022

Виконання рішень

Виконання рішень

Особа, яка домоглася визнання держави винуватою за рішенням суду, не повинна розпочинати окремі процедури правозастосування по закінченню провадження (Burdov v. Russia №2 (Бурдов проти Росії), § 68). Забезпечити виконання рішення проти держави є зобов’язанням державних органів влади (Yavorivskaya v. Russia (Яворівська проти Росії), § 25), від дати, коли рішення стає обов’язковим і обґрунтованим (Burdov v. Russia №2 (Бурдов проти Росії), § 69). >>>

Процедурні помилки не зумовлюють скасування правильного по суті рішення

Поняття «правовий пуризм» увів у обіг саме ЄСПЛ. Суд, зокрема, дійшов висновку, що не може бути скасовано правильне по суті рішення та відступлено від принципу правової визначеності лише задля правового пуризму. Рішення може бути скасоване тільки з метою виправлення істотної помилки. У рішенні від 23.07.2009 ЄСПЛ виходив із того, що хоча правил юрисдикції як принципу й має бути дотримано, однак з огляду на обставини справи відсутня соціальна потреба, яка виправдовувала би відступ від принципу правової визначеності. Лаконічний та наочний виклад як самого поняття «правовий пуризм», так і рішення ЄСПЛ від 23.07.2009 у справі «Сутяжник проти РФ» наведено в окремій думці судді Верховного Суду Яна Берназюка від 25.04.2018 (справа №826/5575/17). Так, зазначено, що пуризм у загальноприйнятому розумінні є надмірним прагненням до чистоти, переваги форми над змістом. (https://protocol.ua/ru/protsedurni_pomilki_ne_zumovlyuyut_skasuvannya_pravilnogo_po_suti_rishennya/)