникають із трудових правовідносинКЦСВС січень 2020
195КЦСВСФактичний користувач земельної ділянки, який без достатньої правової підстави за рахунок власника цієї ділянки зберіг у себе кошти, які мав заплатити за користування нею, зобов'язаний повернути ці кошти власнику земельної ділянки на підставі частини першої статті 1212 Цивільного кодексу УкраїниСпори, що виникають із земельних правовідносинКЦСВС січень 2020
196КЦСВСПозовні вимоги про визнання незаконним та скасування рішення державного реєстратора про припинення обтяження (зняття арешту) земельної ділянки не можна ототожнювати із схожим за змістом заходом забезпечення позовуСпори, що виникають із земельних правовідносинКЦСВС січень 2020
198КЦСВСВ окремій ухвалі має бути зазначено закон чи інший нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено, та в чому саме полягає порушенняПроцесуальні питанняКЦСВС січень 2020
200КЦСВСВидання художнього твору науково-педагогічним працівником незалежно від його змісту та індивідуального сприйняття цього твору іншими особами не може визнаватися аморальним проступком, а отже, не може бути підставою для його звільнення за пунктом 3 частини першої статті 41 КЗпП УкраїниСпори, що виникають із трудових правовідносинКЦСВС лютий 2020
201КЦСВСЧинним законодавством та статутом встановлений спеціальний порядок призначення керівника комунального закладу охорони здоров`я та виконувача його обов`язків, однак виконання обов`язків керівника має тимчасовий характер - до призначення керівника на постійній основі згідно із встановленим порядкомСпори, що виникають із трудових правовідносинКЦСВС лютий 2020
203КЦСВСЗареєстроване обтяження зберігає силу для нового власника рухомого майна, що обтяжене, незалежно від оплатності правочину, на підставі якого воно набутеСпори, що виникають із виконання чи невиконання договірних зобов'язаньКЦСВС лютий 2020
204КЦСВСНаявність підстав для визнання правочину недійсним має визначатися судом на момент його вчиненняСпори, що виникають із виконання чи невиконання договірних зобов'язаньКЦСВС лютий 2020
205КЦСВСВідсутність нотаріально посвідченої згоди одного зі співвласників на розпорядження спільним нерухомим майном є підставою для визнання правочину недійснимСпори, що виникають із виконання чи невиконання договірних зобов'язаньКЦСВС лютий 2020
207КЦСВСДружина і чоловік мають право на поділ майна, що належить їм на праві спільної сумісної власності, незалежно від розірвання шлюбуСпори, що виникають із сімейних правовідносинКЦСВС лютий 2020
208КЦСВСТериторіальна підсудністьСпори, що виникають із сімейних правовідносинКЦСВС лютий 2020
210КЦСВСЗакон не встановлює заборони на визначення емфітевтичного права на майбутнє, а договір емфітевзису повинен відповідати загальним положенням про договір, передбаченим статтями 407 - 412 ЦК України та статтею 102-1 Земельного кодексу УкраїниСпори, що виникають із земельних правовідносинКЦСВС лютий 2020
211КЦСВСВласник має право вимагати усунення перешкод у користуванні своєю власністю, зокрема земельною ділянкою, шляхом відновлення її до попереднього стануСпори, що виникають із земельних правовідносинКЦСВС лютий 2020
213КЦСВСФакт знаходження у спадкоємця сертифіката про право на земельну ділянку (пай), не є доказом прийняття попереднім спадкоємцем спадщини (земельної ділянки) відповідно до статті 549 ЦК Української РСРСпори, що виникають із спадкових правовідносинКЦСВС лютий 2020
214КЦСВСПрипинення трудового договору з працівником не є підставою для виселення його та членів його сім'ї з гуртожитку без надання іншого житлового приміщенняСпори, що виникають із спадкових правовідносинКЦСВС лютий 2020
216КЦСВССуд вправі звернути стягнення на майно, яке не зареєстровано в установленому законом порядку за боржникомСпори, що виникають із виконання судових рішеньКЦСВС лютий 2020
218КЦСВССуди нижчих інстанції можуть зупиняти провадження у справах з підстав перегляду палатою, об'єднаною палатою та Великою Палатою Верховного Суду справ у подібних правовідносинах з метою правильного застосування правового висновку про те, як саме повинна застосовуватися норма права, підстав для зупинення провадження у судах нижчих інстанцій при перегляді колегією суддів Верховного Суду судових рішень у подібних правовідносинах не існуєПитання процесуального праваКЦСВС лютий 2020
220КЦСВСНалежним способом захисту в разі порушення права при приватизації майна є визнання безпідставної відмови органу приватизації передати у приватну власність таке майно з державного житлового фонду з покладенням обов`язку на останнього оформити приватизацію житлового приміщення, а не визнання права власності на таке майноСпори, що стосуються житлових правовідносинКЦСВС березень 2020
221КЦСВСУ спорі про визнання особи такою, що втратила право користування житлом, початок відліку часу відсутності її у цьому житлі визначається від дня, коли вона залишила приміщенняСпори, що стосуються житлових правовідносинКЦСВС березень 2020
222КЦСВСВійськовослужбовець, що перебуває на військовій службі, в якого вислуга 20 і більше років, має право на забезпечення житлом, зокрема, право на виключення житла з числа службового та забезпечення ним для постійного проживанняСпори, що стосуються житлових правовідносинКЦСВС березень 2020
223КЦСВСПовна заборона суб`єкта господарювання в нічний час здійснювати розважальну діяльність в нежитловому приміщенні, розташованому в багатоквартирному будинку, є ефективним способом захисту права мешканця будинку на використання власного житла і спокійСпори, що стосуються житлових правовідносинКЦСВС березень 2020
225КЦСВСВідчуження корпоративних прав одним із подружжя під час розгляду справи судом не позбавляє права іншого з подружжя претендувати на компенсацію 1/2 частки внеску до статутного капіталу відповідного товаристваСпори, що виникають із сімейних правовідносинКЦСВС березень 2020
226КЦСВСПридбання планшета не може вважатися додатковими витратами на дитину, що викликані особливими обставинами, які мають відшкодовуватися відповідно до статті 185 СК УкраїниСпори, що виникають із сімейних правовідносинКЦСВС березень 2020
228КЦСВСУ разі переходу права власності на об'єкт нерухомості у порядку спадкування право власності на земельну ділянку у набувача нерухомості виникає одночасно з виникненням права власності на зведені на земельній ділянці об'єктиСпори, що виникають із земельних правовідносинКЦСВС березень 2020
229КЦСВСЗемельна ділянка, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста, на якій розміщено будівлю, право спільної часткової власності на яку належить кільком особам, може бути об'єктом продажу усім співвласникам об'єкта нерухомого майна, що на ній розташованийСпори, що виникають із земельних правовідносинКЦСВС березень 2020
230КЦСВСПозбавлення особи власності, набутої за договором купівлі-продажу, укладеним з особою, якій на підставі судового рішення було видано державний акт на спірну земельну ділянку, є втручанням держави у право власника на мирне володіння його майномСпори, що виникають із земельних правовідносинКЦСВС березень 2020
232КЦСВСЧинне законодавство України не передбачає такого способу захисту порушеного права, як надання дозволу на вчинення правочину щодо нерухомого майнаСпори, що виникають із виконання чи невиконання договірних зобов'язаньКЦСВС березень 2020
233КЦСВССпір за позовом про визнання недійсним одностороннього правочину, який вчинено на території України, щодо спадкового майна, яке фактично знаходиться на території іншої держави, підсудний судам УкраїниСпори, що виникають із виконання чи невиконання договірних зобов'язаньКЦСВС березень 2020
235КЦСВСБездіяльність виконавця, посадових осіб органів ДВС є триваючим правопорушенням, у зв'язку з чим початок перебігу строку на її оскарження автоматично відкладаєтьсяСпори, що виникають із дій чи бездіяльності органів державної виконавчої службиКЦСВС березень 2020
237КЦСВСНаявність у законодавстві України на момент звернення особи до суду із заявою про скасування судового наказу норми пункту 2 частини другої статті 3 Закону України "Про судовий збір" про звільнення заявника від сплати судового збору за подання такої заяви та одночасне існування інших протилежних норм дає суду підстави для вирішення колізій у законодавстві на користь особиСудовий збірКЦСВС березень 2020
239КЦСВСУхвала суду першої інстанції про залишення без розгляду заяви про відвід судді відповідно до частини першої статті 353 ЦПК України не підлягає оскарженню окремо від рішення судуПитання процесуального праваКЦСВС березень 2020
240КЦСВСПроцесуальні питання, пов`язані з компенсацією процесуальних витрат у кримінальному провадженні, вирішуються у тій справі (провадженні), у якій вони були понесені, в порядку, передбаченому КПК України, що виключає можливість їх розгляду в порядку цивільного судочинстваПитання процесуального праваКЦСВС березень 2020
242ККСВСНалежним засобом доказування наявності таких нововиявлених обставин, як штучне створення або підроблення доказів, завідомо неправдиві показання свідка, на яких ґрунтується вирок, з огляду на встановлення кримінальної відповідальності за зазначені діяння слід вважати процесуальне рішення за наслідками здійснення кримінального провадження, яким би було встановлено відповідні фактиСудові рішення колегії суддів, палати, об'єднаної палати Касаційного кримінального суду, які містять висновки щодо застосування норми права у подібних правовідносинахККСВС січень 2020
243ККСВСЗа нововиявленими обставинами можуть бути переглянуті судові рішення, які набрали законної сили та якими завершено розгляд кримінального провадження по суті в суді відповідної інстанції. Перегляду за нововиявленими обставинами ухвал слідчого судді, а також рішень суду апеляційної інстанції за результатами розгляду таких ухвал кримінальним процесуальним законодавством не передбачено. Відповідно до ч. 2 ст. 464 КПК суд має повноваження перевіряти наявність підстав для відкриття провадження за нововиявленими обставинами та ухвалювати рішення про відкриття такого провадження або відмову у його відкриттіСудові рішення колегії суддів, палати, об'єднаної палати Касаційного кримінального суду, які містять висновки щодо застосування норми права у подібних правовідносинахККСВС січень 2020
244ККСВСУхвала слідчого судді про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні шляхом передачі в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів майна, яке є речовим доказом у цьому кримінальному провадженні і на яке накладено арешт, не підлягає апеляційному оскарженнюСудові рішення колегії суддів, палати, об'єднаної палати Касаційного кримінального суду, які містять висновки щодо застосування норми права у подібних правовідносинахККСВС січень 2020
245ККСВСЯкщо медичні документи, на підставі яких сформовано висновок експерта, було отримано у визначеному законом порядку, і сторона захисту не клопотала про надання доступу до цих документів або якщо при здійсненні судового чи апеляційного провадження їй було забезпечено можливість реалізувати право на ознайомлення з такими документами, то їх відсутність у матеріалах кримінального провадження або невідкриття цих документів стороні захисту на стадії виконання ст. 290 КПК не є істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону й автоматично не тягне за собою визнання експертного дослідження недопустимим доказом та скасування прийнятих судових рішеньСудові рішення колегії суддів, палати, об'єднаної палати Касаційного кримінального суду, які містять висновки щодо застосування норми права у подібних правовідносинахККСВС січень 2020
247ККСВСЗакон про кримінальну відповідальність, який визначає діяння як злочин, може містити посилання на положення інших нормативно-правових актів. Якщо ці положення надалі змінюються, загальний зміст кримінального закону (в цьому випадку - диспозиція його норм) змін не зазнає, а тому ст. 5 КК щодо зворотної дії кримінального закону в часі не застосовуєтьсяЗворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часіККСВС січень 2020
249ККСВСПри розмежуванні замаху на умисне вбивство та умисного тяжкого тілесного ушкодження необхідно встановити зміст і спрямованість умислу винного. Питання про умисел необхідно вирішувати, виходячи із сукупності всіх обставин вчиненого діяння, зокрема враховувати спосіб, знаряддя злочину, кількість, характер і локалізацію поранень та інших тілесних ушкоджень, причини припинення злочинних дій, поведінку винного і потерпілого, що передувала події, їх стосунки. Визначальним при цьому є суб'єктивне ставлення винного до наслідків своїх дій.Питання кваліфікації злочинів проти життя і здоров'я та у сфері службової діяльностіККСВС січень 2020
250ККСВСДобровільна відмова від умисного вбивства може мати місце у випадку, коли під час замаху на цей злочин винний вчиняє дії, спрямовані на запобігання настанню суспільно небезпечних наслідків його злочинного посяганняПитання кваліфікації злочинів проти життя і здоров'я та у сфері службової діяльностіККСВС січень 2020
251ККСВСПідстави для притягнення до відповідальності посадової особи, яка здійснює державну реєстрацію, за ч. 2 ст. 367 КК відсутні, якщо відповідальність за правильність заповнення документів, поданих на реєстрацію, покладається на заявника і при цьому власнику майна діями службової особи, котра здійснила державну реєстрацію, жодних матеріальних збитків заподіяно не булоПитання кваліфікації злочинів проти життя і здоров'я та у сфері службової діяльностіККСВС січень 2020
252ККСВСПримусове виконання обов'язку подачі в електронному виді декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за відсутності врегульованого на законодавчому рівні питання щодо альтернативи права вибору подачі такої декларації віруючою людиною порушує її права та свободиПитання кваліфікації злочинів проти життя і здоров'я та у сфері службової діяльностіККСВС січень 2020
254ККСВСПроведення слідчим особистого обшуку особи під виглядом огляду місця події до внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до ЄРДР порушує вимоги кримінального процесуального закону, а складений за його результатами протокол огляду місця події разом із доказами, які є похідними від нього, визнаються недопустимимиСлідчі (розшукові) дії. Негласні слідчі (розшукові) діїККСВС січень 2020
256ККСВСДублікат документа (протоколів проведення НСРД та дисків до них) відповідно до ч. 4 ст. 99 КПК виготовляється тим самим способом, як і його оригінал та визнається судом як оригінал документа, а отже, може бути досліджений судом та визнаний допустимим доказомДокази і доказуванняККСВС січень 2020
257ККСВСЯкщо відсутні дані про вручення повістки військовозобов'язаній особі, а в разі відмови цієї особи в її отриманні - дані про фіксування вказаної відмови у передбаченому законом порядку, то у такому випадку і відсутні дані про доведеність винуватості у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 ККДокази і доказуванняККСВС січень 2020
258ККСВСЯкщо сторона обвинувачення доведе обставини, які свідчать про відсутність у номінального власника права на спірне майно та інтересу в його поверненні, то відсутність доказів обізнаності такого номінального власника щодо злочинного використання майна не є перешкодою для застосування спеціальної конфіскаціїДокази і доказуванняККСВС січень 2020
260ККСВССуд, приймаючи у межах кримінального провадження рішення в частині, що стосується задоволення цивільного позову, має ретельно перевірити всі вимоги позивача, врахувати майновий стан винного, його стан здоров'я та вжити інших заходів для справедливого вирішення цього питанняВідшкодування шкоди у кримінальному провадженні, цивільний позовККСВС січень 2020
262ККСВСВідмова сторони захисту письмово підтвердити протилежній стороні факт надання їй доступу до матеріалів досудового розслідування та відмова від ознайомлення такими матеріалами з посиланням на обмеження в часі не може свідчити про невідкриття таких матеріалів стороні в розумінні положень ч. 12 ст. 290 КПКВідкриття матеріалів іншій стороніККСВС січень 2020
264ККСВСНепостановлення місцевим судом при здійсненні заміни судді письмової ухвали про відсутність необхідності розпочинати судовий розгляд із початку та здійснювати повторно всі або частину процесуальних дій, які вже здійснювалися під час судового розгляду до заміни судді, не є істотним порушенням кримінального процесуального законуСудовий розглядККСВС січень 2020
266ККСВСОскарження ухвали про внесення виправлень у судове рішення має здійснюватись в тому ж порядку, що і оскарження виправленого судового рішення, у тому числі з урахуванням інстанції суду, який прийняв таке рішенняСудові рішенняККСВС січень 2020
268ККСВСНе дослідивши доказів безпосередньо, для підтвердження або спростування фактичних обставин кримінального провадження апеляційний суд не вправі давати доказам іншу оцінку, ніж та, яку дав суд першої інстанціїПровадження в суді апеляційної інстанціїККСВС січень 2020
270ККСВСНа розгляд Першої судової палати ККС ВС передано кримінальне провадження зв'язку з необхідністю вирішення питання щодо визначення матеріальної шкоди як ознаки об'єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 176 КККримінальні провадження, передані на розгляд палати, об'єднаної палати Касаційного кримінального суду або Великої Палати Верховного судуККСВС січень 2020
271ККСВСНа розгляд об'єднаної палати ККС ВС було передано кримінальне провадження у зв'язку з необхідністю вирішення питання про те, чи є предметом касаційного перегляду рішення судів першої та апеляційної інстанцій, винесені за результатами розгляду клопотання представника лікувального закладу про продовження особі вже застосованих до неї примусових заходів медичного характеруКримінальні провадження, передані на розгляд палати, об'єднаної палати Касаційного кримінального суду або Великої Палати Верховного судуККСВС січень 2020
273ККСВСРішення про призначення особі покарання, у тому числі менш суворого, яке однак підлягає реальному відбуванню, замість призначеного судом першої інстанції покарання, від відбування якого її було звільнено з випробуванням, суд апеляційної інстанції ухвалює у формі вирокуСудові рішення колегії суддів, палати, об'єднаної палати Касаційного кримінального суду, які містять висновки щодо застосування норми права у подібних правовідносинахККСВС лютий 2020
274ККСВСЗгідно з ч. 1 ст. 459 КПК, перегляд за нововиявленими обставинами можливий лише щодо тих рішень, які набрали законної сили та яким завершено розгляд кримінального провадження, а тому ухвали слідчого судді, а також рішення суду апеляційної інстанції щодо таких ухвал за цим правилом, оскарженню не підлягають. Положення ч. 2 ст. 464 КПК слід розуміти як такі, що надають судді повноваження перевірити наявність підстав для відкриття провадження за нововиявленими обставинами та ухвалити рішення про відкриття такого провадження або відмову у його відкриттіСудові рішення колегії суддів, палати, об'єднаної палати Касаційного кримінального суду, які містять висновки щодо застосування норми права у подібних правовідносинахККСВС лютий 2020
275ККСВСТерміном "найманий працівник" у контексті застосування п. 3 ч. 1 ст. 477 КПК (в редакції Закону № 767-VII) охоплюються не тільки фізичні особи, які працюють за трудовим договором (контрактом) на підприємстві, в установі, організації або у фізичної особи, але і фізичні особи, які перебувають із вказаними суб'єктами у фактичних трудових відносинах, а тому до таких осіб можуть застосовуватися відповідні положення КПКСудові рішення колегії суддів, палати, об'єднаної палати Касаційного кримінального суду, які містять висновки щодо застосування норми права у подібних правовідносинахККСВС лютий 2020
276ККСВСЗлочином, пов'язаним із домашнім насильством, слід вважати будь-яке кримінальне правопорушення, обставини вчинення якого містять хоча б один із елементів, перелічених у ст. 1 Закону України "Про запобігання та протидію домашньому насильству", незалежно від того, чи вказано їх у відповідній статті (частині статті) КК як ознаки основного або кваліфікованого складу злочину. тому за наявності відповідних елементів поняття "домашнє насильство" у діянні особи, яке кваліфіковане за ст. 125 КК, кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення може бути закрито на підставі п. 7 ч. 1 ст. 284 КПКСудові рішення колегії суддів, палати, об'єднаної палати Касаційного кримінального суду, які містять висновки щодо застосування норми права у подібних правовідносинахККСВС лютий 2020
277ККСВСЯкщо особою вчинено кілька злочинів, які утворюють сукупність, питання про звільнення її від відбування покарання на підставі закону про амністію вирішується після визначення остаточного покарання за правилами ст. 70 ККСудові рішення колегії суддів, палати, об'єднаної палати Касаційного кримінального суду, які містять висновки щодо застосування норми права у подібних правовідносинахККСВС лютий 2020
278ККСВСПорушення таємниці наради суддів може бути визнано істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, відповідно до ч. 1 ст. 412 КПК, у разі коли воно перешкодило або могло перешкодити суду ухвалити законне та обґрунтоване судове рішенняСудові рішення колегії суддів, палати, об'єднаної палати Касаційного кримінального суду, які містять висновки щодо застосування норми права у подібних правовідносинахККСВС лютий 2020
280ККСВСВчинене обвинуваченим у різний час незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів і психотропних речовин без мети збуту утворюють повторність злочинів. Кваліфікація дій особи за ч. 1, ч. 2 ст. 309 КК у такому випадку є зайвою.Сукупність злочинівККСВС лютий 2020
281ККСВСЩире каяття, характеризуючи ставлення винної особи до вчиненого нею злочину, означає, що особа визнає свою вину, дає правдиві показання, щиро жалкує про вчинене, негативно оцінює злочин, бажає виправити ситуацію, що склалася, співчуває потерпілому, демонструє готовність понести заслужене покаранняСукупність злочинівККСВС лютий 2020
282ККСВСПенсійний вік особи, яка вчинила тяжкий злочин, не може виступати основною підставою, для можливості застосування положень ст. 75 КК, без врахування інших пом'якшуючих покарання обставинСукупність злочинівККСВС лютий 2020
284ККСВСОскільки у стані неосудності особа не здатна розуміти своїх дій та керувати ними, мета і мотив, які особа має чітко усвідомлювати, як ознаки суб'єктивної сторони складу злочину за наявності такого стану відсутні, то встановлення будь-якої форми вини (умислу чи необережності) у діях неосудної особи об'єктивно неможливим. У такому випадку юридична оцінка суспільно небезпечного діяння повинна надаватися, виходячи з фактичних обставин скоєного діяння та наслідків, що настали. Відсутність закладів з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом не є перешкодою для застосування судом такого виду примусових заходів медичного характеру, як госпіталізація до закладу з надання психіатричної допомоги з посиленим наглядом на підставі ст. 94 ККЗастосування примусових заходів медичного характеруККСВС лютий 2020
286ККСВСДії особи, яка нанесла ножове поранення в ногу, в результаті якого настала смерть потерпілого, за відсутності даних про умисел на вбивство, правильно перекваліфіковані з умисного вбивства на умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілогоПитання кваліфікації злочинівККСВС лютий 2020
287ККСВСВідповідальність за умисне вбивство, вчинене повторно, настає незалежно від того, чи вчинила особа попередньо закінчене вбивство чи замах на ньогоПитання кваліфікації злочинівККСВС лютий 2020
289ККСВСПостанова про проведення контролю за вчиненням злочину, яку не відкрито стороні захисту в порядку ст. 290 КПК та протокол про результати контролю за вчиненням злочину, яким не порушено порядку відкриття матеріалів кримінального провадження іншій стороні, мають самостійні підстави та мету проведення НСРД, у зв'язку із чим вони не можуть визнаватися недопустимими доказами за принципом "плодів отруйного дерева"Відкриття матеріалів іншій стороніККСВС лютий 2020
290ККСВСДокази, отримані за результатами проведення НСРД в іншому кримінальному провадженні та щодо іншої особи, але не були відкриті стороні захисту в порядку ст. 290 КПК, визнаються недопустимимиВідкриття матеріалів іншій стороніККСВС лютий 2020
291ККСВСЯкщо сторона захисту на власний розсуд скористалася своїм правом на доступ до матеріалів досудового розслідування та відмовилася від їх (ознайомлення) отримання, а стороною обвинувачення з іншого боку здійснено всі дії передбачені ст. 290 КПК, то у такому разі підстави для визнання доказів недопустимими відсутніВідкриття матеріалів іншій стороніККСВС лютий 2020
292ККСВСНевідкриття матеріалів кримінального провадження стороною обвинувачення всупереч заявленому клопотанню сторони захисту або відкриття його з невиправданою затримкою, є порушенням положень ст. 290 КПК з боку сторони обвинувачення.Відкриття матеріалів іншій стороніККСВС лютий 2020
294ККСВСУсі докази, отримані під час досудового розслідування злочину, який було вчинено внаслідок підбурювання з боку поліції або інших осіб, які діють за їх вказівками, та який в іншому випадку не було би вчинено, мають визнаватися недопустимимиДокази і доказуванняККСВС лютий 2020
295ККСВСДії органів досудового розслідування, які зафіксовані на носіях інформації та надані суду як матеріали проведення НСРД щодо проведення зі свідками злочину бесід, спрямованих на надання останніми необхідних показів, відповідно до ст. 246 КПК не належать до НСРД та свідчать про тиск на свідків з боку вказаних вище органівДокази і доказуванняККСВС лютий 2020
296ККСВСразі закриття кримінального провадження питання, пов'язані із вирішенням спору про належність речового доказу, зокрема про встановлення фактичного володіння майном, можуть бути вирішені лише у порядку цивільного судочинстваДокази і доказуванняККСВС лютий 2020
297ККСВСНорми кримінального процесуального законодавства України не передбачають необхідності доведення факту перебування особи у стані алкогольного сп'яніння якимось певним видом доказів, а тому доводи засудженого про те, що факт перебування його у стані алкогольного сп'яніння повинен підтверджуватися виключно на підставі висновків відповідного експерта або іншими документами, які містяться у матеріалах кримінального провадження, не ґрунтуються на положеннях процесуального закону.Докази і доказуванняККСВС лютий 2020
299ККСВСОбов'язок з відшкодування шкоди, завданої особою, відповідальність якої застраховано за договором обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, виникає лише у тому випадку, коли у страховика відсутні підстави для здійснення страхового відшкодування чи розмір завданої шкоди перевищує ліміт відповідальності страховика, а в іншому ж випадку факт покладання такого обов'язку на страхувальника, який уклав відповідний договір страхування і сплачує страхові платежі, суперечить меті інституту страхування цивільно-правової відповідальностіВідшкодування шкоди у кримінальному провадженні, цивільний позовККСВС лютий 2020
301ККСВСРеабілітуючі підстави закриття кримінального провадження мають місце у випадку, коли особа не вчинила протиправного діяння, передбаченого кримінальним законом, i, як результат, має право на реабілітацію. До реабілітуючих підстав належать ті, які свідчать про повну невинуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, що їй інкримінується, і тягнуть за собою зняття підозри, відновлення доброго імені, гідності та репутації. Якщо судом буде встановлено наявність у діях особи складу кримінального правопорушення, то підстави для її реабілітації відсутніЗакінчення досудового розслідуванняККСВС лютий 2020
303ККСВСОскарження ухвали про внесення виправлень у судове рішення має здійснюватися в тому ж порядку, що й оскарження виправленого судового рішення, у тому числі з урахуванням інстанції суду, який прийняв таке рішенняСудові рішенняККСВС лютий 2020
305ККСВСНеналежне повідомлення цивільному відповідачу про час, дату та місце проведення судового засідання слід визнавати поважною причиною для поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, оскільки ця обставина об'єктивно ускладнює можливість своєчасного звернення до суду у визначений законом строк та позбавляє цивільного відповідача передбаченого законом права на апеляційне оскарження судового рішення.Провадження в суді апеляційної інстанціїККСВС лютий 2020
307ККСВСОбвинувачений у вчиненні злочину, за який передбачено покарання у виді довічного позбавлення волі, має право на розгляд кримінального провадження щодо нього в суді першої інстанції судом присяжних, проте таке право не виникає на стадії перегляду судових рішень в апеляційному, касаційному порядку, а також за нововиявленими або виключними обставинамиПровадження за нововиявленими або виключними обставинамиККСВС лютий 2020
309ККСВСНа розгляд об'єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду передано кримінальне провадження щодо права "іншої особи" на апеляційне оскарження вироку з мотивів преюдиційності обставин, установлених вироком суду на підставі угоди про визнання винуватості або про примирення при розгляді кримінального провадження щодо іншої особиКримінальні провадження, передані на розгляд палати, об'єднаної палати Касаційного кримінального суду або Великої Палати Верховного судуККСВС лютий 2020
311ККСВСНаявність засобів охорони транспортного засобу, у тому числі й технічних, що обмежують вільний доступ сторонніх осіб до майна, яке знаходиться в салоні або багажному відділенні автомобіля, може свідчити про наявність ознак сховища, а у випадку пред'явлення обвинувачення за викрадення майна з автомобіля, що має кваліфікуючу ознаку "проникнення у сховище", мають встановлюватися об'єктивні обставини, які дозволяють ідентифікувати відповідний автомобіль як сховище.Судові рішення колегії суддів, палати, об'єднаної палати Касаційного кримінального суду, які містять висновки щодо застосування норми права у подібних правовідносинахККСВС березень 2020
313ККСВСЯкщо звільнення особи від покарання відбувається за правилами ч. 5 ст. 74 КК, то її згода чи згода інших учасників судового розгляду на таке звільнення необов'язкова. Початок обчислення строків звільнення від покарання на підставі ч. 5 ст. 74 КК, ураховуючи тлумачення формулювання "з дня вчинення злочину" (ч. 1 ст. 49 КК), починається з дня вчинення злочину і має враховуватися в цей строк як перший день відповідного строку давностіЗвільнення від покарання та його відбуванняККСВС березень 2020
315ККСВСПри призначенні більш м'якого покарання, ніж передбачено законом (ст. 69 КК), необхідно враховувати наявність зв'язку між пом'якшуючими обставинами і метою та/або мотивами злочину, роллю, яку виконувала особа, визнана винуватою у вчиненні злочину, її поведінкою під час вчинення злочину та іншими факторами, які безпосередньо впливають на суспільну небезпеку злочину та/або небезпечність винуватця. Окрім того, необхідно встановити, що відповідні пом'якшуючі обставини істотно знизили тяжкість вчиненого злочинуПризначення покаранняККСВС березень 2020
316ККСВСДодаткове покарання у виді позбавлення права займатися певною діяльністю (керувати транспортним засобом) повинно призначатися особі з урахуванням даних, що характеризують особу обвинуваченого, а також обставин кримінального правопорушення. Обставини, які свідчать про те, що позбавлення особи спеціального права суттєво ускладнює пошуки нової роботи та вирішення побутових питань, мають бути підтверджені доказами, а отримана обвинуваченим освіта та спеціальність не пов'язані з необхідністю керувати транспортними засобамиПризначення покаранняККСВС березень 2020
318ККСВСУ разі вчинення особою під час іспитового строку нового злочину суди мають розцінювати це як порушення умов застосування ст. 75 КК про звільнення від відбування покарання з випробуванням і призначати на підставі ст. 71 КК остаточне покарання у виді сукупності невідбутої частини покарання за попереднім вироком та покарання за новим вироком. У таких випадках повторне звільнення від відбування покарання з випробуванням є неприпустимимЗвільнення від покарання та його відбуванняККСВС березень 2020
320ККСВСПри вирішенні питання стосовно компетенції установи, яка проводить судово-психіатричну експертизу і є державною в розумінні ст. 7 Закону України "Про судову експертизу", слід виходити не з організаційно-правової форми здійснення нею діяльності або форми її власності, а із сфери управління її діяльністю та організації державного контролю. Установа, яка проводила судово-психіатричну експертизу, може бути визнана компетентною в разі включення її до Переліку установ, в яких проводяться судово-психіатричні експертизи та установ, в яких проводяться стаціонарні судово-психіатричні експертизи особам, які тримаються під вартою, затверджених наказом МОЗ від 29 червня 2017 року № 722Застосування примусових заходів медичного характеруККСВС березень 2020
322ККСВСВідповідальність водія за ст. 286 КК виключається, якщо у нього не було технічної можливості уникнути наслідків злочину, а аварійна ситуація була викликана не його діями (бездіяльністю)Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспортуККСВС березень 2020
324ККСВСВикористання стороною обвинувачення копій відеофонограм (фонограм), що зафіксовані на оптичних дисках, на які фіксувалися НСРД, а не їх оригіналів, тягне за собою визнання всіх похідних від них доказів недопустимимиДокази і доказуванняККСВС березень 2020
325ККСВСЯкщо зміст протоколу про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій з аудіо- та відеоконтролю щодо підозрюваних, які тимчасово утримуються в ІТТ, вказує на їх допит, а не втручання у приватне життя, то такі докази визнаються судом недопустимими, та такими, що отримані з порушенням права мовчання та свободи від самовикриттяДокази і доказуванняККСВС березень 2020
326ККСВСПосилання у вироку суду на відеозапис з камер спостереження торгової зали без його перегляду не є істотним порушенням кримінального процесуального закону, яке тягне за собою обов'язкове скасування оспорюваних рішень і призначення нового розгляду в суді першої інстанціїДокази і доказуванняККСВС березень 2020
328ККСВСНа розгляд об'єднаної палати ККС ВС передано кримінальне провадження щодо застосування положень ч. 4 ст. 95 КПК під час оцінки допустимості як доказу фактичних даних, отриманих в ході слідчого експерименту за участю підозрюваного, обвинуваченого на стадії досудового розслідуванняКримінальні провадження, передані на розгляд палати, об'єднаної палати Касаційного кримінального суду або Великої Палати Верховного СудуККСВС березень 2020
330КГСВСЯкщо відповідачем у справі є орган, зазначений у частині п'ятій статті 30 ГПК України, то розгляд такої справи у будь-якому разі належить до компетенції виключно Господарського суду міста Києва та будь-який інший суд неуповноважений здійснювати розгляд відповідної справи.Щодо виключної підсудності господарських справКГСВС лютий 2020
332КГСВСЗа клопотанням сторони суд може зменшити розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, які підлягають розподілу між сторонами. Обов'язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє таке клопотанняЩодо розподілу між сторонами витрат на професійну правничу допомогуКГСВС лютий 2020
334КГСВСОкремі самостійні підстави для повернення апеляційної скарги встановлені частиною п'ятою статті 260 ГПК України. Перелік цих підстав є вичерпним і не передбачає такої підстави для повернення апеляційної скарги, як оскарження в одній апеляційній скарзі рішення та ухвали місцевого господарського судуЩодо підстав повернення апеляційної скарги скаржникуКГСВС лютий 2020
336КГСВСОсоба, яка вважає, що майно, на яке накладено арешт, належить їй, а не боржникові, може звернутися до суду з позовом про визнання права власності на це майно і про зняття з нього арештуЩодо способу захисту порушеного праваКГСВС лютий 2020
338КГСВСПідписання виконавчим органом товариства договору з іншою особою без передбаченої статутом згоди учасників цього товариства може свідчити про порушення прав та інтересів самого товариства у його відносинах з іншою особою ? стороною договору, а не корпоративних прав його учасника, оскільки директор у цьому випадку діяв саме від імені товариства, а не від імені його учасникаЩодо прав учасників (акцонерів) господарських товариствКГСВС лютий 2020
339КГСВСВідповідачем у справах про визнання недійсним рішення загальних зборів є господарське товариство, а не його окремі учасники (акціонери), оскільки відповідне рішення ? результат волевиявлення не окремого учасника, а загальних зборів учасників як органу товаристваЩодо прав учасників (акцонерів) господарських товариствКГСВС лютий 2020
341КГСВСНевчинення Публічним акціонерним товариством "Українська залізниця" дій щодо переоформлення правовстановлюючих документів на об'єкти нерухомого майна, внесені при його створенні до статутного капіталу, не може бути підставою для висновку про відсутність переходу відповідних речових прав до Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" від підприємств залізничного транспорту, які мають бути припиненими внаслідок такої реорганізаціїЩодо моменту виникнення права власності на майно, яке передано до статутного капіталу Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця"КГСВС лютий 2020
343КГСВССума штрафу за несвоєчасну доставку вантажу залізницею обчислюється у відсотковому співвідношенні від суми провізної плати, зазначеної у графі 31 залізничної накладної, відповідно до якої здійснювалося перевезення вантажу залізничним транспортом, залежно від кількості днів прострочення у доставці вантажуЩодо алгоритму здійснення розрахунку штрафу за несвоєчасну доставку вантажу залізницеюКГСВС лютий 2020
345КГСВСКоригування лізингових платежів, в основі якого лежить зміна курсової різниці (зміна курсу гривні стосовно долара), прямо не заборонена та не суперечить чинному законодавству УкраїниЩодо зміни курсової різниці (зміни курсу гривні стосовно долара) у здійсненні розрахунківКГСВС лютий 2020
347КГСВСГосподарський суд, який розглядає справу про банкрутство, зокрема, на стадії апеляційного розгляду справи, не позбавлений процесуального права за клопотанням кредитора вжити заходів на забезпечення його вимог у справі про банкрутство шляхом накладення заборони на відчуження майна боржника в ліквідаційній процедурі, виходячи з доводів кредитора та фактичних обставин справи, а також керуючись принципами законності, диспозитивності та пропорційності, в силу статей 2, 14, 15 ГПК України та з урахуванням інтересів кредиторів і боржника у справі про банкрутствоЩодо вжиття заходів забезпечення вимог кредиторів у справі про банкрутствоКГСВС лютий 2020
349КГСВСПочаток перебігу позовної давності за вимогами боржника/арбітражного керуючого у справах про банкрутство починається від дня, коли про порушене право або про особу, яка його порушила, довідався або міг довідатися боржник, а не арбітражний керуючий. Норма частини третьої статті 19 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" не поширює свою дію на будь-які інші спори, стороною яких є боржник, що розглядаються у справах про банкрутство, і не пов`язані зі спором про грошові вимоги кредиторів та не застосовується при вирішенні цих спорів як передбачена законом відповідно до пункту 2 частини першої статті 263 ЦК України підстава для зупинення перебігу позовної давності у спірних правовідносинахЩодо застосування позовної давності до позовних вимог, заявлених в межах справи про банкрутствоКГСВС лютий 2020
351КГСВСЯкщо із позовних вимог про оскарження дій державного реєстратора вбачається необхідність захисту корпоративних прав особи, то ці обставини виключають можливість розгляду такого спору в порядку адміністративного судочинстваСпори про оскарження реєстраційних дій, пов'язаних із внесенням в ЄДР відомостей про юридичну особуКГСВС 2018-07.2019
352КГСВСВимога про визнання неправомірними дій державного реєстратора з внесення до ЄДР відомостей, щодо достовірності яких виник корпоративний спір, має похідний характер від корпоративного спору і залежить від наявності самого порушеного права, яке підлягає захисту шляхом скасування запису в ЄДР за правилами господарського судочинства незалежно від обмеження позовних вимог лише оскарженням реєстраціїСпори про оскарження реєстраційних дій, пов'язаних із внесенням в ЄДР відомостей про юридичну особуКГСВС 2018-07.2019
353КГСВСПозовні вимоги засновника товариства про внесення змін до ЄДР щодо зміни відомостей про керівника юридичної особи, заміни відомостей про підписантів, що не пов'язані із змінами в установчих документах, обґрунтовані порушеннями у порядку призначення керівника товариства, підлягають розгляду за правилами господарського судочинстваСпори про оскарження реєстраційних дій, пов'язаних із внесенням в ЄДР відомостей про юридичну особуКГСВС 2018-07.2019
354КГСВССкасування державної реєстрації змін до установчих документів та відомостей про юридичну особу є наслідком визнання недійсним рішення загальних зборів, на підставі якого була здійснена така реєстраціяСпори про оскарження реєстраційних дій, пов'язаних із внесенням в ЄДР відомостей про юридичну особуКГСВС 2018-07.2019
355КГСВСВідмова державного реєстратора у проведенні державної реєстрації новоутвореної юридичної особи є правомірною у випадку, якщо найменування такої юридичної особи вказане з очевидними орфографічними помилками та не відповідає нормам правописуСпори про оскарження реєстраційних дій, пов'язаних із внесенням в ЄДР відомостей про юридичну особуКГСВС 2018-07.2019
356КГСВСВ порядку адміністративного судочинства розглядаються вимоги до державного реєстратора про здійснення/скасування реєстраційних дій, якщо підставою вчинення таких реєстраційних дій є рішення суду в іншій справіСпори про оскарження реєстраційних дій, пов'язаних із внесенням в ЄДР відомостей про юридичну особуКГСВС 2018-07.2019
357КГСВСДержавний реєстратор під час проведення державної реєстрації лише засвідчує факт, тобто виконує функцію легалізації події, тому, якщо резолютивна частина рішення суду не передбачає обов'язку вчинити реєстраційну дію, державний реєстратор не вправі вносити будь-які відомості до ЄДР на підставі вказаного судового рішенняСпори про оскарження реєстраційних дій, пов'язаних із внесенням в ЄДР відомостей про юридичну особуКГСВС 2018-07.2019
358КГСВСОбов'язковим документом для здійснення такої реєстраційної дії, як внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про органи управління юридичної особи, а саме керівника (в тому числі, у випадку поновлення його на посаді на підставі рішення суду), є рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміну зазначеної особи та/або про її призначенняСпори про оскарження реєстраційних дій, пов'язаних із внесенням в ЄДР відомостей про юридичну особуКГСВС 2018-07.2019
359КГСВСВиключення інформації про юридичну особу, відомості про яку становлять державну таємницю, шляхом скасування запису в ЄДР не допускаєтьсяСпори про оскарження реєстраційних дій, пов'язаних із внесенням в ЄДР відомостей про юридичну особуКГСВС 2018-07.2019
361КГСВССпори про визнання недійсними рішень загальних зборів юридичної особи у зв'язку із порушенням процедури їх проведенняСпори про визнання недійсними рішень загальних зборів юридичної особиКГСВС 2018-07.2019
362КГСВСУ спорі про визнання недійсними рішень зборів акціонерів товариства вирішальним є встановлення факту порушення відповідним рішенням прав та законних інтересів позивача як учасника товариства, тобто його корпоративних правСпори про визнання недійсними рішень загальних зборів юридичної особиКГСВС 2018-07.2019
363КГСВССпори між учасниками споживчого товариства або між споживчим товариством і його членом, пов'язані зі створенням, діяльністю, управлінням або припиненням діяльності цього товариства, є такими, що виникають з корпоративних відносинСпори про визнання недійсними рішень загальних зборів юридичної особиКГСВС 2018-07.2019
364КГСВСВідсутність або порушення строків публікації повідомлення про скликання загальних зборів не може вважатися порушенням порядку повідомлення тих акціонерів, щодо яких судом встановлено факт його належного персонального повідомлення про скликання цих загальних зборівСпори про визнання недійсними рішень загальних зборів юридичної особиКГСВС 2018-07.2019
365КГСВСВідсутність в учасника можливості підготуватися до розгляду питань порядку денного загальних зборів у зв'язку із порушення процедури їх скликання є підставою для визнання рішень таких загальних зборів частково недійснимиСпори про визнання недійсними рішень загальних зборів юридичної особиКГСВС 2018-07.2019
366КГСВСРішення, прийняті за наслідками розгляду питань, викладених у порядку денному так, що це унеможливлювало усвідомлення акціонером суті питання, яке пропонувалося розглянути на загальних зборах акціонерів, повинні визнаватися недійсними у зв'язку з порушенням права акціонера на попереднє ознайомлення з переліком питань, що виносяться на голосування, передбачене стСпори про визнання недійсними рішень загальних зборів юридичної особиКГСВС 2018-07.2019
367КГСВСПрийняття загальними зборами рішення за відсутності кворуму для проведення загальних зборів, а також порушення вимог щодо належного повідомлення учасників товариства про скликання загальних зборів учасників товариства є достатніми підставами для визнання недійсними таких рішень загальних зборівСпори про визнання недійсними рішень загальних зборів юридичної особиКГСВС 2018-07.2019
368КГСВСПідставами для скасування рішення загальних зборів товариства як наслідком недоведення самого факту проведення загальних зборів є, зокрема, порушення вимог щодо процедури ініціювання скликання загальних зборів, відсутність кворуму на загальних зборах у зв'язку з фактичною відсутністю учасника товаристваСпори про визнання недійсними рішень загальних зборів юридичної особиКГСВС 2018-07.2019
369КГСВСЯкщо довіреність учасника (акціонера) на право участі та голосування на загальних зборах оформлена або посвідчена з порушенням встановлених законодавством вимог, голоси учасника (акціонера), передані за такою довіреністю, не можуть враховуватися під час визначення кворуму на загальних зборах та результатів голосуванняСпори про визнання недійсними рішень загальних зборів юридичної особиКГСВС 2018-07.2019
370КГСВСВчинення представником дій, пов'язаних із реалізацією корпоративних прав, з перевищенням повноважень, є підставою для визнання рішень загальних зборів недійснимиСпори про визнання недійсними рішень загальних зборів юридичної особиКГСВС 2018-07.2019
371КГСВСЯкщо позивачу не було надіслано проект оскаржуваного рішення для голосування в письмовій формі або питання для голосування, відсутня письмова позиція позивача стосовно питань порядку денного та докази повідомлення позивача про прийняте рішення, то наведеним підтверджується порушення порядку прийняття рішення загальними зборами методом опитуванняСпори про визнання недійсними рішень загальних зборів юридичної особиКГСВС 2018-07.2019
372КГСВСПрийняття рішення методом опитування, як це передбачено чСпори про визнання недійсними рішень загальних зборів юридичної особиКГСВС 2018-07.2019
373КГСВСПід час вирішення питання про недійсність рішень загальних зборів у зв'язку з іншими порушеннями, допущеними під час їх скликання та проведення, господарський суд повинен оцінити, як ці порушення вплинули на прийняття загальними зборами відповідного рішенняСпори про визнання недійсними рішень загальних зборів юридичної особиКГСВС 2018-07.2019
374КГСВСНадання можливості одному з учасників ТОВ, який володіє часткою, що має вирішальний вплив при прийнятті рішень на загальних зборах товариства, права самостійно збільшувати статутний капітал товариства без урахування часток інших учасників, що фактично призводить до їх зменшення, свідчить про невідповідність таких рішень загальних зборів нормам законодавства, принципу верховенства права та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і про порушення прав та законних інтересів учасника товаристваСпори про визнання недійсними рішень загальних зборів юридичної особиКГСВС 2018-07.2019
375КГСВСРішення загальних зборів учасників господарського товариства є актами, які зумовлюють настання правових наслідків, спрямованих на регулювання господарських відносин, їх не можна ототожнювати із договором або правочином та оскаржувати в судовому провадженні про банкрутство цього товаристваСпори про визнання недійсними рішень загальних зборів юридичної особиКГСВС 2018-07.2019
376КГСВСНеповідомлення учасника про прийняття загальними зборами рішень з питань, не включених до порядку денного загальних зборів товариства, є безумовною підставою для визнання таких рішень недійснимиСпори про визнання недійсними рішень загальних зборів юридичної особиКГСВС 2018-07.2019
377КГСВСНедотримання вимог закону та установчих документів юридичної особи під час скликання і проведення загальних зборів не може визнаватися порушенням прав тих позивачів, які не є учасниками (акціонерами, членами) цієї особиСпори про визнання недійсними рішень загальних зборів юридичної особиКГСВС 2018-07.2019
378КГСВССпір про скасування рішень загальних зборів акціонерів не є публічно-правовим і не підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства, а має вирішуватися в порядку господарського судочинстваСпори про визнання недійсними рішень загальних зборів юридичної особиКГСВС 2018-07.2019
379КГСВССпір щодо оскарження рішення загальних зборів ТОВ особою, яка не є його учасником відповідно до статуту, однак на підставі цивільно-правового договору придбала частку у статутному капіталі товариства, підлягає розгляду в порядку господарського судочинстваСпори про визнання недійсними рішень загальних зборів юридичної особиКГСВС 2018-07.2019
380КГСВСВідсутність у ЄДР відомостей щодо позивача як учасника товариства, зокрема щодо поновлення його у складі учасників товариства на підставі судового рішення, не свідчить про те, що він не мав статусу учасника товариства на дату прийняття загальними зборами учасників товариства спірних рішеньСпори про визнання недійсними рішень загальних зборів юридичної особиКГСВС 2018-07.2019
381КГСВСВідсутність цивільно-правової угоди про відступлення частки третім особам не може бути безумовною підставою для визнання рішення недійсним, а спірні рішення загальних зборів засновників ТОВ не порушують прав та/або охоронюваних законом інтересів позивача як засновника (учасника) товаристваСпори про визнання недійсними рішень загальних зборів юридичної особиКГСВС 2018-07.2019
382КГСВСЗаконодавство не передбачає захисту прав та законних інтересів господарського товариства у спосіб визнання недійсним свого ж рішенняСпори про визнання недійсними рішень загальних зборів юридичної особиКГСВС 2018-07.2019
384КГСВСРішення наглядової ради акціонерного товариства визнається недійсним у зв'язку з порушенням процедури скликання її засіданняСпори про визнання недійсним рішення наглядової ради юридичної особиКГСВС 2018-07.2019
385КГСВСРішення наглядової ради товариства може бути оскаржено в судовому порядку акціонером (учасником) товариства шляхом пред'явлення позову про визнання його недійсним, якщо таке рішення не відповідає вимогам законодавства та порушує права чи законні інтереси учасника (акціонера) товаристваСпори про визнання недійсним рішення наглядової ради юридичної особиКГСВС 2018-07.2019
386КГСВСВимоги про визнання недійсним рішення наглядової ради про непроведення чергових загальних зборів акціонерів товариства та зобов'язання скликати такі збори є належним способом захисту у випадку прийняття наглядовою радою рішенняСпори про визнання недійсним рішення наглядової ради юридичної особиКГСВС 2018-07.2019
388КГСВССпір щодо звільнення члена виконавчого органу товариства підлягає розгляду в порядку господарського судочинстваСпори про визнання недійсним рішення компетентного органу про звільнення керівникаКГСВС 2018-07.2019
389КГСВСРішення наглядової ради товариства про обрання (призначення), усунення, відсторонення, відкликання членів виконавчого органу стосується також наділення або позбавлення їх повноважень на управління товариством, може бути оскаржено у судовому порядку акціонером (учасником) товариства шляхом пред'явлення позову про визнання його недійсним, якщо таке рішення не відповідає вимогам законодавства та порушує права чи законні інтереси учасника (акціонера) товаристваСпори про визнання недійсним рішення компетентного органу про звільнення керівникаКГСВС 2018-07.2019
