Statistics

Price per square meter and dynamics prices of apartment in lviv Ukraine (USD per sq.m.)

Price per square meter appartment in Lviv Ukraine. June 2018

DistrictValue USD/sq.m.
Halytskyy1125
Zaliznychnyy755
Lychakivskyy815
Shevchenkivskyy745
Sykhivskyy705
Frankivskyy800
Average800

Dynamics prices of apartment in lviv Ukraine (USD per sq.m.)