Statistics

Price per square meter and dynamics prices of apartment in lviv Ukraine (USD per sq.m.)

Price per square meter appartment in Lviv Ukraine. June 2017

DistrictValue USD/sq.m.
Halytskyy1085
Zaliznychnyy740
Lychakivskyy855
Shevchenkivskyy755
Sykhivskyy680
Frankivskyy825
Average795

Dynamics prices of apartment in lviv Ukraine (USD per sq.m.)