007_002

Трудові чи цивільно-правові (підрядні) відночини

Основною ознакою, що відрізняє підрядні відносини від трудових, є те, що трудовим законодавством регулюється процес організації трудової діяльності. За цивільно-правовим договором процес організації трудової діяльності залишається за його межами, метою договору є отримання певного матеріального результату. Трудовий договір — це угода щодо здійснення і забезпечення трудової функції. За трудовим договором працівник зобов’язаний виконувати не якусь індивідуально визначену роботу, а роботу з визначеної однієї або кількох професій, спеціальностей, посади відповідної кваліфікації, виконувати визначену трудову функцію в діяльності підприємства. Після закінчення виконання визначеного завдання, трудова діяльність не припиняється. Предметом трудового договору є власне праця працівника в процесі виробництва, тоді як предметом договору цивільно-правового характеру є виконання його стороною певного визначеного обсягу робіт.

Одним ключових аспектів, на який звертає увагу суд, при розгляді цієї категорії справ, є факт допуску до виконання трудових обов’язків.

Однією із показових постанов Верховного Суду, в якій не просто встановлений факт трудових відносин, а здійснено розмежування трудових відносин від цивільних є постанова від 08.05.2018 у справі № 127/21595/16-ц.