Statistics

Price per square meter and dynamics prices of apartment in lviv Ukraine (USD per sq.m.)

Price per square meter appartment in Lviv Ukraine. March 2017

DistrictValue USD/sq.m.
Halytskyy1130
Zaliznychnyy790
Lychakivskyy855
Shevchenkivskyy775
Sykhivskyy695
Frankivskyy845
Average820

Dynamics prices of apartment in lviv Ukraine (USD per sq.m.)