Statistics

Price per square meter and dynamics prices of apartment in lviv Ukraine (USD per sq.m.)

Price per square meter appartment in Lviv Ukraine. August 2017

DistrictValue USD/sq.m.
Halytskyy1120
Zaliznychnyy750
Lychakivskyy850
Shevchenkivskyy670
Sykhivskyy810
Frankivskyy755
Average795

Dynamics prices of apartment in lviv Ukraine (USD per sq.m.)