390КГСВСПовноваження члена виконавчого органу можуть бути в будь-який час припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноваженьСпори про визнання недійсним рішення компетентного органу про звільнення керівникаКГСВС 2018-07.2019
392КГСВСЯкщо учасник (акціонер) господарського товариства обґрунтовує позовні вимоги про визнання недійсним договору про відчуження майна цього товариства порушенням останнім у ході статутної діяльності корпоративних прав такого учасника (акціонера), то цей спір підвідомчий господарським судам незалежно від того, чи є іншим відповідачем у справі як сторона оспорюваного договору фізична особаОскарження учасником (акціонером) правочинів, укладених виконавчим органом юридичної особи з третіми особамиКГСВС 2018-07.2019
393КГСВСНа вимогу учасника (засновника, акціонера, члена) юридичної особи про визнання недійсним укладеного цією юридичною особою договору поширюється юрисдикція господарського суду незалежно від того, чи заявлені іншими відповідачами у справі фізична особа як сторона оспорюваного договору та приватний нотаріус, який цей договір посвідчивОскарження учасником (акціонером) правочинів, укладених виконавчим органом юридичної особи з третіми особамиКГСВС 2018-07.2019
394КГСВСДля визнання недійсним договору, укладеного юридичною особою з третьою особою, з підстави порушення установленого обмеження повноважень щодо представництва юридичної особи, не має самостійного юридичного значення факт перевищення повноважень органом чи особою, яка відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступає від її імені, як і сам по собі факт скасування довіреності представнику, який у період її чинності здійснював свої права та виконував обов'язки за цією довіреністюОскарження учасником (акціонером) правочинів, укладених виконавчим органом юридичної особи з третіми особамиКГСВС 2018-07.2019
395КГСВСПозовні вимоги третьої особи, що знаходяться поза межами предмета первісного позову, оскільки виникли з інших правовідносин (зобов'язальних, а не корпоративних), не можуть бути розглянуті в одному провадженні спільно з первісним позовомОскарження учасником (акціонером) правочинів, укладених виконавчим органом юридичної особи з третіми особамиКГСВС 2018-07.2019
396КГСВСЯкщо договір містить умову (пункт) про підписання його особою, яка діє на підставі статуту підприємства чи іншого документа, що встановлює повноваження зазначеної особи, то наведене свідчить про обізнаність іншої сторони цього договору з таким статутом (іншим документом) у частині, яка стосується відповідних повноважень, і в такому разі суд не може брати до уваги посилання цієї сторони на те, що їй було невідомо про наявні обмеження повноважень представника її контрагентаОскарження учасником (акціонером) правочинів, укладених виконавчим органом юридичної особи з третіми особамиКГСВС 2018-07.2019
397КГСВСВизнання судом недійсним рішення загальних зборів учасників товариства саме по собі не може слугувати єдиною підставою для висновку про недійсність договору, укладеного виконавчим органом товариства (директором) з третьою особою, з підстав порушення цим органом установленого обмеження повноважень щодо представництваОскарження учасником (акціонером) правочинів, укладених виконавчим органом юридичної особи з третіми особамиКГСВС 2018-07.2019
398КГСВСВідступлення права вимоги за безоплатним договором підлягає визнанню судом недійсним за позовними вимогами акціонера (учасника) господарського товариства, обґрунтованими порушенням його корпоративних правОскарження учасником (акціонером) правочинів, укладених виконавчим органом юридичної особи з третіми особамиКГСВС 2018-07.2019
399КГСВСПравочини щодо передачі майна, яке належить засновникам, до статутного капіталу товариства, укладені засновниками товариства до дня його реєстрації, визнаються такими, що укладені з товариством, тільки за умови подальшого схвалення товариством у порядку, визначеному законом та установчими документамиОскарження учасником (акціонером) правочинів, укладених виконавчим органом юридичної особи з третіми особамиКГСВС 2018-07.2019
400КГСВСВчинення правочину із заінтересованою особою підлягає схваленню компетентним органом товаристваОскарження учасником (акціонером) правочинів, укладених виконавчим органом юридичної особи з третіми особамиКГСВС 2018-07.2019
401КГСВСЗміна умов значного правочину повинна відбуватися в такому самому порядку, як це передбачено статутом товариства для укладення значних правочинівОскарження учасником (акціонером) правочинів, укладених виконавчим органом юридичної особи з третіми особамиКГСВС 2018-07.2019
402КГСВСРозірвання договору укладеного із заітересованою особою, погоджується в тому ж порядку що і його укладенняОскарження учасником (акціонером) правочинів, укладених виконавчим органом юридичної особи з третіми особамиКГСВС 2018-07.2019
404КГСВСУ разі виходу із сільськогосподарського виробничого кооперативу частка кожного члена у майні визначається в межах його персоніфікованого паюСпори про припинення права участі в юридичній особіКГСВС 2018-07.2019
405КГСВСМоментом виходу учасника з товариства є дата подачі ним заяви про вихід відповідній посадовій особі товариства або вручення заяви цим особам органами зв'язкуСпори про припинення права участі в юридичній особіКГСВС 2018-07.2019
406КГСВСВідсутність нотаріального посвідчення підпису заявника на заяві про вихід з ТОВ не дає підстави вважати дійсним волевиявлення учасника товариства щодо виходу зі складу його учасниківСпори про припинення права участі в юридичній особіКГСВС 2018-07.2019
407КГСВСВиключення зі складу учасників підприємства належить до компетенції зборів такого підприємства, а не судуСпори про припинення права участі в юридичній особіКГСВС 2018-07.2019
408КГСВСПри вирішенні господарськими судами спорів щодо визнання недійсним рішення загальних зборів про виключення учасника з товариства необхідно перевіряти наявність конкретних підстав для прийняття такого рішенняСпори про припинення права участі в юридичній особіКГСВС 2018-07.2019
409КГСВСНеобхідною умовою для визначення юрисдикції спорів за позовом фізичної особи до юридичної особи щодо стягнення частки у статутному капіталі товариства при виключенні цієї фізичної особи зі складу засновників є підтвердження, що кошти, внесені на рахунок юридичної особи, призначені для збільшення статутного фонду, належали саме цій фізичній особіСпори про припинення права участі в юридичній особіКГСВС 2018-07.2019
410КГСВСПроцедура "сквіз аут" не застосовується, якщо особа (особи, що діють спільно) на момент набрання чинності змін до законодавства вже була власником контрольного пакета акцій, з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особамСпори про припинення права участі в юридичній особіКГСВС 2018-07.2019
411КГСВСІнформація про загальну вартість акцій, викладена в проекті договору про їх викуп, потрібна акціонеру саме на зборах для того, щоб приймати виважені рішення щодо результатів власного голосування з питань порядку денногоСпори про припинення права участі в юридичній особіКГСВС 2018-07.2019
413КГСВССправи зі спорів юридичних осіб щодо захисту права власності на майно, яке використовується в господарській діяльності товариства-відповідача, підлягають розгляду в порядку господарського судочинстваСпори щодо формування статутного капіталу юридичної особиКГСВС 2018-07.2019
414КГСВСПозовні вимоги фізичної особи до господарського товариства, учасником якого вона не є, про відшкодування моральної шкоди, завданої порушенням права власності цієї особи у зв'язку з незаконним внесенням засновниками товариства майна до статутного капіталу товариства, підлягають розгляду за правилами цивільного судочинстваСпори щодо формування статутного капіталу юридичної особиКГСВС 2018-07.2019
416КГСВССуд не може здійснювати функції учасників товариства, зокрема із прийняття рішень з питань перерозподілу часток, та зобов'язувати учасників здійснювати будь-який перерозподіл відповідно до грошових вкладів та, як наслідок, фіксувати встановлювати за певним учасником відсоткові значення його внеску у статутному капіталіСпори, пов'язані з реалізацією права власності на частку в статутному капіталі юридичної особиКГСВС 2018-07.2019
417КГСВССпір між фізичними особами - учасниками приватного підприємства про розірвання договору купівлі-продажу (відступлення) частки в статутному капіталі цього підприємства, є господарсько-правовимСпори, пов'язані з реалізацією права власності на частку в статутному капіталі юридичної особиКГСВС 2018-07.2019
418КГСВССпори у справах, які виникають з корпоративних відносин між учасниками товариства, у тому числі й тими, які вибули, щодо визнання недійсними рішення загальних зборів учасників товариства, змін до статуту товариства, а також договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства є господарсько-правовими і підлягають розгляду за правилами господарського судочинстваСпори, пов'язані з реалізацією права власності на частку в статутному капіталі юридичної особиКГСВС 2018-07.2019
419КГСВСДоговір купівлі-продажу частки статутного капіталу товариства, укладений за відсутності рішення вищого органу управління юридичної особи - засновника про припинення участі у господарському товаристві, визнається недійсним судомСпори, пов'язані з реалізацією права власності на частку в статутному капіталі юридичної особиКГСВС 2018-07.2019
420КГСВСЯкщо сторонами договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ вчинено дії щодо його виконання, зокрема набуття права власності покупцем на частку в статутному капіталі, здійснення державної реєстрації змін відомостей у ЄДР, оспорюваний правочин не може бути кваліфікований як фіктивнийСпори, пов'язані з реалізацією права власності на частку в статутному капіталі юридичної особиКГСВС 2018-07.2019
421КГСВСПраво власності на частку в статутному капіталі ТОВ або ТДВ у третьої особи виникає з моменту укладення договору, якщо інше не встановлено домовленістю сторінСпори, пов'язані з реалізацією права власності на частку в статутному капіталі юридичної особиКГСВС 2018-07.2019
422КГСВСОбов'язковий викуп акцій може застосовуватися тільки тоді, коли загальними зборами прийнято рішення про вчинення значного правочину (а не попереднє схвалення значного правочину)Спори, пов'язані з реалізацією права власності на частку в статутному капіталі юридичної особиКГСВС 2018-07.2019
424КГСВСГолоси, які припадають на частку померлого (ліквідованого) учасника, не враховуються під час голосування з питання про прийняття спадкоємця або правонаступника до товаристваСпори, пов'язані зі спадкуванням корпоративних правКГСВС 2018-07.2019
425КГСВСОсоби вважаються учасниками товариства не з моменту прийняття ними спадщини, а з моменту прийняття рішення про зміну складу його учасників у зв'язку зі смертю засновника (учасника) товариства та вступу до нього спадкоємців і про внесення відповідних змін до статуту цього товариства, а також державної реєстрації таких змінСпори, пов'язані зі спадкуванням корпоративних правКГСВС 2018-07.2019
426КГСВССпір про стягнення спадкоємцем акціонера невиплачених товариством дивідендів, втрат від інфляції та 3 % річних підлягає розгляду в порядку господарського судочинстваСпори, пов'язані зі спадкуванням корпоративних правКГСВС 2018-07.2019
428КГСВССправи щодо здійснення виплат грошових коштів учасникам товариства як дивідендів на підставі дійсного рішення загальних зборів, які не підлягають поверненню відповідно до стСпори, пов'язані із захистом права учасника (акціонера) товариства на отримання частини прибутку товариства (дивідендів)КГСВС 2018-07.2019
429КГСВСВартість частини майна товариства, належна до сплати учаснику, який виходить із цього товариства, має визначатися із дійсної (ринкової) вартості об'єкта оцінки з урахуванням всього майна товаристваСпори, пов'язані із захистом права учасника (акціонера) товариства на отримання частини прибутку товариства (дивідендів)КГСВС 2018-07.2019
430КГСВССкасування рішення загальних зборів про виплату дивідендів після виходу учасника зі складу товариства є порушенням права позивача на мирне володіння майномСпори, пов'язані із захистом права учасника (акціонера) товариства на отримання частини прибутку товариства (дивідендів)КГСВС 2018-07.2019
431КГСВСЗ прийняттям товариством рішення про виплату дивідендів та встановленням у такому рішенні строків проведення розрахунків з учасником (акціонером) у товариства виникає обов'язок виплати дивідендів без будь-яких додаткових умов у встановлений у рішенні загальних зборів строкСпори, пов'язані із захистом права учасника (акціонера) товариства на отримання частини прибутку товариства (дивідендів)КГСВС 2018-07.2019
432КГСВСДо спорів про стягнення несплачених дивідендів застосовується загальна позовна давність у три рокиСпори, пов'язані із захистом права учасника (акціонера) товариства на отримання частини прибутку товариства (дивідендів)КГСВС 2018-07.2019
433КГСВСУ разі якщо дивіденди будуть сплачені у надмірному розмірі (наприклад, без вирахування податків), товариство має право звернутися до господарського суду з позовом про стягнення безпідставно отриманих коштівСпори, пов'язані із захистом права учасника (акціонера) товариства на отримання частини прибутку товариства (дивідендів)КГСВС 2018-07.2019
434КГСВССправи про стягнення засновником із фермерського господарства частки складеного капіталу, частини прибутку, інфляційних витрат та трьох процентів річних, підлягають розгляду в порядку цивільного судочинстваСпори, пов'язані із захистом права учасника (акціонера) товариства на отримання частини прибутку товариства (дивідендів)КГСВС 2018-07.2019
435КГСВССпори щодо стягнення чистого нерозподіленого прибутку стосуються захисту корпоративного права учасника юридичної особи та повинні розглядатися в порядку господарського судочинстваСпори, пов'язані із захистом права учасника (акціонера) товариства на отримання частини прибутку товариства (дивідендів)КГСВС 2018-07.2019
436КГСВСВідсутність інформації про позивача як власника акцій в реєстрі власників іменних цінних паперів на дату прийняття рішення про виплату дивідендів (не з вини позивача) не може бути підставою для невиплати дивідендів за належними позивачу акціямСпори, пов'язані із захистом права учасника (акціонера) товариства на отримання частини прибутку товариства (дивідендів)КГСВС 2018-07.2019
438КГСВССпори, що виникають між товариством та його учасником щодо відшкодування витрат товариства, пов'язаних із проведенням на вимогу учасника аудиторської перевірки річної фінансової звітності товариства, належать до юрисдикції господарських судів, оскільки спірні правовідносини тісно пов'язані із реалізацією учасником своїх корпоративних правСпори, пов'язані з проведенням аудиторської перевірки діяльності юридичної особиКГСВС 2018-07.2019
439КГСВСПраво учасника товариства звернутись із вимогою про проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності товариства не залежить ні від волі товариства (його посадових осіб), ні від доцільності проведення такої перевірки, а виникає в силу прямої вказівки законуСпори, пов'язані з проведенням аудиторської перевірки діяльності юридичної особиКГСВС 2018-07.2019
441КГСВСПодатковий борг стягується безпосередньо з платника податків, незважаючи на те, що 100 % його акцій перебувають у державній власностіПодаткові спориКГСВС 2018-07.2019
442КГСВСВиплата дивідендів реінвестуванням у збільшення статутного капіталу щодо номінальної вартості акцій не може ототожнюватися з виплатою дивідендів акціями, тому не зумовлює звільнення платника податків від сплати авансового внескуПодаткові спориКГСВС 2018-07.2019
443КГСВСЕмітент корпоративних прав зобов'язаний під час нарахування дивідендів на користь платника податку здійснити й оподаткування таких дивідендів (нарахування, утримання та сплата податку на доходи фізичних осіб)Податкові спориКГСВС 2018-07.2019
444КГСВСКошти, отримані товариством від учасника як додаткові внески, до моменту здійснення державної реєстрації змін до установчого документа (статуту), в якому саме і містяться відомості щодо розміру та порядку внесення вкладів до статутного фонду, не можуть бути визнані прямою інвестицією в емітовані таким товариством корпоративні праваПодаткові спориКГСВС 2018-07.2019
445КГСВСПридбанням інвестиційного активу вважаються операції з внесення платником податку коштів або майна до статутного капіталу юридичної особиПодаткові спориКГСВС 2018-07.2019
446КГСВСЗдійснення платником податку грошового внеску до статутного фонду ТОВ як прямої інвестиції в обмін на корпоративні права є операцією купівлі-продажу корпоративних прав у емітента, і покупець є платником податкуПодаткові спориКГСВС 2018-07.2019
447КГСВСЗбільшений вартісний дохід від продажу інвестиційних активів, який не змінює пропорцію його персонального паю в статутному фонді та припадає на частку в статутному фонді, сформовану за рахунок приватизаційних майнових сертифікатів, звільняється від оподаткуванняПодаткові спориКГСВС 2018-07.2019
448КГСВСПродаж корпоративних прав за ціною, нижчою від вартості їх придбання, не свідчить про заниження господарським товариством свого валового доходуПодаткові спориКГСВС 2018-07.2019
449КГСВСЧастина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету, не є податковим платежем у розумінні норм Податкового кодексу України, оскільки цей платіж не віднесений ні до загальнодержавних податків та зборів, ні до місцевих податків, і, відповідно, стягнення штрафних санкцій за порушення правил сплати (перерахування) податків не може бути застосовано до таких грошових зобов'язаньПодаткові спориКГСВС 2018-07.2019
450КГСВСДо складу доходів від операцій з цінними паперами включається дохід, який отримується у результаті відчуження кожного окремого виду цінних паперів, а інші витрати та доходи такого платника податку, крім наведених, беруть участь у визначенні об'єкта оподаткування такого платника податку на загальних умовах, встановлених Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств"Податкові спориКГСВС 2018-07.2019
452КГСВСПри реорганізації державного підприємства шляхом приєднання до правонаступника не переходять ті права та обов'язки державного підприємства, які не були передані правонаступнику та які не належать державному підприємству на момент внесення до ЄДР відомостей про припинення державного підприємстваСпори, що виникають з корпоративних правовідносин за участю державиКГСВС 2018-07.2019
453КГСВСЗаконодавчі обмеження щодо розпорядження майном юридичної особи поширюються виключно на господарські організації з корпоративними правами держави в їх статутному капіталі у розмірі понад 25 %Спори, що виникають з корпоративних правовідносин за участю державиКГСВС 2018-07.2019
454КГСВСТрудовий колектив не є юридичною особою, не може брати участь у майнових відносинах самостійно або через представника, та не наділений процесуальною правоздатністюСпори, що виникають з корпоративних правовідносин за участю державиКГСВС 2018-07.2019
455КГСВСЗміна організаційно-правової форми господарського товариства, у статутному фонді якого частка держави перевищує 50 %, відбувається на підставі рішень центральних органів виконавчої влади чи інших суб'єктів управління корпоративними правами держави за погодженням з Кабінетом Міністрів України та не порушує прав посадових осіб такого товаристваСпори, що виникають з корпоративних правовідносин за участю державиКГСВС 2018-07.2019
456КГСВСКабінет Міністрів України, здійснюючи управління об'єктами державної власності (в тому числі корпоративними правами) наділений повноваженнями видавати розпорядження, що стосуються питань приватизації державного майна, відповідно до норм чинного законодавстваСпори, що виникають з корпоративних правовідносин за участю державиКГСВС 2018-07.2019
457КГСВСМіністерство економічного розвитку і торгівлі України, реалізуючи державну політику у сфері управління об'єктами державної власності, має повноваження на власний розсуд перевіряти відповідність функціонального призначення об'єкта завданням, покладеним на орган управління з урахуванням доцільностіСпори, що виникають з корпоративних правовідносин за участю державиКГСВС 2018-07.2019
458КГСВСУ спорах щодо визнання незаконним та скасування наказу про звільнення особи з посади директора державного підприємства, яке перебуває у стадії банкрутства, та поновлення її на роботі належним відповідачем є підприємство в особі Фонду державного майна України, а не сам ФондСпори, що виникають з корпоративних правовідносин за участю державиКГСВС 2018-07.2019
459КГСВСНепризначення членом наглядової ради предствника Фонду державного майна, якщо держава володіє більше ніж 25 % статутного капіталу юридичної особи, тягне за собою визнання недійсним рішення загальних зборів акціонерівСпори, що виникають з корпоративних правовідносин за участю державиКГСВС 2018-07.2019
460КГСВСЯкщо держава володіє 50 відсотками плюс одна акція у статутному капіталі ПАТ, то до повноважень Фонду державного майна України належить право призначати членів наглядової ради такого ПАТСпори, що виникають з корпоративних правовідносин за участю державиКГСВС 2018-07.2019
461КГСВСПризначення керівника суб'єкта господарювання державного сектора економіки, що належить до об'єктів державної власності, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, відбувається лише за результатами конкурсного відборуСпори, що виникають з корпоративних правовідносин за участю державиКГСВС 2018-07.2019
462КГСВСВідлік строку, коли акціонер товариства може скликати позачергові загальні збори акціонерів самостійно, слід здійснювати саме від моменту отримання товариством вимоги про скликання позачергових загальних зборівСпори, що виникають з корпоративних правовідносин за участю державиКГСВС 2018-07.2019
464КГСВСФонд гарантування вкладів фізичних осіб на час ліквідації банку здійснює управління та розпорядження його майном, що за своєю суттю властиво для власника юридичної особиВідповідальність у корпоративних правовідносинахКГСВС 2018-07.2019
465КГСВССпір між акціонерним товариством і його працівниками про відшкодування шкоди, яка настала внаслідок невиконання такими працівниками своїх посадових обов'язків, підлягає розгляду в порядку цивільного судочинстваВідповідальність у корпоративних правовідносинахКГСВС 2018-07.2019
466КГСВСУ випадку недостатності коштів, які є у розпорядженні комунального підприємства, орган місцевого самоврядування, засновником якого він є, несе повну субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями цього підприємстваВідповідальність у корпоративних правовідносинахКГСВС 2018-07.2019
467КГСВСДля застосування до посадової особи такої міри відповідальності, як відшкодування збитків, необхідною є наявність усіх чотирьох загальних умов відповідальності, а саме: протиправна поведінка; збитки; причинний зв'язок між протиправною поведінкою та завданими збитками; винаВідповідальність у корпоративних правовідносинахКГСВС 2018-07.2019
468КГСВСУ разі банкрутства боржника з вини його засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі з вини керівника боржника, які мають право давати обов'язкові для боржника вказівки або мають іншим чином визначати його дії, на таких осіб може бути покладена субсидіарна відповідальність за його зобов'язаннями у разі недостатності майна боржникаВідповідальність у корпоративних правовідносинахКГСВС 2018-07.2019
469КГСВСЧинним законодавством не передбачена автоматична відповідальність власників істотної участі за зобов'язаннями банку у випадку визнання його неплатоспроможнимВідповідальність у корпоративних правовідносинахКГСВС 2018-07.2019
471КГСВСПозовні вимоги фізичної особи до юридичної особи про стягнення коштів відповідно до стІнші категорії спорівКГСВС 2018-07.2019
472КГСВСОб'єднання співвласників багатоквартирного будинку є непідприємницьким товариством, яке відповідно до чІнші категорії спорівКГСВС 2018-07.2019
473КГСВССпіввласники багатоквартирного будинку не є носіями корпоративних прав, а відносини між співвласниками багатоквартирного будинку та ОСББ не вважаються корпоративнимиІнші категорії спорівКГСВС 2018-07.2019
474КГСВССпір за позовом акціонера про оскарження рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо реєстрації випуску акцій підлягає розгляду в порядку господарського судочинства як такий, що зумовлений необхідністю захисту корпоративних та майнових правІнші категорії спорівКГСВС 2018-07.2019
475КГСВСВідносини за договором купівлі-продажу нерухомого майна господарського товариства, укладеним між цим господарським товариством та фізичною особою, та за договором дарування цього майна, укладеним між двома фізичними особами, а також спір між фізичними особами про усунення перешкод у користуванні власністю не належать до корпоративних спорів і є цивільними, і підлягають розгляду у порядку цивільного судочинстваІнші категорії спорівКГСВС 2018-07.2019
476КГСВСПравовідносини між членами громадської організації та самою організацією не мають характеру корпоративних, у зв'язку із чим спори, що виникають з таких правовідносин, не відносяться до юрисдикції господарських судівІнші категорії спорівКГСВС 2018-07.2019
477КГСВСГрошові кошти з моменту їх внесення до статутного капіталу господарського товариства є власністю самого товариства і втрачають ознаки об'єкта права спільної сумісної власності подружжяІнші категорії спорівКГСВС 2018-07.2019
478КГСВСВнесок у статутний капітал юридичної особи за рахунок спільних коштів подружжя стає власністю цього товариства, а право іншого з подружжя на спільне майно трансформується в інший об'єкт - право вимоги на виплату частини вартості частки учасника у статутному капіталі товаристваІнші категорії спорівКГСВС 2018-07.2019
479КГСВСДохід, отриманий від продажу частки в статутному фонді та пов'язаних із ними корпоративних прав, не входить до переліку видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментівІнші категорії спорівКГСВС 2018-07.2019
480КГСВССпір між акціонером (фізичною особою) АТ, яке ліквідовано (внесено відповідний запис до ЄДРПОУ), та фізичною особою, яка набула права власності на майно ліквідованого АТ (не на підставі рішення загальних зборів АТ, яке позивач оскаржує, а на підставі рішення виконавчого комітету міської ради), не є корпоративним і не належить до компетенції господарських судівІнші категорії спорівКГСВС 2018-07.2019
481КГСВСПраво особи звертатися до суду з вимогами про визнання протиправною та скасування постанови Правління Національного банку України про віднесення банку, власником акцій якого є позивач, до категорії неплатоспроможних є одним із аспектів захисту права власності, яке закріплено стІнші категорії спорівКГСВС 2018-07.2019
482КГСВСУ разі незгоди з рішенням загальних зборів акціонерів, в тому числі й з підстав прийняття участі в голосуванні особи, повноваження якої посвідчені недійсною довіреністю, саме таке рішення може бути предметом судового розгляду в порядку, визначеному чинним законодавством України для корпоративних спорів, у межах якого може надаватися правова оцінка законності виданій довіреностіІнші категорії спорівКГСВС 2018-07.2019
483КГСВСЗатвердження статуту за рішенням загальних зборів про зміну місцезнаходження товариства не може свідчити про наявність в учасників волевиявлення щодо інших змін до статуту цього товариства, які не розглядалися на загальних зборах учасниківІнші категорії спорівКГСВС 2018-07.2019
484КГСВСВідсутність визначеного способу надання інформації не може бути достатньою підставою для відмови Товариства надати його учаснику інформацію про свою діяльністьІнші категорії спорівКГСВС 2018-07.2019
486КГСВСПозовна заява третьої особи має містити самостійні вимоги саме щодо предмета спору у справіЗастосування норм процесуального права під час розгляду справ щодо корпоративних спорівКГСВС 2018-07.2019
487КГСВСНе можуть розгядатися в межах одного судового провадження спір між сторонами за первісним позовом, який виник із зобов'язальних відносин щодо сплати орендних платежів на підставі договору оренди, та за позов учасника як третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору, щодо встановлення нікчемності договору про внесення змін до цього договору орендиЗастосування норм процесуального права під час розгляду справ щодо корпоративних спорівКГСВС 2018-07.2019
488КГСВСЯкщо позивачі обґрунтовують позовні вимоги порушенням відповідачами їхніх корпоративних прав, то встановлення наявності чи відсутності порушення таких прав, характеру та суб'єктів порушення здійснюється господарським судом під час розгляду справи, а не на стадії відкриття провадженняЗастосування норм процесуального права під час розгляду справ щодо корпоративних спорівКГСВС 2018-07.2019
489КГСВСПитання юрисдикційності спору вирішується при відкритті провадження у справі, вирішальним моментом при цьому є час, коли подано позовЗастосування норм процесуального права під час розгляду справ щодо корпоративних спорівКГСВС 2018-07.2019
490КГСВСУ спорах про визнання недійсним рішення загальних зборів акціонерів збільшення статутного капіталу адекватними заходами забезпечення позову є заборона відповідачу - ПАТ вносити зміни до статуту свого статуту щодо розміру статутного капіталу; звертатися до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку із заявою та всіма необхідними документами для реєстрації випуску акцій і проспекту емісії на підставі спірних рішень позачергових загальних зборів акціонерів; вчинення будь-яких дій щодо приватного розміщення акцій на підставі спірних рішення загальних зборів акціонерівЗастосування норм процесуального права під час розгляду справ щодо корпоративних спорівКГСВС 2018-07.2019
491КГСВСУ спорах про переведення прав та обов'язків покупця простих іменних акцій адекватними заходами забезпечення позову є накладення арешту на прості іменні акції ПрАТ окремих акціонерів до моменту вирішення спору по сутіЗастосування норм процесуального права під час розгляду справ щодо корпоративних спорівКГСВС 2018-07.2019
492КГСВСЗаборона вчинення реєстраційних дій є достатнім та адекватним способом забезпечення позову за умови, що заявник доведе, що за результатами вчинення таких дій (у випадку задоволення позову) відновити порушені корпоративні права буде неможливоЗастосування норм процесуального права під час розгляду справ щодо корпоративних спорівКГСВС 2018-07.2019
493КГСВСЗупинення дії статуту є неналежним способом забезпечення позову, оскільки ніяким чином не забезпечує виконання у подальшому судового рішення (у випадку задоволення позову), а також не може захистити чи поновити порушені права позивачаЗастосування норм процесуального права під час розгляду справ щодо корпоративних спорівКГСВС 2018-07.2019
494КГСВССправи, пов'язані з реалізацією позивачем своїх корпоративних прав, не можуть розглядатися в порядку спрощеного позовного провадженняЗастосування норм процесуального права під час розгляду справ щодо корпоративних спорівКГСВС 2018-07.2019
495КГСВСУ разі смерті фізичної особи - учасника ТОВ правомірним є зупинення розгляду справи до здійснення заміни позивача його правонаступникомЗастосування норм процесуального права під час розгляду справ щодо корпоративних спорівКГСВС 2018-07.2019
496КГСВСДля припинення провадження у справі щодо визнання особи засновником - акціонером акціонерного товариства, суди повинні, встановити характер правовідносин, що виник між сторонами, у тому числі підстави звернення позивача з відповідним позовомЗастосування норм процесуального права під час розгляду справ щодо корпоративних спорівКГСВС 2018-07.2019
498КГСВСРецензія на Дайджест судової практики Верховного Суду у справах, що виникають із корпоративних відносинОгляди та рецензіїКГСВС 2018-07.2019
499КГСВСОгляд дайджесту Верховного СудуОгляди та рецензіїКГСВС 2018-07.2019
500КГСВСОгляд Дайджесту Верховного Суду з корпоративного праваОгляди та рецензіїКГСВС 2018-07.2019
502КГСВСнадання можливості одному із учасників ТОВ, який має вирішальний вплив при прийнятті рішень на загальних зборах, права самостійно збільшувати статутний капітал без врахування на засадах пропорційності часток інших учасників, що фактично призводить до їх зменшення, свідчить про невідповідність таких рішень принципу верховенства права та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і, відповідно, про порушення прав та законних інтересів учасника товариства.ТОП-5 судових рішень у справах, що виникають із корпоративних відносинКГСВС 2018-07.2019
503КГСВСвідсутність у законодавстві визначеного способу надання інформації не може бути підставою для відмови Товариства надавати його учаснику інформацію про свою діяльність у спосіб, в який просить учасник (тобто, в письмовому вигляді).ТОП-5 судових рішень у справах, що виникають із корпоративних відносинКГСВС 2018-07.2019
504КГСВСзобов'язання провести загальні щорічні збори акціонерів є ефективним способом захисту порушених прав Позивача. Крім того, Суд також акцентував увагу на тому, що Законом України "Про акціонерні товариства" не встановлено заборони щодо проведення таких зборів після 30 квітня 2019 року.ТОП-5 судових рішень у справах, що виникають із корпоративних відносинКГСВС 2018-07.2019
506КГСВСпідтримав позицію щодо можливості аналогії закону, зазначивши, що неповідомлення члена наглядової ради - представника акціонера про проведення засідання наглядової ради, яке призвело до неучасті цього члена наглядової ради у засіданні, дає правові підстави для задоволення позову про визнання недійсними рішень наглядової ради навіть за наявності кворуму засідання наглядової ради.Огляд судової практики щодо визнання недійсними рішень наглядової радиКГСВС 2018-07.2019
508КЦСВСОсоба, яка працює за строковим трудовим договором, укладеним відповідно до частини третьої статті 6 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", і заміщає у мирний час окрему військову посаду у Збройних Силах України, несе відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавствомСпори, що виникають із трудових правовідносинКЦСВС квітень 2020
509КЦСВСПеребування двоюрідних братів і сестер у підпорядкуванні особи не створює щодо такої особи конфлікту інтересів, а отже, не тягне за собою будь-яких обмежень та обов'язків, передбачених статтями 27, 28 Закону України "Про запобігання корупції", у тому числі не є підставою для її переведення на нижчу посадуСпори, що виникають із трудових правовідносинКЦСВС квітень 2020
510КЦСВСВідсторонення працівника від роботи можливе тільки з підстав, що визначені законодавством, зокрема статтею 46 КЗпП України, а тому невиконання вимог керівника не може бути підставою відсторонення працівникаСпори, що виникають із трудових правовідносинКЦСВС квітень 2020
512КЦСВСІнваліди війни та прирівняні до них особи мають право на позачергове отримання житла відповідно до пункту 18 статті 13 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", проте забезпечення таких осіб житлом можливе лише згідно з черговістю з урахуванням часу взяття на облік та в порядку, передбаченому законодавствомСпори, що стосуються житлових правовідносинКЦСВС квітень 2020
513КЦСВСНепроживання особи у квартирі, яка належить їй на праві власності, та факт відсутності її реєстрації в цій квартирі не звільняє особу від обов'язку нести витрати з оплати житлово-комунальних послугСпори, що стосуються житлових правовідносинКЦСВС квітень 2020
514КЦСВСПозовні вимоги про визнання безпідставним нарахування заборгованості з оплати за утримання будинку, прибудинкової території та послуг за централізоване опалення не відповідають способу захисту, передбаченому статтею 16 Цивільного кодексу УкраїниСпори, що стосуються житлових правовідносинКЦСВС квітень 2020
515КЦСВСНепроведення виконавцем періодичної повірки засобу обліку води не є підставою для неврахування його показників, оскільки забезпечення проведення повірки є обов`язком виконавця послуг і невиконання ним такого обов'язку не повинно мати негативних наслідків для споживачаСпори, що стосуються житлових правовідносинКЦСВС квітень 2020
517КЦСВСЯкщо батько не довів необхідності зміни прізвища дитини, яка від народження проживає з матір'ю та має її прізвище, а також того, що зміна прізвища буде відповідати інтересам дитини, її психологічному та гармонійному розвитку, підстав для зміни прізвища дитини немаєСпори, що виникають із сімейних правовідносинКЦСВС квітень 2020
518КЦСВСЗміна законодавцем мінімального розміру аліментів, які підлягають стягненню з платника аліментів на одну дитину, не є підставою для зміни розміру аліментів відповідно до статті 192 СК України, але є підставою для зміни мінімального розміру аліментів, зазначених у виконавчому листі у процедурі виконання та стягнення аліментів, та враховується під час визначення суми аліментів або заборгованостіСпори, що виникають із сімейних правовідносинКЦСВС квітень 2020
519КЦСВСФакт реєстрації нерухомого майна, придбаного у період шлюбу, на ім’я одного з подружжя не означає, що воно належить лише особі на ім’я якої зареєстроване. Таке майно є спільною сумісною власністю подружжя, а тому, відчуження частки цього майна на публічних торгах без згоди іншого з подружжя порушує право останнього як співвласника на вільне користування і розпорядження нерухомим майномСпори, що виникають із сімейних правовідносинКЦСВС квітень 2020
521КЦСВСЗдійснення особою перепланувань у належній йому на праві власності квартирі, які не передбачають втручання у конструктивні елементи будівлі, не потребують отримання відповідних дозвільних документів на проведення таких робітСпори, щодо захисту права власностіКЦСВС квітень 2020
522КЦСВСПозов про визнання права власності за набувальною давністю не може заявляти особа, яка володіє ним за волею власника і завжди знала, хто є власником цього майнаСпори, щодо захисту права власностіКЦСВС квітень 2020
524КЦСВСХоча кінь чи інша свійська тварина не є джерелом підвищеної небезпеки, проте особа, яка її утримує, повинна відшкодовувати в повному обсязі завдану її твариною шкоду іншій особі або її майну відповідно до статті 12 Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження"Спори, щодо відшкодування шкоди завданої джерелом підвищеної небезпекиКЦСВС квітень 2020
526КЦСВСПри вирішенні питання про застосування обмежувального припису суд на підставі установлених обставин справи та оцінки факторів небезпеки (ризиків) щодо вчинення домашнього насильства має оцінити пропорційність вручання у права і свободи особи з урахуванням того, що ці заходи пов'язані із протиправною поведінкою такої особиСпори, що виникають з питань щодо застосування обмежувального приписуКЦСВС квітень 2020
527КГСВСДля кваліфікації дій суб'єкта господарювання як антиконкурентних узгоджених не є обов'язковою умовою наявність негативних наслідків таких дій у вигляді завдання збитків, порушень прав та охоронюваних законом інтересів інших господарюючих суб'єктів чи споживачів, оскільки достатнім є встановлення самого факту погодження конкурентної поведінки, яка може мати негативний вплив на конкуренціюЩодо кваліфікації дій суб'єкта господарювання як антиконкурентних узгодженихКГСВС березень-квітень 2020
528КГСВСРозмір орендної плати визначається у договорі, а її обчислення (для сплати) здійснюється з урахуванням індексів інфляції, якщо інше не передбачено договором. Законодавчо не передбачено автоматичної зміни розміру орендної плати за договором оренди землі з урахуванням щорічної індексації нормативної грошової оцінки. Сторони договору оренди землі можуть передбачити саме автоматичну щорічну індексацію нормативної грошової оцінки для визначення розміру орендної плати за договором оренди землі. Проте у такому разі, зважаючи на природу індексації, одночасна подвійна індексація орендної плати та індексація нормативної грошової оцінки не повинна застосовуватисяЩодо автоматичної індексації нормативно-грошової оцінки земліКГСВС березень-квітень 2020
529КГСВСПозов про визнання за іноземним товариством права власності на нерухоме майно, яке знаходиться та зареєстроване в Україні, подається в порядку застосування правил виключної підсудності до господарського суду України і не може за згодою сторін передаватись на розгляд до міжнародного комерційного арбітражуЩодо можливості звернення до господарського суду за наявності арбітражної угоди між сторонамиКГСВС березень-квітень 2020
530КГСВСНововиявлені обставини за своєю юридичною суттю є фактичними даними, що в установленому порядку спростовують факти, які було покладено в основу судового рішення. Ці обставини мають бути належним чином засвідчені, тобто підтверджені доказамиЩодо можливості звернення до господарського суду за наявності арбітражної угоди між сторонамиКГСВС березень-квітень 2020
531КГСВСПравонаступництво щодо майна, прав та обов`язків банку, що приєднується, виникає у банку-правонаступника з моменту, визначеного передавальним актом, затвердженим загальними зборами банку, що приєднується, та банку-правонаступникаЩодо правонаступництва при реорганізації банку шляхом його приєднання до іншого банку за спрощеною процедуроюКГСВС березень-квітень 2020
532КГСВСУ разі заподіяння власникам транспортних засобів збитків внаслідок ДТП, яка сталася через незадовільне утримання доріг, такі збитки має бути відшкодовано власниками доріг або уповноваженими ними органамиЩодо відшкодування збитків, завданих внаслідок незадовільного стану дорігКГСВС березень-квітень 2020
533КГСВСДо неустойки у розмірі подвійної орендної плати, передбаченої частиною другою статті 785 ЦК України, приписи статті 551 ЦК України щодо можливості зменшення її розміру не застосовуються. Неустойка, заявлена на підставі частини другої статті 785 ЦК України, є самостійною майновою відповідальністю у сфері орендних правовідносин і не може бути ототожнена з неустойкою (штрафом, пенею), передбаченою статтею 549 ЦК України та статтею 230 ГК України, до якої застосовуються положення статті 551 ЦК УкраїниЩодо можливості зменшення неустойки, нарахованої на підставі частини другої статті 785 ЦК УкраїниКГСВС березень-квітень 2020
534КГСВСЗобов`язання, не виконане належним чином, продовжує існувати, незважаючи на закінчення строку дії договоруЩодо підстав припинення зобов'язання за договоромКГСВС березень-квітень 2020
535КГСВСПоложення частин другої і четвертої статті 849 ЦК України містять дві самостійні підстави відмови замовника від договору підряду та, відповідно, різні правові наслідки таких дій, і законність відмови замовника від договору підряду на підставі частини другої статті 849 ЦК України у разі недоведення порушень умов договору підряду з боку підрядника не може бути виправдана безумовним правом замовника відмовитися від договору підряду на підставі частини четвертої цієї норми. Правова природа, підстави виникнення і доведення наявності підстав для стягнення збитків або повернення безпідставно набутого майна є відмінними і такими, що врегульовані різними нормами матеріального праваЩодо підстав відмови замовника від договору підрядуКГСВС березень-квітень 2020
536КГСВСПраво акціонера вимагати проведення аудиту не залежить від бажання самого товариства чи його посадових осіб або доцільності проведення такої перевірки, натомість обов`язок товариства забезпечити аудитору можливість провести перевірку виникає відповідно до прямої вказівки законуЩодо аудиторської перевірки діяльності акціонерного товариства на вимогу акціонераКГСВС березень-квітень 2020
537ВПВСОбов’язковими умовами стягнення виконавчого збору є вжиття державним виконавцем заходів примусового виконання рішень та фактичне виконання виконавчого документа. За своїм змістом виконавчий збір є винагородою за вчинення заходів примусового виконання рішення, за умови, що такі заходи привели до виконання рішенняСправи, розглянуті з підстав існування виключної правової проблемиВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.04.2020 по 31.05.2020
538ВПВСВелика Палата Верховного Суду відступила від правового висновку Верховного Суду України щодо сплати судового збору у справах про адміністративні правопорушення, визначивши, що чинне законодавство містить ставку судового збору, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги у справі про оскарження постанови про адміністративне правопорушення та подальшому оскарженні позивачем та відповідачем судового рішенняСправи, розглянуті з підстав необхідності відступу від висновків Верховного Суду УкраїниВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.04.2020 по 31.05.2020
539ВПВСВелика Палата Верховного Суду відступила від правового висновку Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду щодо можливості нарахування процентів за користування кредитом у випадку прострочення боржника, визначивши, що умова договору про право банка нараховувати проценти за користування кредитом по день повного погашення заборгованості не може бути підставою для нарахування процентів за частиною першою статті 1048 ЦК України у випадку прострочення її погашення боржником. За період до прострочення боржника підлягають стягненню проценти від суми позики (кредиту) відповідно до умов договору та частини першої статті 1048 ЦК України як плата за надану позику (кредит), а за період після такого прострочення підлягають стягненню річні проценти відповідно до частини другої статті 625 ЦК України як грошова сума, яку боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов’язанняСправи, розглянуті з підстав необхідності відступу від висловленої раніше позиції Верховного СудуВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.04.2020 по 31.05.2020
540ВПВСВелика Палата Верховного Суду відступила від власного правового висновку щодо юрисдикції спорів за участю фермерського господарства, визначивши, що спори, пов’язані з наданням без проведення земельних торгів в оренду земельної ділянки існуючому фермерському господарству шляхом надання в оренду додаткової земельної ділянки для ведення фермерського господарства його засновнику подальшого передання цієї ділянки у користування фермерського господарства, підлягають розгляду у порядку цивільного судочинстваСправи, розглянуті з підстав необхідності відступу від висловленої раніше позиції Верховного СудуВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.04.2020 по 31.05.2020
541ВПВСВелика Палата Верховного Суду конкретизувала власний правовий висновок щодо права орендаря за первинним договором оренди земельної ділянки на захист свого права, визначивши, що якщо під час дії першого договору оренди земельної ділянки був укладений другий з іншим орендарем і право останнього зареєстроване, то суд може захистити право первинного орендаря тоді, коли на підставі відповідного судового рішення цей орендар зможе зареєструвати його право оренди у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Проте таку можливість первинний орендар матиме тільки тоді, коли на момент набрання судовим рішенням про задоволення відповідного позову законної сили цей орендар матиме чинне право оренди, зокрема, якщо не спливе строк оренди чи буде поновленим первинний договір орендиСправи, розглянуті з підстав необхідності відступу від висловленої раніше позиції Верховного СудуВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.04.2020 по 31.05.2020
542ВПВССпір про визнання протиправною бездіяльності Генеральної прокуратури України щодо належного розгляду адвокатських запитів про надання інформації та зобов’язання відповідача надати запитувану інформацію підлягає розгляду у порядку адміністративного судочинства. Інформація щодо переліку кримінальних проваджень, за якими до ЄРДР внесені відомості про вчинення особою кримінальних правопорушень, може бути отримана адвокатом у порядку, визначеному Законом України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність». Доступ учасників кримінального провадження, до яких належить, зокрема, адвокат, до інформації, створеної (одержаної) у ході досудового розслідування, забезпечується в порядку, встановленому кримінальним процесуальним законодавствомСправи, розглянуті з підстав необхідності визначення юрисдикціїВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.04.2020 по 31.05.2020
543ВПВССпір за позовом платника податків про стягнення з бюджету інфляційних та річних процентів, нарахованих на прострочену суму заборгованості бюджету відшкодування ПДВ, підлягає розгляду у порядку адміністративного судочинства незалежно від того, чи поєднана така вимога з вимогою вирішити публічно-правовий спір, чи поєднана вона з вимогою про стягнення заборгованості бюджету з відшкодування ПДВ та чи розглянуті такі вимоги в іншій справіСправи, розглянуті з підстав необхідності визначення юрисдикціїВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.04.2020 по 31.05.2020
544ВПВСCпір за позовом засудженої особи про визнання неправомірною бездіяльності прокурора під час здійснення ним нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах підлягає розгляду у порядку адміністративного судочинстваСправи, розглянуті з підстав необхідності визначення юрисдикціїВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.04.2020 по 31.05.2020
545ВПВССпір щодо оскарження фізичною особою рішення Державної казначейської служби України про відмову виконати судове рішення у цивільній справі підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинстваСправи, розглянуті з підстав необхідності визначення юрисдикціїВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.04.2020 по 31.05.2020
546ВПВССпір між фізичною особою, яка вважає себе учасником товариства з часткою у статутному капіталі товариства, і фізичною особою, яка на момент звернення з позовом до суду володіла цією часткою відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, про витребування цієї частки підлягає розгляду у порядку господарського судочинстваСправи, розглянуті з підстав необхідності визначення юрисдикціїВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.04.2020 по 31.05.2020
547ВПВСНаявність трудових відносин між власником (учасником, акціонером) юридичної особи та посадовою особою цієї юридичної особи не впливає на визначення юрисдикції спорів за позовом власника (учасника, акціонера) до такої посадової особи щодо відшкодування збитків, завданих юридичній особі діями або бездіяльністю посадової особи, поданим власником (учасником, акціонером) інтересах юридичної особи. Такі спори підлягають розгляду у порядку господарського судочинства. Власник (учасник, акціонер) юридичної особи є представником юридичної особи у такому спорі відповідно до норми закону (законне представництво), і для такого представництва йому не потрібні інші правові підстави (договір чи довіреність)Справи, розглянуті з підстав необхідності визначення юрисдикціїВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.04.2020 по 31.05.2020
548ВПВССпір щодо оскарження правомірності наказу директора навчального закладу про відрахування учня підлягає розгляду у порядку цивільного судочинстваСправи, розглянуті з підстав необхідності визначення юрисдикціїВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.04.2020 по 31.05.2020
549ВПВСВимоги, які не підлягають розгляду в судовому порядкуСправи, розглянуті з підстав необхідності визначення юрисдикціїВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.04.2020 по 31.05.2020
550ВПВССпір за позовом суб’єкта господарювання щодо оскарження рекомендацій Антимонопольного комітету України, пов’язаних із розглядом справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, не підлягає судовому розглядуСправи, розглянуті з підстав необхідності визначення юрисдикціїВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.04.2020 по 31.05.2020
551ВПВСПитання конфіскації предметів, що були безпосереднім об’єктом правопорушення у справі про адміністративне правопорушення (порушення митних правил), має вирішуватися в межах адміністративно-деліктної відповідальності за адміністративний проступок і не може окремо вирішуватися за правилами адміністративного судочинства в порядку, встановленому КАС УкраїниСправи, розглянуті з підстав необхідності визначення юрисдикціїВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.04.2020 по 31.05.2020
552ВПВСВиходячи з принципів розумності, справедливості та пропорційності суд за певних умов може зменшити розмір як неустойки, штрафу, так і процентів річних за час затримки розрахунку відповідно до статті 625 ЦК України, оскільки всі вони спрямовані на відновлення майнової сфери боржникаОкремі правові позиції Великої Палати Верховного СудуВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.04.2020 по 31.05.2020
553ВПВСВиконавець не наділений правом накладення арешту на право оренди земельної ділянки боржника-орендаря, яке як майнове право є відмінним від майна (коштів) об’єктом цивільних прав та має обмежену оборотоздатність для боржника-орендаряОкремі правові позиції Великої Палати Верховного СудуВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.04.2020 по 31.05.2020
