021_002

Визнання недійсним звіту про оцінку майна

За змістом статей 12, 33 Закону України від 12 липня 2001 року N 2658-III “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” звіт про оцінку майна не створює жодних правових наслідків для учасників правовідносин з оцінки майна, а лише відображає та підтверджує зроблені суб’єктом оціночної діяльності – суб’єктом господарювання висновки та його дії стосовно реалізації своєї практичної діяльності з визначених питань, що унеможливлює здійснення судового розгляду справ у спорах про визнання такого звіту недійсним (Постанова Велика Палата Верховного Суду від 13.03.2018 року Справа N 914/881/17 Провадження N 12-18гс18 ).

Тому наведений висновок можна використати для визнання Звіту неналежним доказом і, як наслідок, встановлення обставини відсутності оцінки майна, яка є обов’язковою в окремій правовій процедурі, при умові порушення процедури оцінки оцінювачем.

Отже, встановлена правова природа звіту про оцінку майна унеможливлює здійснення судового розгляду щодо застосування до нього наслідків, пов’язаних зі скасуванням юридичних актів чи визнанням недійсними правочинів.

При цьому Велика палата в своїй постанові однозначно вказала на те, що спори про визнання недійсним звіту про оцінку майна не можуть бути розглянуті й у порядку іншого (ніж господарське) судочинства.