009 Спори щодо відшкодування майнової та/або моральної шкоди

Відшкодування шкоди у межах страхового відшкодування при ДТП (червень 2020)

Покладання обов`язку з відшкодування шкоди у межах страхового відшкодування на страхувальника, який уклав відповідний договір страхування і сплачує страхові платежі, суперечить меті інституту страхування цивільно-правової відповідальності (стаття 3 Закону України «Про обов`язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів»).

Відповідно Страховик у межах страхових сум, зазначених у страховому полісі, зобов`язаний сплатити потерпілому розмір завданої шкоди, а все інше повинен компенсувати винуватець ДТП. (Постанова КЦСВС від 04 червня 2020 року справа № 161/2844/17)

Договір страхування цивільно-правової відповідальності особи та шкода в результату ДТП (лютий 2018)

Право потерпілого на відшкодування за рахунок особи, яка завдала шкоди, є абсолютним і не може бути припинене чи обмежене договором, стороною якого потерпілий не був, хоч цей договір і укладений на користь третіх осіб. Закон надає потерпілому право одержати  страхове відшкодування, але не зобов’язує одержувати його. При цьому відмова потерпілого від права на одержання страхового  відшкодування за договором не припиняє його права на відшкодування в деліктному зобов’язанні. Таким чином, потерпілому як кредитору належить право вимоги в обох видах зобов’язань — деліктному та договірному. Потерпілий вправі відмовитися від свого права вимоги до страховика та одержати повне відшкодування шкоди від особи, яка її завдала, в рамках деліктного зобов’язання, незалежно від того, чи застрахована цивільно-правова відповідальність особи, яка завдала шкоди (Постанова ВС від 14 лютого 2018 року №754/1114/15-ц).