554КЦСВС1.1. Головний лікар міської поліклініки є посадовою особою юридичної особи публічного права, а отже, є суб'єктом, на якого поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції"Спори, що виникають із трудових правовідносинКЦСВС травень 2020
555КЦСВС1.2. Особа, яка працює за трудовим договором, має право на відшкодування за рахунок страховика забезпеченого транспортного засобу шкоди, пов'язаної з тимчасовою втратою працездатності, у вигляді неотриманого доходу - неотриманої середньої заробітної плати, обчисленої відповідно до норм законодавства про працюСпори, що виникають із трудових правовідносинКЦСВС травень 2020
556КЦСВС1.3. Роботодавець не може в односторонньому порядку змінювати строки попередження при звільненні працівника за власним бажанням. Працівник, який попередив роботодавця про розірвання трудового договору, вправі до закінчення строку попередження відкликати таку заяву, за винятком випадків, коли на його місце було запрошено особу в порядку переведення з іншого місця роботи за погодженням між керівництвом двох роботодавцівСпори, що виникають із трудових правовідносинКЦСВС травень 2020
557КЦСВС1.4. При звільненні працівника у зв'язку зі скороченням штату роботодавець зобов'язаний йому запропонувати всі вакансії, що відповідають вимогам посади чи роботи за відповідною професією чи спеціальністю, яку працівник може виконувати з урахуванням його освіти, кваліфікації, досвіду тощо, які існують на підприємстві, незалежно від того, в якому структурному підрозділі працівник, який вивільнюється, працювавСпори, що виникають із трудових правовідносинКЦСВС травень 2020
558КЦСВС1.5. Передбачена частиною третьою статті 252 КЗпП України й частиною третьою статті 41 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" гарантія про обов'язкове отримання роботодавцем попередньої згоди виборного органу, а також вищого виборного органу первинної профспілкової організації на звільнення працівника, який є членом виборного органу первинної профспілкової організації підприємства, установи, організації, розповсюджується, зокрема, на випадки його звільнення у зв'язку із відмовою від продовження роботи внаслідок зміни істотних умов праці на підставі пункту 6 частини першої статті 36 КЗпП УкраїниСпори, що виникають із трудових правовідносинКЦСВС травень 2020
559КЦСВС2.1. Позбавлення батьківських прав допускається лише тоді, коли змінити поведінку батьків у кращу сторону неможливо, і лише при наявності вини у діях батьків. Факт заперечення проти позову про позбавлення батьківських прав, подання апеляційної скарги свідчить про інтерес батька до дитиниСпори, що виникають із сімейних правовідносинКЦСВС травень 2020
560КЦСВС2.2. Надання малолітній дитині матеріальної допомоги у добровільному порядку не звільняє батька від його обов'язку утримувати дитинуСпори, що виникають із сімейних правовідносинКЦСВС травень 2020
561КЦСВС3.1. Існування між сторонами договірних відносин виключає можливість витребування майна на підставі положень статей 387, 388 ЦК УкраїниСпори, що виникають з питань захисту права власностіКЦСВС травень 2020
562КЦСВС4.1. Спадкоємець, який у встановленому законом порядку прийняв спадщину, є її власником з часу її відкриття, а документом для підтвердження права власності на спадкове майно є свідоцтво на спадщину, отримане в установленому законодавством порядку. Однією з обов'язкових умов для задоволення віндикаційного позову є встановлення під час розгляду спорів про витребування майна, зокрема й тієї обставини, чи перебувало спірне майно у володінні позивача, який указує на порушення своїх прав як власника, на підставах, визначених законодавством, та який на момент подання позову не є власником цього майна, однак вважає себе такимСпори, що виникають із спадкових правовідносинКЦСВС травень 2020
563КЦСВС5.1. Особа, яка була вселена до квартири на підставі ордеру, який є чинним, не оскаржений та не визнаний недійсним, має право звернутися до суду з позовними вимогами про усунення перешкод у користуванні спірною квартирою шляхом виселення особи, яка мешкає у ній без законних підставСпори, що виникають із житлових правовідносинКЦСВС травень 2020
564КЦСВС6.1. Спростування даних, які містяться в повідомленні про підозру, у порядку цивільного судочинства є неприпустимимСпори про захист честі, гідності та ділової репутаціїКЦСВС травень 2020
565КЦСВС7.1. Відсутність міжнародного договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, не може бути перешкодою для визнання і надання дозволу на виконання на території України іноземного судового рішення, оскільки у такому випадку може застосовуватися принцип взаємностіСпори щодо надання дозволу на примусове виконання судових рішень іноземного суду на території УкраїниКЦСВС травень 2020
566КЦСВС8.1. Необхідною умовою для тлумачення правочину відповідно до статті 213 ЦК України є незрозумілі слова, поняття, терміни, які не дають змоги з'ясувати дійсні наміри сторін при підписанні договору8. Спори, що виникають із загальних положень про договір (правочин)КЦСВС травень 2020
567КЦСВС9.1. Фактична відсутність відомостей про місце перебування особи, не є безумовною підставою для визнання її безвісно відсутньою та потребує додаткового доказуванняСпори щодо встановлення факту, що мають юридичне значенняКЦСВС травень 2020
568КЦСВС10.1. Боржник може оспорювати вчинений нотаріусом виконавчий напис як з підстав порушення нотаріусом процедури, так і з підстав неправомірності вимог стягувача (повністю чи у частині розміру заборгованості або спливу строків давності за вимогами в повному обсязі чи їх частині), з якими той звернувся до нотаріусаСпори, що виникають з питань у сфері нотаріальної діяльностіКЦСВС травень 2020
569КЦСВС11.1. Грошові кошти, набуті на підставі рішення суду про стягнення середньої заробітної плати, яке згодом було скасовано, не підлягають поверненню відповідно до статті 1215 ЦК УкраїниСпори щодо не договірних зобов'язаньКЦСВС травень 2020
570КЦСВС12.1. Процесуальним законодавством передбачено спеціальний порядок розгляду справ за заявами про визнання втраченого векселя недійсним та відновлення прав на втрачений вексель. Ухвала про залишення без розгляду заяви про визнання недійсним і про відновлення прав на втрачений вексель постановляється в тому разі, якщо особа, яка є держателем втраченого векселя, подасть заяву про це до суду. Наслідком подання заяви держателем втраченого векселя є не лише залишення без розгляду заяви про визнання недійсним і про відновлення прав на втрачений вексель, але й встановлення судом строку для пред'явлення позову заявником в загальному порядку до держателя векселя про їх витребуванняПитання процесуального праваКЦСВС травень 2020
571КЦСВС12.2. У спорах про оспорювання батьківства у разі ухилення сторони від участі в експертизі або від подання необхідних матеріалів, документів тощо, що унеможливлює її проведення, суд відповідно до статті 146 ЦПК України може визнати факт, для з'ясування якого її було призначено, або відмовити в його визнанні (залежно від того, хто зі сторін ухиляється, а також яке значення має для них ця експертиза)Питання процесуального праваКЦСВС травень 2020
572КЦСВС12.3. Апеляційний суд не має права скасовувати рішення суду першої інстанції тій частині, в якій воно не оскаржувалося, оскільки порушуються права осіб, які не подавали апеляційну скаргуПитання процесуального праваКЦСВС травень 2020
573КГСВСПодання позову з недодержанням правил підвідомчості/підсудності (навіть у разі наступного закриття провадження у справі, а не відмови в позові або повернення позову) не перериває перебігу позовної давності, але, разом з тим, з урахуванням конкретних обставин справи, може бути поважною причиною для поновлення строку позовної давності для звернення до суду за захистом порушеного праваЩодо переривання перебігу позовної давностіКГСВС травень 2020
574КГСВСРішення загальних зборів господарського товариства можуть бути визнані недійсними в судовому порядку у випадку недотримання процедури їх скликання, встановленої статтею 61 Закону України "Про господарські товариства". Зокрема, права учасника товариства можуть бути визнані порушеними внаслідок недотримання вимог закону про скликання і проведення загальних зборів, якщо він не зміг узяти участі у загальних зборах, належним чином підготуватися до розгляду питань порядку денного, зареєструватися для участі в загальних зборах тощоЩодо порушення права учасника товаристваКГСВС травень 2020
575КГСВСДержавна реєстрація речових прав на нерухоме майно є юридичним фактом, який полягає в офіційному визнанні та підтвердженні державою набутого особою речового права на нерухомість та є елементом в юридичному складі (сукупності юридичних фактів), який призводить до виникнення речових прав. При цьому, реєстрація права власності хоча і є необхідною умовою, з якою закон пов`язує виникнення речових прав на нерухоме майно, однак реєстраційні дії є похідними від юридичних фактів, на підставі яких виникають, припиняються чи переходять речові права, тобто державна реєстрація сама по собі не є способом набуття права власностіЩодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майноКГСВС травень 2020
576КГСВСЗавершення будівництва та прийняття до експлуатації об`єкта будівництва підставою для припинення на вимогу орендаря договору оренди земельної ділянки, на якій здійснювалось будівництво, що може бути вчинено також шляхом розірвання договору оренди в судовому порядку, у тому числі і в разі відсутності згоди на припинення договору з боку орендодавця. При цьому положення статті 120 ЗК України не застосовуються у такому випадку, оскільки не врегульовують питання переходу права власності на багатоквартирний будинокЩодо припинення договору оренди земельної ділянкиКГСВС травень 2020
577КГСВСЯкщо після укладення сторонами договору оренди не було істотного порушення договору другою стороною, істотної зміни стану об`єкта оренди, як і не було зміни централізованих цін і тарифів, тобто не було жодної із визначених законом та договором підстав для внесення змін до цього договору, то відсутні підстави для задоволення позову про внесення змін до договору оренди нерухомого майнаЩодо продовження дії договору оренди нерухомого майнаКГСВС травень 2020
578КГСВСЧастина третя статті 7 Закону "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії" є нормою прямої дії, а, відтак, її застосування до споживачів не ставиться залежність від виконання будь-яких інших умов поряд з їх обов`язком щодо погашення заборгованості за спожитий природний газ у строк до набрання чинності 30.11.2016 цим Законом. При цьому, виконання даної норми не залежить від факту включення підприємства-споживача до реєстру підприємств, що беруть участь процедурі врегулювання заборгованостіЩодо відповідальності за несвоєчасну сплату заборгованості за спожитий природний газКГСВС травень 2020
579КГСВСУ разі надходження апеляційної скарги від особи, яка не приймала участі у розгляді справи, але вважає, що судом в оскаржуваному рішенні вирішено питання про її права та інтереси: суд має першочергово з`ясувати, чи стосується оскаржуване судове рішення безпосередньо прав та обов`язків скаржника і лише після встановлення таких обставин вирішити питання про залучення такої особи у якості третьої особи та про скасування судового рішення, а у випадку встановлення, що права заявника оскаржуваним судовим рішенням не порушені та питання про її права і обов`язки стосовно сторін у справі судом першої інстанції не вирішувалися - закрити апеляційне провадження, оскільки в останньому випадку така особа не має права на апеляційне оскарження рішення суду.Щодо апеляційного оскарження рішення суду першої інстанції у справі про банкрутство особою, яка не була залучена до участі у справі. Щодо осіб, які можуть звертатися з вимогами про визнання недійсними результатів аукціонуКГСВС травень 2020
580КГСВСРішення є таким, що прийняте про права, інтереси та (або) обов`язки особи, яка не була залучена до участі у справі, лише тоді, якщо в мотивувальній частині рішення містяться висновки суду про права, інтереси та (або) обов`язки цієї особи, або у резолютивній частині рішення суд прямо вказав про права, інтереси та (або) обов`язки такої особи. Будь-який інший правовий зв`язок між скаржником і сторонами спору не може братися до уваги. Вимагати визнання недійсними результатів аукціону, проведеного з порушенням вимог закону, можуть боржник (зокрема арбітражний керуючий від імені боржника,) кредитори, зареєстровані учасники аукціону, особи, які вважають себе власником майна, що виставляється на аукціон. Інші особи, які бажали взяти участь в аукціоні (мали інтерес), та не були зареєстровані і не змогли взяти участь в аукціоні, з такими вимогами звертатись не можуть.Щодо апеляційного оскарження рішення суду першої інстанції у справі про банкрутство особою, яка не була залучена до участі у справі. Щодо осіб, які можуть звертатися з вимогами про визнання недійсними результатів аукціонуКГСВС травень 2020
581КГСВССередній заробіток за час затримки розрахунку при звільненні за своєю правовою природою не є основною чи додатковою заробітною платою, а також не є заохочувальною чи компенсаційною виплатою (зокрема, компенсацією працівникам втрати частини заробітної плати у зв`язку з порушенням термінів її виплати) у розумінні статті 2 Закону України "Про оплату праці", тобто середній заробіток за час затримки розрахунку при звільненні не входить до структури заробітної плати. Відшкодування, яке сплачується за час затримки розрахунку при звільненні відповідно до статті 117 КЗпП, не відповідає ознакам заробітної плати, які передбачені частиною першою статті 94 КЗпП, оскільки виплачується не за виконану працівником роботу, а за затримку розрахунків при звільненні. Тому, вимоги про відшкодування середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні та компенсація, повинні бути віднесені до вимог четвертої черги, а не до вимог першої черги.Щодо черговості погашення кредиторських вимог про відшкодування середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні та компенсаціїКГСВС травень 2020
582КГСВСЗміст поняття "стадія продажу майна" (частина третя статті 19 Закону "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом") не включає в себе процедуру придбання предмета іпотеки за початковою ціною шляхом заліку своїх забезпечених вимог в рахунок ціни майна (частина перша статті 49 Закону України "Про іпотеку"), оскільки правовим наслідком реалізації іпотекодержателем цього права, визначеного статтею 49 Закону України "Про іпотеку", є не продаж йому предмета іпотеки, а припинення забезпеченого іпотекою зобов`язання шляхом заліку вимог в рахунок ціни майна. Таким чином, при придбанні у порядку статті 49 Закону України "Про іпотеку" предмета іпотеки іпотекодержателем, який є забезпеченим кредитором у справі про банкрутство, жодного прояву засад конкуренції, характерної для продажу майна в розумінні положень Закону "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", немає. Відтак, у такій ситуації дія мораторію на задоволення вимог кредиторів поширюється на спірні правовідносини, а дії осіб щодо здійснення переходу права власності на спірне майно до стягувача є такими, що суперечать вимогам законодавства.Щодо поширення дії мораторію на задоволення вимог кредиторів на залік забезпечених вимог до боржника в рахунок ціни майнаКГСВС травень 2020
583КГСВСПеребування боржника в процедурі банкрутства на стадії санації не є підставою для звільнення від сплати судового збору чи відстрочення сплати судового зборуЩодо підстав звільнення від сплати судового збору чи відстрочення сплати судового зборуКГСВС травень 2020
584ККСВС1.1. Ухвала суду першої інстанції про продовження застосування примусових заходів медичного характеру після її перегляду в апеляційному порядку, а також ухвала суду апеляційної інстанції, прийнята за результатами такого перегляду, оскарженню в касаційному порядку не підлягають ККСВС травень 2020
585ККСВС1.2. Вчинення злочину у співучасті не виключає ухвалення вироку, яким затверджено угоду про визнання винуватості з одним із співучасників, за умови відповідності такої угоди нормам глави 35 КПК. Вирок, яким затверджено угоду про визнання винуватості, може бути оскаржений до апеляційного суду іншою особою, яка не була учасником судового провадження, якщо це рішення стосується інтересів іншої особи, а не тієї, з якою було укладено угоду. Вирок слід визнавати таким, що стосується інтересів цієї іншої особи лише випадку, якщо у його тексті зазначено такі дані, які прямо вказують на дану конкретну особу, або визнано встановленими такі обставини, які дозволяють суду однозначно ідентифікувати іншу особу, за умови, що вирок суду стосується прав, свобод та інтересів цієї іншої особи ККСВС травень 2020
586ККСВС2.1.1. Обов'язки, які покладає суд на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням, передбачені ч. 1 ст. 76 КК, охоплюються "іншими кримінально-правовими наслідками діяння" в розумінні ч. 2 ст. 4 КК. Тому закон про кримінальну відповідальність зі зміненим способом формулювання тексту ч. 1 ст. 76 КК з диспозитивного на імперативний ("може покласти на засудженого обов'язки" та "покладає на засудженого обов'язки") не має зворотної дії у часі (ст. 5 КК)Чинність закону України про кримінальну відповідальність у часіККСВС травень 2020
587ККСВС2.2.1. Про наявність попередньої змови групи осіб на вчинення злочину вказує узгодження співучасниками предмета злочину, місця, часу, способу вчинення та змісту функцій, які будуть здійснювати співучасники. Попередня змова може мати місце не лише в усній або письмовій формах, а й за допомогою конклюдентних дій, зокрема, безпосередньо через поведінку співучасників, яка свідчить про їх намір вчинити злочинСпівучасть у злочиніККСВС травень 2020
588ККСВС2.3.1. Лише після зарахування строку попереднього ув'язнення у попередньому кримінальному провадженні суд може призначити покарання особі за сукупністю вироків (ст. 71 КК)Призначення покаранняККСВС травень 2020
589ККСВС2.4.1. Умисне вбивство слід відрізняти від заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, за спрямованістю умислу винуватого, його суб'єктивним ставленням до наслідків своїх дій: у разі умисного вбивства настання смерті потерпілого охоплюється умислом винуватого, а в разі заподіяння тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, ставлення винного до таких наслідків характеризується необережністюЗлочини проти життя та здоров'я особиККСВС травень 2020
590ККСВС2.5.1. Особа набуває повноважень члена виборчої комісії та є суб'єктом злочину, передбаченого ст. 158 КК, з моменту підписання тексту складеної присягиЗлочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянинаККСВС травень 2020
591ККСВС2.5.2. Потерпілим від злочину, передбаченого ст. 164 "Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей" КК, може бути як неповнолітній, так і повнолітня особа за умови, що вона є непрацездатноюЗлочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянинаККСВС травень 2020
592ККСВС2.6.1. Відсутність правового механізму оформлення відряджень з метою виконання службових обов'язків на тимчасово окуповані території, а також фактичне здійснення службовою особою таких службових обов'язків виключає кримінальну відповідальність за ст. 191 ККЗлочини проти власностіККСВС травень 2020
593ККСВС2.7.1. У випадку, коли правила безпеки дорожнього руху порушені кількома учасниками дорожньо-транспортної пригоди (зокрема, водієм та пішоходом), до кримінальної відповідальності притягається лише та особа, протиправні дії якої перебували у причинному зв'язку з наслідками, що настали. Протиправна поведінка іншого учасника дорожньо-транспортної пригоди у цьому випадку умовою спричинення відповідних наслідків та не впливає на підставу кримінальної відповідальності особи, в діях якої встановлено причинний зв'язок з наслідками, що насталиЗлочини проти безпеки руху та експлуатації транспортуККСВС травень 2020
594ККСВС2.8.1. Хуліганство має місце у випадку, коли у свідомості винуватого домінує мотив явної неповаги до суспільства та відсутній особистий мотив посягання, у протиправні дії вчиняються без приводу або з використанням малозначного приводу. Обов'язковою ознакою суб'єктивної сторони хуліганства є мотив явної неповаги до суспільства. Домінування у свідомості винного такого внутрішнього спонукання і відсутність особистого мотиву посягання на потерпілого є головним критерієм хуліганства як злочину проти громадського порядку та моральностіЗлочини проти громадського порядку та моральностіККСВС травень 2020
595ККСВС2.8.2. Втягнення неповнолітнього у злочинну діяльність (ст. 304 КК) передбачає наявність таких дій дорослої особи, що пов'язані з безпосереднім впливом на неповнолітнього із застосуванням різних видів фізичного насильства, психічного впливу, з пропозицією вчинити злочин. Виключення судом з вироку вказівки на один зі способів учинення злочину, що був визнаний недоведеним, з одночасним залишенням посилання на інший спосіб учинення злочину не свідчить про вихід судом за межі обвинувачення, оскільки висунуте особі обвинувачення фактично не змінилосяЗлочини проти громадського порядку та моральностіККСВС травень 2020
596ККСВС2.9.1. Якщо особа послідовно вчиняє такі однорідні злочини, як посів або вирощування снотворного маку чи конопель (ст. 310 КК) і незаконне виготовлення та зберігання для особистого вживання без мети збуту наркотичного засобу (ст. 309 КК), то це потребує самостійної кваліфікації кожного злочину за самостійною статтею КК, причому наступний злочин кваліфікується за ознакою повторностіЗлочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населенняККСВС травень 2020
597ККСВС2.10.1. Службова недбалість (ст. 367 КК) може мати місце лише за умови, що службова особа мала об'єктивну можливість виконати дії, які входять до кола її службових повноважень, з урахуванням положень регулятивного законодавства України, чинного на момент вчинення протиправних дій, та зобов'язана була їх вчинитиЗлочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послугККСВС травень 2020
598ККСВС3.1.1. Задовольняючи позовні вимоги потерпілого у кримінальному провадженні, суд повинен не лише вказати суму моральної та матеріальної шкоди, визначеної у висновках експерта, а й перевірити усі вимоги позивача, оцінити надані ним докази відповідно до ст. 94 КПК, обґрунтувати та вмотивувати своє рішення в частині вирішення цивільного позову згідно з приписами статей 370, 374 цього кодексуЦивільний позов у кримінальному провадженніККСВС травень 2020
599ККСВС3.2.1. Якщо призначену експертизу не було проведено, а отже і висновків експертизи не покладено в основу обвинувального вироку суду, неповідомлення стороні захисту про призначення експертизи не є істотним порушенням вимог кримінального процесуального законуДокази і доказуванняККСВС травень 2020
600ККСВС3.2.2. Посилання захисника під час перегляду вироку в касаційному порядку на недопустимість висновку експерта є необґрунтованим, якщо стороною обвинувачення було забезпечено проведення експертизи особою, яка володіє спеціальними знаннями, має право на проведення експертизи та попереджена про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а стороною захисту на стадії дослідження доказів не було подано клопотання про надання медичних документів, які були об'єктом експертного дослідженняДокази і доказуванняККСВС травень 2020
601ККСВС3.2.3. Висновок слід вважати недопустимим доказом у випадку, якщо він був наданий експертом, який не має експертної спеціальності, що охоплюється предметом експертизи у конкретному кримінальному провадженні, а також у випадку, коли експертизу здійснено експертом, свідоцтво якого на момент проведення експертизи визнано недійсним у порядку, встановленому законодавством УкраїниДокази і доказуванняККСВС травень 2020
602ККСВС3.3.1. Порушення права на захист є істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, якщо апеляційний суд не розглянув клопотання засудженого про заміну одного захисника через його некомпетентність у наданні допомоги у кримінальному провадженні на іншого, та прийняв рішення про продовження розгляду кримінального провадження за участю захисника, стосовно компетентності якого засуджений висловив сумнів і недовіруЗабезпечення права на захистККСВС травень 2020
603ККСВС3.3.2. Під особами, які через свої фізичні або психічні вади не можуть самі реалізувати право на захист, необхідно розуміти, зокрема, осіб з істотними дефектами мови, зору, слуху тощо, а також осіб, які хоч і визнані осудними, але мають психічні вади, що перешкоджають їм самостійно захищатися від обвинувачення. Встановлення лише самого факту перебування особи на спеціальному обліку не означає, що засуджений не міг повною мірою реалізувати своє право на захист. При здійсненні судового провадження питання про залучення захисника необхідно вирішувати виходячи з конкретних обставин справи з урахуванням установлених характеру розладів, психічного або соматичного стану здоров'я особи, особливостей її поведінки, стилю комунікації з оточуючими тощоЗабезпечення права на захистККСВС травень 2020
604ККСВС3.4.1. Якщо на момент звернення слідчого до апеляційного суду з клопотанням про проведення НСРД злочин, вчинений особою, було кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК, однак надалі дії цієї особи були перекваліфіковані на ч. 3 ст. 364, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 190 КК, а згодом було виключено ч. 3 ст. 364 КК (у зв'язку з виключенням цієї норми з КК), то матеріали НСРД є допустимими доказами та можуть використовуватися як доказ винуватості особи у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 190 ККНегласні слідчі (розшукові) діїККСВС травень 2020
605ККСВС3.4.2. Показання співробітників військової контррозвідки не є показаннями чужих слів у розумінні ст. 97 КПК, якщо ці співробітники повідомляють у суді інформацію, яку безпосередньо сприймали та фіксували під час здійснення досудового розслідування. Процесуальні документи, які стали підставою для проведення НСРД, не є документами у розумінні ч. 2 ст. 99 КПК, оскільки не містять зафіксованих та зібраних оперативними підрозділами фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб або групи осібНегласні слідчі (розшукові) діїККСВС травень 2020
606ККСВС3.5.1. Порушення таємниці наради суддів під час ухвалення вироку у кримінальному провадженні, що виразилося в одночасному розгляді іншої справи про адміністративне правопорушення, не є істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону у випадку, якщо вказане порушення обґрунтовано не ставить під сумнів незалежність і неупередженість суддів (судді) при обговоренні та ухваленні відповідного судового рішенняПроцедура судового розглядуККСВС травень 2020
607ККСВС3.6.1. Поважною причиною пропуску строку апеляційного оскарження та встановлення підстав для його поновлення є необізнаність скаржника, який з поважних причин не був присутній у судовому засіданні під час оголошення повного тексту ухвали, про мотиви постановленої слідчим суддею ухвалиПровадження в суді апеляційної інстанціїККСВС травень 2020
608ККСВС3.7.1. Фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, набуває у кримінальному провадженні статусу потерпілого, зокрема, з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінальногоКримінальне провадження на підставі угодККСВС травень 2020
609ВПВСПовноваження Голови ДСА врегульовувати питання встановлення стимулюючих виплат, преміювання та надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань начальникам територіальних управлінь ДСА на законодавчому рівні не врегульовані. Порядок встановлення стимулюючих виплат, преміювання та надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань керівникам апаратів Верховного Суду, вищих спеціалізованих, апеляційних і місцевих судів та їх заступникам, начальникам територіальних управлінь ДСА, їх заступникам, затверджений наказом ДСА № 790, не змінював порядок нарахування премій, лише здійснив зовнішнє врегулювання та недопущення конфлікту інтересів при нарахуванні премії, у тому числі начальнику територіального управління, собі особисто. Навіть за відсутності законодавчо встановленого обов'язку щодо необхідності погодження розміру своєї премії з Головою ДСА начальник територіального управління ДСА, визначаючи розмір такої премії, не може діяти з повною свободою розсуду, не вдаючись до зовнішнього врегулювання конфлікту інтересівАдміністративна юрисдикціяВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.06.2020 по 30.06.2020
610ВПВССправи, розглянуті з підстав необхідності відступу від висновків Верховного Суду УкраїниАдміністративна юрисдикціяВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.06.2020 по 30.06.2020
611ВПВСВелика Палата Верховного Суду відступила від правового висновку Верховного Суду України щодо відповідальності суб'єктів господарювання за неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне оприбуткування) у касах готівки, визначивши, що положення Указу Президента України № 436/95 "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки", яке передбачає відповідальність за неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне оприбуткування) у касах готівки, не підлягає застосуванню у правовідносинах, що виникли після набрання чинності Законом України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (11 липня 1995 року)Адміністративна юрисдикціяВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.06.2020 по 30.06.2020
612ВПВСВелика Палата Верховного Суду відступила від правового висновку Верховного Суду України щодо строків поновлення виплати раніше призначених (нарахованих) пенсій громадянам України, які проживають за її межами, визначивши, що поновлення виплати раніше призначених (нарахованих) пенсій громадянам України, які проживають за її межами, має проводитися з дати ухвалення Конституційним Судом України Рішення від 07 жовтня 2009 року у справі № 25-рп/2009 без обмеження її виплати жодними строкамиАдміністративна юрисдикціяВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.06.2020 по 30.06.2020
613ВПВСВелика Палата Верховного Суду підтримала правовий висновок Верховного Суду України щодо перерахунку пенсій військовослужбовцям, визначивши, що накази Міністра оборони України, якими встановлювався розмір премії для військовослужбовців, є відомчими, внутрішніми документами, які мають тимчасовий характер, не містять нормативно-правових приписів та не породжують будь-яких правових підстав для проведення перерахунку пенсії військовослужбовців відповідно до частини третьої статті 63 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"Адміністративна юрисдикціяВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.06.2020 по 30.06.2020
614ВПВСВелика Палата Верховного Суду підтримала правовий висновок Верховного Суду України щодо правової природи одночасного задоволення вимог про стягнення боргу за основним зобов'язанням зі зверненням стягнення на предмет іпотеки, визначивши, що звернення стягнення на предмет іпотеки не призводить до заміни основного зобов'язання на забезпечувальне, тому задоволення вимог за дійсним основним зобов'язанням одночасно зі зверненням стягнення на предмет іпотеки не зумовлює подвійного стягнення за основним зобов'язанням. У резолютивній частині судового рішення про стягнення заборгованості за основним зобов'язанням та звернення стягнення на предмет іпотеки слід вказувати, що звернення стягнення на предмет іпотеки відбувається в рахунок стягнення заборгованості за основним договором, а отже, таке звернення стягнення не є додатковим стягненням, яке могло б розумітися як подвійнеЦивільна юрисдикціяВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.06.2020 по 30.06.2020
615ВПВССправи, розглянуті з підстав необхідності відступу від висловленої раніше позиції Верховного СудуЦивільна юрисдикціяВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.06.2020 по 30.06.2020
616ВПВСВелика Палата Верховного Суду підтримала власний правовий висновок щодо юрисдикції спорів, які виникають при ліквідації підприємства за рішенням його учасників (засновників) або уповноваженого органу, визначивши, що спори, пов'язані з вимогами Фонду соціального страхування України до суб'єкта господарювання, який ліквідується згідно з рішенням його засновників, щодо страхових платежів, капіталізованих на майбутні періоди, з метою їх подальшої виплати потерпілим особам, підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинстваАдміністративна юрисдикціяВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.06.2020 по 30.06.2020
617ВПВСВелика Палата Верховного Суду відступила від правового висновку Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду щодо преюдиційності рішення суду про стягнення заборгованості, визначивши, що рішення суду, яким вирішено спір між кредитором та боржником та/або поручителем щодо стягнення заборгованості, яким визначено розмір такої заборгованості, не має преюдиційного характеру для заставодавця (іпотекодавця, майнового поручителя) за основним кредитним зобов'язанням і за загальним правилом не може бути оскаржене в апеляційному порядку ним як особою, яка не брала участі у справі, в якій вирішувалося питання про стягнення кредитної заборгованості з позичальника, у разі її незалучення до участі у справіГосподарська юрисдикціяВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.06.2020 по 30.06.2020
618ВПВСВелика Палата Верховного Суду відступила від правового висновку Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду щодо припинення договору оренди майна, зазначивши, що негативні наслідки неодержання орендарем (у тому числі фізичною особою - підприємцем) звернення про припинення дії договору, якщо таке звернення здійснене добросовісно і розумно, покладаються на орендаря, а факт наявності відповідної заяви орендодавця та доказів її належного надсилання орендарю свідчить про добросовісне звернення орендодавця до орендаря, а отже, і про припинення договірних відносин між сторонами відповідно до приписів чинного законодавстваГосподарська юрисдикціяВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.06.2020 по 30.06.2020
619ВПВСВелика Палата Верховного Суду підтримала власний правовий висновок щодо порядку розподілу процесуальних витрат у кримінальному провадженні, визначивши, що процесуальні витрати, понесені у кримінальному провадженні, не є збитками, що можуть бути стягнуті шляхом подання цивільного позову до обвинуваченого. Такі витрати повинні бути розподілені судом у межах розгляду того кримінального провадження, у ході розгляду якого вони виникли. Суд повинен вирішити питання про розподіл процесуальних витрат у будь-якому рішенні, яким завершується розгляд кримінального провадження по суті, у тому числі й в ухвалі про закриття кримінального провадження у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності. Невирішення питання про розподіл процесуальних витрат не може бути єдиною підставою для скасування прийнятих судами першої та апеляційної інстанцій судових рішень, оскільки не є істотним порушенням вимог КПК України та не впливає на вирішення питання кримінально-правової кваліфікації, доведеності винуватості і призначення покарання. Це питання може вирішити відповідно до положень частини п'ятої статті 534 КПК України суд, який виніс рішення без вирішення питання про розподіл процесуальних витратКримінальна юрисдикціяВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.06.2020 по 30.06.2020
620ВПВСВелика Палата Верховного Суду підтримала власний правовий висновок щодо звернення стягнення на предмет іпотеки в позасудовому порядку, визначивши, що звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом набуття права власності на предмет іпотеки на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя або відповідного застереження в іпотечному договорі, яке прирівнюється до такого договору, є примусовою дією іпотекодержателя, направленою до іпотекодавця з метою задоволення своїх вимог, і підпадає під дію Закону України "Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті"Цивільна юрисдикціяВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.06.2020 по 30.06.2020
621ВПВСЯкщо орендодавець відмовляється чи ухиляється від укладення додаткової угоди до договору оренди землі, обов'язковість укладення якої передбачена частиною восьмою статті 33 Закону України "Про оренду землі", то належним способом захисту порушеного права є визнання укладеною додаткової угоди із викладенням її змістуОкремі правові позиції Великої Палати Верховного СудуВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.06.2020 по 30.06.2020
622ВПВСЧинним законодавством України не передбачено відкриття суб'єктам господарювання рахунків зі спеціальним режимом їх використання для виплати заробітної плати, однак у разі виникнення в боржника зобов'язання з виплати заробітної плати в певному розмірі, на кошти, які знаходяться на поточному рахунку боржника, у такому ж розмірі не може бути накладений арешт, а якщо він накладений, то підлягає зняттюОкремі правові позиції Великої Палати Верховного СудуВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.06.2020 по 30.06.2020
623ВПВСДержавна реєстрація права власності на самочинне будівництво за особою, що здійснила самочинне будівництво, не змінює правовий режим такого будівництва як самочинного та не виключає можливість знесення такого об'єкта нерухомості в порядку, встановленому для самочинно побудованих об'єктівОкремі правові позиції Великої Палати Верховного СудуВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.06.2020 по 30.06.2020
624ВПВСПозов органу місцевого самоврядування як контролюючого органу про визнання протиправними дій платника податків щодо несплати ПДФО та про зобов'язання відповідача сплачувати ПДФО до місцевого бюджету сам собою не призводить до ефективного відновлення порушеного права. Належним способом захисту є звернення контролюючого органу до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, що обслуговують такого платника податків, на суму податкового боргу або його частиниОкремі правові позиції Великої Палати Верховного СудуВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.06.2020 по 30.06.2020
625ВПВСНалежним способом захисту прав власника, який не може зареєструвати своє право на об'єкт нерухомості, оскільки наявні в нього документи не дають змоги беззаперечно підтвердити своє право власності на нерухоме майно (зокрема, тоді, коли з документа вбачається право власності особи, але не випливає однозначно, що майно є саме нерухомістю), є позов про визнання права власності відповідно до статті 392 ЦК України, але лише за умови, що право на майно не зареєстроване за іншою особою. Належним відповідачем у такому випадку є власник земельної ділянки, на якій така будівля, споруда розташованаОкремі правові позиції Великої Палати Верховного СудуВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.06.2020 по 30.06.2020
626ВПВСУ разі ухвалення судового рішення про стягнення з роботодавця виплат, які передбачені після звільнення, відшкодування, передбачене статтею 117 КЗпП України, спрямоване на компенсацію працівнику майнових втрат, яких він зазнає внаслідок несвоєчасного здійснення з ним розрахунку з боку роботодавця, стягується у спосіб, спеціально передбачений для трудових відносин, за весь період такого невиконання, у тому числі й після прийняття судового рішенняОкремі правові позиції Великої Палати Верховного СудуВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.06.2020 по 30.06.2020
627ВПВСПредставник юридичної особи має право самостійно засвідчити копію довіреності, якщо право засвідчувати своїм підписом копії документів випливає зі змісту виданої йому довіреності та за відсутності у ній відповідного застереження на вчинення певної дії.Адміністративна юрисдикціяВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з з 01.01.2020 по 30.06.2020
628ВПВСПовноваження Голови ДСА врегульовувати питання встановлення стимулюючих виплат, преміювання та надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань начальникам територіальних управлінь ДСА на законодавчому рівні не врегульовані. Порядок встановлення стимулюючих виплат, преміювання та надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань керівникам апаратів Верховного Суду, вищих спеціалізованих, апеляційних і місцевих судів та їх заступникам, начальникам територіальних управлінь ДСА, їх заступникам, затверджений наказом ДСА № 790, не змінював порядок нарахування премій, лише здійснив зовнішнє врегулювання та недопущення конфлікту інтересів при нарахуванні премії, у тому числі начальнику територіального управління, собі особисто. Навіть за відсутності законодавчо встановленого обов'язку щодо необхідності погодження розміру своєї премії з Головою ДСА начальник територіального управління ДСА, визначаючи розмір такої премії, не може діяти з повною свободою розсуду, не вдаючись до зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів.Адміністративна юрисдикціяВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з з 01.01.2020 по 30.06.2020
629ВПВСОбов'язковими умовами стягнення виконавчого збору є вжиття державним виконавцем заходів примусового виконання рішень та фактичне виконання виконавчого документа. За своїм змістом виконавчий збір є винагородою за вчинення заходів примусового виконання рішення, за умови, що такі заходи привели до виконання рішення.Адміністративна юрисдикціяВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з з 01.01.2020 по 30.06.2020
630ВПВСПрипинення банком банківської діяльності можливе виключно у порядку, передбаченому Законом України "Про банки і банківську діяльність" та Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". Перехід прав та обов'язків від банку до наступних осіб, які заявили про своє правонаступництво, не може відбуватися лише на підставі виключення цим банком із своєї назви слова "банк" та виключення з видів своє діяльності "банківської діяльності" без дотримання процедури, встановленої Законом України "Про банки і банківську діяльність".Господарська юрисдикціяВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з з 01.01.2020 по 30.06.2020
631ВПВСПоложення статті 1177 ЦК України передбачають порядок відшкодування шкоди, завданої лише фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення, а тому у справах про відшкодування державою шкоди, завданої юридичній особі внаслідок кримінального правопорушення, якщо внаслідок бездіяльності органу досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила злочин, комплексне застосування частини шостої статті 1176 та статті 1177 ЦК України є неможливим. Така юридична особа може звернутися з позовом до держави про відшкодування шкоди, спричиненої надмірною тривалістю кримінального провадження, якщо доведе факт надмірної тривалості досудового розслідування те, що тим самим їй було завдано матеріальної чи моральної шкоди, та обґрунтує її розмір.Господарська юрисдикціяВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з з 01.01.2020 по 30.06.2020
632ВПВСНалежним відповідачем у справах про відшкодування шкоди, завданої органом державної влади, його посадовою або службовою особою, є держава як учасник цивільних відносин. Незалучення до участі у таких категоріях спорів Державної казначейської служби України чи її територіального органу не може бути підставою для відмови у позові.Цивільна юрисдикціяВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з з 01.01.2020 по 30.06.2020
633ВПВСВелика Палата Верховного Суду підтримала правовий висновок Верховного Суду України щодо моменту набрання чинності договором оренди земельної ділянки, зазначивши, що для визначення початку перебігу та закінчення строку дії договору оренди земельної ділянки має значення не момент його підписання, а момент вчинення реєстраційних дій, тобто внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, який містить відомості про речові права на нерухоме майно, їх обтяження, суб'єктів речових прав, технічні характеристики об'єктів нерухомого майна (будівель, споруд тощо), кадастровий план земельної ділянки, а також відомості про правочини, вчинені щодо таких об'єктів нерухомого майна, з якими закон пов'язує набрання чинності договору, саме можливість реалізації сторонами своїх суб'єктивних прав та обов'язків.Підтвердження правового висновку Верховного Суду УкраїниВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з з 01.01.2020 по 30.06.2020
634ВПВСВелика Палата Верховного Суду підтримала правовий висновок Верховного Суду України, відповідно до якого, якщо чергова атестація була проведена з порушенням строків, а працівник до її проведення виконував роботу, яка дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, цей період його роботи має бути зарахований до пільгового стажу за результатами попередньої атестації.Підтвердження правового висновку Верховного Суду УкраїниВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з з 01.01.2020 по 30.06.2020
635ВПВСВелика Палата Верховного Суду підтримала правовий висновок Верховного Суду України щодо перерахунку пенсій військовослужбовцям, визначивши, що накази Міністра оборони України, якими встановлювався розмір премії для військовослужбовців, є відомчими, внутрішніми документами, які носять тимчасовий характер, не містять нормативно-правових приписів та не породжують будь-яких правових підстав для проведення перерахунку пенсії військовослужбовців відповідно до частини третьої статті 63 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"Підтвердження правового висновку Верховного Суду УкраїниВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з з 01.01.2020 по 30.06.2020
636ВПВСВелика Палата Верховного Суду підтримала правовий висновок Верховного Суду України щодо правової природи одночасного задоволення вимог про стягнення боргу за основним зобов'язанням зі зверненням стягнення на предмет іпотеки, визначивши, що звернення стягнення на предмет іпотеки не призводить до заміни основного зобов`язання на забезпечувальне, тому задоволення вимог за дійсним основним зобов`язанням одночасно зі зверненням стягнення на предмет іпотеки не зумовлює подвійного стягнення за основним зобов`язанням резолютивній частині судового рішення про стягнення заборгованості за основним зобов'язанням та звернення стягнення на предмет іпотеки слід вказувати, що звернення стягнення на предмет іпотеки відбувається в рахунок стягнення заборгованості за основним договором, а отже, таке звернення стягнення не є додатковим стягненням, яке могло б розумітися як подвійнеПідтвердження правового висновку Верховного Суду УкраїниВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з з 01.01.2020 по 30.06.2020
637ВПВСВелика Палата Верховного Суду відступила від правового висновку Верховного Суду України щодо способу захисту прав суб'єкта господарювання відносинах із постачальником електроенергії, визначивши, що вимога про оскарження рішення комісії електропередавальної організації про визначення обсягу недоврахованої електричної енергії та її вартості, оформленого протоколом з розгляду акта про порушення Правил користування електричною енергією, має розглядатися судом як вимога про визнання недійсним акта постачальника електричної енергії. Вимога про скасування рішення комісії електропередавальної організації про визначення обсягу недоврахованої електричної енергії та її вартості є належним способом захисту прав та інтересів відповідного суб'єкта господарювання в контексті його відносин з електропередавальною організацією.Відступ від правового висновку Верховного Суду УкраїниВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з з 01.01.2020 по 30.06.2020
638ВПВСВелика Палата Верховного Суду відступила від правових висновків Верховного Суду України щодо цивільної юрисдикції спорів про стягнення з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб залишку коштів гарантованого відшкодування за вкладом та відшкодування моральної шкоди, визначивши, що такі позовні вимоги випливають із дій Фонду з виплати гарантованого відшкодування, а тому підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства.Відступ від правового висновку Верховного Суду УкраїниВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з з 01.01.2020 по 30.06.2020
639ВПВСВелика Палата Верховного Суду відступила від правового висновку Верховного Суду України щодо визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, зазначивши, що наявність спору в суді за позовом кредитора до боржника про стягнення суми заборгованості за кредитним договором не спростовує висновок про безспірність заборгованості цього боржника та жодним чином не свідчить про неправомірність вчинення виконавчого напису.Відступ від правового висновку Верховного Суду УкраїниВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з з 01.01.2020 по 30.06.2020
640ВПВСВелика Палата Верховного Суду відступила від правового висновку Верховного Суду України щодо порядку зменшення суми відшкодування за час затримки розрахунку при звільненні працівника, визначивши, що суд, керуючись принципами співмірності, справедливості та пропорційності, може зменшити розмір середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні працівника незалежно від того, чи він задовольняє позовні вимоги про стягнення належних звільненому працівникові сум у повному обсязі чи частково.Відступ від правового висновку Верховного Суду УкраїниВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з з 01.01.2020 по 30.06.2020
641ВПВСВелика Палата Верховного Суду відступила від правового висновку Верховного Суду України щодо відсутності підстав для призначення пенсії на пільгових умовах з огляду на відсутність результатів атестації робочого місця, визначивши, що непроведення або несвоєчасне проведення атестації робочих місць власником підприємства не може бути підставою для відмови у призначенні пенсії за віком на пільгових умовах. Відповідальність за таку атестацію покладається на власника підприємства.Відступ від правового висновку Верховного Суду УкраїниВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з з 01.01.2020 по 30.06.2020
642ВПВСВелика Палата Верховного Суду відступила від правового висновку Верховного Суду України щодо строків поновлення виплати раніше призначених (нарахованих) пенсій громадянам України, які проживають за її межами, визначивши, що поновлення виплати раніше призначених (нарахованих) пенсій громадянам України, які проживають за її межами, має проводитися з дати ухвалення Конституційним Судом України Рішення від 07 жовтня 2009 року у справі № 25-рп/2009 без обмеження її виплати жодними строкамиВідступ від правового висновку Верховного Суду УкраїниВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з з 01.01.2020 по 30.06.2020
643ВПВСВелика Палата Верховного Суду відступила від правового висновку Верховного Суду України щодо сплати судового збору у справах про адміністративні правопорушення, визначивши, що чинне законодавство містить ставку судового збору, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги у справі про оскарження постанови про адміністративне правопорушення та подальшому оскарженні позивачем та відповідачем судового рішення.Відступ від правового висновку Верховного Суду УкраїниВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з з 01.01.2020 по 30.06.2020
644ВПВСВелика Палата Верховного Суду відступила від правового висновку Верховного Суду України щодо відповідальності суб'єктів господарювання за неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне оприбуткування) у касах готівки, визначивши, що положення Указу Президента України № 436/95 "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки", яке передбачає відповідальність за неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне оприбуткування) у касах готівки, не підлягає застосуванню правовідносинах, що виникли після набрання чинності Законом України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (11 липня 1995 року).Відступ від правового висновку Верховного Суду УкраїниВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з з 01.01.2020 по 30.06.2020
