ECHR_001_001

У звіті Венеціанської комісії 2011 року  пропонується щонайменше 6 необхідних елементів, яких необхідно дотримуватися не лише формально, але й по суті:

  • 1) законність, включно з прозорим, підзвітним і демократичним процесом прийняття законів;
  • 2) правова визначеність;
  • 3) заборона довільності у прийнятті рішень;
  • 4) доступ до правосуддя, що здійснюється незалежним і безстороннім судом, включно з можливістю оскаржити в суді адміністративні акти;
  • 5) повага до прав людини;
  • 6) недискримінація і рівність перед законом

 

Одним із проявів верховенства права є те, що право не обмежується лише законодавством як однією з його форм, а й включає інші соціальні регулятори, зокрема норми моралі, традиції, звичаї тощо, які легітимовані суспільством (п.п. 4.1. Рішення Конституційного Суду України у справі від 02.11.2004 року № 15-рп/2004). Всі ці елементи права об’єднуються якістю, що відповідає ідеології справедливості, ідеї права, яка значною мірою дістала відображення в Конституції України. Справедливість – одна із основних засад права, є вирішальною у визначенні його як регулятора суспільних відносин, одним із загальнолюдських вимірів права (https://radako.com.ua/news/shchodo-vregulyuvannya-socialnogo-zahistu-advokativ-stosovno-splati-iesv-advokatami-okremih?fbclid=IwAR232uKRsAqDAYCks14wO5ZW0ZMMDX026joRRdlbnx5SRWcx0Xb-5iXSL8g).

Одним з основоположних аспектів верховенства права є принцип юридичної визначеності, згідно з яким у разі остаточного вирішення спору судами їхнє рішення, що набрало законної сили, не може ставитися під сумнів (див. справу «Брумареску проти Румунії» (Brumarescu v. Romania) [GC], заява No 28342/95, п. 61, ECHR 1999-VII).