005_004

Іпотекодавець відмінний від боржника

Іпотекодержатель (заставодержатель) має право задовольнити всі забезпечені заставою або іпотекою вимоги до боржника за рахунок майнового поручителя в розмірі вартості фактичної реалізації предмета майнового поручительства, здійснюваної в порядку, передбаченому законодавством, а не в межах вартості предмета іпотеки, яка погоджена сторонами в договорі іпотеки (Постанова ВП ВС від 15.05.2018 Справа № 902/492/17 ).