645ВПВСВелика Палата Верховного Суду підтримала власний правовий висновок та правовий висновок Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду щодо сплати судового збору особами, які мають статус учасника бойових дій, визначивши, що такі особи звільняються від сплати судового збору на підставі положень пункту 13 частини першої статті 5 Закону України "Про судовий збір" в усіх судових інстанціях під час розгляду справ, пов'язаних з їх соціальним захистом.Підтвердження висловленої раніше позиції Верховного СудуВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з з 01.01.2020 по 30.06.2020
646ВПВСВелика Палата Верховного Суду підтримала власний правовий висновок щодо юрисдикції спорів, які виникають при ліквідації підприємства за рішенням його учасників (засновників) або уповноваженого органу, визначивши, що спори, пов`язані з вимогами Фонду соціального страхування України до суб`єкта господарювання, який ліквідується згідно з рішенням його засновників, щодо страхових платежів, капіталізованих на майбутні періоди, з метою їх подальшої виплати потерпілим особам, підлягають розгляду у порядку адміністративного судочинства.Підтвердження висловленої раніше позиції Верховного СудуВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з з 01.01.2020 по 30.06.2020
647ВПВСВелика Палата Верховного Суду підтримала власний правовий висновок щодо звернення стягнення на предмет іпотеки в позасудовому порядку, визначивши, що звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом набуття права власності на предмет іпотеки на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя або відповідного застереження в іпотечному договорі, яке прирівнюється до такого договору, є примусовою дією іпотекодержателя, направленою до іпотекодавця з метою задоволення своїх вимог, і підпадає під дію Закону України "Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті".Підтвердження висловленої раніше позиції Верховного СудуВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з з 01.01.2020 по 30.06.2020
648ВПВСВелика Палата Верховного Суду підтримала власний правовий висновок щодо порядку розподілу процесуальних витрат у кримінальному провадженні, визначивши, що процесуальні витрати, понесені у кримінальному провадженні, не є збитками, що можуть бути стягнуті шляхом подання цивільного позову до обвинуваченого. Такі витрати повинні бути розподілені судом у межах розгляду того кримінального провадження, у ході розгляду якого вони виникли. Суд повинен вирішити питання про розподіл процесуальних витрат у будь-якому рішенні, яким завершується розгляд кримінального провадження по суті, тому числі й в ухвалі про закриття кримінального провадження у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності. Невирішення питання про розподіл процесуальних витрат не може бути єдиною підставою для скасування прийнятих судами першої та апеляційної інстанцій судових рішень, оскільки не є істотним порушенням вимог КПК України та не впливає на вирішення питання кримінально-правової кваліфікації, доведеності винуватості і призначення покарання. Це питання може вирішити відповідно до положень частини п'ятої статті 534 КПК України суд, який виніс рішення без вирішення питання про розподіл процесуальних витрат.Підтвердження висловленої раніше позиції Верховного СудуВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з з 01.01.2020 по 30.06.2020
649ВПВСВелика Палата Верховного Суду відступила від правового висновку Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду щодо звернення стягнення на частку у майні, що є у спільній частковій власності, визначивши, що частка у праві спільної часткової власності є самостійним об'єктом цивільних прав, яка може бути об'єктом продажу з публічних (електронних) торгів, передачі стягувачу в рахунок погашення боргу, без її виділу в натурі з об'єкта нерухомого майна. Дії державного виконавця у виконавчому провадженні, які не стосуються правил проведення прилюдних торгів, мають самостійний спосіб оскарження й не можуть бути підставою для визнання прилюдних торгів недійсними.Відступ від висловленої раніше позиції Верховного СудуВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з з 01.01.2020 по 30.06.2020
650ВПВСВелика Палата Верховного Суду відступила від правового висновку Касаційного адміністративного у суду у складі Верховного Суду щодо порядку подання учасниками справи апеляційних скарг, визначивши, що до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи подання учасниками справи апеляційної скарги може здійснюватися як безпосередньо до апеляційного суду, так і через відповідний суд першої інстанції.Відступ від висловленої раніше позиції Верховного СудуВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з з 01.01.2020 по 30.06.2020
651ВПВСВелика Палата Верховного Суду відступила від правового висновку Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду щодо можливості нарахування процентів за користування кредитом у випадку прострочення боржника, визначивши, що умова договору про право банка нараховувати проценти за користування кредитом по день повного погашення заборгованості не може бути підставою для нарахування процентів за частиною першою статті 1048 ЦК України у випадку прострочення її погашення боржником. За період до прострочення боржника підлягають стягненню проценти від суми позики (кредиту) відповідно до умов договору та частини першої статті 1048 ЦК України як плата за надану позику (кредит), а за період після такого прострочення підлягають стягненню річні проценти відповідно до частини другої статті 625 ЦК України як грошова сума, яку боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання.Відступ від висловленої раніше позиції Верховного СудуВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з з 01.01.2020 по 30.06.2020
652ВПВСВелика Палата Верховного Суду відступила від правового висновку Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду щодо преюдиційності рішення суду про стягнення заборгованості, визначивши, що рішення суду, яким вирішено спір між кредитором та боржником та/або поручителем щодо стягнення заборгованості, яким визначено розмір такої заборгованості, не має преюдиційного характеру для заставодавця (іпотекодавця, майнового поручителя) за основним кредитним зобов`язанням і за загальним правилом не може бути оскаржено в апеляційному порядку ним, як особою, яка не брала участі у справі, в якій вирішувалося питання про стягнення кредитної заборгованості з позичальника, у разі її не залучення до участі у справі.Відступ від висловленої раніше позиції Верховного СудуВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з з 01.01.2020 по 30.06.2020
653ВПВСВелика Палата Верховного Суду відступила від власного правового висновку щодо юрисдикції спорів за участю фермерського господарства, визначивши, що спори, пов'язані з наданням без проведення земельних торгів в оренду земельної ділянки існуючому фермерському господарству шляхом надання в оренду додаткової земельної ділянки для ведення фермерського господарства його засновнику і подальшого передання цієї ділянки у користування фермерського господарства, підлягають розгляду у порядку цивільного судочинства.Відступ від висловленої раніше позиції Верховного СудуВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з з 01.01.2020 по 30.06.2020
654ВПВСВелика Палата Верховного Суду конкретизувала власний правовий висновок щодо права орендаря за первинним договором оренди земельної ділянки на захист свого права, визначивши, що якщо під час дії першого договору оренди земельної ділянки був укладений другий з іншим орендарем і право останнього зареєстроване, то суд може захистити право первинного орендаря тоді, коли на підставі відповідного судового рішення цей орендар зможе зареєструвати його право оренди у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Проте таку можливість первинний орендар матиме тільки тоді, коли на момент набрання судовим рішенням про задоволення відповідного позову законної сили цей орендар матиме чинне право оренди, зокрема, якщо не спливе строк оренди чи буде поновленим первинний договір оренди.Відступ від висловленої раніше позиції Верховного СудуВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з з 01.01.2020 по 30.06.2020
655ВПВССпір щодо ненадання суб'єктом владних повноважень відповіді на адвокатський запит, направлений на отримання інформації, що має ознаки публічної, підлягає розгляду у порядку адміністративного судочинства.Справи, які підлягають розгляду у порядку адміністративного судочинстваВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з з 01.01.2020 по 30.06.2020
656ВПВССпір щодо оскарження рішення органу місцевого самоврядування про надання дозволу третій особі на встановлення пам'ятника на земельній ділянці, яка частково охоплює земельну ділянку, щодо якої позивачу надано дозвіл на розробку проекту землеустрою, підлягає розгляду у порядку адміністративного судочинства.Справи, які підлягають розгляду у порядку адміністративного судочинстваВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з з 01.01.2020 по 30.06.2020
657ВПВССпір щодо оскарження рішення органу місцевого самоврядування про припинення комунальних закладів охорони здоров'я підлягає розгляду у порядку адміністративного судочинства.Справи, які підлягають розгляду у порядку адміністративного судочинстваВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з з 01.01.2020 по 30.06.2020
658ВПВССпір щодо стягнення з Пенсійного фонду України недорахованої та неотриманої різниці у пенсії державного службовця підлягає розгляду у порядку адміністративного судочинства.Справи, які підлягають розгляду у порядку адміністративного судочинстваВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з з 01.01.2020 по 30.06.2020
659ВПВССпір про визнання протиправною бездіяльності Генеральної прокуратури України щодо належного розгляду адвокатських запитів про надання інформації та зобов'язання відповідача надати запитувану інформацію підлягає розгляду у порядку адміністративного судочинства.Справи, які підлягають розгляду у порядку адміністративного судочинстваВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з з 01.01.2020 по 30.06.2020
660ВПВССпір за позовом платника податків про стягнення з бюджету інфляційних та річних процентів, нарахованих на прострочену суму заборгованості бюджету з відшкодування ПДВ, підлягає розгляду у порядку адміністративного судочинства незалежно від того, чи поєднана така вимога з вимогою вирішити публічноправовий спір, чи поєднана вона з вимогою про стягнення заборгованості бюджету з відшкодування ПДВ та чи розглянуті такі вимоги в іншій справі.Справи, які підлягають розгляду у порядку адміністративного судочинстваВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з з 01.01.2020 по 30.06.2020
661ВПВСCпір за позовом засудженої особи про визнання неправомірною бездіяльності прокурора під час здійснення ним нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах підлягає розгляду у порядку адміністративного судочинства.Справи, які підлягають розгляду у порядку адміністративного судочинстваВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з з 01.01.2020 по 30.06.2020
662ВПВССпір щодо оскарження фізичною особою рішення Державної казначейської служби України про відмову виконати судове рішення у цивільній справі підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства.Справи, які підлягають розгляду у порядку адміністративного судочинстваВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з з 01.01.2020 по 30.06.2020
663ВПВССпір за позовом органу прокуратури в інтересах держави до юридичної особи про стягнення в дохід Державного бюджету України плати за проїзд великовагового транспортного засобу автомобільними дорогами загального користування підлягає розгляду в порядку господарського судочинства.Справи, які підлягають розгляду в порядку господарського судочинстваВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з з 01.01.2020 по 30.06.2020
664ВПВСПозовні вимоги залізниці до міської ради про стягнення збитків за пільгове перевезення пасажирів, заявлені не на підставі договору про відшкодування компенсаційних виплат за наданий пільговий проїзд, а в силу прямої норми закону, підлягають розгляду у порядку господарського судочинства.Справи, які підлягають розгляду в порядку господарського судочинстваВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з з 01.01.2020 по 30.06.2020
665ВПВССпір за позовом адвоката щодо оскарження рішення президії адвокатського об'єднання про виключення його з числа членів останнього, а також оскарження рішення загальних зборів про припинення адвокатського об'єднання і передання всього майна громадській організації є корпоративним та підлягає розгляду у порядку господарського судочинства.Справи, які підлягають розгляду в порядку господарського судочинстваВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з з 01.01.2020 по 30.06.2020
666ВПВССпір між фізичною особою, яка вважає себе учасником товариства з часткою у статутному капіталі товариства, і фізичною особою, яка на момент звернення з позовом до суду володіла цією часткою відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про витребування цієї частки підлягає розгляду у порядку господарського судочинства.Справи, які підлягають розгляду в порядку господарського судочинстваВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з з 01.01.2020 по 30.06.2020
667ВПВСНаявність трудових відносин між власником (учасником, акціонером) юридичної особи та посадовою особою цієї юридичної особи не впливає на визначення юрисдикції спорів за позовом власника (учасника, акціонера) до такої посадової особи щодо відшкодування збитків, завданих юридичній особі діями або бездіяльністю посадової особи, поданим власником (учасником, акціонером). Такі спори підлягають розгляду у порядку господарського судочинства. Власник (учасник, акціонер) юридичної особи є представником юридичної особи у такому спорі відповідно до норми закону (законне представництво), для такого представництва йому не потрібні інші правові підстави (договір чи довіреність).Справи, які підлягають розгляду в порядку господарського судочинстваВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з з 01.01.2020 по 30.06.2020
668ВПВССпір за позовом комунального підприємства щодо оскарження рішення міської ради як засновника такого комунального підприємства про його реформування, який обґрунтовується порушенням права на безоплатне отримання у власність у процесі реформування майна, підлягає розгляду у порядку господарського судочинства.Справи, які підлягають розгляду в порядку господарського судочинстваВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з з 01.01.2020 по 30.06.2020
669ВПВССпір за позовом спадкоємця боржника у виконавчому провадженні до органу державної виконавчої служби з приводу зняття арешту, накладеного на майно спадкодавця, підлягає розгляду у порядку цивільного судочинства.Справи, які підлягають розгляду в порядку цивільного судочинстваВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з з 01.01.2020 по 30.06.2020
670ВПВССпір за позовом міської ради про визнання укладеним договору оренди земельної ділянки, сторонами якого (співорендарями) є чотири особи, у тому числі фізичні особи, які не є підприємцями, підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства.Справи, які підлягають розгляду в порядку цивільного судочинстваВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з з 01.01.2020 по 30.06.2020
671ВПВСПозовні вимоги учасника товариства про стягнення із товариства заборгованості за договором про надання поворотної фінансової допомоги, укладення якого не вплинуло на корпоративні права такого учасника, підлягають розгляду у порядку цивільного судочинства.Справи, які підлягають розгляду в порядку цивільного судочинстваВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з з 01.01.2020 по 30.06.2020
672ВПВССпір за позовом адвоката щодо оскарження наказу директора регіонального центру надання безоплатної вторинної правової допомоги про розподіл справ між адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, підлягає розгляду у порядку цивільного судочинства.Справи, які підлягають розгляду в порядку цивільного судочинстваВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з з 01.01.2020 по 30.06.2020
673ВПВССпір за позовом фізичної особи про зобов'язання органу місцевого самоврядування прийняти рішення щодо взяття на баланс пошкодженого внаслідок надзвичайної ситуації житлового будинку з метою отримання грошової компенсації підлягає розгляду у порядку цивільного судочинства.Справи, які підлягають розгляду в порядку цивільного судочинстваВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з з 01.01.2020 по 30.06.2020
674ВПВССпір за позовом фізичної особи, яка не є членом об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ), не є співвласником майна членів ОСББ, не є власником чи користувачем нерухомого майна у будинку, у якому діє ОСББ, щодо визнання недійсним рішення установчих зборів про створення такого ОСББ і скасування державної реєстрації підлягає розгляду у порядку цивільного судочинства.Справи, які підлягають розгляду в порядку цивільного судочинстваВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з з 01.01.2020 по 30.06.2020
675ВПВССпір щодо оскарження правомірності наказу директора навчального закладу про відрахування учня підлягає розгляду у порядку цивільного судочинства.Справи, які підлягають розгляду в порядку цивільного судочинстваВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з з 01.01.2020 по 30.06.2020
676ВПВСОскарження дій та рішень державного виконавця, спрямованих на арешт спірного майна особою, яка не є ані стороною, ані учасником виконавчого провадження, однак має речове право на таке майно, не призведе до належного захисту її прав. Ефективним способом захисту є звернення до суду з позовом про визнання права та зняття арешту зі спірного майна.Адміністративна юрисдикціяВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з з 01.01.2020 по 30.06.2020
677ВПВСІнформація щодо переліку кримінальних проваджень, за якими до ЄРДР внесені відомості про вчинення особою кримінальних правопорушень, може бути отримана адвокатом у порядку, визначеному Законом України "Про адвокатуру і адвокатську діяльність". Доступ учасників кримінального провадження, до яких належить, зокрема, адвокат, до інформації, створеної (одержаної) у ході досудового розслідування, забезпечується в порядку, встановленому кримінальним процесуальним законодавством.Адміністративна юрисдикціяВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з з 01.01.2020 по 30.06.2020
678ВПВСУ випадку, якщо сторони не погодили розмір штрафних санкцій за порушення виконання грошового зобов'язання у договорі, а лише зазначили про їх нарахування відповідно до частини шостої статті 231 Господарського кодексу України, штрафні санкції стягненню не підлягають.Господарська юрисдикціяВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з з 01.01.2020 по 30.06.2020
679ВПВСВиходячи з принципів розумності, справедливості та пропорційності суд за певних умов може зменшити розмір як неустойки, штрафу, так і процентів річних за час затримки розрахунку відповідно до статті 625 ЦК України, оскільки всі вони спрямовані на відновлення майнової сфери боржника.Господарська юрисдикціяВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з з 01.01.2020 по 30.06.2020
680ВПВСЯкщо орендодавець відмовляється чи ухиляється від укладення додаткової угоди до договору оренди землі, обов`язковість укладення якої передбачена частиною восьмою статті 33 Закону України "Про оренду землі", то належним способом захисту порушеного права є визнання укладеною додаткової угоди із викладенням її змістуГосподарська юрисдикціяВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з з 01.01.2020 по 30.06.2020
681ВПВСОформлення прав на земельну ділянку, на якій розташована будівля, яка перебуває у спільній власності декількох суб'єктів, можливе шляхом укладення договору оренди земельної ділянки з усіма власниками будівлі, в якому сторонами (орендарями) виступатимуть кілька осіб. У такому випадку договір оренди укладається між органом місцевого самоврядування або органом державної виконавчої влади (орендодавцем) та всіма співвласниками будівлі (співорендарями).Господарська юрисдикціяВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з з 01.01.2020 по 30.06.2020
682ВПВСДержавна реєстрація права власності на самочинне будівництво за особою, що здійснила самочинне будівництво, не змінює правовий режим такого будівництва, як самочинного, та не виключає можливість знесення такого об`єкту нерухомості в порядку, встановленому для самочинно побудованих об`єктівГосподарська юрисдикціяВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з з 01.01.2020 по 30.06.2020
683ВПВСНалежним способом захисту прав власника, який не може зареєструвати своє право на об`єкт нерухомості, оскільки наявні в нього документи не дають змоги беззаперечно підтвердити своє право власності на нерухоме майно (зокрема, тоді, коли з документа вбачається право власності особи, але не випливає однозначно, що майно є саме нерухомістю) є позов про визнання права власності відповідно до статті 392 ЦК України, але лише за умови, що право на майно не зареєстроване за іншою особою. Належним відповідачем в такому випадку є власник земельної ділянки, на якій така будівля, споруда розташована.Господарська юрисдикціяВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з з 01.01.2020 по 30.06.2020
684ВПВСВиконавець не наділений правом накладення арешту на право оренди земельної ділянки боржника-орендаря, яке як майнове право є відмінним від майна (коштів) об'єктом цивільних прав та має обмежену оборотоздатність для боржника орендаря.Господарська юрисдикціяВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з з 01.01.2020 по 30.06.2020
685ВПВСЧинним законодавством України не передбачено відкриття суб'єктам господарювання рахунків зі спеціальним режимом їх використання для виплати заробітної плати, однак у разі виникнення в боржника зобов`язання з виплати заробітної плати в певному розмірі, на кошти, які знаходяться на поточному рахунку боржника, у такому ж розмірі не може бути накладений арешт, а якщо він накладений, то підлягає зняттю.Господарська юрисдикціяВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з з 01.01.2020 по 30.06.2020
686ВПВСПозов органу місцевого самоврядування як контролюючого органу про визнання протиправними дій платника податків щодо несплати ПДФО та про зобов`язання відповідача сплачувати ПДФО до місцевого бюджету сам собою не призводить до ефективного відновлення порушеного права. Належним способом захисту є звернення контролюючого органу до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, що обслуговують такого платника податків, на суму податкового боргу або його частини.Господарська юрисдикціяВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з з 01.01.2020 по 30.06.2020
687ВПВСПрава особи, порушені невиконанням зобов'язання за договором купівлі-продажу майнових прав на новозбудоване нерухоме майно, повинні захищатися за допомогою норм інституту зобов'язального права, зокрема, шляхом звернення до суду з позовом про відшкодування завданих збитків. Позовні вимоги про визнання права власності осіб, які володіють майновими правами на новозбудоване нерухоме майно є неналежним способом захисту прав такої особи. Одночасне пред'явлення позову про витребування майна із чужого незаконного володіння (віндикаційний) і про усунення перешкод у здійсненні права користування та розпорядження своїм майном (негаторний позов) є неможливим.Цивільна юрисдикціяВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з з 01.01.2020 по 30.06.2020
688ВПВСДержавній реєстрації підлягає право власності тільки на ті об'єкти нерухомого майна, будівництво яких закінчено та які прийняті в експлуатацію у встановленому порядку. Визнання ж права власності на об'єкт незавершеного будівництва, не прийнятого до експлуатації, в судовому порядку нормами Цивільного кодексу України чи іншими нормативними актами не передбачено.Цивільна юрисдикціяВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з з 01.01.2020 по 30.06.2020
689ВПВСПри виділі частки з нерухомого майна, яке є об'єктом спільної сумісної власності, власнику, частка якого виділяється, та власнику (власникам), частка якого (яких) залишається, мають бути виділені окремі приміщення, які повинні бути ізольованими від приміщень іншого (інших) співвласників, мати окремий вихід, підведену систему водопостачання, водовідведення, опалення тощо, тобто складати окремий об'єкт нерухомого майна.Цивільна юрисдикціяВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з з 01.01.2020 по 30.06.2020
690ВПВСЗміна законодавцем мінімального розміру аліментів, які підлягають стягненню з платника аліментів на одну дитину, не є підставою для зміни розміру аліментів відповідно до статті 192 СК України, а є підставою для зміни мінімального розміру аліментів, зазначених у виконавчому листі у процедурі виконання та стягнення аліментів, та враховується під час визначення суми аліментів або заборгованості.Цивільна юрисдикціяВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з з 01.01.2020 по 30.06.2020
691ВПВСЗацікавлена сторона має вчинити певні дії, спрямовані на відшкодування за рахунок іншої сторони витрат на професійну правничу допомогу, а інша сторона має право на відповідні заперечення проти таких вимог, що виключає ініціативу суду з приводу відшкодування витрат на професійну правничу допомогу одній із сторін без відповідних дій з боку такої сторони. Вимога частини восьмої статті 141 ЦПК України щодо строку та порядку подання доказів про розмір судових витрат має застосовуватися і до справ, що розглядаються в спрощеному провадженні, де судові дебати відсутні. Включення до витрат на правничу допомогу послуг зі складання та подання документів, прямо не передбачених ЦПК України, не свідчить про штучне збільшення обсягу робіт адвоката за рахунок подачі таких документів.Цивільна юрисдикціяВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з з 01.01.2020 по 30.06.2020
692ВПВСУ випадку ухвалення судового рішення про стягнення з роботодавця виплат, які передбачені після звільнення, відшкодування, передбачене статтею 117 КЗпП України, спрямоване на компенсацію працівнику майнових втрат, яких він зазнає внаслідок несвоєчасного здійснення з ним розрахунку з боку роботодавця, стягується у спосіб, спеціально передбачений для трудових відносин, за весь період такого невиконання, у тому числі й після прийняття судового рішення.Цивільна юрисдикціяВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з з 01.01.2020 по 30.06.2020
693ВПВСЗаява про встановлення факту участі в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС не підлягає судовому розгляду, оскільки законом передбачено позасудовий порядок встановлення таких фактів.Вимоги, які не підлягають розгляду в судовому порядкуВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з з 01.01.2020 по 30.06.2020
694ВПВСГрошові кошти та валютні цінності, вилучені правоохоронними органами під час досудового розслідування як речові докази, не можуть бути визнані безхазяйними та перераховані до Державного бюджету України у порядку, встановленому статтею 335 ЦК України. Чинним законодавством встановлений позасудовий порядок передачі грошових коштів, вилучених уповноваженими органами під час досудового розслідування, в дохід держави.Вимоги, які не підлягають розгляду в судовому порядкуВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з з 01.01.2020 по 30.06.2020
695ВПВСПитання конфіскації предметів, що були безпосереднім об'єктом правопорушення у справі про адміністративне правопорушення (порушення митних правил), має вирішуватися в межах адміністративно-деліктної відповідальності за адміністративний проступок і не може окремо вирішуватися за правилами адміністративного судочинства в порядку, встановленому КАС України.Вимоги, які не підлягають розгляду в судовому порядкуВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з з 01.01.2020 по 30.06.2020
696ВПВСОкремою ухвалою суду встановлено строки та порядок її виконання, законодавчо встановлена її обов'язковість до виконання та відповідальність за невиконання чи неналежне виконання, а тому така ухвала не потребує додаткових інструментів примусу до виконання, а зобов'язання до виконання такої ухвали не може бути самостійним предметом позову.Вимоги, які не підлягають розгляду в судовому порядкуВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з з 01.01.2020 по 30.06.2020
697ВПВСВирішення спору між колишніми членами профспілки та профспілкою щодо оскарження рішення профспілки про виключення їх із членів та поновлення на раніше займаних посадах належить до виключної компетенції профспілок та їх внутрішньо-організаційної діяльності, а тому не підлягає судовому розгляду.Вимоги, які не підлягають розгляду в судовому порядкуВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з з 01.01.2020 по 30.06.2020
698ВПВССпір за позовом суб'єкта господарювання щодо оскарження рекомендацій Антимонопольного комітету України, пов'язаних із розглядом справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, не підлягає судовому розгляду.Вимоги, які не підлягають розгляду в судовому порядкуВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з з 01.01.2020 по 30.06.2020
699ВС1.1. Спори, що виникають у зв’язку з укладенням, зміною, припиненням та розірванням трудового договору1.1. Спори, що виникають у зв’язку з укладенням, зміною, припиненням та розірванням трудового договоруВС 17.01.2018 по 02.01.2020
700ВС1.1.1. Відмежування трудового договору від цивільно-правового1.1.1. Відмежування трудового договору від цивільно-правовогоВС 17.01.2018 по 02.01.2020
701ВС1.1.1.1. Положення Цивільного кодексу України щодо умов дійсності правочину та правових наслідків недійсності правочину не підлягають застосуванню для регулювання суспільних відносин, які виникають у зв’язку з укладенням трудового договору (контракту)1.1.1.1. Положення Цивільного кодексу України щодо умов дійсності правочину та правових наслідків недійсності правочину не підлягають застосуванню для регулювання суспільних відносин, які виникають у зв’язку з укладенням трудового договору (контракту)ВС 17.01.2018 по 02.01.2020
702ВС1.1.2. Укладення трудового договору1.1.2. Укладення трудового договоруВС 17.01.2018 по 02.01.2020
703ВС1.1.2.1. Вирішуючи питання про можливість укладення строкового трудового договору, необхідно враховувати: характер виконуваної роботи, який передбачає можливість встановлення трудових відносин на невизначений строк; умови виконання роботи, які мають бути такими, що обмежуються певним періодом чи обсягом роботи;інтереси працівника; чи такий договір прямо визначений у законодавчих актах як строковий; дотримання вимог, передбачених частиною другою статті 39-1 Кодексу законів про працю України1.1.2.1. Вирішуючи питання про можливість укладення строкового трудового договору, необхідно враховувати: характер виконуваної роботи, який передбачає можливість встановлення трудових відносин на невизначений строк; умови виконання роботи, які мають бути такими, що обмежуються певним періодом чи обсягом роботи;інтереси працівника; чи такий договір прямо визначений у законодавчих актах як строковий; дотримання вимог, передбачених частиною другою статті 39-1 Кодексу законів про працю УкраїниВС 17.01.2018 по 02.01.2020
704ВС1.1.3. Право на укладення трудового договору у разі поворотного прийняття на роботу1.1.3. Право на укладення трудового договору у разі поворотного прийняття на роботуВС 17.01.2018 по 02.01.2020
705ВС1.1.3.1. Законодавством не передбачено обов’язку роботодавця інформувати раніше звільненого на підставі частини першої статті 40 КЗпП України працівника про зміни у штатному розписі, оскільки після звільнення між колишнім роботодавцем та працівником трудові правовідносини припиняються1.1.3.1. Законодавством не передбачено обов’язку роботодавця інформувати раніше звільненого на підставі частини першої статті 40 КЗпП України працівника про зміни у штатному розписі, оскільки після звільнення між колишнім роботодавцем та працівником трудові правовідносини припиняютьсяВС 17.01.2018 по 02.01.2020
706ВС1.1.4. Зміна істотних умов праці1.1.4. Зміна істотних умов праціВС 17.01.2018 по 02.01.2020
707ВС1.1.4.1. Зміна істотних умов праці може бути визнана законною тільки в тому випадку, якщо буде доведена наявність змін в організації виробництва і праці1.1.4.1. Зміна істотних умов праці може бути визнана законною тільки в тому випадку, якщо буде доведена наявність змін в організації виробництва і праціВС 17.01.2018 по 02.01.2020
708ВС1.1.5. Спори, що виникають у зв’язку з припиненням трудового договору за ст. 36 КЗпП України1.1.5. Спори, що виникають у зв’язку з припиненням трудового договору за ст. 36 КЗпП УкраїниВС 17.01.2018 по 02.01.2020
709ВС1.1.5.1. Припинення трудового договору за п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗпП України1.1.5.1. Припинення трудового договору за п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗпП УкраїниВС 17.01.2018 по 02.01.2020
710ВС1.1.5.1.1. Підстави припинення трудового договору за пунктом 1 частини першої статті 36 КЗпП України застосовуються у разі отримання підприємством з боку працівника мовчазної згоди (конклюдентні дії) на звільнення із займаної посади за наявності обставин непереборної сили1.1.5.1.1. Підстави припинення трудового договору за пунктом 1 частини першої статті 36 КЗпП України застосовуються у разі отримання підприємством з боку працівника мовчазної згоди (конклюдентні дії) на звільнення із займаної посади за наявності обставин непереборної силиВС 17.01.2018 по 02.01.2020
711ВС1.1.5.1.2. При розгляді спорів щодо оскарження наказу про припинення трудового договору за угодою сторін (пункт 1 частини першої статті 36 КЗпП України) суди повинні з’ясувати: чи дійсно існувала домовленість сторін про припинення трудового договору за взаємною згодою; чи було волевиявлення працівника на припинення трудового договору в момент видачі наказу про звільнення; чи не заявляв працівник про анулювання попередньої домовленості сторін щодо припинення договору за угодою сторін1.1.5.1.2. При розгляді спорів щодо оскарження наказу про припинення трудового договору за угодою сторін (пункт 1 частини першої статті 36 КЗпП України) суди повинні з’ясувати: чи дійсно існувала домовленість сторін про припинення трудового договору за взаємною згодою; чи було волевиявлення працівника на припинення трудового договору в момент видачі наказу про звільнення; чи не заявляв працівник про анулювання попередньої домовленості сторін щодо припинення договору за угодою сторінВС 17.01.2018 по 02.01.2020
712ВС1.1.5.1.3. Згода роботодавця задовольнити прохання працівника про звільнення не означає, що трудовий договір може бути припинено на підставі пункту 1 частини першої статті 36 КЗпП України, якщо сторони не досягли домовленості про припинення трудового договору саме з цієї підстави (за угодою сторін)1.1.5.1.3. Згода роботодавця задовольнити прохання працівника про звільнення не означає, що трудовий договір може бути припинено на підставі пункту 1 частини першої статті 36 КЗпП України, якщо сторони не досягли домовленості про припинення трудового договору саме з цієї підстави (за угодою сторін)ВС 17.01.2018 по 02.01.2020
713ВС1.1.5.2. Припинення трудового договору за п. 2 ч. 1 ст. 36 КЗпП України1.1.5.2. Припинення трудового договору за п. 2 ч. 1 ст. 36 КЗпП УкраїниВС 17.01.2018 по 02.01.2020
714ВС1.1.5.2.1. Звільнення вагітних можливе у зв’язку із закінченням строку. При цьому обов’язком власника або уповноваженної особи є обов’язкове працевлаштування відповідно до фаху та зі збереженням середньої заробітної плати за місяць1.1.5.2.1. Звільнення вагітних можливе у зв’язку із закінченням строку. При цьому обов’язком власника або уповноваженної особи є обов’язкове працевлаштування відповідно до фаху та зі збереженням середньої заробітної плати за місяцьВС 17.01.2018 по 02.01.2020
715ВС1.1.5.2.2. Звільнення з посади помічника судді без подання судді є неправомірним1.1.5.2.2. Звільнення з посади помічника судді без подання судді є неправомірнимВС 17.01.2018 по 02.01.2020
716ВС1.1.5.2.3. Переукладення трудового контракту чи продовження строку його чинності декілька разів не передбачає набуття ним характеру безстрокового, укладеного на невизначений строк, а отже виключає застосування частини другої статті 39-1 КЗпП України1.1.5.2.3. Переукладення трудового контракту чи продовження строку його чинності декілька разів не передбачає набуття ним характеру безстрокового, укладеного на невизначений строк, а отже виключає застосування частини другої статті 39-1 КЗпП УкраїниВС 17.01.2018 по 02.01.2020
717ВС1.1.5.2.4. Працівник, що виконував обов’язки директора державного підприємства на умовах строкового трудового договору та не був призначений у встановленому законом порядку на посаду директора, підлягає звільненню за пунктом 2 частини першої статті 36 КЗпП України1.1.5.2.4. Працівник, що виконував обов’язки директора державного підприємства на умовах строкового трудового договору та не був призначений у встановленому законом порядку на посаду директора, підлягає звільненню за пунктом 2 частини першої статті 36 КЗпП УкраїниВС 17.01.2018 по 02.01.2020
718ВС1.1.5.2.5. Трудовий договір, що був укладений до настання певної події, вважається укладеним на певний строк, а настання обумовленої події є підставою для припинення такого трудового договору1.1.5.2.5. Трудовий договір, що був укладений до настання певної події, вважається укладеним на певний строк, а настання обумовленої події є підставою для припинення такого трудового договоруВС 17.01.2018 по 02.01.2020
719ВС1.1.5.3. Припинення трудового договору за п. 3 ч. 1 ст. 36 КЗпП України1.1.5.3. Припинення трудового договору за п. 3 ч. 1 ст. 36 КЗпП УкраїниВС 17.01.2018 по 02.01.2020
720ВС1.1.5.3.1. Звільнення працівника на підставі пункту 3 частини першої статті 36 КЗпП України у зв’язку зі вступом на військову службу за контрактом під час виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, є незаконним, оскільки у цьому випадку на працівника поширюються гарантії, передбачені законодавством, а саме: зберігаються місце роботи та посада1.1.5.3.1. Звільнення працівника на підставі пункту 3 частини першої статті 36 КЗпП України у зв’язку зі вступом на військову службу за контрактом під час виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, є незаконним, оскільки у цьому випадку на працівника поширюються гарантії, передбачені законодавством, а саме: зберігаються місце роботи та посадаВС 17.01.2018 по 02.01.2020
721ВС1.1.5.3.2. Наявність чинного контракту, укладенного позивачем з МО України на проходження військової служби не на професійній основі строком на три роки, підставою для поширення на нього гарантій щодо збереження попереднього місця роботи, посади і середнього заробітку на строк дії контракту та відсутності підстав для припинення трудового договору у зв’язку із вступом на військову службу згідно з пунктом 3 частини першої статті 36 КЗпП України1.1.5.3.2. Наявність чинного контракту, укладенного позивачем з МО України на проходження військової служби не на професійній основі строком на три роки, підставою для поширення на нього гарантій щодо збереження попереднього місця роботи, посади і середнього заробітку на строк дії контракту та відсутності підстав для припинення трудового договору у зв’язку із вступом на військову службу згідно з пунктом 3 частини першої статті 36 КЗпП УкраїниВС 17.01.2018 по 02.01.2020
722ВС1.1.5.4. Припинення трудового договору за п. 6 ч. 1 ст. 36 КЗпП України1.1.5.4. Припинення трудового договору за п. 6 ч. 1 ст. 36 КЗпП УкраїниВС 17.01.2018 по 02.01.2020
723ВС1.1.5.4.1. Відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом установою на контрольовану територію, що обумовлене терміновими оперативними обставинами, пов’язаними із захопленням частини території України незаконними збройними формуваннями, є підставою для припинення трудового договору за пунктом 6 частини першої статті 36 КЗпП України1.1.5.4.1. Відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом установою на контрольовану територію, що обумовлене терміновими оперативними обставинами, пов’язаними із захопленням частини території України незаконними збройними формуваннями, є підставою для припинення трудового договору за пунктом 6 частини першої статті 36 КЗпП УкраїниВС 17.01.2018 по 02.01.2020
724ВС1.1.5.5. Припинення трудового договору за п. 7-2 ч. 1 ст. 36 КЗпП України1.1.5.5. Припинення трудового договору за п. 7-2 ч. 1 ст. 36 КЗпП УкраїниВС 17.01.2018 по 02.01.2020
725ВС1.1.5.5.1. Скасування висновку про результати перевірки достовірності відомостей щодо працівника, передбачених Законом України «Про очищення влади», за рішенням суду, яке набрало законної сили, свідчить про те, що підстави для його звільнення відпали і на момент винесення судових рішень у справі були відсутні, оскільки скасований висновок не породжує правових наслідків з моменту його прийняття1.1.5.5.1. Скасування висновку про результати перевірки достовірності відомостей щодо працівника, передбачених Законом України «Про очищення влади», за рішенням суду, яке набрало законної сили, свідчить про те, що підстави для його звільнення відпали і на момент винесення судових рішень у справі були відсутні, оскільки скасований висновок не породжує правових наслідків з моменту його прийняттяВС 17.01.2018 по 02.01.2020
726ВС1.1.5.5.2. На працівника, який сукупно обіймав не менше одного року посаду керівника державного підприємства, що належить до сфери управління Державної служби з питань праці України та є суб’єктом надання адміністративних послуг, поширюється дія Закону України «Про очищення влади» та пункту 7-2 частини першої статті 36 КЗпП України1.1.5.5.2. На працівника, який сукупно обіймав не менше одного року посаду керівника державного підприємства, що належить до сфери управління Державної служби з питань праці України та є суб’єктом надання адміністративних послуг, поширюється дія Закону України «Про очищення влади» та пункту 7-2 частини першої статті 36 КЗпП УкраїниВС 17.01.2018 по 02.01.2020
727ВС1.1.5.6. Припинення трудового договору за п. 8 ч. 1 ст. 36 КЗпП України1.1.5.6. Припинення трудового договору за п. 8 ч. 1 ст. 36 КЗпП УкраїниВС 17.01.2018 по 02.01.2020
728ВС1.1.5.6.1. Якщо в контракті наявний пункт про підстави звільнення керівника за систематичне невиконання фінансових планів підприємства та показників, то при застосуванні пункту 8 частини першої статті 36 КЗпП України його робота оцінюється в комплексі1.1.5.6.1. Якщо в контракті наявний пункт про підстави звільнення керівника за систематичне невиконання фінансових планів підприємства та показників, то при застосуванні пункту 8 частини першої статті 36 КЗпП України його робота оцінюється в комплексіВС 17.01.2018 по 02.01.2020
729ВС1.1.5.6.2. Орган виконавчої влади, відповідний орган управління освітою за попереднім погодженням з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства призначає і звільняє керівника навчального закладу, що є комунальною власністю, і має право на визначення форми та умов договору з керівником цього закладу, у тому числі шляхом укладення контракту1.1.5.6.2. Орган виконавчої влади, відповідний орган управління освітою за попереднім погодженням з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства призначає і звільняє керівника навчального закладу, що є комунальною власністю, і має право на визначення форми та умов договору з керівником цього закладу, у тому числі шляхом укладення контрактуВС 17.01.2018 по 02.01.2020
730ВС1.1.5.6.3. З урахуванням особливостей контрактної форми трудового договору наявність чи відсутність вини не є визначальною для припинення дії контракту. Визначальним у цьому випадку є сам факт порушення умов контракту, встановлена вина керівника лише додатково підтверджує законність оскаржуваного наказу1.1.5.6.3. З урахуванням особливостей контрактної форми трудового договору наявність чи відсутність вини не є визначальною для припинення дії контракту. Визначальним у цьому випадку є сам факт порушення умов контракту, встановлена вина керівника лише додатково підтверджує законність оскаржуваного наказуВС 17.01.2018 по 02.01.2020
731ВС1.1.5.7. Припинення трудового договору за п. 9 ч. 1 ст. 36 КЗпП України1.1.5.7. Припинення трудового договору за п. 9 ч. 1 ст. 36 КЗпП УкраїниВС 17.01.2018 по 02.01.2020
732ВС1.1.5.7.1. Відмова від укладання контракту художнім та артистичним персоналом державних та комунальних закладів культури є підставою для припинення безстрокового трудового договору згідно з пунктом 9 частини першої статті 36 КЗпП України1.1.5.7.1. Відмова від укладання контракту художнім та артистичним персоналом державних та комунальних закладів культури є підставою для припинення безстрокового трудового договору згідно з пунктом 9 частини першої статті 36 КЗпП УкраїниВС 17.01.2018 по 02.01.2020
733ВС1.1.6. Спори, що виникають у зв’язку з розірванням трудового договору з ініціативи працівника1.1.6. Спори, що виникають у зв’язку з розірванням трудового договору з ініціативи працівникаВС 17.01.2018 по 02.01.2020
734ВС1.1.6.1. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника у зв’язку з невиконанням роботодавцем законодавства про працю здійснюється на підставі заяви працівника з дотриманням передбаченого частиною першою статті 38 КЗпП України порядку1.1.6.1. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника у зв’язку з невиконанням роботодавцем законодавства про працю здійснюється на підставі заяви працівника з дотриманням передбаченого частиною першою статті 38 КЗпП України порядкуВС 17.01.2018 по 02.01.2020
735ВС1.1.6.2. Смерть єдиного учасника товариства не позбавляє директора товариства можливості реалізувати передбачене частиною першою статті 38 КЗпП України право на розірвання трудового договору за власним бажанням, укладеного на невизначений строк1.1.6.2. Смерть єдиного учасника товариства не позбавляє директора товариства можливості реалізувати передбачене частиною першою статті 38 КЗпП України право на розірвання трудового договору за власним бажанням, укладеного на невизначений строкВС 17.01.2018 по 02.01.2020
736ВС1.1.6.3. Загальними зборами учасників товариства заява про звільнення за власним бажанням з посади директора ТОВ не розглянута і питання про припинення трудових відносин не вирішено. Якщо закон або договір не визначає ефективного способу захисту порушеного, невизнаного або оспореного права, свободи чи інтересу особи, яка звернулася до суду, суд відповідно до викладеної позові вимоги такої особи може визначити у своєму рішенні такий спосіб захисту, який не суперечить закону. Ефективним у цьому випадку є такий спосіб захисту, як припинення трудових відносин на підставі частини першої статті 38 КЗпП України1.1.6.3. Загальними зборами учасників товариства заява про звільнення за власним бажанням з посади директора ТОВ не розглянута і питання про припинення трудових відносин не вирішено. Якщо закон або договір не визначає ефективного способу захисту порушеного, невизнаного або оспореного права, свободи чи інтересу особи, яка звернулася до суду, суд відповідно до викладеної позові вимоги такої особи може визначити у своєму рішенні такий спосіб захисту, який не суперечить закону. Ефективним у цьому випадку є такий спосіб захисту, як припинення трудових відносин на підставі частини першої статті 38 КЗпП УкраїниВС 17.01.2018 по 02.01.2020
737ВС1.1.6.4. Розглядаючи позовні вимоги щодо оскарження наказу про припинення трудового договору за статтею 38 КЗпП України, суди повинні з’ясувати, чи було волевиявлення працівника на припинення трудового договору за власним бажанням у момент видачі наказу про звільнення1.1.6.4. Розглядаючи позовні вимоги щодо оскарження наказу про припинення трудового договору за статтею 38 КЗпП України, суди повинні з’ясувати, чи було волевиявлення працівника на припинення трудового договору за власним бажанням у момент видачі наказу про звільненняВС 17.01.2018 по 02.01.2020
738ВС1.1.6.5. Подання працівником заяви про звільнення за власним бажанням без зазначення конкретної дати звільнення не є підставою для розірвання з ним трудового договору до закінчення обумовленого в статті 38 КЗпП України строку1.1.6.5. Подання працівником заяви про звільнення за власним бажанням без зазначення конкретної дати звільнення не є підставою для розірвання з ним трудового договору до закінчення обумовленого в статті 38 КЗпП України строкуВС 17.01.2018 по 02.01.2020
739ВС1.1.7. Спори, що виникають у зв’язку з розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця за ст. 40 КЗпП України1.1.7. Спори, що виникають у зв’язку з розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця за ст. 40 КЗпП УкраїниВС 17.01.2018 по 02.01.2020
740ВС1.1.7.1. Розірвання трудового договору за п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП України1.1.7.1. Розірвання трудового договору за п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП УкраїниВС 17.01.2018 по 02.01.2020
741ВС1.1.7.1.1. Розглядаючи трудові спори, пов’язані зі звільненням із займаної посади зв’язку зі скороченням чисельності та штату працівників за пунктом 1 частини першої статті 40 КЗпП України, суди зобов’язані з’ясувати, чи дійсно у відповідача мали місце зміни в організації виробництва і праці, чи додержано роботодавцем норм законодавства, що регулюють вивільнення працівника1.1.7.1.1. Розглядаючи трудові спори, пов’язані зі звільненням із займаної посади зв’язку зі скороченням чисельності та штату працівників за пунктом 1 частини першої статті 40 КЗпП України, суди зобов’язані з’ясувати, чи дійсно у відповідача мали місце зміни в організації виробництва і праці, чи додержано роботодавцем норм законодавства, що регулюють вивільнення працівникаВС 17.01.2018 по 02.01.2020
742ВС1.1.7.1.2. Питання доцільності скорочення чисельності або штату працівників не належить до компетенції суду. При звільненні у зв’язку зі скороченням штату працівників враховується переважне право працівника залишитися на роботі та пропонується інша робота на тому самому підприємстві, в установі, організації. Коло працівників, серед яких визначаються особи, які мають переважне право на залишення на роботі, формується з осіб, які займають аналогічну (ідентичну) посаду1.1.7.1.2. Питання доцільності скорочення чисельності або штату працівників не належить до компетенції суду. При звільненні у зв’язку зі скороченням штату працівників враховується переважне право працівника залишитися на роботі та пропонується інша робота на тому самому підприємстві, в установі, організації. Коло працівників, серед яких визначаються особи, які мають переважне право на залишення на роботі, формується з осіб, які займають аналогічну (ідентичну) посадуВС 17.01.2018 по 02.01.2020
743ВС1.1.7.1.3. Звільнення жінок, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у зв’язку з ліквідацією юридичної особи – банкрута, здійснюється відповідно до вимог законодавства України обов’язковим повідомленням про таке вивільнення державного центру зайнятості, на який законом покладено обов’язок їх працевлаштування1.1.7.1.3. Звільнення жінок, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у зв’язку з ліквідацією юридичної особи – банкрута, здійснюється відповідно до вимог законодавства України обов’язковим повідомленням про таке вивільнення державного центру зайнятості, на який законом покладено обов’язок їх працевлаштуванняВС 17.01.2018 по 02.01.2020
744ВС1.1.7.1.4. Зміна умов праці працівника шляхом звільнення з посади та пропозиція укласти з ним цивільно-правову угоду без дотримання гарантій, передбачених статтями 40, 42, 49-2 КЗпП України, є неналежним виконанням власником норм трудового законодавства та суперечить визначеним законом гарантіям1.1.7.1.4. Зміна умов праці працівника шляхом звільнення з посади та пропозиція укласти з ним цивільно-правову угоду без дотримання гарантій, передбачених статтями 40, 42, 49-2 КЗпП України, є неналежним виконанням власником норм трудового законодавства та суперечить визначеним законом гарантіямВС 17.01.2018 по 02.01.2020
745ВС1.1.7.1.5. Час знаходження працівника у відпустці або його тимчасової непрацездатності не виключається зі строку попередження працівника про наступне звільнення у разі належного його повідомлення про це1.1.7.1.5. Час знаходження працівника у відпустці або його тимчасової непрацездатності не виключається зі строку попередження працівника про наступне звільнення у разі належного його повідомлення про цеВС 17.01.2018 по 02.01.2020
