009 Спори щодо відшкодування майнової та/або моральної шкоди

  1. Відшкодування шкоди у межах страхового відшкодування при ДТП (червень 2020) >>>
  2. Договір страхування цивільно-правової відповідальності особи та шкода в результату ДТП >>>
  3. Відповідальність засновника приватного підприємтсва за забов’язаннями підприємтва >>>