746ВС1.1.7.2. Розірвання трудового договору за п. 2 ч. 1 ст. 40 КЗпП України1.1.7.2. Розірвання трудового договору за п. 2 ч. 1 ст. 40 КЗпП УкраїниВС 17.01.2018 по 02.01.2020
747ВС1.1.7.2.1. Підставою для звільнення за пунктом 2 частини першої статті 40 КЗпП України є або фактичні дані, які підтверджують, що внаслідок стану здоров’я (стійкого зниження працездатності) працівник не може належно виконувати покладені на нього трудові обов’язки, або стійке порушення функцій організму, визнання працівника інвалідом та наявність протипоказань щодо продовження ним трудової діяльності, підтверджені довідкою медико-соціальної експертної комісії1.1.7.2.1. Підставою для звільнення за пунктом 2 частини першої статті 40 КЗпП України є або фактичні дані, які підтверджують, що внаслідок стану здоров’я (стійкого зниження працездатності) працівник не може належно виконувати покладені на нього трудові обов’язки, або стійке порушення функцій організму, визнання працівника інвалідом та наявність протипоказань щодо продовження ним трудової діяльності, підтверджені довідкою медико-соціальної експертної комісіїВС 17.01.2018 по 02.01.2020
748ВС1.1.7.2.2. Невідповідність займаній посаді або виконуваній роботі за станом здоров’я може бути підставою для звільнення за наявності повної або часткової постійної, а не тимчасової втрати працездатності, і з урахуванням умов праці та фізіолого-гігієнічної характеристики робочого місця працівника згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 2001 року № 5281.1.7.2.2. Невідповідність займаній посаді або виконуваній роботі за станом здоров’я може бути підставою для звільнення за наявності повної або часткової постійної, а не тимчасової втрати працездатності, і з урахуванням умов праці та фізіолого-гігієнічної характеристики робочого місця працівника згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 2001 року № 528ВС 17.01.2018 по 02.01.2020
749ВС1.1.7.2.3. Звільнення працівника за пунктом 2 частини першої статті 40 КЗпП України є правомірним, якщо воно здійснене на підставі фактичних даних, які підтверджують, що через недостатню кваліфікацію працівник не може належним чином виконувати покладених на нього трудових обов’язків, а від переведення на іншу роботу відмовився. Висновок суду про недостатність в особи кваліфікації, що перешкоджає належним чином виконувати посадові обов’язки, не може ґрунтуватися лише на матеріалах атестаційної комісії й показаннях свідків за відсутності інших об’єктивних даних щодо недостатньої кваліфікації, якими можуть бути, зокрема, документи, звіти, плани, доповідні та інші докази неякісного чи неналежного виконання трудових обов’язків1.1.7.2.3. Звільнення працівника за пунктом 2 частини першої статті 40 КЗпП України є правомірним, якщо воно здійснене на підставі фактичних даних, які підтверджують, що через недостатню кваліфікацію працівник не може належним чином виконувати покладених на нього трудових обов’язків, а від переведення на іншу роботу відмовився. Висновок суду про недостатність в особи кваліфікації, що перешкоджає належним чином виконувати посадові обов’язки, не може ґрунтуватися лише на матеріалах атестаційної комісії й показаннях свідків за відсутності інших об’єктивних даних щодо недостатньої кваліфікації, якими можуть бути, зокрема, документи, звіти, плани, доповідні та інші докази неякісного чи неналежного виконання трудових обов’язківВС 17.01.2018 по 02.01.2020
750ВС1.1.7.3. Розірвання трудового договору за п. 3 ч. 1 ст. 40 КЗпП України1.1.7.3. Розірвання трудового договору за п. 3 ч. 1 ст. 40 КЗпП УкраїниВС 17.01.2018 по 02.01.2020
751ВС1.1.7.3.1. Для правомірного розірвання роботодавцем трудового договору на підставі пункту 3 частини першої статті 40 КЗпП України необхідна наявність сукупності таких умов: порушення має стосуватися лише тих обов’язків, які складовими трудової функції працівника чи випливають з правил внутрішнього трудового розпорядку; невиконання чи неналежне виконання працівником трудових обов’язків має бути винним, скоєним без поважних причин умисно або з необережності; невиконання або неналежне виконання трудових обов’язків повинно бути систематичним; мають враховуватися тільки дисциплінарні й громадські стягнення, які накладаються трудовими колективами і громадськими організаціями відповідно до їх статутів; з моменту виявлення порушення до звільнення може минути не більше місяця1.1.7.3.1. Для правомірного розірвання роботодавцем трудового договору на підставі пункту 3 частини першої статті 40 КЗпП України необхідна наявність сукупності таких умов: порушення має стосуватися лише тих обов’язків, які складовими трудової функції працівника чи випливають з правил внутрішнього трудового розпорядку; невиконання чи неналежне виконання працівником трудових обов’язків має бути винним, скоєним без поважних причин умисно або з необережності; невиконання або неналежне виконання трудових обов’язків повинно бути систематичним; мають враховуватися тільки дисциплінарні й громадські стягнення, які накладаються трудовими колективами і громадськими організаціями відповідно до їх статутів; з моменту виявлення порушення до звільнення може минути не більше місяцяВС 17.01.2018 по 02.01.2020
752ВС1.1.7.4. Розірвання трудового договору за п. 4 ч. 1 ст. 40 КЗпП України1.1.7.4. Розірвання трудового договору за п. 4 ч. 1 ст. 40 КЗпП УкраїниВС 17.01.2018 по 02.01.2020
753ВС1.1.7.4.1. Правовий статус священнослужителя в релігійному об’єднанні визначається трудовим законодавством загалом та з питань звільнення зокрема1.1.7.4.1. Правовий статус священнослужителя в релігійному об’єднанні визначається трудовим законодавством загалом та з питань звільнення зокремаВС 17.01.2018 по 02.01.2020
754ВС1.1.7.4.2. Визначальним фактором для вирішення питання про законність звільнення позивача з роботи за пунктом 4 частини першої статті 40 КЗпП України є з’ясування поважності причин його відсутності на роботі. Невихід працівника на роботу у зв’язку з незаконним переведенням не можна вважати прогулом без поважних причин1.1.7.4.2. Визначальним фактором для вирішення питання про законність звільнення позивача з роботи за пунктом 4 частини першої статті 40 КЗпП України є з’ясування поважності причин його відсутності на роботі. Невихід працівника на роботу у зв’язку з незаконним переведенням не можна вважати прогулом без поважних причинВС 17.01.2018 по 02.01.2020
755ВС1.1.7.4.3. Невихід на роботу у зв’язку з самовільним використанням працівником відпустки, відгулів за відпрацьовані раніше дні, вихід на пенсію без попередження власника або уповноваженого ним органу визнаються прогулом і можуть бути причиною звільнення працівника1.1.7.4.3. Невихід на роботу у зв’язку з самовільним використанням працівником відпустки, відгулів за відпрацьовані раніше дні, вихід на пенсію без попередження власника або уповноваженого ним органу визнаються прогулом і можуть бути причиною звільнення працівникаВС 17.01.2018 по 02.01.2020
756ВС1.1.7.4.4. Відсутність працівника на роботі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю не може бути підставою для звільнення із займаної посади зв’язку з прогулом без поважних причин за пунктом 4 частини першої статті 40 КЗпП України. У разі пропуску з цієї причини строків звернення до суду з вимогами про поновлення на роботі (стаття 233 КЗпП України) суд може поновити ці строки1.1.7.4.4. Відсутність працівника на роботі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю не може бути підставою для звільнення із займаної посади зв’язку з прогулом без поважних причин за пунктом 4 частини першої статті 40 КЗпП України. У разі пропуску з цієї причини строків звернення до суду з вимогами про поновлення на роботі (стаття 233 КЗпП України) суд може поновити ці строкиВС 17.01.2018 по 02.01.2020
757ВС1.1.7.5. Розірвання трудового договору за п. 7 ч. 1 ст. 40 КЗпП України1.1.7.5. Розірвання трудового договору за п. 7 ч. 1 ст. 40 КЗпП УкраїниВС 17.01.2018 по 02.01.2020
758ВС1.1.7.5.1. Працівник може бути звільнений за появу на роботі у нетверезому стані, стані наркотичного або токсичного сп’яніння в будь-який час робочого дня, незалежно від того, чи був він відсторонений від роботи, чи продовжував виконувати трудові обов’язки1.1.7.5.1. Працівник може бути звільнений за появу на роботі у нетверезому стані, стані наркотичного або токсичного сп’яніння в будь-який час робочого дня, незалежно від того, чи був він відсторонений від роботи, чи продовжував виконувати трудові обов’язкиВС 17.01.2018 по 02.01.2020
759ВС1.1.7.6. Розірвання трудового договору за п. 11 ч. 1 ст. 40 КЗпП України1.1.7.6. Розірвання трудового договору за п. 11 ч. 1 ст. 40 КЗпП УкраїниВС 17.01.2018 по 02.01.2020
760ВС1.1.7.6.1. Невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі підставою для його звільнення за пунктом 11 частини першої статті 40 КЗпП України в межах визначеного в наказі строку випробування1.1.7.6.1. Невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі підставою для його звільнення за пунктом 11 частини першої статті 40 КЗпП України в межах визначеного в наказі строку випробуванняВС 17.01.2018 по 02.01.2020
761ВС1.1.8. Застосування норм законодавства щодо звільнення з роботи за сумісництвом1.1.8. Застосування норм законодавства щодо звільнення з роботи за сумісництвомВС 17.01.2018 по 02.01.2020
762ВС1.1.8.1. Звільнення з роботи за сумісництвом працівника комунального підприємства у зв’язку з прийняттям на цю саму посаду іншого працівника на постійне місце роботи провадиться відповідно до статті 7 КЗпП України та пункту 8 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій від 28 червня 1993 року № 431.1.8.1. Звільнення з роботи за сумісництвом працівника комунального підприємства у зв’язку з прийняттям на цю саму посаду іншого працівника на постійне місце роботи провадиться відповідно до статті 7 КЗпП України та пункту 8 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій від 28 червня 1993 року № 43ВС 17.01.2018 по 02.01.2020
763ВС1.1.8.2. На працівника-сумісника поширюються всі гарантії працівника, тому його неможливо звільнити під час тимчасової непрацездатності, оскільки положення частини третьої статті 40 КЗпП України поширюються на статтю 41-3 КЗпП України, а значить розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не може бути визнано обґрунтованим, якщо на день звільнення працівнику-суміснику відкрито листок непрацездатності1.1.8.2. На працівника-сумісника поширюються всі гарантії працівника, тому його неможливо звільнити під час тимчасової непрацездатності, оскільки положення частини третьої статті 40 КЗпП України поширюються на статтю 41-3 КЗпП України, а значить розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не може бути визнано обґрунтованим, якщо на день звільнення працівнику-суміснику відкрито листок непрацездатностіВС 17.01.2018 по 02.01.2020
764ВС1.1.8.3. У разі одночасного звільнення сумісника з основного місця роботи та з роботи за сумісництвом роботодавець зобов’язаний провести розрахунок компенсації за невикористану відпустку по кожному місцю роботи та виплатити працівнику компенсацію по кожному з них1.1.8.3. У разі одночасного звільнення сумісника з основного місця роботи та з роботи за сумісництвом роботодавець зобов’язаний провести розрахунок компенсації за невикористану відпустку по кожному місцю роботи та виплатити працівнику компенсацію по кожному з нихВС 17.01.2018 по 02.01.2020
765ВС1.1.9. Спори, що виникають у зв’язку з розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця за ст. 41 КЗпП України1.1.9. Спори, що виникають у зв’язку з розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця за ст. 41 КЗпП УкраїниВС 17.01.2018 по 02.01.2020
766ВС1.1.9.1. Розірвання трудового договору за п. 1 ч. 1 ст. 41 КЗпП України1.1.9.1. Розірвання трудового договору за п. 1 ч. 1 ст. 41 КЗпП УкраїниВС 17.01.2018 по 02.01.2020
767ВС1.1.9.1.1. Вирішуючи питання про те, чи є порушення трудових обов’язків грубим, суд повинен виходити з характеру проступку, обставин, за яких його вчинено, та істотності наслідків порушення трудових обов’язків. При цьому суд повинен установити не тільки факт невиконання працівником обов’язку, який входить до кола його трудових обов’язків, а й можливість виконання ним зазначеного обов’язку за встановлених судом фактичних обставинах справи, тобто встановити вину працівника та наявність причинного зв’язку між невиконанням працівником трудових обов’язків і негативними наслідками, які настали внаслідок такого порушення1.1.9.1.1. Вирішуючи питання про те, чи є порушення трудових обов’язків грубим, суд повинен виходити з характеру проступку, обставин, за яких його вчинено, та істотності наслідків порушення трудових обов’язків. При цьому суд повинен установити не тільки факт невиконання працівником обов’язку, який входить до кола його трудових обов’язків, а й можливість виконання ним зазначеного обов’язку за встановлених судом фактичних обставинах справи, тобто встановити вину працівника та наявність причинного зв’язку між невиконанням працівником трудових обов’язків і негативними наслідками, які настали внаслідок такого порушенняВС 17.01.2018 по 02.01.2020
768ВС1.1.9.1.2. Якщо порушення трудових обов’язків носить тривалий, а не разовий характер, зокрема неналежне керівництво роботою ввіреного підрозділу, ослаблення контролю за роботою підлеглих працівників тощо, це не дає підстав для звільнення керівника за пунктом 1 частини першої статті 41 КЗпП України1.1.9.1.2. Якщо порушення трудових обов’язків носить тривалий, а не разовий характер, зокрема неналежне керівництво роботою ввіреного підрозділу, ослаблення контролю за роботою підлеглих працівників тощо, це не дає підстав для звільнення керівника за пунктом 1 частини першої статті 41 КЗпП УкраїниВС 17.01.2018 по 02.01.2020
769ВС1.1.9.1.3. Сам собою факт незаконного звільнення позивача з посади виконуючого обов’язки директора не може бути підставою для поновлення його на цій посаді, оскільки питання виконання обов’язків відсутнього керівника підприємства, що є у державній власності, віднесено до повноважень вищого органу управління таким підприємством і здійснюється у передбаченому законом порядку на період до призначення керівника на постійній основі1.1.9.1.3. Сам собою факт незаконного звільнення позивача з посади виконуючого обов’язки директора не може бути підставою для поновлення його на цій посаді, оскільки питання виконання обов’язків відсутнього керівника підприємства, що є у державній власності, віднесено до повноважень вищого органу управління таким підприємством і здійснюється у передбаченому законом порядку на період до призначення керівника на постійній основіВС 17.01.2018 по 02.01.2020
770ВС1.1.9.2. Розірвання трудового договору за п. 2 ч. 1 ст. 41 КЗпП України1.1.9.2. Розірвання трудового договору за п. 2 ч. 1 ст. 41 КЗпП УкраїниВС 17.01.2018 по 02.01.2020
771ВС1.1.9.2.1. Під час розгляду справи про поновлення на роботі працівника, звільненого за пунктом 2 частини першої статті 41 КЗпП України, судам необхідно враховувати, що для розірвання трудового договору із зазначеної підстави потрібна наявність таких умов: 1) безпосереднє обслуговування працівником грошових, товарних або культурних цінностей (прийом, зберігання, транспортування, розподіл та інше); 2) винна дія працівника; 3) втрата довір’я до працівника з боку власника або уповноваженого ним органу. Особи, які здійснюють функції обліку, охорони або управлінські функції щодо розпорядження майном та коштами підприємства, не відносяться до кола працівників, які безпосередньо обслуговують грошові чи товарні цінності, а отже не можуть бути звільнені за пунктом 2 частини першої статті 41 КЗпП України1.1.9.2.1. Під час розгляду справи про поновлення на роботі працівника, звільненого за пунктом 2 частини першої статті 41 КЗпП України, судам необхідно враховувати, що для розірвання трудового договору із зазначеної підстави потрібна наявність таких умов: 1) безпосереднє обслуговування працівником грошових, товарних або культурних цінностей (прийом, зберігання, транспортування, розподіл та інше); 2) винна дія працівника; 3) втрата довір’я до працівника з боку власника або уповноваженого ним органу. Особи, які здійснюють функції обліку, охорони або управлінські функції щодо розпорядження майном та коштами підприємства, не відносяться до кола працівників, які безпосередньо обслуговують грошові чи товарні цінності, а отже не можуть бути звільнені за пунктом 2 частини першої статті 41 КЗпП УкраїниВС 17.01.2018 по 02.01.2020
772ВС1.1.9.2.2. Звільнення за пунктом 2 частини першої статті 41 КЗпП України може мати місце за умови вчинення працівником винних дій. Втрата довір’я може бути наслідком вчинення проступку, який дає підстави для висновку, що подальше залишення працівника на роботі, пов’язаній з обслуговуванням грошових матеріальних цінностей, може призвести до їх утрати. Водночас припущення власника або уповноваженого ним органу не може бути підставою для виявлення недовіри до працівника1.1.9.2.2. Звільнення за пунктом 2 частини першої статті 41 КЗпП України може мати місце за умови вчинення працівником винних дій. Втрата довір’я може бути наслідком вчинення проступку, який дає підстави для висновку, що подальше залишення працівника на роботі, пов’язаній з обслуговуванням грошових матеріальних цінностей, може призвести до їх утрати. Водночас припущення власника або уповноваженого ним органу не може бути підставою для виявлення недовіри до працівникаВС 17.01.2018 по 02.01.2020
773ВС1.1.9.2.3. Порушення посадових обов’язків, неналежне використання майна та коштів директором комунального підприємства, що підтверджується аудиторськими висновками, є підставою для застосування пункту 2 частини першої статті 41 КЗпП України1.1.9.2.3. Порушення посадових обов’язків, неналежне використання майна та коштів директором комунального підприємства, що підтверджується аудиторськими висновками, є підставою для застосування пункту 2 частини першої статті 41 КЗпП УкраїниВС 17.01.2018 по 02.01.2020
774ВС1.1.9.2.4. До кола осіб, які підлягають звільненню за пунктом 2 частини першої статті 41 КЗпП України, належать працівники, які безпосередньо обслуговують грошові та товарні цінності, одержують їх під звіт1.1.9.2.4. До кола осіб, які підлягають звільненню за пунктом 2 частини першої статті 41 КЗпП України, належать працівники, які безпосередньо обслуговують грошові та товарні цінності, одержують їх під звітВС 17.01.2018 по 02.01.2020
775ВС1.1.9.3. Розірвання трудового договору за п. 3 ч. 1 ст. 41 КЗпП України1.1.9.3. Розірвання трудового договору за п. 3 ч. 1 ст. 41 КЗпП УкраїниВС 17.01.2018 по 02.01.2020
776ВС1.1.9.3.1. Підставою для звільнення за пунктом 3 частини першої статті 41 КЗпП України є не будь-який аморальний проступок, а такий, що несумісний із продовженням цієї роботи. Оскільки законодавцем не визначено критеріїв визначення межі між проступками, сумісними і не сумісними з продовженням роботи, тому суд зобов’язаний самостійно надати оцінку і встановити, чи є вчинений аморальний проступок, за який звільнено працівника, таким, що сумісний із продовженням роботи з урахуванням конкретних обставин справи1.1.9.3.1. Підставою для звільнення за пунктом 3 частини першої статті 41 КЗпП України є не будь-який аморальний проступок, а такий, що несумісний із продовженням цієї роботи. Оскільки законодавцем не визначено критеріїв визначення межі між проступками, сумісними і не сумісними з продовженням роботи, тому суд зобов’язаний самостійно надати оцінку і встановити, чи є вчинений аморальний проступок, за який звільнено працівника, таким, що сумісний із продовженням роботи з урахуванням конкретних обставин справиВС 17.01.2018 по 02.01.2020
777ВС1.1.9.3.2. Критичний виступ під час звіту директора училища не свідчить про порушення вихователем моральних норм, не є аморальним проступком, отже не може бути підставою для звільнення за пунктом 3 частини першої статті 41 КЗпП України1.1.9.3.2. Критичний виступ під час звіту директора училища не свідчить про порушення вихователем моральних норм, не є аморальним проступком, отже не може бути підставою для звільнення за пунктом 3 частини першої статті 41 КЗпП УкраїниВС 17.01.2018 по 02.01.2020
778ВС1.1.9.4. Розірвання трудового договору за п. 4 ч. 1 ст. 41 КЗпП України1.1.9.4. Розірвання трудового договору за п. 4 ч. 1 ст. 41 КЗпП УкраїниВС 17.01.2018 по 02.01.2020
779ВС1.1.9.4.1. Обмеження щодо прямого підпорядкування близьких осіб не поширюються на посадових осіб юридичних осіб публічного права, а тому сам факт наявності між такими посадовими особами родинних стосунків та факт їх роботи в одній установі в умовах прямого підпорядкування не є порушенням вимог антикорупційного законодавства. Законі України «Про запобігання корупції» відсутні обмеження щодо прямого підпорядкування завідувача відділенням медичної установи та лікаря-терапевта цього відділення1.1.9.4.1. Обмеження щодо прямого підпорядкування близьких осіб не поширюються на посадових осіб юридичних осіб публічного права, а тому сам факт наявності між такими посадовими особами родинних стосунків та факт їх роботи в одній установі в умовах прямого підпорядкування не є порушенням вимог антикорупційного законодавства. Законі України «Про запобігання корупції» відсутні обмеження щодо прямого підпорядкування завідувача відділенням медичної установи та лікаря-терапевта цього відділенняВС 17.01.2018 по 02.01.2020
780ВС1.1.9.4.2. Посадові особи вищого навчального закладу, віднесені до категорії юридичних осіб публічного права, є суб’єктами, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»1.1.9.4.2. Посадові особи вищого навчального закладу, віднесені до категорії юридичних осіб публічного права, є суб’єктами, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»ВС 17.01.2018 по 02.01.2020
781ВС1.1.9.5. Розірвання трудового договору за п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП України1.1.9.5. Розірвання трудового договору за п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП УкраїниВС 17.01.2018 по 02.01.2020
782ВС1.1.9.5.1. Звільнення з посади генерального директора ТОВ за пунктом 5 частини першої статті 41 КЗпП України має бути проведено з дотриманням процедури звільнення та умов, передбачених трудовим контрактом. Крім того, захист порушеного права у сфері трудових відносин забезпечується як відновленням становища, яке існувало до порушення цього права (наприклад, поновлення на роботі), так і механізмом компенсації моральної шкоди1.1.9.5.1. Звільнення з посади генерального директора ТОВ за пунктом 5 частини першої статті 41 КЗпП України має бути проведено з дотриманням процедури звільнення та умов, передбачених трудовим контрактом. Крім того, захист порушеного права у сфері трудових відносин забезпечується як відновленням становища, яке існувало до порушення цього права (наприклад, поновлення на роботі), так і механізмом компенсації моральної шкодиВС 17.01.2018 по 02.01.2020
783ВС1.1.9.5.2. Звільнення головного бухгалтера комунального підприємства за пунктом 5 частини першої статті 41 КЗпП України є неправомірним, оскільки вказана норма поширюється на посадових осіб господарських товариств, які є спеціальними суб’єктами1.1.9.5.2. Звільнення головного бухгалтера комунального підприємства за пунктом 5 частини першої статті 41 КЗпП України є неправомірним, оскільки вказана норма поширюється на посадових осіб господарських товариств, які є спеціальними суб’єктамиВС 17.01.2018 по 02.01.2020
784ВС1.1.10. Виплата вихідної допомоги1.1.10. Виплата вихідної допомогиВС 17.01.2018 по 02.01.2020
785ВС1.1.10.1. Після поновлення працівника на роботі виплачена йому вихідна допомога в силу вимог статті 1215 Цивільного кодексу України поверненню не підлягає1.1.10.1. Після поновлення працівника на роботі виплачена йому вихідна допомога в силу вимог статті 1215 Цивільного кодексу України поверненню не підлягаєВС 17.01.2018 по 02.01.2020
786ВС1.1.11. Спори, що виникають у зв’язку зі звільненням працівника за ініціативою роботодавця за наявності попередньої згоди виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника)1.1.11. Спори, що виникають у зв’язку зі звільненням працівника за ініціативою роботодавця за наявності попередньої згоди виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника)ВС 17.01.2018 по 02.01.2020
787ВС1.1.11.1. Як при звільненні члена профспілкової організації без отримання попередньої згоди виборного органу первинної профспілкової організації (стаття 43 КЗпП України), так і при звільненні члена виборного профспілкового органу без отримання попередньої згоди виборного органу, членом якого він є, а також вищого виборного органу цієї профспілки (стаття 252 КЗпП України) суд має зупинити провадження у справі та запитати відповідний орган про згоду на звільнення. Відсутність такого рішення під час звільнення працівника сама по собі не є безумовною підставою для його поновлення на роботі, оскільки така згода або незгода на звільнення може бути витребувана судом при вирішенні трудового спору1.1.11.1. Як при звільненні члена профспілкової організації без отримання попередньої згоди виборного органу первинної профспілкової організації (стаття 43 КЗпП України), так і при звільненні члена виборного профспілкового органу без отримання попередньої згоди виборного органу, членом якого він є, а також вищого виборного органу цієї профспілки (стаття 252 КЗпП України) суд має зупинити провадження у справі та запитати відповідний орган про згоду на звільнення. Відсутність такого рішення під час звільнення працівника сама по собі не є безумовною підставою для його поновлення на роботі, оскільки така згода або незгода на звільнення може бути витребувана судом при вирішенні трудового споруВС 17.01.2018 по 02.01.2020
788ВС1.1.11.2. А. Рішення про поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного працівника вважається виконаним, коли власником або уповноваженим ним органом видано наказ (розпорядження) про допуск до роботи, про що належним чином повідомлено працівника, якого фактично допущено до роботи. Б. Відсутність на роботі працівника через необізнаність про винесення роботодавцем наказу про поновлення на роботі за рішенням суду, неознайомлення його з цим наказом унеможливлює звільнення за пунктом 4 частини першої статті 40 КЗпП України. В. Моральна шкода, спричинена порушенням прав у сфері трудових відносин, підлягає відшкодуванню у розмірі, який є необхідним та достатнім з огляду на принципи розумності і справедливості. Г. Роботодавцю надається право звільнити працівника без згоди виборного органу первинної профспілкової організації лише у двох випадках: якщо профспілковий орган у встановлений законом строк не повідомив про прийняте рішення письмовій формі або у випадку відсутності обґрунтування відмови у наданні згоди на звільнення1.1.11.2. А. Рішення про поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного працівника вважається виконаним, коли власником або уповноваженим ним органом видано наказ (розпорядження) про допуск до роботи, про що належним чином повідомлено працівника, якого фактично допущено до роботи. Б. Відсутність на роботі працівника через необізнаність про винесення роботодавцем наказу про поновлення на роботі за рішенням суду, неознайомлення його з цим наказом унеможливлює звільнення за пунктом 4 частини першої статті 40 КЗпП України. В. Моральна шкода, спричинена порушенням прав у сфері трудових відносин, підлягає відшкодуванню у розмірі, який є необхідним та достатнім з огляду на принципи розумності і справедливості. Г. Роботодавцю надається право звільнити працівника без згоди виборного органу первинної профспілкової організації лише у двох випадках: якщо профспілковий орган у встановлений законом строк не повідомив про прийняте рішення письмовій формі або у випадку відсутності обґрунтування відмови у наданні згоди на звільненняВС 17.01.2018 по 02.01.2020
789ВС1.1.11.3. Процедура отримання згоди виборного органу первинної профспілкової організації на запит суду передбачена лише у разі звільнення працівника без згоди профспілкового органу, а не притягнення його до дисциплінарної відповідальності1.1.11.3. Процедура отримання згоди виборного органу первинної профспілкової організації на запит суду передбачена лише у разі звільнення працівника без згоди профспілкового органу, а не притягнення його до дисциплінарної відповідальностіВС 17.01.2018 по 02.01.2020
790ВС1.1.12. Спори щодо зміни формулювання причин звільнення1.1.12. Спори щодо зміни формулювання причин звільненняВС 17.01.2018 по 02.01.2020
791ВС1.1.12.1. При розгляді трудового спору про поновлення на роботі суди мають враховувати, що зміни істотних умов праці та зміни в організації виробництва праці, скорочення чисельності або штату працівників мають різні правові наслідки і не можуть ототожнюватися. Суд ухвалює рішення про зміну формулювання причин звільнення виключно у тих випадках, коли це не тягне за собою поновлення працівника на роботі, за умови, що підстава, за якою звільнено працівника, є законною, а неправильним є лише формулювання причин звільнення в наказі та трудовій книжці працівника1.1.12.1. При розгляді трудового спору про поновлення на роботі суди мають враховувати, що зміни істотних умов праці та зміни в організації виробництва праці, скорочення чисельності або штату працівників мають різні правові наслідки і не можуть ототожнюватися. Суд ухвалює рішення про зміну формулювання причин звільнення виключно у тих випадках, коли це не тягне за собою поновлення працівника на роботі, за умови, що підстава, за якою звільнено працівника, є законною, а неправильним є лише формулювання причин звільнення в наказі та трудовій книжці працівникаВС 17.01.2018 по 02.01.2020
792ВС1.1.12.2. У разі незгоди роботодавця звільнити працівника із підстав, передбачених частиною третьою статті 38 КЗпП України, останній може відмовити у розірванні трудового договору, але не вправі розірвати цей договір з інших підстав, які працівником не зазначалися1.1.12.2. У разі незгоди роботодавця звільнити працівника із підстав, передбачених частиною третьою статті 38 КЗпП України, останній може відмовити у розірванні трудового договору, але не вправі розірвати цей договір з інших підстав, які працівником не зазначалисяВС 17.01.2018 по 02.01.2020
793ВС1.1.13. Спори, пов’язані із затримкою розрахунку при звільненні1.1.13. Спори, пов’язані із затримкою розрахунку при звільненніВС 17.01.2018 по 02.01.2020
794ВС1.1.13.1. Суд, виходячи з принципів розумності, справедливості та пропорційності, за певних умов може зменшити розмір відшкодування, передбаченого статтею 117 КЗпП України. Зменшуючи розмір відшкодування, визначений з огляду на середній заробіток за час затримки роботодавцем розрахунку при звільненні відповідно до статті 117 КЗпП України, необхідно враховувати: розмір простроченої заборгованості роботодавця щодо виплати працівнику при звільненні всіх належних сум, передбачених на день звільнення трудовим законодавством, колективним договором, угодою чи трудовим договором; період затримки (прострочення) виплати такої заборгованості та з чим була пов’язана тривалість такого періоду з моменту порушення права працівника і до моменту його звернення з вимогою про стягнення відповідних сум; ймовірний розмір пов’язаних із затримкою розрахунку при звільненні майнових втрат працівника; інші обставини справи, зокрема дії працівника та роботодавця у спірних правовідносинах, співмірність ймовірного розміру пов’язаних із затримкою розрахунку при звільненні майнових втрат працівника та заявлених позивачем до стягнення сум середнього заробітку за несвоєчасний розрахунок при звільненні1.1.13.1. Суд, виходячи з принципів розумності, справедливості та пропорційності, за певних умов може зменшити розмір відшкодування, передбаченого статтею 117 КЗпП України. Зменшуючи розмір відшкодування, визначений з огляду на середній заробіток за час затримки роботодавцем розрахунку при звільненні відповідно до статті 117 КЗпП України, необхідно враховувати: розмір простроченої заборгованості роботодавця щодо виплати працівнику при звільненні всіх належних сум, передбачених на день звільнення трудовим законодавством, колективним договором, угодою чи трудовим договором; період затримки (прострочення) виплати такої заборгованості та з чим була пов’язана тривалість такого періоду з моменту порушення права працівника і до моменту його звернення з вимогою про стягнення відповідних сум; ймовірний розмір пов’язаних із затримкою розрахунку при звільненні майнових втрат працівника; інші обставини справи, зокрема дії працівника та роботодавця у спірних правовідносинах, співмірність ймовірного розміру пов’язаних із затримкою розрахунку при звільненні майнових втрат працівника та заявлених позивачем до стягнення сум середнього заробітку за несвоєчасний розрахунок при звільненніВС 17.01.2018 по 02.01.2020
795ВС1.1.13.2. Відсутність коштів у роботодавця не є підставою для звільнення його від відповідальності у формі виплати середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні працівника1.1.13.2. Відсутність коштів у роботодавця не є підставою для звільнення його від відповідальності у формі виплати середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні працівникаВС 17.01.2018 по 02.01.2020
796ВС1.1.13.3. Одночасне стягнення середнього заробітку як за статтею 117 КЗпП України, так і за статтею 235 КЗпП України є подвійною відповідальністю для роботодавця та не співмірне з правами працюючого працівника, який отримує одну заробітну плату1.1.13.3. Одночасне стягнення середнього заробітку як за статтею 117 КЗпП України, так і за статтею 235 КЗпП України є подвійною відповідальністю для роботодавця та не співмірне з правами працюючого працівника, який отримує одну заробітну платуВС 17.01.2018 по 02.01.2020
797ВС1.1.13.4. Безпідставно виплачений середній заробіток за час затримки розрахунку при звільненні за своєю правовою природою не є основною чи додатковою заробітною платою, а тому підлягає поверненню на підставі статті 1212 ЦК України1.1.13.4. Безпідставно виплачений середній заробіток за час затримки розрахунку при звільненні за своєю правовою природою не є основною чи додатковою заробітною платою, а тому підлягає поверненню на підставі статті 1212 ЦК УкраїниВС 17.01.2018 по 02.01.2020
798ВС1.1.13.5. Середній заробіток за час затримки розрахунку при звільненні не входить до структури заробітної плати, а є спеціальним видом відповідальності роботодавця за порушення трудових прав працівника, а отже строк пред’явлення до суду позовних вимог про стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу обмежується тримісячним строком, передбаченим статтею 233 КЗпП України1.1.13.5. Середній заробіток за час затримки розрахунку при звільненні не входить до структури заробітної плати, а є спеціальним видом відповідальності роботодавця за порушення трудових прав працівника, а отже строк пред’явлення до суду позовних вимог про стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу обмежується тримісячним строком, передбаченим статтею 233 КЗпП УкраїниВС 17.01.2018 по 02.01.2020
799ВС1.1.13.6. Запровадження тимчасової адміністрації у банку та початок процедури його ліквідації унеможливлюють стягнення з банку середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні1.1.13.6. Запровадження тимчасової адміністрації у банку та початок процедури його ліквідації унеможливлюють стягнення з банку середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненніВС 17.01.2018 по 02.01.2020
800ВС1.1.13.7. Наявність обставин непереборної сили підтверджує відсутність вини роботодавця у невиплаті заробітної плати та виключає відповідальність за порушення строків її виплати1.1.13.7. Наявність обставин непереборної сили підтверджує відсутність вини роботодавця у невиплаті заробітної плати та виключає відповідальність за порушення строків її виплатиВС 17.01.2018 по 02.01.2020
801ВС1.1.13.8. Законодавством не передбачено відповідальності роботодавця за затримку строків виплати заробітної плати у вигляді сплати на користь працівника, що продовжує працювати на підприємстві, середнього заробітку за затримку розрахунку при звільненні1.1.13.8. Законодавством не передбачено відповідальності роботодавця за затримку строків виплати заробітної плати у вигляді сплати на користь працівника, що продовжує працювати на підприємстві, середнього заробітку за затримку розрахунку при звільненніВС 17.01.2018 по 02.01.2020
802ВС1.1.13.9. Передбачена статтею 625 ЦК України норма про відповідальність боржника за прострочення виконання грошового зобов’язання не застосовується до трудових правовідносин, зокрема, щодо затримки розрахунку при звільненні працівника та несвоєчасної виплати заробітної плати1.1.13.9. Передбачена статтею 625 ЦК України норма про відповідальність боржника за прострочення виконання грошового зобов’язання не застосовується до трудових правовідносин, зокрема, щодо затримки розрахунку при звільненні працівника та несвоєчасної виплати заробітної платиВС 17.01.2018 по 02.01.2020
803ВС1.1.13.10. Суд має право зменшити розмір середнього заробітку, що повинен сплатити роботодавець працівникові за час затримки розрахунку при звільненні за умови попереднього часткового задоволення вимог працівника у строки, визначені статтею 116 КЗпП України1.1.13.10. Суд має право зменшити розмір середнього заробітку, що повинен сплатити роботодавець працівникові за час затримки розрахунку при звільненні за умови попереднього часткового задоволення вимог працівника у строки, визначені статтею 116 КЗпП УкраїниВС 17.01.2018 по 02.01.2020
804ВС1.1.13.11. Відсутність у роботодавця на час проведення розрахунку при звільненні трудової книжки не є підставою для звільнення роботодавця від відповідальності та не є поважною причиною невиплати належних позивачеві сум у строки, визначені статтею 116 КЗпП України. При звільненні особи, яка перебувала трудових відносинах з виконавчим органом місцевої ради, належним відповідачем у таких спорах є саме місцева рада1.1.13.11. Відсутність у роботодавця на час проведення розрахунку при звільненні трудової книжки не є підставою для звільнення роботодавця від відповідальності та не є поважною причиною невиплати належних позивачеві сум у строки, визначені статтею 116 КЗпП України. При звільненні особи, яка перебувала трудових відносинах з виконавчим органом місцевої ради, належним відповідачем у таких спорах є саме місцева радаВС 17.01.2018 по 02.01.2020
805ВС1.1.14. Спори про стягнення заборгованості із заробітної плати1.1.14. Спори про стягнення заборгованості із заробітної платиВС 17.01.2018 по 02.01.2020
806ВС1.1.14.1. У разі призначення працівника виконуючим обов’язки за вакантною посадою оплата провадиться за цією посадою. Компенсація втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням строків її виплати провадиться підприємством згідно зі статтею 34 Закону України «Про оплату праці», із Законом України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку порушенням строків їх виплати» та постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 року № 159 «Про затвердження Порядку проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати». Вирішуючи спори про індексацію заробітної плати у зв’язку із затримкою її виплати, суди мають враховувати, що індексація заробітної плати провадиться в період між переглядами Верховною Радою України розміру мінімальної заробітної плати і здійснюється відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» і положень Порядку проведення індексації грошових доходів громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 травня 1998 року № 6631.1.14.1. У разі призначення працівника виконуючим обов’язки за вакантною посадою оплата провадиться за цією посадою. Компенсація втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням строків її виплати провадиться підприємством згідно зі статтею 34 Закону України «Про оплату праці», із Законом України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку порушенням строків їх виплати» та постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 року № 159 «Про затвердження Порядку проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати». Вирішуючи спори про індексацію заробітної плати у зв’язку із затримкою її виплати, суди мають враховувати, що індексація заробітної плати провадиться в період між переглядами Верховною Радою України розміру мінімальної заробітної плати і здійснюється відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» і положень Порядку проведення індексації грошових доходів громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 травня 1998 року № 663ВС 17.01.2018 по 02.01.2020
807ВС1.1.14.2. Чинним законодавством передбачено право підприємства визначати розмір коефіцієнта коригування для встановлення середньої заробітної плати за час відпусток при підвищенні тарифних ставок і посадових окладів. Отже, госпрозрахункове підприємство з урахуванням фінансових можливостей має право здійснювати коригування заробітної плати в межах своїх фінансових можливостей1.1.14.2. Чинним законодавством передбачено право підприємства визначати розмір коефіцієнта коригування для встановлення середньої заробітної плати за час відпусток при підвищенні тарифних ставок і посадових окладів. Отже, госпрозрахункове підприємство з урахуванням фінансових можливостей має право здійснювати коригування заробітної плати в межах своїх фінансових можливостейВС 17.01.2018 по 02.01.2020
808ВС1.1.14.3. Виплата середнього заробітку проводиться за весь час вимушеного прогулу. Законом не передбачено будь-яких підстав для зменшення його розміру за певних обставин1.1.14.3. Виплата середнього заробітку проводиться за весь час вимушеного прогулу. Законом не передбачено будь-яких підстав для зменшення його розміру за певних обставинВС 17.01.2018 по 02.01.2020
809ВС1.1.14.4. При розгляді спору про виплату заборгованості із заробітної плати суд має встановити фактичні обставини щодо виплати позивачу заробітної плати та особу належного відповідача, який повинен був здійснити такі виплати. справах щодо стягнення заборгованості із заробітної плати поворот виконання рішення суду не допускається, незалежно від того, у якому порядку ухвалено рішення, за винятком випадків, коли воно базувалося на фальшованих документах або на завідомо неправдивих відомостях позивача1.1.14.4. При розгляді спору про виплату заборгованості із заробітної плати суд має встановити фактичні обставини щодо виплати позивачу заробітної плати та особу належного відповідача, який повинен був здійснити такі виплати. справах щодо стягнення заборгованості із заробітної плати поворот виконання рішення суду не допускається, незалежно від того, у якому порядку ухвалено рішення, за винятком випадків, коли воно базувалося на фальшованих документах або на завідомо неправдивих відомостях позивачаВС 17.01.2018 по 02.01.2020
810ВС1.1.14.5. Прийняття керівником підприємства в межах своєї компетенції рішення про зменшення розміру надбавки, позбавлення працівників надбавок повністю або частково не можна кваліфікувати як погіршення умов оплати праці1.1.14.5. Прийняття керівником підприємства в межах своєї компетенції рішення про зменшення розміру надбавки, позбавлення працівників надбавок повністю або частково не можна кваліфікувати як погіршення умов оплати праціВС 17.01.2018 по 02.01.2020
811ВС1.1.14.6. Необхідною умовою для встановлення скороченої тривалості робочого часу водолаза є перебування його під впливом шкідливих факторів не менше половини робочого часу, тобто чотири години. Виконання роботи водолазом межах встановленої норми робочого часу не є понаднормовою та не оплачується подвійному розмірі1.1.14.6. Необхідною умовою для встановлення скороченої тривалості робочого часу водолаза є перебування його під впливом шкідливих факторів не менше половини робочого часу, тобто чотири години. Виконання роботи водолазом межах встановленої норми робочого часу не є понаднормовою та не оплачується подвійному розміріВС 17.01.2018 по 02.01.2020
812ВС1.1.14.7. Підставою для перерахунку та виплати заробітної плати є недотримання під час встановлення посадового окладу працівника норми і гарантії, визначених Галузевими угодами1.1.14.7. Підставою для перерахунку та виплати заробітної плати є недотримання під час встановлення посадового окладу працівника норми і гарантії, визначених Галузевими угодамиВС 17.01.2018 по 02.01.2020
813ВС1.1.15. Спори про стягнення компенсацій та інших видів відшкодування, що входять до структури заробітної плати1.1.15. Спори про стягнення компенсацій та інших видів відшкодування, що входять до структури заробітної платиВС 17.01.2018 по 02.01.2020
814ВС1.1.15.1. Передбачені законодавством гарантії щодо відшкодування витрат та одержання інших компенсаційних виплат у зв’язку з переведенням на роботу до іншої місцевості поширюється на працівників, які надали згоду на переведення1.1.15.1. Передбачені законодавством гарантії щодо відшкодування витрат та одержання інших компенсаційних виплат у зв’язку з переведенням на роботу до іншої місцевості поширюється на працівників, які надали згоду на переведенняВС 17.01.2018 по 02.01.2020
815ВС1.1.15.2. Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку окремих категорій працівників залізничного транспорту і метрополітенів, безпосередньо пов’язаних із забезпеченням безпеки руху поїздів і обслуговування пасажирів, мають свої особливості. Отже, при звільненні такий працівник має право отримати грошову компенсацію за невикористаний час домашнього відпочинку у подвійному розмірі годинної ставки. Компенсація за час невикористаного домашнього відпочинку відповідно до статті 2 Закону України «Про оплату праці» входить до структури заробітної плати, а тому до позовних вимог про стягнення невиплаченої заробітної плати при звільненні працівника строк позовної давності не застосовується1.1.15.2. Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку окремих категорій працівників залізничного транспорту і метрополітенів, безпосередньо пов’язаних із забезпеченням безпеки руху поїздів і обслуговування пасажирів, мають свої особливості. Отже, при звільненні такий працівник має право отримати грошову компенсацію за невикористаний час домашнього відпочинку у подвійному розмірі годинної ставки. Компенсація за час невикористаного домашнього відпочинку відповідно до статті 2 Закону України «Про оплату праці» входить до структури заробітної плати, а тому до позовних вимог про стягнення невиплаченої заробітної плати при звільненні працівника строк позовної давності не застосовуєтьсяВС 17.01.2018 по 02.01.2020
816ВС1.1.15.3. При обчисленні суми компенсації за невикористану щорічну відпустку не враховуються виплати індивідуальної винагороди за участь у складі робочих груп при виконанні господарських договорів за науково-дослідною тематикою. Віднесення виплат за виконання господарських договорів до основної заробітної плати є недопустимим1.1.15.3. При обчисленні суми компенсації за невикористану щорічну відпустку не враховуються виплати індивідуальної винагороди за участь у складі робочих груп при виконанні господарських договорів за науково-дослідною тематикою. Віднесення виплат за виконання господарських договорів до основної заробітної плати є недопустимимВС 17.01.2018 по 02.01.2020
817ВС1.1.15.4. Одноразова виплата при звільненні у зв’язку з виходом на пенсію входить до фонду оплати праці, тому звернення до суду із такими вимогами не обмежується будь-яким строком1.1.15.4. Одноразова виплата при звільненні у зв’язку з виходом на пенсію входить до фонду оплати праці, тому звернення до суду із такими вимогами не обмежується будь-яким строкомВС 17.01.2018 по 02.01.2020
818ВС1.1.15.5. Наявність ознак відрядження в одноденних службових поїздках працівника не є підставою для виплати добових у розумінні положень КЗпП України1.1.15.5. Наявність ознак відрядження в одноденних службових поїздках працівника не є підставою для виплати добових у розумінні положень КЗпП УкраїниВС 17.01.2018 по 02.01.2020
819ВС1.1.15.6. При вирішенні спорів про виплату премій, винагороди за підсумками роботи за рік чи за вислугу років, надбавок i доплат необхідно виходити нормативно-правових актів, якими визначено умови та розмір цих виплат. Працівники, на яких поширюються зазначені нормативно-правові акти, можуть бути позбавлені таких виплат (або розмір останніх може бути зменшено) лише у випадках i за умов, передбачених цими актами1.1.15.6. При вирішенні спорів про виплату премій, винагороди за підсумками роботи за рік чи за вислугу років, надбавок i доплат необхідно виходити нормативно-правових актів, якими визначено умови та розмір цих виплат. Працівники, на яких поширюються зазначені нормативно-правові акти, можуть бути позбавлені таких виплат (або розмір останніх може бути зменшено) лише у випадках i за умов, передбачених цими актамиВС 17.01.2018 по 02.01.2020
820ВС1.1.16. Стягнення заборгованості за невикористану соціальну відпустку1.1.16. Стягнення заборгованості за невикористану соціальну відпусткуВС 17.01.2018 по 02.01.2020
821ВС1.1.16.1. Для підтвердження права на додаткову соціальну відпустку мати, яка виховує дитину без батька, має надати роботодавцеві належним чином оформлені документи, що засвідчують достовірність відсутності участі батька у вихованні дитини1.1.16.1. Для підтвердження права на додаткову соціальну відпустку мати, яка виховує дитину без батька, має надати роботодавцеві належним чином оформлені документи, що засвідчують достовірність відсутності участі батька у вихованні дитиниВС 17.01.2018 по 02.01.2020
822ВС1.1.17. Спори про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної працівником підприємству, установі, організації1.1.17. Спори про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної працівником підприємству, установі, організаціїВС 17.01.2018 по 02.01.2020
823ВС1.1.17.1. Водій не належить до категорії працівників, з якими згідно зі статтею 135-1 КЗпП України може бути укладений договір про повну матеріальну відповідальність. Для звернення власника або уповноваженого ним органу до суду в питаннях стягнення з працівника матеріальної шкоди, заподіяної підприємству, установі, організації, встановлюється строк в один рік з дня виявлення заподіяної працівником шкоди1.1.17.1. Водій не належить до категорії працівників, з якими згідно зі статтею 135-1 КЗпП України може бути укладений договір про повну матеріальну відповідальність. Для звернення власника або уповноваженого ним органу до суду в питаннях стягнення з працівника матеріальної шкоди, заподіяної підприємству, установі, організації, встановлюється строк в один рік з дня виявлення заподіяної працівником шкодиВС 17.01.2018 по 02.01.2020
824ВС1.1.17.2. Посада тракториста-машиніста не належить до категорії працівників, якими, відповідно до законодавства, можна укладати письмовий договір про повну матеріальну відповідальність, тому розмір завданої матеріальної шкоди не повинен перевищувати середнього місячного заробітку1.1.17.2. Посада тракториста-машиніста не належить до категорії працівників, якими, відповідно до законодавства, можна укладати письмовий договір про повну матеріальну відповідальність, тому розмір завданої матеріальної шкоди не повинен перевищувати середнього місячного заробіткуВС 17.01.2018 по 02.01.2020
825ВС1.1.17.3. Для покладення на працівника повної матеріальної відповідальності за шкоду, завдану підприємству працівником, недостатньо тільки договору про таку відповідальність, роботодавець повинен довести наявність вини працівника1.1.17.3. Для покладення на працівника повної матеріальної відповідальності за шкоду, завдану підприємству працівником, недостатньо тільки договору про таку відповідальність, роботодавець повинен довести наявність вини працівникаВС 17.01.2018 по 02.01.2020
826ВС1.1.17.4. До робіт, що виконуються працівниками, з якими укладається договір про повну матеріальну відповідальність, належать роботи з прийому на зберігання, обробки, зберігання, відпуску матеріальних цінностей. При визначенні розміру шкоди, що підлягає покриттю, суд, крім прямої дійсної шкоди, враховує ступінь вини працівника і ту конкретну обстановку, за якої шкоду було заподіяно. Коли шкода стала наслідком не лише винної поведінки працівника, але й відсутності умов, що забезпечують збереження матеріальних цінностей, розмір покриття повинен бути відповідно зменшений1.1.17.4. До робіт, що виконуються працівниками, з якими укладається договір про повну матеріальну відповідальність, належать роботи з прийому на зберігання, обробки, зберігання, відпуску матеріальних цінностей. При визначенні розміру шкоди, що підлягає покриттю, суд, крім прямої дійсної шкоди, враховує ступінь вини працівника і ту конкретну обстановку, за якої шкоду було заподіяно. Коли шкода стала наслідком не лише винної поведінки працівника, але й відсутності умов, що забезпечують збереження матеріальних цінностей, розмір покриття повинен бути відповідно зменшенийВС 17.01.2018 по 02.01.2020
827ВС1.1.17.5. Укладення договору про повну матеріальну відповідальність працівником, посада якого не включена до Переліку посад і робіт, не є підставою для покладення на нього матеріальної відповідальності у повному розмірі шкоди за пунктом 1 частини першої статті 134 КЗпП України1.1.17.5. Укладення договору про повну матеріальну відповідальність працівником, посада якого не включена до Переліку посад і робіт, не є підставою для покладення на нього матеріальної відповідальності у повному розмірі шкоди за пунктом 1 частини першої статті 134 КЗпП УкраїниВС 17.01.2018 по 02.01.2020
828ВС1.1.18. Спори, що виникають у зв’язку з притягненням працівників до дисциплінарної відповідальності1.1.18. Спори, що виникають у зв’язку з притягненням працівників до дисциплінарної відповідальностіВС 17.01.2018 по 02.01.2020
829ВС1.1.18.1. Голова обласної ради наділений повноваженнями щодо прийняття на роботу і звільнення керівників комунальних закладів, які перебувають управлінні обласної ради, а отже й повноваженнями, передбаченими частиною першою статті 147-1 КЗпП України, щодо застосування дисциплінарних стягнень до вказаних працівників1.1.18.1. Голова обласної ради наділений повноваженнями щодо прийняття на роботу і звільнення керівників комунальних закладів, які перебувають управлінні обласної ради, а отже й повноваженнями, передбаченими частиною першою статті 147-1 КЗпП України, щодо застосування дисциплінарних стягнень до вказаних працівниківВС 17.01.2018 по 02.01.2020
830ВС1.1.18.2. При притягненні державного службовця до дисциплінарної відповідальності слід застосовувати строки, визначені частиною третьою статті 65 та частиною п’ятою статті 74 Закону України «Про державну службу», а не строки для застосування дисциплінарного стягнення, передбачені статтею 148 КЗпП України1.1.18.2. При притягненні державного службовця до дисциплінарної відповідальності слід застосовувати строки, визначені частиною третьою статті 65 та частиною п’ятою статті 74 Закону України «Про державну службу», а не строки для застосування дисциплінарного стягнення, передбачені статтею 148 КЗпП УкраїниВС 17.01.2018 по 02.01.2020
831ВС1.1.18.3. За виконання / неналежне виконання функціональних обов’язків, не передбачених у посадовій інструкції, відсутні підстави для притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності та оголошення догани1.1.18.3. За виконання / неналежне виконання функціональних обов’язків, не передбачених у посадовій інструкції, відсутні підстави для притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності та оголошення доганиВС 17.01.2018 по 02.01.2020
832ВС1.1.19.1. Підставою для відшкодування моральної шкоди є факт порушення підприємством трудових прав та інтересів працівника, що спричинив негативні наслідки немайнового характеру, які виникли в результаті душевних страждань1.1.19.1. Підставою для відшкодування моральної шкоди є факт порушення підприємством трудових прав та інтересів працівника, що спричинив негативні наслідки немайнового характеру, які виникли в результаті душевних стражданьВС 17.01.2018 по 02.01.2020
833ВС1.1.19.2. Підставою для відшкодування моральної шкоди є факт порушення підприємством трудових прав працівника, а саме невиплата всіх належних сум, що змусило докладати додаткових зусиль для відновлення порушеного права, внаслідок чого в житті працівника відбулися вимушені зміни негативного характеру1.1.19.2. Підставою для відшкодування моральної шкоди є факт порушення підприємством трудових прав працівника, а саме невиплата всіх належних сум, що змусило докладати додаткових зусиль для відновлення порушеного права, внаслідок чого в житті працівника відбулися вимушені зміни негативного характеруВС 17.01.2018 по 02.01.2020
834ВС2.1. Перебіг місячного строку для звернення до суду за вирішенням спору про поновлення на роботі обчислюється із дня вручення копії наказу про звільнення, а не з дня його направлення або оголошення його змісту2.1. Перебіг місячного строку для звернення до суду за вирішенням спору про поновлення на роботі обчислюється із дня вручення копії наказу про звільнення, а не з дня його направлення або оголошення його змістуВС 17.01.2018 по 02.01.2020
835ВС2.2. Пропущення строку звернення до суду з позовом за захистом трудових прав є самостійною підставою для відмови у задоволенні позову2.2. Пропущення строку звернення до суду з позовом за захистом трудових прав є самостійною підставою для відмови у задоволенні позовуВС 17.01.2018 по 02.01.2020
836ВС3.1. Цивільна юрисдикція3.1. Цивільна юрисдикціяВС 17.01.2018 по 02.01.2020
837ВС3.1.1. Спір щодо оскарження рішення органу місцевого самоврядування, пов’язаний із призначенням на посаду керівника комунального вищого навчального закладу, підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства3.1.1. Спір щодо оскарження рішення органу місцевого самоврядування, пов’язаний із призначенням на посаду керівника комунального вищого навчального закладу, підлягає розгляду в порядку цивільного судочинстваВС 17.01.2018 по 02.01.2020
838ВС3.1.2. А. Спір між учителем та загальноосвітньою школою, що входить до структури виховної колонії управління Державної пенітенціарної служби України, про визнання неправомірною зміни істотних умов праці та стягнення втраченого заробітку є приватноправовим і має розглядатися в порядку цивільного судочинства. Б. Зменшення педагогічного навантаження тягне за собою зміну режиму роботи вчителя і, як внаслідок, – відповідне зменшення заробітної плати, що в силу вимог пункту 3 статті 32 КЗпП України є зміною істотних умов праці. В. КЗпП України є спеціальним законом, що регулює трудові правовідносини, передбачає строки звернення до суду (у статті 223). Вказаний строк застосовується судом незалежно від заяви сторін3.1.2. А. Спір між учителем та загальноосвітньою школою, що входить до структури виховної колонії управління Державної пенітенціарної служби України, про визнання неправомірною зміни істотних умов праці та стягнення втраченого заробітку є приватноправовим і має розглядатися в порядку цивільного судочинства. Б. Зменшення педагогічного навантаження тягне за собою зміну режиму роботи вчителя і, як внаслідок, – відповідне зменшення заробітної плати, що в силу вимог пункту 3 статті 32 КЗпП України є зміною істотних умов праці. В. КЗпП України є спеціальним законом, що регулює трудові правовідносини, передбачає строки звернення до суду (у статті 223). Вказаний строк застосовується судом незалежно від заяви сторінВС 17.01.2018 по 02.01.2020
839ВС3.1.3. Спір за позовом особи, звільненої у зв’язку із закінченням строку трудового договору, до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та його уповноваженої особи про поновлення на роботі, стягнення грошової компенсації, середнього заробітку за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди приватноправовим і відповідно до суб’єктного складу має розглядатись у порядку цивільного судочинства3.1.3. Спір за позовом особи, звільненої у зв’язку із закінченням строку трудового договору, до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та його уповноваженої особи про поновлення на роботі, стягнення грошової компенсації, середнього заробітку за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди приватноправовим і відповідно до суб’єктного складу має розглядатись у порядку цивільного судочинстваВС 17.01.2018 по 02.01.2020
840ВС3.1.4. Спір за позовом колишнього працівника про визнання його кредитором банку, включення вимог щодо невиплаченої заробітної плати до реєстру вимог кредиторів банку в процедурі його ліквідації та стягнення невиплаченої заробітної плати є приватноправовим і розглядається в порядку цивільного судочинства3.1.4. Спір за позовом колишнього працівника про визнання його кредитором банку, включення вимог щодо невиплаченої заробітної плати до реєстру вимог кредиторів банку в процедурі його ліквідації та стягнення невиплаченої заробітної плати є приватноправовим і розглядається в порядку цивільного судочинстваВС 17.01.2018 по 02.01.2020
841ВС3.1.5. Спір фізичної особи з майновими вимогами до боржника, стосовно якого порушено справу про банкрутство, розглядаються в порядку цивільного судочинства, якщо справу про банкрутство боржника порушено господарським судом до 19 січня 2013 року3.1.5. Спір фізичної особи з майновими вимогами до боржника, стосовно якого порушено справу про банкрутство, розглядаються в порядку цивільного судочинства, якщо справу про банкрутство боржника порушено господарським судом до 19 січня 2013 рокуВС 17.01.2018 по 02.01.2020
842ВС3.1.6. Спір про поновлення на роботі керівника комунального закладу охорони здоров’я, якого призначено на посаду шляхом укладення з ним контракту, підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства3.1.6. Спір про поновлення на роботі керівника комунального закладу охорони здоров’я, якого призначено на посаду шляхом укладення з ним контракту, підлягає розгляду в порядку цивільного судочинстваВС 17.01.2018 по 02.01.2020
843ВС3.1.7. Спір за позовом особи, яка не складала присягу відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та не набула статусу службовця органів місцевого самоврядування, є трудовим, а отже підлягає розгляду за правилами цивільного судочинства3.1.7. Спір за позовом особи, яка не складала присягу відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та не набула статусу службовця органів місцевого самоврядування, є трудовим, а отже підлягає розгляду за правилами цивільного судочинстваВС 17.01.2018 по 02.01.2020
844ВС3.1.8. Для визначення юрисдикції спору про поновлення на роботу судам необхідно з’ясувати, чи займав позивач посаду, яка належить до посад державного службовця, чи подавав він декларацію до зарахування на посаду, чи приймав відповідну присягу, чи мав право на присвоєння спеціального звання чи рангу державного службовця3.1.8. Для визначення юрисдикції спору про поновлення на роботу судам необхідно з’ясувати, чи займав позивач посаду, яка належить до посад державного службовця, чи подавав він декларацію до зарахування на посаду, чи приймав відповідну присягу, чи мав право на присвоєння спеціального звання чи рангу державного службовцяВС 17.01.2018 по 02.01.2020
845ВС3.1.10. Cпір, що виник у зв’язку із відповідальності при здійсненні проходженням публічної лужби, судочинства притягненням працівника до дисциплінарної ним трудової діяльності, не пов’язаної має вирішуватись за правилами цивільного3.1.10. Cпір, що виник у зв’язку із відповідальності при здійсненні проходженням публічної лужби, судочинства притягненням працівника до дисциплінарної ним трудової діяльності, не пов’язаної має вирішуватись за правилами цивільногоВС 17.01.2018 по 02.01.2020
846ВС3.1.11. Спір за позовом первинної профспілкової організації до роботодавця про стягнення заборгованості з відрахування коштів на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу підлягає вирішенню в порядку цивільного судочинства3.1.11. Спір за позовом первинної профспілкової організації до роботодавця про стягнення заборгованості з відрахування коштів на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу підлягає вирішенню в порядку цивільного судочинстваВС 17.01.2018 по 02.01.2020
847ВС3.1.12. При розгляді спорів за позовом акціонерного товариства до працівника про відшкодування матеріальної шкоди для визначення юрисдикційності спору необхідно з’ясувати, чи є відповідачі акціонерами відповідного акціонерного товариства, чи не пов’язаний спір зі здійсненням ними корпоративних прав та чи не є вони посадовими особами органів акціонерного товариства. Крім того, необхідно враховувати, що згідно з частиною другою статті 130 КЗпП України умовами настання матеріальної відповідальності працівника є: пряма дійсна шкода; протиправна поведінка працівника; вина в діях чи бездіяльності працівника; прямий причинний зв’язок між протиправною і винною дією чи бездіяльністю працівника і шкодою, яка настала3.1.12. При розгляді спорів за позовом акціонерного товариства до працівника про відшкодування матеріальної шкоди для визначення юрисдикційності спору необхідно з’ясувати, чи є відповідачі акціонерами відповідного акціонерного товариства, чи не пов’язаний спір зі здійсненням ними корпоративних прав та чи не є вони посадовими особами органів акціонерного товариства. Крім того, необхідно враховувати, що згідно з частиною другою статті 130 КЗпП України умовами настання матеріальної відповідальності працівника є: пряма дійсна шкода; протиправна поведінка працівника; вина в діях чи бездіяльності працівника; прямий причинний зв’язок між протиправною і винною дією чи бездіяльністю працівника і шкодою, яка насталаВС 17.01.2018 по 02.01.2020
848ВС3.1.13. Юрисдикція адміністративних судів поширюється не на будь-які трудові спори, а лише на ті, які пов’язані з прийняттям громадян на публічну службу, проходженням, звільненням з неї. При наданні спору статусу публічно-правового з приводу прийняття громадян на публічну службу, проходження, звільнення з публічної служби необхідно встановити наявність таких підстав: 1) чи проходила особа конкурс на заняття вакантної посади; 2) чи складала така особа присягу посадової особи; 3) чи присвоювався їй ранг у межах відповідної категорії посад3.1.13. Юрисдикція адміністративних судів поширюється не на будь-які трудові спори, а лише на ті, які пов’язані з прийняттям громадян на публічну службу, проходженням, звільненням з неї. При наданні спору статусу публічно-правового з приводу прийняття громадян на публічну службу, проходження, звільнення з публічної служби необхідно встановити наявність таких підстав: 1) чи проходила особа конкурс на заняття вакантної посади; 2) чи складала така особа присягу посадової особи; 3) чи присвоювався їй ранг у межах відповідної категорії посадВС 17.01.2018 по 02.01.2020
849ВС3.1.14. Спір за позовом футболіста до футбольного клубу про стягнення заробітної плати, який виник до відкриття провадження у справі про банкрутство, підлягає вирішенню в порядку цивільного судочинства3.1.14. Спір за позовом футболіста до футбольного клубу про стягнення заробітної плати, який виник до відкриття провадження у справі про банкрутство, підлягає вирішенню в порядку цивільного судочинстваВС 17.01.2018 по 02.01.2020
850ВС3.1.15. Прийняття особи на службу в органи місцевого самоврядування за строковим трудовим договором (контрактом) без проведення конкурсу не свідчить про набуття такою особою статусу посадової особи органу місцевого самоврядування, оскільки така служба не є діяльністю на постійній основі. Позовні вимоги про поновлення на посаді особи, яка не є посадовою особою органу місцевого самоврядування, стягнення заборгованості із заробітної плати та середнього заробітку за час вимушеного прогулу підлягають розгляду за правилами цивільного судочинства3.1.15. Прийняття особи на службу в органи місцевого самоврядування за строковим трудовим договором (контрактом) без проведення конкурсу не свідчить про набуття такою особою статусу посадової особи органу місцевого самоврядування, оскільки така служба не є діяльністю на постійній основі. Позовні вимоги про поновлення на посаді особи, яка не є посадовою особою органу місцевого самоврядування, стягнення заборгованості із заробітної плати та середнього заробітку за час вимушеного прогулу підлягають розгляду за правилами цивільного судочинстваВС 17.01.2018 по 02.01.2020
851ВС3.1.16. Трудова діяльність працівників науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України не є публічною службою, тому на цей трудовий спір не поширюється юрисдикція адміністративних судів3.1.16. Трудова діяльність працівників науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України не є публічною службою, тому на цей трудовий спір не поширюється юрисдикція адміністративних судівВС 17.01.2018 по 02.01.2020
852ВС3.1.17. Спір між членом профспілки, якого звільнено з виборної посади голови профспілкової організації, та профспілкою не має характеру трудового, однак підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства3.1.17. Спір між членом профспілки, якого звільнено з виборної посади голови профспілкової організації, та профспілкою не має характеру трудового, однак підлягає розгляду в порядку цивільного судочинстваВС 17.01.2018 по 02.01.2020
853ВС3.2. Адміністративна юрисдикція3.2. Адміністративна юрисдикціяВС 17.01.2018 по 02.01.2020
854ВС3.2.1. Спір про скасування рішення виборчої комісії щодо результатів виборів ректора державного університету є публічно-правовим і підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства3.2.1. Спір про скасування рішення виборчої комісії щодо результатів виборів ректора державного університету є публічно-правовим і підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинстваВС 17.01.2018 по 02.01.2020
855ВС3.2.2. Спір у справі за позовом державного службовця до Управління Пенсійного фонду України, який є суб’єктом владних повноважень, щодо проведення розрахунку і виплати індексації заробітної плати підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства3.2.2. Спір у справі за позовом державного службовця до Управління Пенсійного фонду України, який є суб’єктом владних повноважень, щодо проведення розрахунку і виплати індексації заробітної плати підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинстваВС 17.01.2018 по 02.01.2020
856ВС3.2.3. Посадовою особою місцевого самоврядування є особа, яка працює органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету. Спір особи, звільненої з посади заступника голови селищної ради, до селищної ради про поновлення на роботі, виплату середнього заробітку за час вимушеного прогулу є публічно-правовим і підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства3.2.3. Посадовою особою місцевого самоврядування є особа, яка працює органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету. Спір особи, звільненої з посади заступника голови селищної ради, до селищної ради про поновлення на роботі, виплату середнього заробітку за час вимушеного прогулу є публічно-правовим і підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинстваВС 17.01.2018 по 02.01.2020
857ВС3.2.4. Поняття «проходження державної служби» охоплює вирішення різних питань, пов’язаних зі службою, зокрема й питань матеріального забезпечення державних службовців. Тому вимоги, що виникли з правовідносин, зумовлених проходженням позивачем публічної служби і звільненням з неї, а саме про стягнення середнього заробітку за вимушений прогул за місцем проходження публічної служби, за затримку виплати такого заробітку, сум, пов’язаних з індексацією заробітної плати за час вимушеного прогулу, а також недоотриманих сум заробітної плати, та про стягнення моральної шкоди, завданої у зв’язку з проходженням публічної служби, підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства3.2.4. Поняття «проходження державної служби» охоплює вирішення різних питань, пов’язаних зі службою, зокрема й питань матеріального забезпечення державних службовців. Тому вимоги, що виникли з правовідносин, зумовлених проходженням позивачем публічної служби і звільненням з неї, а саме про стягнення середнього заробітку за вимушений прогул за місцем проходження публічної служби, за затримку виплати такого заробітку, сум, пов’язаних з індексацією заробітної плати за час вимушеного прогулу, а також недоотриманих сум заробітної плати, та про стягнення моральної шкоди, завданої у зв’язку з проходженням публічної служби, підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинстваВС 17.01.2018 по 02.01.2020
858ВС3.2.5. Спори, пов’язані з визначенням розміру суддівської винагороди та щомісячного довічного грошового утримання і їх виплатою, є такими, що пов’язані з проходженням та звільненням із публічної служби і підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства3.2.5. Спори, пов’язані з визначенням розміру суддівської винагороди та щомісячного довічного грошового утримання і їх виплатою, є такими, що пов’язані з проходженням та звільненням із публічної служби і підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинстваВС 17.01.2018 по 02.01.2020
859ВС3.2.6. Працівники державних органів, посади яких визначені у переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, зберігали статус державного службовця після дати набрання чинності Законом України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу» (1 травня 2016 року) до завершення визначеного цим Законом 60-денного строку попередження про зміну істотних умов державної служби, а тому спори щодо оскарження звільнення та поновлення на посаді таких працівників підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства3.2.6. Працівники державних органів, посади яких визначені у переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, зберігали статус державного службовця після дати набрання чинності Законом України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу» (1 травня 2016 року) до завершення визначеного цим Законом 60-денного строку попередження про зміну істотних умов державної служби, а тому спори щодо оскарження звільнення та поновлення на посаді таких працівників підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинстваВС 17.01.2018 по 02.01.2020
860ВС3.2.7. Спори, пов’язані з проходженням публічної служби, одним з різновидів якої служба в органах внутрішніх справ, як щодо проходження такої служби (виплата заробітної плати), так і пов’язані зі звільненням із публічної служби (стягнення середньої заробітної плати за час затримки розрахунку при звільненні), розглядаються за правилами адміністративного судочинства3.2.7. Спори, пов’язані з проходженням публічної служби, одним з різновидів якої служба в органах внутрішніх справ, як щодо проходження такої служби (виплата заробітної плати), так і пов’язані зі звільненням із публічної служби (стягнення середньої заробітної плати за час затримки розрахунку при звільненні), розглядаються за правилами адміністративного судочинстваВС 17.01.2018 по 02.01.2020
861ВС3.2.8. Поняття «проходження державної служби» охоплює прийняття на державну службу, просування по службі державних службовців, вирішення інших питань, пов’язаних зі службою, зокрема й питань притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців. Спори щодо притягнення державних службовців до дисциплінарної відповідальності стосуються проходження останніми публічної служби, а тому підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства. Позовні вимоги про відшкодування моральної шкоди, якщо вони заявлені в одному провадженні з вимогою вирішити публічно-правовий спір, підлягають розгляду за правилами адміністративного судочинства3.2.8. Поняття «проходження державної служби» охоплює прийняття на державну службу, просування по службі державних службовців, вирішення інших питань, пов’язаних зі службою, зокрема й питань притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців. Спори щодо притягнення державних службовців до дисциплінарної відповідальності стосуються проходження останніми публічної служби, а тому підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства. Позовні вимоги про відшкодування моральної шкоди, якщо вони заявлені в одному провадженні з вимогою вирішити публічно-правовий спір, підлягають розгляду за правилами адміністративного судочинстваВС 17.01.2018 по 02.01.2020
862ВС3.2.9. Спори щодо відповідальності за дії на посаді, що призвели до завдання шкоди / збитків, навіть після звільнення особи з державної служби, підлягають вирішенню в порядку адміністративного судочинства3.2.9. Спори щодо відповідальності за дії на посаді, що призвели до завдання шкоди / збитків, навіть після звільнення особи з державної служби, підлягають вирішенню в порядку адміністративного судочинстваВС 17.01.2018 по 02.01.2020
863ВС3.2.10. Спір за позовом секретаря виборчої комісії до ЦВК про стягнення середньомісячного заробітку, компенсації за дні невикористаних відпусток, компенсації втрати коштів внаслідок інфляції підлягає вирішенню в порядку адміністративного судочинства3.2.10. Спір за позовом секретаря виборчої комісії до ЦВК про стягнення середньомісячного заробітку, компенсації за дні невикористаних відпусток, компенсації втрати коштів внаслідок інфляції підлягає вирішенню в порядку адміністративного судочинстваВС 17.01.2018 по 02.01.2020
864ВС3.3. Господарська юрисдикція3.3. Господарська юрисдикціяВС 17.01.2018 по 02.01.2020
865ВС3.3.1. Спір щодо оскарження рішення уповноважених органів товариства про звільнення особи з посади генерального директора належить до корпоративних і підлягає розгляду в порядку господарського судочинства3.3.1. Спір щодо оскарження рішення уповноважених органів товариства про звільнення особи з посади генерального директора належить до корпоративних і підлягає розгляду в порядку господарського судочинстваВС 17.01.2018 по 02.01.2020
866ВС3.3.2. Спір щодо оскарження рішення уповноважених органів товариства про відсторонення від виконання повноважень директора товариства є корпоративним, а отже підлягає розгляду в порядку господарського судочинства3.3.2. Спір щодо оскарження рішення уповноважених органів товариства про відсторонення від виконання повноважень директора товариства є корпоративним, а отже підлягає розгляду в порядку господарського судочинстваВС 17.01.2018 по 02.01.2020
867ВС3.4. Справи, які не підлягають судовому розгляду3.4. Справи, які не підлягають судовому розглядуВС 17.01.2018 по 02.01.2020
868ВС3.4.1. Секретар судового засідання не є суб’єктом владних повноважень, який здійснює владні управлінські функції, і не може бути відповідачем у справі про оскарження його дій чи бездіяльності, вчинених під час організаційного забезпечення судового процесу3.4.1. Секретар судового засідання не є суб’єктом владних повноважень, який здійснює владні управлінські функції, і не може бути відповідачем у справі про оскарження його дій чи бездіяльності, вчинених під час організаційного забезпечення судового процесуВС 17.01.2018 по 02.01.2020
869КГСВСЗа змістом статей 186, 190, 316 ЦК України приналежні речі, які призначені для обслуговування належного сторонам нерухомого майна, не є окремими об'єктами права власності, а лише слідують за головною річчю, якщо інше не встановлено договором або законом. Співвласники нерухомого майна набувають речових прав на приналежності пропорційно належним їм часткам відповідної головної речі, а окреме погодження порядку володіння та користування приналежностями здійснюється за взаємною згодою співвласників. Відсутність окремої домовленості співвласників щодо порядку користування приналежностями не нівелює набутого одночасно з придбанням головної речі речового права на них у відповідних частках, а отже, не порушує права власності співвласників нерухомості і, відповідно, не може бути підставою для визнання недійсним договору про поділ нерухомого майнаЩодо визнання недійсним договору про поділ нерухомого майна з підстав невключення до його предмета приналежної речіКГСВС червень 2020
870КГСВСПід час цесії може бути відступлено право як грошової, так і негрошової (роботи, товари, послуги) вимоги. Предметом договору факторингу може бути тільки право грошової вимоги (стаття 1078 ЦК України). Метою укладення договору відступлення права вимоги є безпосередньо передання такого права, а договору факторингу - отримання клієнтом фінансування (коштів) за рахунок відступлення права вимоги до боржника. У разі цесії право вимоги може бути передано як за плату, так і безоплатно. За договором факторингу відступлення права вимоги може відбуватися лише за плату. Ціна договору факторингу визначається розміром винагороди фактора за надання клієнтові відповідної послуги, який може встановлюватися по-різному: у твердій сумі; у формі відсотків від вартості вимоги, що відступається; у вигляді різниці між номінальною вартістю вимоги, зазначеної у договорі, та її ринковою (дійсною) вартістю. Якщо право вимоги відступається "за номінальною вартістю" без стягнення фактором додаткової плати, то відносин факторингу не виникає, а відносини сторін регулюються загальними положеннями про купівлю-продаж з урахуванням норм щодо заміни кредитора у зобов'язанні (частина третя статті 656 ЦК України)Щодо розмежування правочину з відступлення права вимоги (цесія) та договору факторингуКГСВС червень 2020
871КГСВССистемний аналіз частини другої статті 536, частини другої статті 625 та статті 627 ЦК України дає змогу дійти висновку, що законодавцем не обмежено право сторін визначити у договорі розмір процентів за неправомірне користування чужими коштами. Однак диспозитивний характер цих норм у цілому обмежується положенням частини другої статті 625 ЦК України, яка зазначає про стягнення трьох процентів річних, що має наслідком визначення таких процентів саме як річних, а не у будь-який інший спосіб обчислення процентів за умовами договору. Отже, законодавцем передбачено, що договором може бути встановлено інший розмір процентів річних, а не інший спосіб їх обчислення (зокрема, в розмірі певного проценту за кожний день прострочення). Проценти за користування чужими коштами, які відповідно до договору нараховуються за кожен день прострочення виконання зобов'язання, за своєю правовою природою підпадають під визначення пені, передбаченої статтею 549 ЦК УкраїниЩодо визначення у договорі способу нарахування процентів за неправомірне користування чужими коштамиКГСВС червень 2020
872КГСВСПроведення прилюдних торгів, складання за результатами їх проведення відповідного акта є оформленням договірних відносин купівлі-продажу майна на публічних торгах, а отже, правочином. Оскільки за змістом частини першої статті 215 ЦК України підставами недійсності укладеного за результатами прилюдних торгів правочину є недодержання вимог закону в момент його укладення, то підставами для визнання прилюдних торгів недійсними є порушення встановлених законодавством правил проведення торгів. Жодний припис нормативних актів, якими врегульовано порядок проведення електронних земельних торгів, не виокремлює вихідні дні із загального періоду часу, визначеного для реєстрації учасників торгів (який розпочинається з моменту публікації оголошення і закінчується за три робочих дні до початку торгів). Також відсутнє положення законодавства, яке надає виконавцю право не розглядати заяви у разі, якщо останній день їх подання припав на вихідний або святковий деньЩодо підстав визнання прилюдних торгів недійснимиКГСВС червень 2020
873КГСВСЗгідно з частиною другою статті 120 ЗК України не є правопорушенням відсутність у власника будинку, будівлі, споруди зареєстрованого права оренди на земельну ділянку, яка має іншого власника і на якій ці будинок, будівля, споруда розташовані. У цьому випадку відсутність у власника будинку, будівлі, споруди документів, що посвідчують право користування земельною ділянкою, не може бути визнане як її самовільне використання, однак не надає права на її безоплатне використання. До моменту оформлення власником об'єкта нерухомого майна права оренди земельної ділянки, на якій розташований цей об'єкт, відносини з фактичного користування земельною ділянкою без укладеного договору оренди та недоотримання її власником доходів у вигляді орендної плати є за своїм змістом кондикційними. Фактичний користувач земельної ділянки, який без достатньої правової підстави за рахунок власника цієї ділянки зберіг у себе кошти, які мав сплатити за користування нею, зобов'язаний повернути ці кошти власнику земельної ділянки відповідно до частини першої статті 1212 ЦК УкраїниЩодо стягнення безпідставно збережених коштів у розмірі орендної плати за використання земельної ділянки без укладення договору оренди земліКГСВС червень 2020
874КГСВСЯкщо умовами договору оренди землі передбачено обов'язок орендаря відшкодувати орендодавцю суму упущеної вигоди (неотриманого прибутку) в розмірі орендної плати за весь період з дати прийняття рішення міської ради до моменту державної реєстрації права оренди, то застосування до правовідносин сторін у справі положення пункту 5 Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 № 284, є помилковимЩодо відшкодування орендодавцю суми упущеної вигоди (недоотриманої орендної плати)КГСВС червень 2020
875КГСВСНалежним і ефективним способом захисту порушеного права у випадку поновлення договору оренди землі у порядку, передбаченому статтею 33 Закону України "Про оренду землі", є позов про визнання укладеною додаткової угоди з викладенням її змісту. Вимога про визнання договору оренди землі поновленим за своєю суттю є встановленням факту, який має юридичне значення, і вона не може забезпечити захисту порушеного права позивача відповідно до імперативного припису закону про обов'язковість оформлення поновлення договору оренди саме шляхом укладення додаткової угодиЩодо способу захисту порушеного права у випадку поновлення договору оренди земліКГСВС червень 2020
876КГСВСЯкщо реконструкція будівлі відбулася після передання цієї будівлі в іпотеку, то всі новоутворені площі цієї будівлі відповідно до Закону України "Про іпотеку" увійшли до предмета іпотеки і власник будівлі після звернення стягнення на заставне майно мав право вносити зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо збільшення площіЩодо права внесення змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно стосовно збільшення площі нерухомого майна, яке передане в іпотекуКГСВС червень 2020
877КГСВСНаявність судового рішення про задоволення вимог банку та обставин, пов'язаних з процедурою виконання судового рішення, не припиняє і не змінює правовідносин сторін за договором іпотеки до фактичного погашення вимог кредитора за рахунок примусової реалізації предмета іпотеки. При цьому чинне законодавство не встановлює жодної правової норми, яка б обмежувала певним строком процедуру примусової реалізації іпотечного майна і, тим паче, пов'язувала сплив цього строку з правовим наслідком у вигляді припинення іпотекиЩодо підстав припинення договору іпотекиКГСВС червень 2020
878КГСВСЗаконодавством не передбачено можливості стягнення витрат на оплату правової допомоги в адміністративній справі у порядку господарського судочинства. Крім того, немає правових підстав для ототожнення витрат на правову допомогу і шкоди (збитків) у розумінні положень чинного законодавства. Витрати, пов'язані з оплатою правової допомоги адвоката, процесуальним законом віднесено до судових витрат, вони відшкодовуються в порядку, передбаченому відповідним процесуальним законом; їх не можна визнати збитками чи шкодою у розумінні положень цивільного законодавства України й вони не можуть бути стягнуті за позовною вимогою в іншому провадженніЩодо можливості стягнення витрат, пов'язаних з оплатою правової допомоги в адміністративній справі, як шкоди (збитків)КГСВС червень 2020
879КГСВСРозгляд справи судом за відсутності сторони або інших учасників справи є можливим лише в разі наявності у суду відомостей щодо належного повідомлення сторони, учасника справи про дату, час та місце судового засідання. За відсутності у суду першої інстанції відомостей щодо належного та своєчасного повідомлення учасника справи про судові засідання він має вжити заходів щодо такого повідомлення, в тому числі відкласти за необхідності розгляд справиЩодо належного та своєчасного повідомлення учасника справи про судове засіданняКГСВС червень 2020
880КГСВСНорми чинного процесуального законодавства України та приписи міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, не містять вимоги щодо необхідності повідомлення іноземного суб'єкта господарювання про кожне наступне судове засідання у справі шляхом направлення до компетентного органу іноземної держави судового доручення про вручення документів нерезиденту України та зупинення щоразу провадження у справі, що, у свою чергу, призводить до порушення розумного строку розгляду справиЩодо повідомлення іноземного суб'єкта господарювання про судове засіданняКГСВС червень 2020
881КГСВССуд має право залишити позов без розгляду у разі неявки належним чином повідомленого позивача, якщо від нього не недійшла заява про розгляд справи за його відсутності і його нез'явлення не перешкоджає розгляду справи. Положення частини четвертої статті 202, пункту 4 частини першої статті 226 ГПК України не встановлюють вимоги, що для залишення позову без розгляду позивач має не з'явитися у судове засідання саме у випадку визнання судом його явки обов'язковою та виклику до судуЩодо залишення позову без розгляду в разі неявки позивачаКГСВС червень 2020
882КЦСВСНа сумісника поширюються всі гарантії працівника, передбачені КЗпП України, а отже, звільнення такого працівника в період тимчасової непрацездатності, а також у період перебування у відпустці, у тому числі й у зв'язку із прийняттям на роботу працівника, який не є сумісником, не відповідає вимогам трудового законодавстваСпори, що виникають із трудових правовідносинКЦСВС червень 2020
883КЦСВСВиконання рішення про поновлення на роботі вважається закінченим з моменту видачі наказу про поновлення працівника на роботі та фактичного допуску працівника, поновленого на роботі рішенням суду, до виконання попередніх обов'язків. При цьому працівник повинен бути обізнаним про наявність наказу про його поновлення на роботі і йому має бути фактично забезпечено доступ до роботи й можливість виконання своїх обов'язківСпори, що виникають із трудових правовідносинКЦСВС червень 2020
884КЦСВСНевиконання роботодавцем обов'язку стосовно забезпечення безпечних і здорових умов праці, що мало наслідком виникнення у працівника професійного захворювання, втрати працездатності й установлення інвалідності, є підставою для відшкодування роботодавцем (його правонаступником) заподіяної працівнику моральної шкодиСпори, що виникають із трудових правовідносинКЦСВС червень 2020
885КЦСВСЯкщо новий власник житла (будинку), що було придбане на прилюдних торгах, не може користуватися своєю власністю, оскільки колишній власник цього житла відмовляється виселятися з нього, то порушене право нового законного власника підлягає захисту шляхом усунення перешкод у здійсненні права власності шляхом виселення колишнього власникаСпори, що стосуються житлових правовідносинКЦСВС червень 2020
886КЦСВСФакт переходу права власності на житло до іншої особи не може бути підставою для виселення членів сім'ї попереднього власника житла, якщо сторони відповідного договору про відчуження житла під час його укладення діяли недобросовісноСпори, що стосуються житлових правовідносинКЦСВС червень 2020
887КЦСВСВчинений батьками (усиновлювачами) правочин стосовно нерухомого майна, право власності на яке чи право користування яким мають діти, за відсутності попереднього дозволу органу опіки та піклування може бути визнаний судом недійсним за умови, якщо буде встановлено, що оспорюваний правочин суперечить правам та інтересам дитини, звужує обсяг існуючих майнових прав дитини та/або порушує охоронювані законом інтереси дитини щодо житлового приміщенняСпори, що стосуються житлових правовідносинКЦСВС червень 2020
888КЦСВСЗаявлення вимог про розірвання шлюбу і стягнення компенсації, передбаченої шлюбним договором, в одному провадженні свідчить про наявність юридичного спору між сторонами, а тому є належним способом захисту цивільних прав та інтересів одного із подружжяСпори, що виникають із сімейних правовідносинКЦСВС червень 2020
889КЦСВСЯкщо між дитиною та батьком відсутній психологічний зв'язок і дитина, враховуючи її вік та тривале проживання з матір'ю, повноцінно не сприймає його як батька, зустрічі батька з дитиною потрібно проводити у присутності матеріСпори, що виникають із сімейних правовідносинКЦСВС червень 2020
890КЦСВССпосіб виконання батьками своїх обов'язків з утримання неповнолітніх дітей після розірвання шлюбу залежить від домовленості між ними. У разі відсутності такої домовленості той із батьків, з ким проживають діти, має право звернутися до суду з відповідним позовом, і в цьому разі аліменти на них можуть бути присуджені в частці від заробітку (доходу) їх матері, батька і (або) у твердій грошовій суміСпори, що виникають із сімейних правовідносинКЦСВС червень 2020
891КЦСВСДоговір дарування майна, яке перебуває у спільній сумісній власності, укладений без згоди іншого з подружжя, є недійсним в ціломуСпори щодо визнання правочинів дійсними / недійснимиКЦСВС червень 2020
892КЦСВСДоговір купівлі-продажу, укладений представником на підставі довіреності, яка була скасована довірителем, не може бути визнаний недійсним, якщо факт повідомлення представника про припинення дії відповідної довіреності є недоведенимСпори щодо визнання правочинів дійсними / недійснимиКЦСВС червень 2020
893КЦСВСГрошові кошти, що підлягають стягненню в порядку примусового виконання судових рішень, не є майновою шкодою, яка підлягає відшкодуванню на підставі статей 1173, 1174 ЦК УкраїниСпори, що виникають із питань щодо відшкодування майнової шкодиКЦСВС червень 2020
894КЦСВСПри розгляді спорів щодо стягнення коштів за договором зберігання поклажодавцем або його представником у судовому засіданні має бути доведено, що договір зберігання був укладений у письмовій формі між зберігачем та поклажодавцем. Підтвердженням укладення такого договору може бути розписка, квитанція або інший документ, що видається зберігачем власнику для засвідчення факту передачі певної речі (речей) на схоронністьСпори, що виникають із виконання чи невиконання договірних / недоговірних зобов'язаньКЦСВС червень 2020
895КЦСВСЗакон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" не вимагає зазначення в договорі про надання правової допомоги відомостей про справу, у межах якої адвокат має намір здійснювати представництво інтересів особиСпори, що виникають із виконання чи невиконання договірних / недоговірних зобов'язаньКЦСВС червень 2020
896КЦСВСУ разі якщо сторони договору визнали безумовною підставою для зміни строку виконання основного зобов'язання саме виникнення у позичальника прострочення з погашення заборгованості, а не направлення банком письмового повідомлення позичальнику про припинення строку користування кредитом, то така зміна не залежить від волевиявлення однієї зі сторін та не надає банку права звернутися з вимогою про дострокове повернення всієї суми кредиту в порядку, визначеному частиною другою статті 1050 ЦК УкраїниСпори, що виникають із кредитних правовідносинКЦСВС червень 2020
897КЦСВСЛише після прийняття вищим органом товариства позитивного рішення спадкоємець (правонаступник) частки у статутному капіталі може стати учасником відповідного товариства. У разі відмови правонаступника (спадкоємця) від вступу до товариства або відмови товариства у прийнятті до нього правонаступника (спадкоємця) йому видається у грошовій або натуральній формі частка у майні, яка належала померлому учаснику. У цих випадках розмір статутного капіталу товариства підлягає зменшеннюСпори, що виникають із спадкових правовідносинКЦСВС червень 2020
898КЦСВСПраво власності на майно, яке належало колгоспному двору і збереглося після припинення його існування, мають ті члени двору, які до 15 квітня 1991 року не втратили права на частку в його майніСпори, що виникають з питань захисту права власностіКЦСВС червень 2020
899КЦСВСЗемельна ділянка може надаватися для обслуговування житлового будинку (цілого) окремо кожному власнику незалежно від кількості співвласників такого будинку, але лише у разі, якщо будинок розділено на окремі домоволодіння, які мають окрему адресуСпори, що виникають із земельних правовідносинКЦСВС червень 2020
900КЦСВСУ разі коли особа оскаржила судове рішення, яке підлягало апеляційному оскарженню на момент звернення з апеляційною скаргою, повернення апеляційної скарги відповідно до процесуального законодавства, яке виключило судове рішення з переліку тих, які підлягають апеляційному оскарженню, є порушенням статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свободПитання процесуального праваКЦСВС червень 2020
901КЦСВСПотрібно розмежовувати зловживання процесуальними правами та зловживання матеріальними (цивільними) правами. При зловживанні процесуальними правами суд має право залишити без розгляду або повернути скаргу, заяву, клопотання, позов чи застосувати інші заходи процесуального примусу. Натомість правовим наслідком зловживання матеріальними (цивільними) правами може бути, зокрема, відмова у захисті цивільного права та інтересу, тобто відмова в позовіПитання процесуального праваКЦСВС червень 2020
902КЦСВСВідсутність складу колегії суддів апеляційного суду, що ухвалювала судове рішення у справі, не є підставою для відмови у задоволенні заяви про ухвалення додаткового рішення. За умови ліквідації суду заява про ухвалення додаткового рішення розглядається новоутвореним судомПитання процесуального праваКЦСВС червень 2020
903КГСВСПідписання виконавчим органом товариства договору з іншою особою без передбаченої статутом згоди учасників цього товариства може свідчити про порушення прав та інтересів самого товариства у його відносинах з іншою особою стороною договору, а не корпоративних прав його учасника, оскільки директор у цьому випадку діяв саме від імені товариства, а не від імені його учасника.Спори, що виникають із корпоративних відносинКГСВС червень 2020
904КГСВСВідповідачем у справах про визнання недійсним рішення загальних зборів є господарське товариство, а не його окремі учасники (акціонери), оскільки відповідне рішення ? результат волевиявлення не окремого учасника, а загальних зборів учасників як органу товариства.Спори, що виникають із корпоративних відносинКГСВС червень 2020
905КГСВСРішення загальних зборів господарського товариства можуть бути визнані недійсними в судовому порядку у випадку недотримання процедури їх скликання, встановленої статтею 61 Закону України "Про господарські товариства". Зокрема, права учасника товариства можуть бути визнані порушеними внаслідок недотримання вимог закону про скликання і проведення загальних зборів, якщо він не зміг узяти участі у загальних зборах, належним чином підготуватися до розгляду питань порядку денного, зареєструватися для участі в загальних зборах тощо.Спори, що виникають із корпоративних відносинКГСВС червень 2020
906КГСВСПраво акціонера вимагати проведення аудиту не залежить від бажання самого товариства чи його посадових осіб або доцільності проведення такої перевірки, натомість обов'язок товариства забезпечити аудитору можливість провести перевірку виникає відповідно до прямої вказівки закону.Спори, що виникають із корпоративних відносинКГСВС червень 2020
907КГСВСНевчинення Публічним акціонерним товариством "Українська залізниця" дій щодо переоформлення правовстановлюючих документів на об'єкти нерухомого майна, внесені при його створенні до статутного капіталу, не може бути підставою для висновку про відсутність переходу відповідних речових прав до Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" від підприємств залізничного транспорту, які мають бути припиненими внаслідок такої реорганізації.Спори, що виникають з питань захисту права власностіКГСВС червень 2020
908КГСВСДержавна реєстрація речових прав на нерухоме майно є юридичним фактом, який полягає в офіційному визнанні та підтвердженні державою набутого особою речового права на нерухомість та є елементом в юридичному складі (сукупності юридичних фактів), який призводить до виникнення речових прав. При цьому, реєстрація права власності хоча і є необхідною умовою, з якою закон пов'язує виникнення речових прав на нерухоме майно, однак реєстраційні дії є похідними від юридичних фактів, на підставі яких виникають, припиняються чи переходять речові права, тобто державна реєстрація сама по собі не є способом набуття права власності.Спори, що виникають з питань захисту права власностіКГСВС червень 2020
909КГСВСОсоба, яка вважає, що майно, на яке накладено арешт, належить їй, а не боржникові, може звернутися до суду з позовом про визнання права власності на це майно і про зняття з нього арешту.Спори, що виникають з питань захисту права власностіКГСВС червень 2020
910КГСВСЗа змістом статей 186, 190, 316 ЦК України приналежні речі, які призначені для обслуговування належного сторонам нерухомого майна, не є окремими об'єктами права власності, а лише слідують за головною річчю, якщо інше не встановлено договором або законом. Співвласники нерухомого майна набувають речових прав на приналежності пропорційно належним їм часткам відповідної головної речі, а окреме погодження порядку володіння та користування приналежностями здійснюється за взаємною згодою співвласників. Відсутність окремої домовленості співвласників щодо порядку користування приналежностями не нівелює набутого одночасно з придбанням головної речі речового права на них відповідних частках, а отже, не порушує права власності співвласників нерухомості і, відповідно, не може бути підставою для визнання недійсним договору про поділ нерухомого майнаСпори, що виникають з питань захисту права власностіКГСВС червень 2020
911КГСВСЧастина третя статті 7 Закону "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії" є нормою прямої дії, а, відтак, її застосування до споживачів не ставиться у залежність від виконання будь-яких інших умов поряд з їх обов'язком щодо погашення заборгованості за спожитий природний газ у строк до набрання чинності 30.11.2016 цим Законом. При цьому, виконання даної норми не залежить від факту включення підприємства-споживача до реєстру підприємств, що беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості.Спори, що виникають у зв'язку із застосуванням відповідальності за порушення зобов'язаньКГСВС червень 2020
912КГСВССума штрафу за несвоєчасну доставку вантажу залізницею обчислюється у відсотковому співвідношенні від суми провізної плати, зазначеної у графі 31 залізничної накладної, відповідно до якої здійснювалося перевезення вантажу залізничним транспортом, залежно від кількості днів прострочення у доставці вантажу.Спори, що виникають у зв'язку із застосуванням відповідальності за порушення зобов'язаньКГСВС червень 2020
913КГСВСУ разі заподіяння власникам транспортних засобів збитків внаслідок ДТП, яка сталася через незадовільне утримання доріг, такі збитки має бути відшкодовано власниками доріг або уповноваженими ними органами.Спори, що виникають у зв'язку із застосуванням відповідальності за порушення зобов'язаньКГСВС червень 2020
914КГСВСДо неустойки у розмірі подвійної орендної плати, передбаченої частиною другою статті 785 ЦК України, приписи статті 551 ЦК України щодо можливості зменшення її розміру не застосовуються. Неустойка, заявлена на підставі частини другої статті 785 ЦК України, є самостійною майновою відповідальністю у сфері орендних правовідносин і не може бути ототожнена з неустойкою (штрафом, пенею), передбаченою статтею 549 ЦК України та статтею 230 ГК України, до якої застосовуються положення статті 551 ЦК України.Спори, що виникають у зв'язку із застосуванням відповідальності за порушення зобов'язаньКГСВС червень 2020
915КГСВСЗаконодавством не передбачено можливості стягнення витрат на оплату правової допомоги в адміністративній справі у порядку господарського судочинства. Крім того, немає правових підстав для ототожнення витрат на правову допомогу і шкоди (збитків) у розумінні положень чинного законодавства. Витрати, пов'язані з оплатою правової допомоги адвоката, процесуальним законом віднесено до судових витрат, вони відшкодовуються в порядку, передбаченому відповідним процесуальним законом; їх не можна визнати збитками чи шкодою у розумінні положень цивільного законодавства України й вони не можуть бути стягнуті за позовною вимогою в іншому провадженні.Спори, що виникають у зв'язку із застосуванням відповідальності за порушення зобов'язаньКГСВС червень 2020
916КГСВССистемний аналіз частини другої статті 536, частини другої статті 625 та статті 627 ЦК України дає змогу дійти висновку, що законодавцем не обмежено право сторін визначити у договорі розмір процентів за неправомірне користування чужими коштами. Однак диспозитивний характер цих норм у цілому обмежується положенням частини другої статті 625 ЦК України, яка зазначає про стягнення трьох процентів річних, що має наслідком визначення таких процентів саме як річних, а не у будь-який інший спосіб обчислення процентів за умовами договору. Отже, законодавцем передбачено, що договором може бути встановлено інший розмір процентів річних, а не інший спосіб їх обчислення (зокрема, в розмірі певного проценту за кожний день прострочення). Проценти за користування чужими коштами, які відповідно до договору нараховуються за кожен день прострочення виконання зобов'язання, за своєю правовою природою підпадають під визначення пені, передбаченої статтею 549 ЦК України.Спори, що виникають у зв'язку із застосуванням відповідальності за порушення зобов'язаньКГСВС червень 2020
917КГСВСДля кваліфікації дій суб'єкта господарювання як антиконкурентних узгоджених не є обов'язковою умовою наявність негативних наслідків таких дій у вигляді завдання збитків, порушень прав та охоронюваних законом інтересів інших господарюючих суб'єктів чи споживачів, оскільки достатнім є встановлення самого факту погодження конкурентної поведінки, яка може мати негативний вплив на конкуренцію.Спори, що виникають з питань захисту економічної конкуренціїКГСВС червень 2020
918КГСВСРозмір орендної плати визначається у договорі, а її обчислення (для сплати) здійснюється з урахуванням індексів інфляції, якщо інше не передбачено договором. Законодавчо не передбачено автоматичної зміни розміру орендної плати за договором оренди землі з урахуванням щорічної індексації нормативної грошової оцінки. Сторони договору оренди землі можуть передбачити саме автоматичну щорічну індексацію нормативної грошової оцінки для визначення розміру орендної плати за договором оренди землі. Проте у такому разі, зважаючи на природу індексації, одночасна подвійна індексація орендної плати та індексація нормативної грошової оцінки не повинна застосовуватися.Спори, що виникають у сфері земельних правовідносинКГСВС червень 2020
919КГСВСЗавершення будівництва та прийняття до експлуатації об'єкта будівництва є підставою для припинення на вимогу орендаря договору оренди земельної ділянки, на якій здійснювалось будівництво, що може бути вчинено також шляхом розірвання договору оренди в судовому порядку, у тому числі і в разі відсутності згоди на припинення договору з боку орендодавця. При цьому положення статті 120 ЗК України не застосовуються у такому випадку, оскільки не врегульовують питання переходу права власності на багатоквартирний будинок.Спори, що виникають у сфері земельних правовідносинКГСВС червень 2020
920КГСВСЗгідно з частиною другою статті 120 ЗК України не є правопорушенням відсутність у власника будинку, будівлі, споруди зареєстрованого права оренди на земельну ділянку, яка має іншого власника і на якій ці будинок, будівля, споруда розташовані. У цьому випадку відсутність у власника будинку, будівлі, споруди документів, що посвідчують право користування земельною ділянкою, не може бути визнане як її самовільне використання, однак не надає права на її безоплатне використання. До моменту оформлення власником об'єкта нерухомого майна права оренди земельної ділянки, на якій розташований цей об'єкт, відносини з фактичного користування земельною ділянкою без укладеного договору оренди та недоотримання її власником доходів у вигляді орендної плати є за своїм змістом кондикційними. Фактичний користувач земельної ділянки, який без достатньої правової підстави за рахунок власника цієї ділянки зберіг у себе кошти, які мав сплатити за користування нею, зобов'язаний повернути ці кошти власнику земельної ділянки відповідно до частини першої статті 1212 ЦК України.Спори, що виникають у сфері земельних правовідносинКГСВС червень 2020
921КГСВСЯкщо умовами договору оренди землі передбачено обов'язок орендаря відшкодувати орендодавцю суму упущеної вигоди (неотриманого прибутку) розмірі орендної плати за весь період з дати прийняття рішення міської ради до моменту державної реєстрації права оренди, то застосування до правовідносин сторін у справі положення пункту 5 Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 № 284, є помилковим.Спори, що виникають у сфері земельних правовідносинКГСВС червень 2020
922КГСВСНалежним і ефективним способом захисту порушеного права у випадку поновлення договору оренди землі у порядку, передбаченому статтею 33 Закону України "Про оренду землі", є позов про визнання укладеною додаткової угоди з викладенням її змісту. Вимога про визнання договору оренди землі поновленим за своєю суттю є встановленням факту, який має юридичне значення, і вона не може забезпечити захисту порушеного права позивача відповідно до імперативного припису закону про обов'язковість оформлення поновлення договору оренди саме шляхом укладення додаткової угоди.Спори, що виникають у сфері земельних правовідносинКГСВС червень 2020
923КГСВСПроведення прилюдних торгів, складання за результатами їх проведення відповідного акта є оформленням договірних відносин купівлі-продажу майна на публічних торгах, а отже, правочином. Оскільки за змістом частини першої статті 215 ЦК України підставами недійсності укладеного за результатами прилюдних торгів правочину є недодержання вимог закону в момент його укладення, то підставами для визнання прилюдних торгів недійсними є порушення встановлених законодавством правил проведення торгів. Жодний припис нормативних актів, якими врегульовано порядок проведення електронних земельних торгів, не виокремлює вихідні дні із загального періоду часу, визначеного для реєстрації учасників торгів (який розпочинається з моменту публікації оголошення і закінчується за три робочих дні до початку торгів). Також відсутнє положення законодавства, яке надає виконавцю право не розглядати заяви у разі, якщо останній день їх подання припав на вихідний або святковий день.Спори, що виникають у сфері земельних правовідносинКГСВС червень 2020
924КГСВСЯкщо після укладення сторонами договору оренди не було істотного порушення договору другою стороною, істотної зміни стану об'єкта оренди, як і не було зміни централізованих цін і тарифів, тобто не було жодної із визначених законом та договором підстав для внесення змін до цього договору, то відсутні підстави для задоволення позову про внесення змін до договору оренди нерухомого майна.Спори, що виникають з договорів найму (оренди) нерухомого майнаКГСВС червень 2020
925КГСВСПоложення частин другої і четвертої статті 849 ЦК України містять дві самостійні підстави відмови замовника від договору підряду та, відповідно, різні правові наслідки таких дій, і законність відмови замовника від договору підряду на підставі частини другої статті 849 ЦК України у разі недоведення порушень умов договору підряду з боку підрядника не може бути виправдана безумовним правом замовника відмовитися від договору підряду на підставі частини четвертої цієї норми. Правова природа, підстави виникнення і доведення наявності підстав для стягнення збитків або повернення безпідставно набутого майна є відмінними і такими, що врегульовані різними нормами матеріального права.Спори, що виникають з договорів підрядуКГСВС червень 2020
926КГСВСКоригування лізингових платежів, в основі якого лежить зміна курсової різниці (зміна курсу гривні стосовно долара), прямо не заборонена та не суперечить чинному законодавству України.Спори, що виникають з договорів фінансового лізингуКГСВС червень 2020
927КГСВСЯкщо реконструкція будівлі відбулася після передання цієї будівлі в іпотеку, то всі новоутворені площі цієї будівлі відповідно до Закону України "Про іпотеку" увійшли до предмета іпотеки і власник будівлі після звернення стягнення на заставне майно мав право вносити зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо збільшення площі.Спори, що виникають з договорів іпотекиКГСВС червень 2020
928КГСВСНаявність судового рішення про задоволення вимог банку та обставин, пов'язаних з процедурою виконання судового рішення, не припиняє і не змінює правовідносин сторін за договором іпотеки до фактичного погашення вимог кредитора за рахунок примусової реалізації предмета іпотеки. При цьому чинне законодавство не встановлює жодної правової норми, яка б обмежувала певним строком процедуру примусової реалізації іпотечного майна і, тим паче, пов'язувала сплив цього строку з правовим наслідком у вигляді припинення іпотеки.Спори, що виникають з договорів іпотекиКГСВС червень 2020
929КГСВСПід час цесії може бути відступлено право як грошової, так і негрошової (роботи, товари, послуги) вимоги. Предметом договору факторингу може бути тільки право грошової вимоги (стаття 1078 ЦК України). Метою укладення договору відступлення права вимоги є безпосередньо передання такого права, а договору факторингу - отримання клієнтом фінансування (коштів) за рахунок відступлення права вимоги до боржника. разі цесії право вимоги може бути передано як за плату, так і безоплатно. За договором факторингу відступлення права вимоги може відбуватися лише за плату. Ціна договору факторингу визначається розміром винагороди фактора за надання клієнтові відповідної послуги, який може встановлюватися по-різному: у твердій сумі; у формі відсотків від вартості вимоги, що відступається; у вигляді різниці між номінальною вартістю вимоги, зазначеної у договорі, та її ринковою (дійсною) вартістю. Якщо право вимоги відступається "за номінальною вартістю" без стягнення фактором додаткової плати, то відносин факторингу не виникає, а відносини сторін регулюються загальними положеннями про купівлю-продаж з урахуванням норм щодо заміни кредитора у зобов'язанні (частина третя статті 656 ЦК України).Спори, що виникають у зв'язку з відступленням права вимоги (цесія) та договору факторингуКГСВС червень 2020
930КГСВСЗобов'язання, не виконане належним чином, продовжує існувати, незважаючи на закінчення строку дії договору.Спори, що виникають у зв'язку припинення господарських зобов'язаньКГСВС червень 2020
931КГСВСГосподарський суд, який розглядає справу про банкрутство, зокрема, на стадії апеляційного розгляду справи, не позбавлений процесуального права за клопотанням кредитора вжити заходів на забезпечення його вимог у справі про банкрутство шляхом накладення заборони на відчуження майна боржника в ліквідаційній процедурі, виходячи з доводів кредитора та фактичних обставин справи, а також керуючись принципами законності, диспозитивності та пропорційності, в силу статей 2, 14, 15 ГПК України та з урахуванням інтересів кредиторів і боржника у справі про банкрутство.Спори, що виникають у розгляді справ про банкрутствоКГСВС червень 2020
932КГСВСПочаток перебігу позовної давності за вимогами боржника/арбітражного керуючого у справах про банкрутство починається від дня, коли про порушене право або про особу, яка його порушила, довідався або міг довідатися боржник, а не арбітражний керуючий. Норма частини третьої статті 19 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" не поширює свою дію на будь-які інші спори, стороною яких є боржник, що розглядаються справах про банкрутство, і не пов'язані зі спором про грошові вимоги кредиторів та не застосовується при вирішенні цих спорів як передбачена законом відповідно до пункту 2 частини першої статті 263 ЦК України підстава для зупинення перебігу позовної давності у спірних правовідносинах.Спори, що виникають у розгляді справ про банкрутствоКГСВС червень 2020
933КГСВСВимагати визнання недійсними результатів аукціону, проведеного з порушенням вимог закону, можуть боржник (зокрема арбітражний керуючий від імені боржника,) кредитори, зареєстровані учасники аукціону, особи, які вважають себе власником майна, що виставляється на аукціон. Інші особи, які бажали взяти участь в аукціоні (мали інтерес), та не були зареєстровані і не змогли взяти участь в аукціоні, з такими вимогами звертатись не можуть.Спори, що виникають у розгляді справ про банкрутствоКГСВС червень 2020
934КГСВССередній заробіток за час затримки розрахунку при звільненні за своєю правовою природою не є основною чи додатковою заробітною платою, а також не є заохочувальною чи компенсаційною виплатою (зокрема, компенсацією працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів її виплати) у розумінні статті 2 Закону України "Про оплату праці", тобто середній заробіток за час затримки розрахунку при звільненні не входить до структури заробітної плати. Відшкодування, яке сплачується за час затримки розрахунку при звільненні відповідноСпори, що виникають у розгляді справ про банкрутствоКГСВС червень 2020
935КГСВСЗміст поняття "стадія продажу майна" (частина третя статті 19 Закону "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом") не включає в себе процедуру придбання предмета іпотеки за початковою ціною шляхом заліку своїх забезпечених вимог в рахунок ціни майна (частина перша статті 49 Закону України "Про іпотеку"), оскільки правовим наслідком реалізації іпотекодержателем цього права, визначеного статтею 49 Закону України "Про іпотеку", є не продаж йому предмета іпотеки, а припинення забезпеченого іпотекою зобов'язання шляхом заліку вимог в рахунок ціни майна. Таким чином, при придбанні у порядку статті 49 Закону України "Про іпотеку" предмета іпотеки іпотекодержателем, який є забезпеченим кредитором у справі про банкрутство, жодного прояву засад конкуренції, характерної для продажу майна в розумінні положень Закону "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", немає. Відтак, у такій ситуації дія мораторію на задоволення вимог кредиторів поширюється на спірні правовідносини, а дії осіб щодо здійснення переходу права власності на спірне майно до стягувача є такими, що суперечать вимогам законодавства.Спори, що виникають у розгляді справ про банкрутствоКГСВС червень 2020
936КГСВСУ разі надходження апеляційної скарги від особи, яка не приймала участі у розгляді справи, але вважає, що судом в оскаржуваному рішенні вирішено питання про її права та інтереси: суд має першочергово з'ясувати, чи стосується оскаржуване судове рішення безпосередньо прав та обов'язків скаржника і лише після встановлення таких обставин вирішити питання про залучення такої особи у якості третьої особи та про скасування судового рішення, а у випадку встановлення, що права заявника оскаржуваним судовим рішенням не порушені та питання про її права і обов'язки стосовно сторін у справі судом першої інстанції не вирішувалися ? закрити апеляційне провадження, оскільки в останньому випадку така особа не має права на апеляційне оскарження рішення суду. Рішення є таким, що прийняте про права, інтереси та (або) обов'язки особи, яка не була залучена до участі у справі, лише тоді, якщо в мотивувальній частині рішення містяться висновки суду про права, інтереси та (або) обов'язки цієї особи, або у резолютивній частині рішення суд прямо вказав про права, інтереси та (або) обов'язки такої особи. Будь-який інший правовий зв'язок між скаржником і сторонами спору не може братися до уваги.Спори, що виникають у розгляді справ про банкрутствоКГСВС червень 2020
937КГСВСПеребування боржника в процедурі банкрутства на стадії санації не є підставою для звільнення від сплати судового збору чи відстрочення сплати судового збору.Спори, що виникають у розгляді справ про банкрутствоКГСВС червень 2020
938КГСВСПравонаступництво щодо майна, прав та обов'язків банку, що приєднується, виникає у банку-правонаступника з моменту, визначеного передавальним актом, затвердженим загальними зборами банку, що приєднується, та банку-правонаступника.Спори, що виникають у зв'язку з реорганізацією банківКГСВС червень 2020
939КГСВСПодання позову з недодержанням правил підвідомчості/підсудності (навіть у разі наступного закриття провадження у справі, а не відмови в позові або повернення позову) не перериває перебігу позовної давності, але, разом з тим, з урахуванням конкретних обставин справи, може бути поважною причиною для поновлення строку позовної давності для звернення до суду за захистом порушеного права.Питання, пов'язані із застосуванням позовної давностіКГСВС червень 2020
940КГСВСЯкщо відповідачем у справі є орган, зазначений у частині п'ятій статті 30 ГПК України, то розгляд такої справи у будь-якому разі належить до компетенції виключно Господарського суду міста Києва та будь-який інший суд неуповноважений здійснювати розгляд відповідної справи.Процесуальні питанняКГСВС червень 2020
941КГСВСЗа клопотанням сторони суд може зменшити розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, які підлягають розподілу між сторонами. Обов'язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє таке клопотання.Процесуальні питанняКГСВС червень 2020
942КГСВСОкремі самостійні підстави для повернення апеляційної скарги встановлені частиною п'ятою статті 260 ГПК України. Перелік цих підстав є вичерпним і передбачає такої підстави для повернення апеляційної скарги, як оскарження в одній апеляційній скарзі рішення та ухвали місцевого господарського суду.Процесуальні питанняКГСВС червень 2020
943КГСВСНововиявлені обставини за своєю юридичною суттю є фактичними даними, що в установленому порядку спростовують факти, які було покладено в основу судового рішення. Ці обставини мають бути належним чином засвідчені, тобто підтверджені доказами.Процесуальні питанняКГСВС червень 2020
944КГСВСПозов про визнання за іноземним товариством права власності на нерухоме майно, яке знаходиться та зареєстроване в Україні, подається в порядку застосування правил виключної підсудності до господарського суду України і не може за згодою сторін передаватись на розгляд до міжнародного комерційного арбітражу.Процесуальні питанняКГСВС червень 2020
945КГСВСРозгляд справи судом за відсутності сторони або інших учасників справи є можливим лише у в разі наявності у суду відомостей щодо належного повідомлення сторони, учасника справи про дату, час та місце судового засідання. За відсутності у суду першої інстанції відомостей щодо належного та своєчасного повідомлення учасника справи про судові засідання він має вжити заходів щодо такого повідомлення, в тому числі відкласти за необхідності розгляд справи.Процесуальні питанняКГСВС червень 2020
946КГСВСНорми чинного процесуального законодавства України та приписи міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, не містять вимоги щодо необхідності повідомлення іноземного суб'єкта господарювання про кожне наступне судове засідання у справі шляхом направлення до компетентного органу іноземної держави судового доручення про вручення документів нерезиденту України та зупинення щоразу провадження у справі, що, у свою чергу, призводить до порушення розумного строку розгляду справи.Процесуальні питанняКГСВС червень 2020
947КГСВССуд має право залишити позов без розгляду у разі неявки належним чином повідомленого позивача, якщо від нього не недійшла заява про розгляд справи за його відсутності і його нез'явлення не перешкоджає розгляду справи. Положення частини четвертої статті 202, пункту 4 частини першої статті 226 ГПК України не встановлюють вимоги, що для залишення позову без розгляду позивач має не з'явитися у судове засідання саме у випадку визнання судом його явки обов'язковою та виклику до суду.Процесуальні питанняКГСВС червень 2020
948ВС1.1. Майно, яке належить подружжю на праві спільної сумісної власності, при його розподілі ділиться в рівних частках між ними, якщо шлюбним договором або домовленістю не визначено іншогоРозподіл майна подружжя в рівних часткахВС червень 2020
949ВС1.2. Грошові кошти банківського вкладу є спільною сумісною власністю подружжя і підлягають поділу між ними в рівних часткахРозподіл майна подружжя в рівних часткахВС червень 2020
950ВС1.3. Факт реєстрації нерухомого майна, придбаного у період шлюбу, на ім'я одного з подружжя не означає, що воно належить лише особі, на ім'я якої зареєстроване. Таке майно є спільною сумісною власністю подружжя, а тому відчуження частки цього майна на публічних торгах без згоди іншого з подружжя порушує право останнього як співвласника на вільне користування і розпорядження нерухомим майномРозподіл майна подружжя в рівних часткахВС червень 2020
951ВС2.1. Проживання дітей з одним із подружжя само собою не є підставою для збільшення частки у майні при його розподілі тому з подружжя, з ким проживають дітиЗбільшення частки майна одного з подружжяВС червень 2020
952ВС2.2. З урахуванням неналежного виконання одним із подружжя батьківських обов'язків та неналежного матеріального забезпечення сім'ї частку іншого з подружжя у спільному майні може бути збільшеноЗбільшення частки майна одного з подружжяВС червень 2020
953ВС3.1. Житло, набуте одним із подружжя під час шлюбу внаслідок приватизації державного житлового фонду, визнавалося спільною сумісною власністю подружжя лише в період з 08 лютого 2011 року до 12 червня 2012 року включно. В інші періоди дії Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" таке житло переходило у власність лише того з подружжя, який брав участь у приватизаціїОсобиста приватна власність одного з подружжяВС червень 2020
954ВС3.2. Придбання майна хоча й у період шлюбу, але за особисті кошти одного з подружжя, не може вважатися об'єктом спільної сумісної власності подружжя, а є особистою приватною власністю того з подружжя, за особисті кошти якого воно придбане. Тому сам собою факт придбання спірного майна в період шлюбу не є безумовною підставою для надання такому майну статусу спільної сумісної власності подружжяОсобиста приватна власність одного з подружжяВС червень 2020
955ВС4.1. Поділ спільного майна подружжя не може використовуватися учасниками цивільного обороту для уникнення сплати боргу боржником або виконання судового рішення про стягнення боргуСтягнення боргу з подружжяВС червень 2020
956ВС4.2. При поділі майна враховуються також борги подружжя та правовідносини за зобов'язаннями, що виникли в інтересах сім'їСтягнення боргу з подружжяВС червень 2020
957ВС5.1. Відчуження частки корпоративних прав одним із подружжя під час розгляду справи судом не позбавляє права іншого з подружжя претендувати на компенсацію ? від вартості частки майна товариства відповідно до частки другого з подружжя у статутному фонді цього товаристваПоділ частки корпоративних правВС червень 2020
958ВС5.2. Майно фізичної особи - підприємця може бути об'єктом спільної сумісної власності подружжя і предметом поділу між кожним із подружжя з урахуванням загальних вимог законодавства щодо критеріїв визначення правового режиму спільного сумісного майна подружжя та способів поділу його між кожним із подружжяПоділ частки корпоративних правВС червень 2020
959ВС5.3. Якщо один із подружжя, будучи учасником господарського товариства, вносить до статутного капіталу майно, яке є спільною власністю подружжя, то в іншого з подружжя виникає право вимоги виплати компенсації ? від вартості частки майна товариства відповідно до частки другого з подружжя у статутному фондіПоділ частки корпоративних правВС червень 2020
960ВС6.1. Поділ спільного нерухомого майна подружжя повинен бути доведений нотаріально посвідченою угодою, а не угодою, укладеною у простій письмовій форміДоговір між подружжям щодо поділу нерухомого майнаВС червень 2020
961ВС6.2. Заявлення вимог про розірвання шлюбу і стягнення компенсації, передбаченої шлюбним договором, в одному провадженні свідчить про наявність юридичного спору між сторонами, а тому є належним способом захисту цивільних прав та інтересів одного із подружжяДоговір між подружжям щодо поділу нерухомого майнаВС червень 2020
962ВС6.3. Сімейне законодавство не передбачає підстав розірвання договору про поділ майна подружжя, а отже, у разі розірвання такого договору застосовуються загальні підстави розірвання договору, зокрема й істотне порушення договоруДоговір між подружжям щодо поділу нерухомого майнаВС червень 2020
963ВС7.1. Об'єкт незавершеного будівництва, зведений за час шлюбу, може бути визнаний об'єктом права спільної сумісної власності подружжя із визначенням частокНовостворене нерухоме майно та самочинне будівництво, його поділ між подружжямВС червень 2020
964ВС7.2. Самочинна прибудова, яка здійснена подружжям під час шлюбу, не може бути об'єктом права їх спільної сумісної власності та не підлягає поділу між нимиНовостворене нерухоме майно та самочинне будівництво, його поділ між подружжямВС червень 2020
965ВС8.1. З моменту набрання законної сили рішенням щодо розподілу майна подружжя таке майно втрачає статус спільної сумісної власності подружжя, а усні домовленості колишнього подружжя не впливають на правовий режим цього нерухомого майнаІншеВС червень 2020
966ВС8.2. Ініціювання спору про поділ спільного майна подружжя та визнання права на частку в спільному майні є недопустимими, якщо це майно (грошові кошти) є речовим доказом у кримінальному провадженні та предметом вчинення кримінального правопорушенняІншеВС червень 2020
967ВС8.3. Компетентними у справах з іноземним елементом визнаються суди держави, на території якої знаходиться спірне нерухоме майноІншеВС червень 2020
968ВС8.4. Сам факт незвернення одного з подружжя до суду із позовом про поділ майна не є підставою, з якою закон пов'язує (визначає) припинення права власності на спільну сумісну власністьІншеВС червень 2020
969ВС8.5. Вартість майна, що підлягає поділу між подружжям, слід визначати виходячи з дійсної його вартості на час розгляду справи в судіІншеВС червень 2020
970ВС8.6. Договір дарування майна, яке перебуває у спільній сумісній власності, укладений без згоди іншого з подружжя, є недійсним у ціломуІншеВС червень 2020
971ВС8.7. Позов із вимогами про припинення права на частку у спільному майні з одночасним присудженням грошової компенсації вимагає обов'язкового внесення позивачем необхідної суми на депозитний рахунок суду, тоді як при зверненні до суду з вимогою про припинення права на частку у спільному майні внесення на депозитний рахунок суду грошової компенсації не потрібнеІншеВС червень 2020
972ККСВСЗакон України про кримінальну відповідальність, який визначає діяння як злочин, може містити посилання на положення інших нормативно-правових актів. Якщо ці положення надалі змінюються, загальний зміст кримінального закону (в цьому випадку - диспозиція його норм) змін не зазнає, а тому ст. 5 КК щодо зворотної дії кримінального закону в часі не застосовується1.1. Закон України про кримінальну відповідальністьККСВС за І півріччя 2020 року
973ККСВСОбов'язки, які покладає суд на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням, передбачені ч. 1 ст. 76 КК, охоплюються "іншими кримінально-правовими наслідками діяння" в розумінні ч. 2 ст. 4 КК. Тому закон про кримінальну відповідальність зі зміненим способом формулювання тексту ч. 1 ст. 76 КК з диспозитивного на імперативний ("може покласти на засудженого обов'язки" та "покладає на засудженого обов'язки") не має зворотної дії у часі (ст. 5 КК)1.1. Закон України про кримінальну відповідальністьККСВС за І півріччя 2020 року
974ККСВСОскільки у стані неосудності особа не здатна розуміти своїх дій та керувати ними, а мета і мотив, які особа має чітко усвідомлювати, як ознаки суб'єктивної сторони складу злочину за наявності такого стану відсутні, то встановлення будь-якої форми вини (умислу чи необережності) у діях неосудної особи об'єктивно є неможливим. У такому випадку юридична оцінка суспільно небезпечного діяння повинна надаватися, виходячи з фактичних обставин скоєного діяння та наслідків, що настали1.2. Суб'єкт кримінального правопорушенняККСВС за І півріччя 2020 року
975ККСВСПро наявність попередньої змови групи осіб на вчинення злочину вказує узгодження співучасниками предмета злочину, місця, часу, способу вчинення та змісту функцій, які будуть здійснювати співучасники. Попередня змова може мати місце не лише в усній або письмовій формах, а й за допомогою конклюдентних дій, зокрема, безпосередньо через поведінку співучасників, яка свідчить про їх намір вчинити злочин1.3. Співучасть у кримінальному правопорушенніККСВС за І півріччя 2020 року
976ККСВСВчинене обвинуваченим у різний час незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів і психотропних речовин без мети збуту утворюють повторність злочинів. Кваліфікація дій особи за ч. 1, ч. 2 ст. 309 КК у такому випадку є зайвою1.4. Сукупність кримінальних правопорушеньККСВС за І півріччя 2020 року
977ККСВСДодаткове покарання у виді позбавлення права займатися певною діяльністю (керувати транспортним засобом) повинно призначатися особі з урахуванням даних, що характеризують особу обвинуваченого, а також обставин кримінального правопорушення. Обставини, які свідчать про те, що позбавлення особи спеціального права суттєво ускладнює пошуки нової роботи та вирішення побутових питань, мають бути підтверджені доказами, а отримана обвинуваченим освіта та спеціальність не пов'язані з необхідністю керувати транспортними засобами1.5. Призначення покаранняККСВС за І півріччя 2020 року
978ККСВСЩире каяття, характеризуючи ставлення винної особи до вчиненого нею злочину, означає, що особа визнає свою вину, дає правдиві показання, щиро жалкує про вчинене, негативно оцінює злочин, бажає виправити ситуацію, що склалася, співчуває потерпілому, демонструє готовність понести заслужене покарання1.5. Призначення покаранняККСВС за І півріччя 2020 року
979ККСВСПри призначенні більш м'якого покарання, ніж передбачено законом (ст. 69 КК), необхідно враховувати наявність зв'язку між пом'якшуючими обставинами і метою та/або мотивами злочину, роллю, яку виконувала особа, визнана винуватою у вчиненні злочину, її поведінкою під час вчинення злочину та іншими факторами, які безпосередньо впливають на суспільну небезпеку злочину та/або небезпечність винуватця. Окрім того, необхідно встановити, що відповідні пом'якшуючі обставини істотно знизили тяжкість вчиненого злочину1.5. Призначення покаранняККСВС за І півріччя 2020 року
980ККСВСЛише після зарахування строку попереднього ув'язнення у попередньому кримінальному провадженні суд може призначити покарання особі за сукупністю вироків (ст. 71 КК)1.5. Призначення покаранняККСВС за І півріччя 2020 року
981ККСВСЗвільненню від відбування покарання з випробуванням (ст. 75 КК) засудженого, який вчинив новий злочин до відбуття покарання за попереднім вироком, має передувати визначення йому остаточного покарання за сукупністю вироків (ст. 71 КК). Якщо за один із злочинів засудженому призначено основне покарання у виді штрафу або позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, які відповідно до ч. 3 ст. 72 КК не підлягають складанню з іншими видами покарань та виконуються самостійно, то звільнення від відбування іншого покарання з випробуванням (ст. 75 КК), яке входить у сукупність вироків, є неприпустимим1.5. Призначення покаранняККСВС за І півріччя 2020 року
982ККСВСЯкщо особою вчинено кілька злочинів, які утворюють сукупність, питання про звільнення її від відбування покарання на підставі закону про амністію вирішується після визначення остаточного покарання за правилами ст. 70 КК1.6. Звільнення від покарання або його відбуванняККСВС за І півріччя 2020 року
983ККСВСПостановлення обвинувального вироку, а не набрання ним законної сили розмежовує застосування судом правил призначення покарання за сукупністю злочинів (ст. 70 КК) та за сукупністю вироків (ст. 71 КК). Скасування судом апеляційної інстанції попереднього вироку в частині призначення покарання з підстав неправильного звільнення від відбування покарання або у зв'язку з необхідністю призначити більш суворе покарання не перешкоджає застосуванню ст. 71 КК1.6. Звільнення від покарання або його відбуванняККСВС за І півріччя 2020 року
984ККСВСЯкщо звільнення особи від покарання відбувається за правилами ч. 5 ст. 74 КК, то її згода чи згода інших учасників судового розгляду на таке звільнення необов'язкова. Початок обчислення строків звільнення від покарання на підставі ч. 5 ст. 74 КК, ураховуючи тлумачення формулювання "з дня вчинення злочину" (ч. 1 ст. 49 КК), починається з дня вчинення злочину і має враховуватися в цей строк як перший день відповідного строку давності1.6. Звільнення від покарання або його відбуванняККСВС за І півріччя 2020 року
985ККСВСПенсійний вік особи, яка вчинила тяжкий злочин, не може виступати основною підставою, для можливості застосування положень ст. 75 КК, без врахування інших пом'якшуючих покарання обставин1.6. Звільнення від покарання або його відбуванняККСВС за І півріччя 2020 року
986ККСВСУ разі вчинення особою під час іспитового строку нового злочину суди мають розцінювати це як порушення умов застосування ст. 75 КК про звільнення від відбування покарання з випробуванням і призначати на підставі ст. 71 КК остаточне покарання у виді сукупності невідбутої частини покарання за попереднім вироком та покарання за новим вироком. У таких випадках повторне звільнення від відбування покарання з випробуванням є неприпустимим1.6. Звільнення від покарання або його відбуванняККСВС за І півріччя 2020 року
987ККСВСЗвільнення неповнолітнього від покарання на підставі ст. 105 КК здійснюється без призначення йому конкретного покарання, передбаченого санкцією статті закону України про кримінальну відповідальність, за якою його було визнано винуватим1.6. Звільнення від покарання або його відбуванняККСВС за І півріччя 2020 року
988ККСВСВідсутність закладів з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом не є перешкодою для застосування судом такого виду примусових заходів медичного характеру, як госпіталізація до закладу з надання психіатричної допомоги з посиленим наглядом на підставі ст. 94 КК1.7. Застосування примусових заходів медичного характеруККСВС за І півріччя 2020 року
989ККСВСНе підлягає спеціальній конфіскації майно, яке використовувалося як знаряддя вчинення злочину та належить на праві спільної власності кільком особам, якщо співвласники не знали і не могли знати про незаконне використання цього майна1.8. Застосування інших заходів кримінально-правового характеруККСВС за І півріччя 2020 року
990ККСВСАвтомобіль, який не використовувався обвинуваченим як знаряддя вчинення злочину, передбаченого ст. 249 "Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом" КК, не підлягає спеціальній конфіскації1.8. Застосування інших заходів кримінально-правового характеруККСВС за І півріччя 2020 року
991ККСВСДобровільна відмова від умисного вбивства може мати місце у випадку, коли під час замаху на цей злочин винний вчиняє дії, спрямовані на запобігання настанню суспільно небезпечних наслідків його злочинного посягання1.9. Кваліфікація кримінальних правопорушень проти життя і здоров'я особиККСВС за І півріччя 2020 року
992ККСВСВідповідальність за умисне вбивство, вчинене повторно, настає незалежно від того, чи вчинила особа попередньо закінчене вбивство чи замах на нього1.9. Кваліфікація кримінальних правопорушень проти життя і здоров'я особиККСВС за І півріччя 2020 року
993ККСВСПри розмежуванні замаху на умисне вбивство та умисного тяжкого тілесного ушкодження необхідно встановити зміст і спрямованість умислу винного. Питання про умисел необхідно вирішувати, виходячи із сукупності всіх обставин вчиненого діяння, зокрема враховувати спосіб, знаряддя злочину, кількість, характер локалізацію поранень та інших тілесних ушкоджень, причини припинення злочинних дій, поведінку винного і потерпілого, що передувала події, їх стосунки. Визначальним при цьому є суб'єктивне ставлення винного до наслідків своїх дій1.9. Кваліфікація кримінальних правопорушень проти життя і здоров'я особиККСВС за І півріччя 2020 року
994ККСВСУмисне вбивство слід відрізняти від заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, за спрямованістю умислу винуватого, його суб'єктивним ставленням до наслідків своїх дій: у разі умисного вбивства настання смерті потерпілого охоплюється умислом винуватого, а в разі заподіяння тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, ставлення винного до таких наслідків характеризується необережністю1.9. Кваліфікація кримінальних правопорушень проти життя і здоров'я особиККСВС за І півріччя 2020 року
995ККСВСДії особи, яка нанесла ножове поранення в ногу, в результаті якого настала смерть потерпілого, за відсутності даних про умисел на вбивство, правильно перекваліфіковані з умисного вбивства на умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого1.9. Кваліфікація кримінальних правопорушень проти життя і здоров'я особиККСВС за І півріччя 2020 року
996ККСВСОсоба набуває повноважень члена виборчої комісії та є суб'єктом злочину, передбаченого ст. 158 КК, з моменту підписання тексту складеної присяги1.10. Кваліфікація кримінальних правопорушень проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянинаККСВС за І півріччя 2020 року
997ККСВСПотерпілим від злочину, передбаченого ст. 164 "Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей" КК, може бути як неповнолітній, так і повнолітня особа за умови, що вона є непрацездатною1.10. Кваліфікація кримінальних правопорушень проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянинаККСВС за І півріччя 2020 року
998ККСВСДля кваліфікації дій особи за ст. 172 "Грубе порушення законодавства про працю" КК слід встановити наявність особистого мотиву у її діях, про який можуть свідчити, зокрема, попередні конфлікти з потерпілим, відсутність претензій до потерпілого з боку інших осіб, відсутність спроб підібрати на вакантну посаду іншу особу, прагнення влаштувати на цю посаду члена сім'ї1.10. Кваліфікація кримінальних правопорушень проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянинаККСВС за І півріччя 2020 року
999ККСВСНаявність засобів охорони транспортного засобу, у тому числі й технічних, що обмежують вільний доступ сторонніх осіб до майна, яке знаходиться в салоні або багажному відділенні автомобіля, може свідчити про наявність ознак сховища, а у випадку пред'явлення обвинувачення за викрадення майна з автомобіля, що має кваліфікуючу ознаку "проникнення у сховище", мають встановлюватися об'єктивні обставини, які дозволяють ідентифікувати відповідний автомобіль як сховище1.11. Кваліфікація кримінальних правопорушень проти власностіККСВС за І півріччя 2020 року
1000ККСВСЗаволодіння чужим майном, яке фактично не вибуло з володіння власника, а опинилося з будь-яких причин у неналежному, але відомому йому місці (залишене чи забуте), особою, яка знала, кому належить це майно, мала підстави вважати, де перебуває власник речі та усвідомлювала, що він може за нею повернутися, слід кваліфікувати як крадіжку чужого майна (ст. 185 КК)1.11. Кваліфікація кримінальних правопорушень проти власностіККСВС за І півріччя 2020 року
1001ККСВСВикрадення чужого майна з колодязя кабельної каналізації електрозв'язку (телекомунікаційного колодязя) слід кваліфікувати як крадіжку, поєднану з проникненням в інше приміщення (ч. 3 ст. 185 КК)1.11. Кваліфікація кримінальних правопорушень проти власностіККСВС за І півріччя 2020 року
1002ККСВСРозмежувальною ознакою між суміжними складами злочинів, передбаченими ст. 190 "Шахрайство" та ст. 192 "Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою" КК, є суспільно небезпечні діяння "заволодіння" (ст. 190 КК) та "заподіяння майнової шкоди" (ст. 192 КК). У першому випадку майно або право на майно переміщується зі сфери володіння власника у сферу володіння винуватої особи чи третіх осіб, а в другому - має місце неотримання потерпілим майна або права на майно, яке він мав би отримати у свою власність1.11. Кваліфікація кримінальних правопорушень проти власностіККСВС за І півріччя 2020 року
1003ККСВСВідсутність правового механізму оформлення відряджень з метою виконання службових обов'язків на тимчасово окуповані території, а також фактичне здійснення службовою особою таких службових обов'язків виключає кримінальну відповідальність за ст. 191 КК1.11. Кваліфікація кримінальних правопорушень проти власностіККСВС за І півріччя 2020 року
1004ККСВСНе є привласненням чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (ч. 2 ст. 191 КК) отримання службовою особою коштів, нарахованих як заробітна плата особі, яка фактично не працювала, розподілення їх між іншими працівниками, які виконували роботу відсутньої особи, а також використання цих коштів обвинуваченою на потреби закладу1.11. Кваліфікація кримінальних правопорушень проти власностіККСВС за І півріччя 2020 року
1005ККСВСДля кваліфікації дій особи за ст. 213 "Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом" КК необхідно встановити, чи є діяльність, яку здійснює особа, підприємницькою або іншою господарською, у тому числі чи є вона систематичною1.12. Кваліфікація кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльностіККСВС за І півріччя 2020 року
1006ККСВСВідповідальність водія за ст. 286 КК виключається, якщо у нього не було технічної можливості уникнути наслідків злочину, а аварійна ситуація була викликана не його діями (бездіяльністю)1.13. Кваліфікація кримінальних правопорушень проти безпеки руху та експлуатації транспортуККСВС за І півріччя 2020 року
1007ККСВСУ випадку, коли правила безпеки дорожнього руху порушені кількома учасниками дорожньо-транспортної пригоди (зокрема, водієм та пішоходом), до кримінальної відповідальності притягається лише та особа, протиправні дії якої перебували у причинному зв'язку з наслідками, що настали. Протиправна поведінка іншого учасника дорожньо-транспортної пригоди у цьому випадку є умовою спричинення відповідних наслідків та не впливає на підставу кримінальної відповідальності особи, в діях якої встановлено причинний зв'язок з наслідками, що настали1.13. Кваліфікація кримінальних правопорушень проти безпеки руху та експлуатації транспортуККСВС за І півріччя 2020 року
1008ККСВСПро наявність попередньої змови групи осіб щодо незаконного заволодіння транспортним засобом (ч. 2 ст. 289 КК) може свідчити як безпосереднє вчинення співучасниками дій, спрямованих на заволодіння таким засобом, так і вчинення інших дій у межах попередньо досягнутої домовленості про спільне вчинення злочину (наприклад, сприяння у відкритті транспортного засобу, супровід цього транспортного засобу до місця зберігання)1.13. Кваліфікація кримінальних правопорушень проти безпеки руху та експлуатації транспортуККСВС за І півріччя 2020 року
1009ККСВСХуліганство має місце у випадку, коли у свідомості винуватого домінує мотив явної неповаги до суспільства та відсутній особистий мотив посягання, а протиправні дії вчиняються без приводу або з використанням малозначного приводу. Обов'язковою ознакою суб'єктивної сторони хуліганства є мотив явної неповаги до суспільства. Домінування у свідомості винного такого внутрішнього спонукання і відсутність особистого мотиву посягання на потерпілого є головним критерієм хуліганства як злочину проти громадського порядку та моральності1.14. Кваліфікація кримінальних правопорушень протиККСВС за І півріччя 2020 року
1010ККСВСДо порнографічних предметів (ст. 301 КК) належать як матеріальні носії (жорсткі або оптичні диски, карти пам'яті), на яких зафіксовано інформацію порнографічного характеру, так і зображення порнографічного характеру, створені в режимі онлайн, оскільки у такому випадку відбувається матеріальна фіксація такого зображення в комп'ютерній мережі на незначний час1.14. Кваліфікація кримінальних правопорушень протиККСВС за І півріччя 2020 року
1011ККСВСВтягнення неповнолітнього у злочинну діяльність (ст. 304 КК) передбачає наявність таких дій дорослої особи, що пов'язані з безпосереднім впливом на неповнолітнього із застосуванням різних видів фізичного насильства, психічного впливу, з пропозицією вчинити злочин1.14. Кваліфікація кримінальних правопорушень протиККСВС за І півріччя 2020 року
1012ККСВСПро умисел на збут психотропної речовини можуть свідчити, зокрема, такі обставини, як надмірна для вживання однією особою кількість вилученої речовини, вжиття засудженим додаткових заходів конспірації своєї діяльності, спосіб та засоби оплати за психотропну речовину, показання свідків про намір засудженого пригощати цією речовиною знайомих осіб. Ввезення на територію України психотропної речовини утворює закінчений склад злочину, передбачений ст. 305 КК, якщо таку речовину було виявлено під час митного контролю після її переміщення через митний кордон України на її митну територі.1.15. Кваліфікація кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населенняККСВС за І півріччя 2020 року
1013ККСВСЯкщо особа послідовно вчиняє такі однорідні злочини, як посів або вирощування снотворного маку чи конопель (ст. 310 КК) і незаконне виготовлення та зберігання для особистого вживання без мети збуту наркотичного засобу (ст. 309 КК), то це потребує самостійної кваліфікації кожного злочину за самостійною статтею КК, причому наступний злочин кваліфікується за ознакою повторності1.15. Кваліфікація кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населенняККСВС за І півріччя 2020 року
1014ККСВСПримусове виконання обов'язку подачі в електронному виді декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за відсутності врегульованого на законодавчому рівні питання щодо альтернативи права вибору подачі такої декларації віруючою людиною порушує її права та свободи1.16. Кваліфікація кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послугККСВС за І півріччя 2020 року
1015ККСВСПричинний зв'язок як ознака складу злочину, передбаченого ст. 367 "Службова недбалість" КК, має місце між неналежним виконанням обов'язків через несумлінне ставлення до них службової особи (заступника начальника центру поштового зв'язку "Укрпошта") та спричиненням тяжких наслідків (смерті листоноші, який перевозив грошові кошти особистим транспортом без належної охорони та без засобів безпеки, під час нападу на нього з метою заволодіння грошовими коштами), якщо службова особа всупереч вимогам законодавства України систематично не забезпечувала належної організації перевезень поштових відправлень спеціалізованим автомобільним транспортом та контролю за станом збереження поштових відправлень, хоча повинна була та мала реальну можливість це здійснювати1.16. Кваліфікація кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послугККСВС за І півріччя 2020 року
1016ККСВСВнесення працівником правоохоронного органу у постанову про закриття кримінального провадження недостовірної інформації, яка завідомо для нього не відповідає дійсності, свідчить про наявність прямого умислу на службове підроблення (ст. 366 КК)1.16. Кваліфікація кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послугККСВС за І півріччя 2020 року
1017ККСВСПідстави для притягнення до відповідальності службової особи, яка здійснює державну реєстрацію, за ч. 2 ст. 367 КК відсутні, якщо перевірка правильності заповнення документів, поданих на реєстрацію, покладається на заявника і при цьому власнику майна діями службової особи, котра здійснила державну реєстрацію, жодних матеріальних збитків не заподіяно1.16. Кваліфікація кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послугККСВС за І півріччя 2020 року
1018ККСВССклад злочину, передбачений ст. 367 "Службова недбалість" КК, має місце випадку встановлення причинного зв'язку між невиконанням або неналежним виконанням службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них та наслідками у вигляді істотної шкоди. Відповідний склад злочину відсутній, якщо документи із завищеною вартістю теплової енергії, що були підставою для виникнення договірних відносин, перевірялися та затверджувалися уповноваженими органами держави1.16. Кваліфікація кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послугККСВС за І півріччя 2020 року
1019ККСВССлужбова недбалість (ст. 367 КК) може мати місце лише за умови, що службова особа мала об'єктивну можливість виконати дії, які входять до кола її службових повноважень, з урахуванням положень регулятивного законодавства України, чинного на момент вчинення протиправних дій, та зобов'язана була їх вчинити1.16. Кваліфікація кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послугККСВС за І півріччя 2020 року
1020ККСВСТлумачення поняття "особа, уповноважена на виконання функцій держави" (ст. 3692 КК) у контексті відсилки у примітці цієї статті до нечинного Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" не виключає можливості встановлення ознак складу злочину, передбаченого цією статтею КК, у тому числі ознак суб'єкта злочину, з урахуванням Закону України "Про запобігання корупції"1.16. Кваліфікація кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послугККСВС за І півріччя 2020 року
1021ККСВСНеодноразові порушення трудової дисципліни і встановленого порядку відбування покарання особою, яка відбуває покарання у виді обмеження волі, за кожне з яких до неї застосовувалися заходи стягнення, визначені КВК, не можуть бути підставою притягнення цієї особи до кримінальної відповідальності за систематичне порушення громадського порядку чи встановлених правил проживання (ч. 1 ст. 390 КК), оскільки порушує принцип, згідно з яким ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення1.17. Кваліфікація кримінальних правопорушень проти правосуддяККСВС за І півріччя 2020 року
1022ККСВСЗалишення засудженим дільниці соціальної реабілітації виправної колонії без мети порушити режим відбування покарання та його наступне повернення до виправної колонії є підставою для визнання діяння малозначним і закриття кримінального провадження1.17. Кваліфікація кримінальних правопорушень проти правосуддяККСВС за І півріччя 2020 року
1023ККСВСРішення Конституційного Суду України, яким окремі положення КПК визнані неконституційними, враховується судами лише щодо застосування правових норм у цій частині та не поширюються на подібні правовідносини2.1. Засади кримінального провадженняККСВС за І півріччя 2020 року
1024ККСВСЯкщо засуджений під час досудового розслідування та у суді не заявляв зауважень та клопотань про те, що він не володіє чи недостатнього володіє державною мовою, якою були складені процесуальні документи, однак судами дотримані вимоги, передбачені КПК, стосовно залучення перекладача кримінальному провадженні, і матеріалами цього провадження підтверджується відсутність об'єктивних підстав для залучення перекладача, то істотного порушення вимог кримінального процесуального закону не вбачається2.1. Засади кримінального провадженняККСВС за І півріччя 2020 року
1025ККСВСПорушення права на захист є істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, якщо апеляційний суд не розглянув клопотання засудженого про заміну одного захисника через його некомпетентність у наданні допомоги у кримінальному провадженні на іншого, та прийняв рішення про продовження розгляду кримінального провадження за участю захисника, стосовно компетентності якого засуджений висловив сумнів і недовіру2.2. Забезпечення права на захистККСВС за І півріччя 2020 року
1026ККСВСПід особами, які через свої фізичні або психічні вади не можуть самі реалізувати право на захист, необхідно розуміти, зокрема, осіб з істотними дефектами мови, зору, слуху тощо, а також осіб, які хоч і визнані осудними, але мають психічні вади, що перешкоджають їм самостійно захищатися від обвинувачення. Встановлення лише самого факту перебування особи на спеціальному обліку не означає, що засуджений не міг повною мірою реалізувати своє право на захист. При здійсненні судового провадження питання про залучення захисника необхідно вирішувати виходячи з конкретних обставин справи з урахуванням установлених характеру розладів, психічного або соматичного стану здоров'я особи, особливостей її поведінки, стилю комунікації з оточуючими тощо2.2. Забезпечення права на захистККСВС за І півріччя 2020 року
1027ККСВСУчасть захисника в судовому провадженні щодо неповнолітнього має бути забезпечено в судах усіх інстанцій незалежно від стадії судового провадження та суб'єкта оскарження, а також незалежно від моменту досягнення такою особою повноліття на момент судового розгляду. Незабезпечення участі захисника у такому випадку є істотним порушенням кримінального процесуального закону2.2. Забезпечення права на захистККСВС за І півріччя 2020 року
1028ККСВСДля інкримінування обвинуваченому складу злочину, передбаченого ст. 126 КК, факт завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які спричинили фізичний біль, має бути доведений сукупністю доказів. Обвинувальний вирок у цьому випадку не може ґрунтуватися лише на показаннях потерпілого щодо обставин вчинення злочину2.3. Докази і доказуванняККСВС за І півріччя 2020 року
1029ККСВСПоказання співробітників військової контррозвідки не є показаннями з чужих слів у розумінні ст. 97 КПК, якщо ці співробітники повідомляють у суді інформацію, яку безпосередньо сприймали та фіксували під час здійснення досудового розслідування. Процесуальні документи, які стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, не є документами у розумінні ч. 2 ст. 99 КПК, оскільки не містять зафіксованих та зібраних оперативними підрозділами фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб або групи осіб2.3. Докази і доказуванняККСВС за І півріччя 2020 року
1030ККСВСДублікат документа (протоколів проведення НСРД та дисків до них) відповідно до ч. 4 ст. 99 КПК виготовляється тим самим способом, як і його оригінал та визнається судом як оригінал документа, а отже, може бути досліджений судом та визнаний допустимим доказом2.3. Докази і доказуванняККСВС за І півріччя 2020 року
1031ККСВСДокументи, надані суду, що підтверджують попередні судимості обвинуваченого та окремі риси його характеру, долучені до матеріалів справи лише як такі, що характеризують особу обвинуваченого і не підтверджують його винуватості у вчиненні злочину, не є доказами у кримінальному провадженні2.3. Докази і доказуванняККСВС за І півріччя 2020 року
1032ККСВСОскільки злочин було вчинено в іншому місці, ніж те, в якому проведено огляд місця події (в полі, а не на подвір'ї житлового будинку), то такий огляд місця події фактично є обшуком, який згідно з приписами ч. 2 ст. 234 КПК мав здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді. У зв'язку із цим протокол огляду місця події є недопустимим доказом2.3. Докази і доказуванняККСВС за І півріччя 2020 року
1033ККСВСЯкщо відсутні дані про вручення повістки військовозобов'язаній особі, в разі відмови цієї особи в її отриманні - дані про фіксування вказаної відмови у передбаченому законом порядку, то у такому випадку і відсутні дані про доведеність винуватості у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК2.3. Докази і доказуванняККСВС за І півріччя 2020 року
1034ККСВСНаявність доказів, що вказують на збут обвинуваченим майна, викраденого у потерпілого, без надання доказів, що підтверджують факт його безпосереднього викрадення, не є свідченням доведення винуватості особи у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК2.3. Докази і доказуванняККСВС за І півріччя 2020 року
1035ККСВСЯкщо сторона обвинувачення доведе обставини, які свідчать про відсутність у номінального власника права на спірне майно та інтересу в його поверненні, то відсутність доказів обізнаності такого номінального власника щодо злочинного використання майна не є перешкодою для застосування спеціальної конфіскації2.3. Докази і доказуванняККСВС за І півріччя 2020 року
1036ККСВСУсі докази, отримані під час досудового розслідування злочину, який було вчинено внаслідок підбурювання з боку поліції або інших осіб, які діють за їх вказівками, та який в іншому випадку не було би вчинено, мають визнаватися недопустимими2.3. Докази і доказуванняККСВС за І півріччя 2020 року
1037ККСВСУ разі закриття кримінального провадження питання, пов'язані із вирішенням спору про належність речового доказу, зокрема про встановлення фактичного володіння майном, можуть бути вирішені лише у порядку цивільного судочинства2.3. Докази і доказуванняККСВС за І півріччя 2020 року
1038ККСВСНорми кримінального процесуального законодавства України не передбачають необхідності доведення факту перебування особи у стані алкогольного сп'яніння якимось певним видом доказів, а тому доводи засудженого про те, що факт перебування його у стані алкогольного сп'яніння повинен підтверджуватися виключно на підставі висновків відповідного експерта або іншими документами, які містяться у матеріалах кримінального провадження, не ґрунтуються на положеннях процесуального закону2.3. Докази і доказуванняККСВС за І півріччя 2020 року
1039ККСВСЯкщо зміст протоколу про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій з аудіо- та відеоконтролю щодо підозрюваних, які тимчасово утримуються в ізоляторах тимчасового тримання, вказує на їх допит, а не втручання у приватне життя, то такі докази визнаються судом недопустимими, та такими, що отримані з порушенням права мовчання та свободи від самовикриття2.3. Докази і доказуванняККСВС за І півріччя 2020 року
1040ККСВСВикористання стороною обвинувачення копій відеофонограм (фонограм), що зафіксовані на оптичних дисках, на які фіксувалися негласні слідчі (розшукові) дії, а не їх оригіналів, тягне за собою визнання всіх похідних від них доказів недопустимими2.3. Докази і доказуванняККСВС за І півріччя 2020 року
1041ККСВСПосилання у вироку суду на відеозапис з камер спостереження торгової зали без його перегляду не є істотним порушенням кримінального процесуального закону, яке тягне за собою обов'язкове скасування оспорюваних рішень і призначення нового розгляду в суді першої інстанції2.3. Докази і доказуванняККСВС за І півріччя 2020 року
1042ККСВСВисновок слід вважати недопустимим доказом у випадку, якщо він був наданий експертом, який не має експертної спеціальності, що охоплюється предметом експертизи у конкретному кримінальному провадженні, а також у випадку, коли експертизу здійснено експертом, свідоцтво якого на момент проведення експертизи визнано недійсним у порядку, встановленому законодавством України2.3. Докази і доказуванняККСВС за І півріччя 2020 року
1043ККСВСПри вирішенні питання стосовно компетенції установи, яка проводить судово-психіатричну експертизу і є державною в розумінні ст. 7 Закону України "Про судову експертизу", слід виходити не з організаційно-правової форми здійснення нею діяльності або форми її власності, а із сфери управління її діяльністю та організації державного контролю. Установа, яка проводила судово-психіатричну експертизу, може бути визнана компетентною в разі включення її до Переліку установ, в яких проводяться судово-психіатричні експертизи та установ, в яких проводяться стаціонарні судово-психіатричні експертизи особам, які тримаються під вартою, затверджених наказом МОЗ від 29.06.2017 № 7222.3. Докази і доказуванняККСВС за І півріччя 2020 року
1044ККСВСВисновок судово-балістичної експертизи, відповідно до якого вилучений під час обшуку за місцем проживання засудженого пістолет було визнано вогнепальною зброєю, за незаконне придбання, носіння і зберігання якої засуджено цю особу, з недотриманням вимог ідентифікації цієї зброї та неналежним її упакуванням, ставить під сумнів факт передачі на судово-балістичну експертизу саме цієї вогнепальної зброї. А тому такий висновок експерта є недопустимим доказом2.3. Докази і доказуванняККСВС за І півріччя 2020 року
1045ККСВСЯкщо призначену експертизу не було проведено, а отже і висновків експертизи не покладено в основу обвинувального вироку суду, неповідомлення стороні захисту про призначення експертизи не є істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону2.3. Докази і доказуванняККСВС за І півріччя 2020 року
1046ККСВСНадання тимчасового доступу до медичних документів потерпілої особи може мати місце лише у випадку відмови такої особи добровільно надати їх для проведення експертного дослідження. Встановлення розміру матеріальних збитків, завданих грабежем, поєднаним з насильством, яке не є небезпечним для життя та здоров'я потерпілого (ч. 2 ст. 186 КК), не потребує обов'язкового проведення експертизи2.3. Докази і доказуванняККСВС за І півріччя 2020 року
1047ККСВСПосилання захисника під час перегляду вироку в касаційному порядку на недопустимість висновку експерта є необґрунтованим, якщо стороною обвинувачення було забезпечено проведення експертизи особою, яка володіє спеціальними знаннями, має право на проведення експертизи та попереджена про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а стороною захисту на стадії дослідження доказів не було подано клопотання про надання медичних документів, які були об'єктом експертного дослідження2.3. Докази і доказуванняККСВС за І півріччя 2020 року
1048ККСВСПитання про розподіл процесуальних витрат, зокрема, витрат на правову допомогу, може вирішуватися в ухвалі про закриття кримінального провадження у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності. Невирішення судом зазначеного питання не є істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону та не може бути єдиною підставою для скасування прийнятих судових рішень. Якщо Верховний Суд залишив без розгляду клопотання учасника провадження про розподіл процесуальних витрат, то це питання має бути вирішено згідно з положеннями ч. 5 ст. 534 КПК тим судом, який його не вирішив2.4. Процесуальні витратиККСВС за І півріччя 2020 року
1049ККСВССуд, приймаючи у межах кримінального провадження рішення в частині, що стосується задоволення цивільного позову, має ретельно перевірити всі вимоги позивача, врахувати майновий стан винного, його стан здоров'я та вжити інших заходів для справедливого вирішення цього питання2.5. Відшкодування шкоди у кримінальному провадженні, цивільний позовККСВС за І півріччя 2020 року
1050ККСВСОбов'язок з відшкодування шкоди, завданої особою, відповідальність якої застраховано за договором обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, виникає лише у тому випадку, коли у страховика відсутні підстави для здійснення страхового відшкодування чи розмір завданої шкоди перевищує ліміт відповідальності страховика, а в іншому ж випадку факт покладання такого обов'язку на страхувальника, який уклав відповідний договір страхування і сплачує страхові платежі, суперечить меті інституту страхування цивільно-правової відповідальності2.5. Відшкодування шкоди у кримінальному провадженні, цивільний позовККСВС за І півріччя 2020 року
1051ККСВСЯкщо цивільно-правову відповідальність власників наземних транспортних засобів на момент дорожньо-транспортної пригоди застраховано не було, то обов'язок відшкодувати шкоду за рахунок коштів фонду захисту потерпілих покладається на об'єднання страховиків, які здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів2.5. Відшкодування шкоди у кримінальному провадженні, цивільний позовККСВС за І півріччя 2020 року
1052ККСВСГенеральний прокурор, керівник регіональної прокуратури, їх перші заступники та заступники на підставі ч. 5 ст. 36 КПК вмотивованою постановою мають право доручити здійснення досудового розслідування будь-якого кримінального правопорушення, окрім того, що віднесене до підслідності Національного антикорупційного бюро України, іншому органу досудового розслідування, у тому числі слідчому підрозділу вищого рівня в межах одного органу. Таке право виникає лише у випадку здійснення досудового розслідування органом, визначеним у ст. 216 КПК, у розпочатому кримінальному провадженні та встановлення за наслідками такого розслідування його неефективності. Докази, що отримані під час досудового розслідування органами, які діяли поза межами повноважень, наданих їм процесуальним законом, є недопустимими та не можуть бути покладені в основу обвинувального вироку2.6. Загальні положення досудового розслідуванняККСВС за І півріччя 2020 року
1053ККСВСПроведення слідчим особистого обшуку особи під виглядом огляду місця події до внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до ЄРДР порушує вимоги кримінального процесуального закону, а складений за його результатами протокол огляду місця події разом із доказами, які є похідними від нього, визнаються недопустимими2.7. Слідчі (розшукові) діїККСВС за І півріччя 2020 року
1054ККСВСУчасть захисника при проведенні такої слідчої дії, як відібрання біологічних зразків для проведення експертизи, ураховуючи вимоги ст. 245 КПК, не є обов'язковою2.7. Слідчі (розшукові) діїККСВС за І півріччя 2020 року
1055ККСВСЯкщо розмір матеріальних збитків у кримінальному провадженні можна встановити без спеціальних знань за допомогою інших джерел доказування, зокрема, на підставі загальновідомої та загальнодоступної інформації, проведення простих арифметичних розрахунків для оцінки даних, то проведення експертизи з цього питання не є обов'язковим2.7. Слідчі (розшукові) діїККСВС за І півріччя 2020 року
1056ККСВСУхвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів є процесуальною підставою для отримання доказів, а не самим доказом у кримінальному провадженні. Тому її розкриття стороні захисту під час досудового розслідування не є обов'язковим. Таку ухвалу слідчого судді суд повинен досліджувати з метою оцінки допустимості доказів, отриманих у результаті вказаних дій, а тому її може бути надано стороні захисту під час судового розгляду2.7. Слідчі (розшукові) діїККСВС за І півріччя 2020 року
1057ККСВСДії органів досудового розслідування, які зафіксовані на носіях інформації та надані суду як матеріали проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо проведення зі свідками злочину бесід, спрямованих на надання останніми необхідних показів, відповідно до ст. 246 КПК не належать до негласних слідчих (розшукових) дій та свідчать про тиск на свідків з боку вказаних вище органів2.8. Негласні слідчі (розшукові) діїККСВС за І півріччя 2020 року
1058ККСВСПідбурювання до вчинення злочину з боку працівника правоохоронного органу, вчинене з метою подальшого викриття засудженого, має місце у випадку, якщо такий працівник без дотримання вимог щодо запобігання провокації злочину спеціально залучив свідка для проведення оперативно-розшукових заходів щодо засудженого до відкриття кримінального провадження, надав свідку до першої зустрічі з засудженим спеціальні засоби прихованого аудіо-, відеофіксування подій, а також ідентифіковані помічені грошові кошти для організації їх передачі як неправомірної вигоди засудженому2.8. Негласні слідчі (розшукові) діїККСВС за І півріччя 2020 року
1059ККСВСЯкщо на момент звернення слідчого до апеляційного суду з клопотанням про проведення негласних слідчих (розшукових) дій злочин, вчинений особою, було кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК, однак надалі дії цієї особи були перекваліфіковані на ч. 3 ст. 364, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 190 КК, а згодом було виключено ч. 3 ст. 364 КК (у зв'язку з виключенням цієї норми з КК), то матеріали негласних слідчих (розшукових) дій є допустимими доказами та можуть використовуватися як доказ винуватості особи у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 190 КК2.8. Негласні слідчі (розшукові) діїККСВС за І півріччя 2020 року
1060ККСВСОтримання слідчим доступу до відомостей з мобільного телефону особи без постанови слідчого судді не є істотним порушенням кримінального процесуального закону, оскільки такий доступ не обмежувався власником, володільцем або утримувачем таких відомостей та не був пов'язаний з подоланням системи логічного захисту2.8. Негласні слідчі (розшукові) діїККСВС за І півріччя 2020 року
1061ККСВСРеабілітуючі підстави закриття кримінального провадження мають місце у випадку, коли особа не вчинила протиправного діяння, передбаченого кримінальним законом, i, як результат, має право на реабілітацію. До реабілітуючих підстав належать ті, які свідчать про повну невинуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, що їй інкримінується, і тягнуть за собою зняття підозри, відновлення доброго імені, гідності та репутації. Якщо судом буде встановлено наявність у діях особи складу кримінального правопорушення, то підстави для її реабілітації відсутні2.9. Закінчення досудового розслідуванняККСВС за І півріччя 2020 року
1062ККСВСВідмова сторони захисту письмово підтвердити протилежній стороні факт надання їй доступу до матеріалів досудового розслідування та відмова від ознайомлення з такими матеріалами з посиланням на обмеження в часі не може свідчити про невідкриття таких матеріалів стороні в розумінні положень ч. 12 ст. 290 КПК2.10. Відкриття матеріалів іншій стороніККСВС за І півріччя 2020 року
1063ККСВСПостанова про проведення контролю за вчиненням злочину, яку не відкрито стороні захисту в порядку ст. 290 КПК та протокол про результати контролю за вчиненням злочину, яким не порушено порядку відкриття матеріалів кримінального провадження іншій стороні, мають самостійні підстави та мету проведення негласних слідчих (розшукових) дій, у зв'язку із чим вони не можуть визнаватися недопустимими доказами за принципом "плодів отруйного дерева"2.10. Відкриття матеріалів іншій стороніККСВС за І півріччя 2020 року
1064ККСВСДокази, отримані за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій в іншому кримінальному провадженні та щодо іншої особи, але не були відкриті стороні захисту в порядку ст. 290 КПК, визнаються недопустимими2.10. Відкриття матеріалів іншій стороніККСВС за І півріччя 2020 року
1065ККСВСЯкщо сторона захисту на власний розсуд скористалася своїм правом на доступ до матеріалів досудового розслідування та відмовилася від їх ознайомлення (отримання), а стороною обвинувачення з іншого боку здійснено всі дії передбачені ст. 290 КПК, то у такому разі підстави для визнання доказів недопустимими відсутні2.10. Відкриття матеріалів іншій стороніККСВС за І півріччя 2020 року
1066ККСВСНевідкриття матеріалів кримінального провадження стороною обвинувачення всупереч заявленому клопотанню сторони захисту або відкриття його з невиправданою затримкою, є порушенням положень ст. 290 КПК з боку сторони обвинувачення2.10. Відкриття матеріалів іншій стороніККСВС за І півріччя 2020 року
1067ККСВСРоз'яснення особі права на суд присяжних лише на етапі підготовчого судового засідання до початку судового розгляду справи по суті з наданням необхідних умов для ефективного використання особою свого права на суд присяжних не є істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону та безумовною підставою для скасування судових рішень щодо цієї особи2.11. Провадження в суді присяжнихККСВС за І півріччя 2020 року
1068ККСВСПорушення таємниці наради суддів може бути визнано істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, відповідно до ч. 1 ст. 412 КПК, у разі коли воно перешкодило або могло перешкодити суду ухвалити законне та обґрунтоване судове рішення2.12. Судовий розглядККСВС за І півріччя 2020 року
1069ККСВСПорушення таємниці наради суддів під час ухвалення вироку у кримінальному провадженні, що виразилося в одночасному розгляді іншої справи про адміністративне правопорушення, не є істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону у випадку, якщо вказане порушення обґрунтовано не ставить під сумнів незалежність і неупередженість суддів (судді) при обговоренні та ухваленні відповідного судового рішення2.12. Судовий розглядККСВС за І півріччя 2020 року
1070ККСВСНепостановлення місцевим судом при здійсненні заміни судді письмової ухвали про відсутність необхідності розпочинати судовий розгляд із початку та здійснювати повторно всі або частину процесуальних дій, які вже здійснювалися під час судового розгляду до заміни судді, не є істотним порушенням кримінального процесуального закону2.12. Судовий розглядККСВС за І півріччя 2020 року
1071ККСВСДопит неповнолітніх потерпілих, здійснений з іншого приміщення суду шляхом аудіоконференції без надання можливості стороні захисту бачити допитуваних та проведений без постановлення мотивованої ухвали, а також з недотриманням принципів гласності та відкритості судового провадження істотно порушує вимоги кримінального процесуального закону та є підставою для визнання отриманих доказів недопустимими2.12. Судовий розглядККСВС за І півріччя 2020 року
1072ККСВСЯкщо сторона обвинувачення звернулася до суду з клопотанням про відновлення архівної копії запису диску, втраченого не з її вини, то суд повинен забезпечити їй процесуальну можливість повноцінно відстоювати свою позицію. Втрата диску не з вини сторони обвинувачення не свідчить про вичерпання можливості отримання доказів та не може бути підставою закриття кримінального провадження (п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК)2.12. Судовий розглядККСВС за І півріччя 2020 року
1073ККСВСРішення про призначення особі покарання, у тому числі менш суворого, яке однак підлягає реальному відбуванню, замість призначеного судом першої інстанції покарання, від відбування якого її було звільнено з випробуванням, суд апеляційної інстанції ухвалює у формі вироку2.13. Судові рішенняККСВС за І півріччя 2020 року
1074ККСВСВиключення судом з вироку вказівки на один зі способів учинення злочину, що був визнаний недоведеним, з одночасним залишенням посилання на інший спосіб учинення злочину не свідчить про вихід судом за межі обвинувачення, оскільки висунуте особі обвинувачення фактично не змінилося2.13. Судові рішенняККСВС за І півріччя 2020 року
1075ККСВСВирок суду першої інстанції повинен містити не лише формулювання обвинувачення у загальних рисах, а й обґрунтування обвинувачення конкретними доказами як кожному підсудному, так і стосовно кожного епізоду обвинувачення, визнаного судом доведеним2.13. Судові рішенняККСВС за І півріччя 2020 року
1076ККСВСВирішення у межах кримінального провадження спірних питань щодо спору про належність співвласникам речей, які використовувалися одним із них як знаряддя вчинення злочину, зокрема визначення судом частки такого майна, що належить засудженому, є істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону2.13. Судові рішенняККСВС за І півріччя 2020 року
1077ККСВСОскарження ухвали про внесення виправлень у судове рішення має здійснюватися в тому ж порядку, що і оскарження виправленого судового рішення, у тому числі з урахуванням інстанції суду, який прийняв таке рішення2.13. Судові рішенняККСВС за І півріччя 2020 року
1078ККСВСЯкщо у кримінальному провадженні, матеріали якого були відновлені не в повному обсязі, немає, зокрема, письмових доказів щодо доведеності вини обвинуваченого, що були покладені в основу оскаржуваного вироку, то відсутність таких матеріалів (доказів) не може бути підставою для відмови у відкритті апеляційного провадження, в тому числі без попереднього вирішення питання про поновлення строку на таке апеляційне оскарження2.14. Провадження в суді апеляційної інстанціїККСВС за І півріччя 2020 року
1079ККСВСНе дослідивши доказів безпосередньо, для підтвердження або спростування фактичних обставин кримінального провадження апеляційний суд не вправі давати доказам іншу оцінку, ніж та, яку дав суд першої інстанції2.14. Провадження в суді апеляційної інстанціїККСВС за І півріччя 2020 року
1080ККСВСЯкщо в апеляційному суді постає питання про встановлення певного факту в інший спосіб, ніж це було здійснено судом першої інстанції, то повнота дослідження доказів щодо цього факту має бути забезпечена в повному обсязі2.14. Провадження в суді апеляційної інстанціїККСВС за І півріччя 2020 року
1081ККСВСПостановлення апеляційним судом двох взаємовиключних судових рішень в одному кримінальному провадженні щодо однієї і тієї ж особи (нового вироку, яким погіршується становище засудженого, та ухвали про відмову в задоволенні апеляційної скарги засудженого, за якою вирок суду першої інстанції залишено без зміни), є істотним порушенням кримінального процесуального закону2.14. Провадження в суді апеляційної інстанціїККСВС за І півріччя 2020 року
1082ККСВСНеналежне повідомлення цивільному відповідачу про час, дату та місце проведення судового засідання слід визнавати поважною причиною для поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, оскільки ця обставина об'єктивно ускладнює можливість своєчасного звернення до суду у визначений законом строк та позбавляє цивільного відповідача передбаченого законом права на апеляційне оскарження судового рішення2.14. Провадження в суді апеляційної інстанціїККСВС за І півріччя 2020 року
1083ККСВСЯкщо у матеріалах справи відсутні дані, які свідчать про те, що особа викликалася до суду для розгляду скарги, а також відсутні відомості про час отримання цією особою рішення за результатами розгляду такої скарги, то повернення апеляційним судом апеляційної скарги з підстав її подання особою після закінчення строку на апеляційне оскарження, є передчасним2.14. Провадження в суді апеляційної інстанціїККСВС за І півріччя 2020 року
1084ККСВСПоважною причиною пропуску строку апеляційного оскарження та встановлення підстав для його поновлення є необізнаність скаржника, який з поважних причин не був присутній у судовому засіданні під час оголошення повного тексту ухвали, про мотиви постановленої слідчим суддею ухвали2.14. Провадження в суді апеляційної інстанціїККСВС за І півріччя 2020 року
1085ККСВСЯкщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, інтересів якої вона стосується та яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи має обчислюватися з дня отримання нею копії судового рішення, незалежно від наявності інших джерел інформування про прийняте рішення, у тому числі його оприлюднення в Єдиному державному реєстрі судових рішень2.14. Провадження в суді апеляційної інстанціїККСВС за І півріччя 2020 року
1086ККСВСПраво на окреме оскарження ухвали суду про продовження строку тримання під вартою до вирішення справи по суті має лише особа, право на свободу якої обмежено (обвинувачений, його захисник, законний представник). Це право не розповсюджується на інших учасників судового провадження, зокрема й на прокурора2.14. Провадження в суді апеляційної інстанціїККСВС за І півріччя 2020 року
1087ККСВСУхвала місцевого суду про відмову в задоволенні клопотання захисника про зміну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на інший захід, не пов'язаний із триманням під вартою, постановлена під час судового провадження в суді першої інстанції до ухвалення судових рішень, передбачених ч. 1 ст. 392 КПК, не підлягає окремому апеляційному оскарженню2.14. Провадження в суді апеляційної інстанціїККСВС за І півріччя 2020 року
1088ККСВСЯкщо рішення слідчого судді не віднесено до переліку ухвал, що можуть бути оскаржені в апеляційному порядку (ст. 309 КПК), але за своїми правовими наслідками є аналогічним наслідкам ухвали про повернення скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора або відмову у відкритті провадження по ній (наприклад, ухвала про залишення скарги без розгляду), то це рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку2.14. Провадження в суді апеляційної інстанціїККСВС за І півріччя 2020 року
1089ККСВСУхвала слідчого судді про передачу в управління майна, на яке накладено арешт, АРМА, не підлягає оскарженню в апеляційному порядку. Арешт майна та його передача на зберігання як речового доказу у кримінальному провадженні, у тому числі в управління АРМА, мають різні підстави2.14. Провадження в суді апеляційної інстанціїККСВС за І півріччя 2020 року
1090ККСВСУхвала суду про продовження строку тримання під вартою підлягає апеляційному оскарженню. Правом оскаржити таку ухвалу наділена виключно особа, щодо якої обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Позиція потерпілого щодо застосування судом запобіжного заходу за своєю правовою сутністю є не процесуальною вимогою, а думкою потерпілого, яка може бути врахована в сукупності з іншими обставинами, однак не обмежує суд у реалізації своїх дискреційних повноважень, визначених кримінальним процесуальним законом, щодо обрання альтернативи таких заходів2.14. Провадження в суді апеляційної інстанціїККСВС за І півріччя 2020 року
1091ККСВСУхвала суду першої інстанції про продовження застосування примусових заходів медичного характеру після її перегляду в апеляційному порядку, а також ухвала суду апеляційної інстанції, прийнята за результатами такого перегляду, оскарженню в касаційному порядку не підлягають2.15. Провадження в суді касаційної інстанціїККСВС за І півріччя 2020 року
1092ККСВСПомилкова позиція прокурора в апеляційній скарзі стосовно неправильного застосування закону України про кримінальну відповідальність позбавляє суд касаційної інстанції процесуальної можливості скасувати рішення судів першої та апеляційної інстанцій2.15. Провадження в суді касаційної інстанціїККСВС за І півріччя 2020 року
1093ККСВСЗгідно з ч. 1 ст. 459 КПК, перегляд за нововиявленими обставинами можливий лише щодо тих рішень, які набрали законної сили та яким завершено розгляд кримінального провадження, а тому ухвали слідчого судді, а також рішення суду апеляційної інстанції щодо таких ухвал за цим правилом, оскарженню не підлягають. Положення ч. 2 ст. 464 КПК слід розуміти як такі, що надають судді повноваження перевірити наявність підстав для відкриття провадження за нововиявленими обставинами та ухвалити рішення про відкриття такого провадження або відмову у його відкритті2.16. Провадження за нововиявленими або виключними обставинамиККСВС за І півріччя 2020 року
1094ККСВСПерегляд за нововиявленими обставинами ухвал слідчого судді, а також рішень суду апеляційної інстанції щодо таких ухвал кримінальним процесуальним законодавством не передбачений. Вирішення суддею питання про відкриття кримінального провадження за нововиявленими або виключними обставинами (ч. 2 ст. 464 КПК) означає надання судді повноважень перевірити наявність підстав для відкриття провадження за нововиявленими обставинами та ухвалити рішення про відкриття такого провадження або відмову у його відкритті2.16. Провадження за нововиявленими або виключними обставинамиККСВС за І півріччя 2020 року
1095ККСВСОбвинувачений у вчиненні злочину, за який передбачено покарання у виді довічного позбавлення волі, має право на розгляд кримінального провадження щодо нього в суді першої інстанції судом присяжних, проте таке право не виникає на стадії перегляду судових рішень в апеляційному, касаційному порядку, а також за нововиявленими або виключними обставинами2.16. Провадження за нововиявленими або виключними обставинамиККСВС за І півріччя 2020 року
1096ККСВСПри затвердженні угоди про визнання винуватості суд не може бути обтяжений іншими обов'язками щодо перевірки можливості її затвердження, окрім тих, що прямо передбачені у ст. 474 КПК, а тому перевірка достовірності обставин, які мають бути враховані при укладенні угоди, покладається на прокурора2.17. Кримінальне провадження на підставі угодККСВС за І півріччя 2020 року
1097ККСВСВчинення злочину у співучасті не виключає ухвалення вироку, яким затверджено угоду про визнання винуватості з одним із співучасників, за умови відповідності такої угоди нормам глави 35 КПК. Вирок, яким затверджено угоду про визнання винуватості, може бути оскаржений до апеляційного суду іншою особою, яка не була учасником судового провадження, якщо це рішення стосується інтересів іншої особи, а не тієї, з якою було укладено угоду. Вирок слід визнавати таким, що стосується інтересів цієї іншої особи лише у випадку, якщо у його тексті зазначено такі дані, які прямо вказують на дану конкретну особу, або визнано встановленими такі обставини, які дозволяють суду однозначно ідентифікувати іншу особу, за умови, що вирок суду стосується прав, свобод та інтересів цієї іншої особи2.17. Кримінальне провадження на підставі угодККСВС за І півріччя 2020 року
1098ККСВСУкладення угоди про визнання винуватості є правом, а не обов'язком прокурора, оскільки угода укладається між прокурором та обвинуваченим за ініціативою будь-кого із них. Здійснення судом усіх передбачених кримінальним процесуальним законом заходів для надання обвинуваченому можливості на власний розсуд розпорядитися своїми процесуальними правами, зокрема правом на захист, свідчить про те, що право засудженого на захист не було порушене2.17. Кримінальне провадження на підставі угодККСВС за І півріччя 2020 року
1099ККСВСВирок суду з урахуванням змін, внесених ухвалою суду про виправлення описки, яким затверджено угоду про визнання винуватості тільки з одним обвинуваченим за злочин, вчинений у співучасті, не має преюдиційного значення щодо обставин вчинення злочину іншими співучасниками, матеріали щодо яких виділено в окреме кримінальне провадження. Якщо інші особи у кримінальному провадженні не визнали своєї вини, то це не може вплинути на реалізацію права обвинуваченого на укладення угоди про визнання винуватості та не є підставою для скасування вироку на підставі цієї угоди2.17. Кримінальне провадження на підставі угодККСВС за І півріччя 2020 року
1100ККСВСФізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, набуває у кримінальному провадженні статусу потерпілого, зокрема, з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення незалежно від того, чи зверталася ця особа з заявою про залучення її до провадження як потерпілої та чи оскаржувала до слідчого судді бездіяльність слідчого з цих підстав. Статус потерпілого кримінальному провадженні припиняється з моменту винесення слідчим або прокурором вмотивованої постанови про відмову у визнанні цієї особи потерпілою. Фізична особа, яка набула статусу потерпілого у вказаному випадку та яка не надавала згоди прокурору на укладення з підозрюваним угоди про визнання винуватості, має право на апеляційне оскарження судового рішення, яким затверджено таку угоду, якщо прийняте рішення стосується її прав, свобод чи інтересів2.17. Кримінальне провадження на підставі угодККСВС за І півріччя 2020 року
1101ККСВСТерміном "найманий працівник" у контексті застосування п. 3 ч. 1 ст. 477 КПК (в редакції Закону № 767-VII) охоплюються не тільки фізичні особи, які працюють за трудовим договором (контрактом) на підприємстві, в установі, організації або у фізичної особи, але і фізичні особи, які перебувають із вказаними суб'єктами у фактичних трудових відносинах, а тому до таких осіб можуть застосовуватися відповідні положення КПК2.18. Кримінальне провадження у формі приватного обвинуваченняККСВС за І півріччя 2020 року
1102ККСВСЗлочином, пов'язаним із домашнім насильством, слід вважати будь-яке кримінальне правопорушення, обставини вчинення якого містять хоча б один із елементів, перелічених у ст. 1 Закону України "Про запобігання та протидію домашньому насильству", незалежно від того, чи вказано їх у відповідній статті (частині статті) КК як ознаки основного або кваліфікованого складу злочину. А тому за наявності відповідних елементів поняття "домашнє насильство" у діянні особи, яке кваліфіковане за ст. 125 КК, кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення може бути закрито на підставі п. 7 ч. 1 ст. 284 КПК2.18. Кримінальне провадження у формі приватного обвинуваченняККСВС за І півріччя 2020 року
1103ККСВСПовідомити про підозру депутату місцевої ради може прокурор, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, якщо повідомлення про підозру складено та підписано керівником регіональної прокуратури, який доручив цьому прокурору вручити його безпосередньо депутату2.19. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осібККСВС за І півріччя 2020 року
1104ВПВСПерехід прав та обов'язків орендаря земельної ділянки від громадянина до створеного ним фермерського господарства відбувається в силу норм Закону України "Про фермерське господарство" та не потребує вчинення сторонами орендних правовідносин будь-яких додаткових дій, у тому числі укладення додаткових угодГосподарська юрисдикціяВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.07.2020 по 31.07.2020
1105ВПВСНалежним способом захисту переважного права наймача (орендаря) на купівлю орендованого нерухомого майна, який належним чином виконує свої обов'язки відповідно до умов договору та закону, у разі продажу речі, переданої у найм (оренду), є переведення на наймача (орендаря) прав та обов'язків покупця відповідної речі. За змістом частини другої статті 777 ЦК України переважне право наймача на придбання предмета найму (оренди) існує щодо тієї ж самої речі, яка передана йому в найм (оренду). Тобто предмет найму (оренди), що використовується особою на підставі відповідного договору найму (оренди), та предмет, який власник речі планує продати, мають бути ідентичнимиГосподарська юрисдикціяВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.07.2020 по 31.07.2020
1106ВПВСвипадку порушення грошового зобов'язання, предметом якого є грошові кошти, виражені в гривнях з визначенням еквівалента в іноземній валюті, інфляційні нарахування, передбачені частиною другою статті 625 ЦК України, не стягуються. В такому випадку втрати від знецінення національної валюти внаслідок інфляції відновлюються еквівалентом іноземної валютиЦивільна юрисдикціяВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.07.2020 по 31.07.2020
1107ВПВСПозовні вимоги про визнання недостовірною інформації, викладеної у довідці, отриманій від інспектора Державної аудиторської служби України під час досудового розслідування та долученій до матеріалів кримінального провадження, не підлягають судовому розгляду. Доводити недостовірність інформації, зафіксованої у довідці, протиправність складання останньої, неналежність і недопустимість доказів можна виключно у кримінальному провадженні на відповідній стадії кримінального процесуЦивільна юрисдикціяВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.07.2020 по 31.07.2020
1108ВПВСВелика Палата Верховного Суду відступила від правового висновку Верховного Суду України щодо відповідальності платника податків за неналежне виконання податкового зобов'язання, визначивши, що у разі несвоєчасного перерахування або перерахування не в повному обсязі суми податкового зобов'язання з вини банку платника такий платник звільняється від фінансової відповідальності у вигляді штрафу та/або пені, однак не звільняється від обов'язку сплатити в повному обсязі податкове зобов'язанняАдміністративна юрисдикціяВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.07.2020 по 31.07.2020
1109ВПВСВелика Палата Верховного Суду підтримала правовий висновок Верховного Суду України щодо визначення моменту виходу учасника зі складу товариства, зазначивши, що моментом виходу учасника з товариства є дата подачі ним заяви про вихід відповідній посадовій особі товариства або вручення заяви цим особам органами зв'язку. Згідно зі змінами до законодавства, яке регулює відносини, що виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, право подавати документи на реєстрацію змін у складі учасників товариства з обмеженою відповідальністю надано відповідним учасникам товариства. Реєстрація внесених змін до статутних документів товариства здійснюється в межах правовідносин з державної реєстрації юридичних осіб, а не в межах зобов'язальних правовідносин між товариством та його колишнім учасником.Господарська юрисдикціяВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.07.2020 по 31.07.2020
1110ВПВСВелика Палата Верховного Суду відступила від правових висновків Верховного Суду України та Верховного Суду щодо правонаступництва АТ "Укрзалізниця" стосовно ДП "Донецька залізниця", визначивши, що АТ "Укрзалізниця" є правонаступником усіх прав та обов'язків ДП "Донецька залізниця" з дати державної реєстрації АТ "Укрзалізниця" (21 жовтня 2015 року)Господарська юрисдикціяВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.07.2020 по 31.07.2020
1111ВПВСВелика Палата Верховного Суду підтримала правовий висновок Верховного Суду України щодо солідарної відповідальності подружжя за зобов'язаннями, що виникають з правочинів, вчинених в інтересах сім'ї, визначивши, що при вирішенні спору про порядок виконання колишнім подружжям зобов'язань, що виникають з правочинів, вчинених в інтересах сім'ї, якщо питання про поділ цих зобов'язань не було зі згоди кредитора вирішене при поділі спільного майна цього подружжя, суди повинні керуватися тим, що подружжя має відповідати за такими зобов'язаннями солідарно усім своїм майном. Якщо один із колишнього подружжя в повному обсязі виконав зобов'язання, то він у порядку частини першої статті 544 ЦК України має право на зворотну вимогу (регрес) до іншого з подружжя у відповідній частиніЦивільна юрисдикціяВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.07.2020 по 31.07.2020
1112ВПВСВелика Палата Верховного Суду відступила від правового висновку Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду щодо порядку підтвердження повноважень адвоката як представника сторони, визначивши, що повноваження адвоката як представника сторони можуть бути підтверджені як оригіналом ордера чи довіреності цієї сторони, що посвідчує такі повноваження, так і їх копією, засвідченою у визначеному законом порядку, зокрема й самим адвокатомАдміністративна юрисдикціяВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.07.2020 по 31.07.2020
1113ВПВСВелика Палата Верховного Суду відступила від правового висновку Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду щодо наявності статусу фізичної особи - підприємця (ФОП) у особи, яка отримала свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи до 01 липня 2004 року, тобто до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (далі - Закон № 755-IV), але не зверталася до державного реєстратора з реєстраційною карткою про включення відомостей про нього до ЄДР відповідно до вимог цього Закону. Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку, що це виключає можливості законного здійснення особою підприємницької діяльності та отримання відповідних доходів.Адміністративна юрисдикціяВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.07.2020 по 31.07.2020
1114ВПВСВелика Палата Верховного Суду конкретизувала власний правовий висновок та висновки Касаційного господарського суду та Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду щодо підстав для представництва інтересів держави в суді прокурором, визначивши, що прокурору достатньо дотриматися порядку, передбаченого статтею 23 Закону України "Про прокуратуру", і якщо компетентний орган протягом розумного строку після отримання повідомлення самостійно не звернувся до суду з позовом в інтересах держави, то це є достатнім аргументом для підтвердження судом підстав для представництва. Якщо прокурору відомі причини такого незвернення, він обов'язково повинен зазначити їх на обґрунтування підстав для представництва, яке міститься в позові. Але якщо з відповіді зазначеного органу на звернення прокурора такі причини з'ясувати неможливо чи такої відповіді взагалі не отримано, то це не є підставою вважати звернення прокурора необґрунтованим. Якщо суд після відкриття провадження у справі з урахуванням наведених учасниками справи аргументів та наданих доказів установить відсутність підстав для представництва прокурором інтересів держави в суді, суд залишає позовну заяву, подану прокурором в інтересах держави в особі компетентного органу, без розгляду відповідно до положень пункту 2 частини першої статті 226 ГПК УкраїниГосподарська юрисдикціяВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.07.2020 по 31.07.2020
1115ВПВСВелика Палата Верховного Суду конкретизувала власний правовий висновок щодо субсидіарної відповідальності юридичної особи, з якої був здійснений виділ, за зобов'язаннями юридичної особи, що утворилася внаслідок виділу, вказавши, що визначальним чинником для заміни первісного боржника у виконавчому провадженні двома боржниками і відповідно визначення виду відповідальності (основної чи субсидіарної) є саме створення нової юридичної особи шляхом виділу з основного боржника з розподілом зобов'язань за розподільчим балансом між юридичною особою, з якої здійснено виділ, та новоствореною особоюГосподарська юрисдикціяВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.07.2020 по 31.07.2020
1116ВПВСВелика Палата Верховного Суду відступила від висновку Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду щодо підстав припинення поруки, визначивши, що збільшення розміру кредиту без погодження з поручителем, навіть за наявності у договорі поруки умови про те, що поручитель при укладанні цього договору дає свою згоду на збільшення основного зобов'язання, є підставою для припинення поруки на підставі частини першої стаття 559 ЦК УкраїниГосподарська юрисдикціяВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.07.2020 по 31.07.2020
1117ВПВСВелика Палата Верховного Суду частково відступила від правового висновку Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду щодо порядку повернення коштів, розміщених недержавним пенсійним фондом в банківській установі, щодо якої розпочато процедуру ліквідації, визначивши, що активи недержавних пенсійних фондів (пенсійні активи), які були проінвестовані до 11 липня 2014 року, не повинні були включатись до ліквідаційної маси банку та мали повертатись банками недержавним пенсійним фондам під час проведення тимчасової адміністрації або ліквідації такого банкуГосподарська юрисдикціяВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.07.2020 по 31.07.2020
1118ВПВСВелика Палата Верховного Суду конкретизувала власний правовий висновок щодо порядку досудового повернення кредиту, визначивши, що якщо кредитування відбулося для задоволення споживчих потреб позичальника і кредитодавець звертається до суду з позовом про дострокове повернення коштів за договором про надання споживчого кредиту, не виконавши вимоги частини десятої статті 11 Закону України "Про захист прав споживачів" (у редакції, чинній до 10 червня 2017 року) щодо направлення позичальнику повідомлення (вимогу) про дострокове повернення кредиту, то у позичальника відсутній обов'язок достроково повернути кошти за договором про надання споживчого кредиту, а у суду відсутня підстава для задоволення відповідного позову у частині, яка стосується дострокового стягнення коштів за таким договоромЦивільна юрисдикціяВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.07.2020 по 31.07.2020
1119ВПВСВелика Палата Верховного Суду відступила від правових висновків Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду та конкретизувала власний правовий висновок щодо порядку спадкування права постійного користування земельною ділянкою, наданою для ведення селянського (фермерського) господарства, визначивши, що з моменту державної реєстрації селянського (фермерського) господарства як юридичної особи право постійного користування земельною ділянкою, яку отримав саме для ведення такого господарства його засновник, переходить до цього господарства. Тому у такій ситуації зазначене право не може бути об'єктом спадкування, а постійним користувачем вказаної ділянки після смерті засновника залишається селянське (фермерське) господарство. Право постійного користування земельною ділянкою, яку отримав для ведення селянського (фермерського) господарства його засновник, може бути об'єктом спадкування, якщо зазначена особа до її смерті не змогла створити (зареєструвати) селянське (фермерське) господарство. У такому разі право постійного користування зазначеною ділянкою входить до складу спадщини у разі смерті цієї особи та може бути успадкованим лише для мети, для якої це право отримав спадкодавецьЦивільна юрисдикціяВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.07.2020 по 31.07.2020
1120ВПВСВелика Палата Верховного Суду відступила від власного правового висновку щодо юрисдикції спору про звільнення майна з-під арешту, накладеного в кримінальному провадженні, визначивши, що питання про скасування арешту майна, накладеного за правилами КПК України 2012 року та нескасованого після закриття слідчим кримінального провадження, має вирішувати слідчий суддя за правилами кримінального судочинстваЦивільна юрисдикціяВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.07.2020 по 31.07.2020
1121ВПВССпір за позовом фізичної особи щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, його робочих органів і їхніх правонаступників про обчислення, призначення, перерахунок, здійснення, надання, одержання виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням підлягає розгляду у порядку адміністративного судочинства. Спір за позовом фізичної особи щодо зобов'язання Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України здійснити перерахунок виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, стягнутих на користь такої фізичної особи за рішенням суду у цивільній справі, підлягає розгляду у порядку цивільного судочинстваСправи, які підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинстваВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.07.2020 по 31.07.2020
1122ВПВСРішення одного органу управління акціонерного товариства (наглядової ради) не може бути оскаржене в судовому порядку іншим органом товариства чи його керівником (генеральним директором), оскільки будь-які спірні питання щодо компетенції, що виникають усередині товариства між його органами у процесі управління, підлягають вирішенню відповідно до його статуту у позасудовому порядку. разі незгоди з рішенням наглядової ради особа, яка займає посаду генерального директора товариства, не позбавлена можливості припинити свої відносини з акціонерним товариством шляхом звільнення чи ініціювати скликання загальних зборів акціонерів для обговорення питання про втручання наглядової ради у вирішення питань оперативно-господарської діяльності, тобто в компетенцію виконавчого органу чи генерального директораВимоги, які не підлягають розгляду у судовому порядкуВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.07.2020 по 31.07.2020
1123ВПВСНедоведеність стягувачем належними та допустимими доказами направлення іпотекодавцю та отримання ним вимоги про усунення порушень договору свідчить про порушення законодавчої вимоги щодо належного повідомлення іпотекодавця і є підставою для визнання виконавчого напису нотаріуса про звернення стягнення на предмет іпотеки таким, що не підлягає виконаннюОкремі правові позиції Великої Палати Верховного СудуВПВС Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.07.2020 по 31.07.2020
1124КЦСВСВизначаючи способи участі батька у спілкуванні та вихованні дитини необхідно надавати системну оцінку фактам та обставинам, які впливають на ухвалення такого рішення, зокрема, суд має враховувати насамперед інтереси дитини, які не завжди можуть відповідати її бажанням, з урахуванням віку, стану здоров'я, психоемоційного стануСпори, що виникають із сімейних правовідносинКЦСВС липень 2020
1125КЦСВСПри вирішенні питання щодо розірвання шлюбу з іноземцем застосовується колізійна прив'язка до закону суду, що передбачає застосування законодавства держави, суд якої вирішує справу про розірвання шлюбу, за умови постійного проживання хоча б одного з подружжя на території цієї державиСпори, що виникають із сімейних правовідносинКЦСВС липень 2020
1126КЦСВСДохід від відчуження нерухомого майна враховується при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб та на який, може бути здійснено стягнення в межах виконавчого провадженняСпори, що виникають із сімейних правовідносинКЦСВС липень 2020
1127КЦСВСНалежними відповідачами у спорах про призначення додаткового строку для прийняття спадщини є спадкоємці, які прийняли спадщину у встановлений законом строк, а не органи місцевого самоврядуванняСпори, що виникають із спадкових правовідносинКЦСВС липень 2020
1128КЦСВСВідсутність розділових знаків та неправильне вживання деяких із них (наявність граматичних помилок) не впливають на зміст тексту заповіту, а тому не є підставою для тлумачення чіткого та зрозумілого заповітуСпори, що виникають із спадкових правовідносинКЦСВС липень 2020
1129КЦСВССума пенсії , що належала пенсіонерові, але залишилася недоотриманою у зв'язку з його смертю і не була отримана членами його сім'ї, у яких виникло право на її отримання, входить до складу спадщини у тому розмірі, у якому спадкодавець мав право на їх виплату на момент своєї смерті, за останні три роки. Дата звернення спадкоємця до органу Пенсійного фонду України з вимогою про виплату нарахованої за життя спадкодавця пенсії не впливає на розмір виплат та не надає органам Пенсійного фонду України права на обмеження цих виплатСпори, що виникають із спадкових правовідносинКЦСВС липень 2020
1130КЦСВССистематична несплата частини орендної плати у відробітковій (оранка, культивація земельної ділянки) та натуральній (постачання соломи до садиби орендодавця) формі є істотним порушенням умов договору оренди землі та є підставою для його розірванняСпори, що виникають із земельних правовідносинКЦСВС липень 2020
1131КЦСВССплата заборгованості за договором оренди земельної ділянки не спростовує факту систематичного порушення умов договору, що є підставою для його розірванняСпори, що виникають із земельних правовідносинКЦСВС липень 2020
1132КЦСВСЗвільнення працівника з роботи у зв'язку з його вступом на військову службу під час дії особливого періоду є незаконним та порушує встановлені державою трудово-правові гарантії збереження місця роботи і середнього заробіткуСпори, що виникають із трудових правовідносинКЦСВС липень 2020
1133КЦСВСОголошення роботодавцем догани працівнику через невиконання наказу, який втратив чинність, є неприпустимимСпори, що виникають із трудових правовідносинКЦСВС липень 2020
1134КЦСВСПраво клієнта на розірвання договору банківського рахунка в односторонньому порядку безумовне: посилання на те, що в цьому випадку необхідно дотримуватись вимог частини другої статті 651 ЦК України і встановлювати істотність порушення договору другою стороною, є помилковимСправи у спорах, що виникають із договорів банківського вкладу та банківського рахункаКЦСВС липень 2020
1135КЦСВСНесвоєчасне і неповне зарахування банківською установою коштів, внесених позичальником для погашення заборгованості за кр