Statistics

Price per square meter and dynamics prices of apartment in lviv Ukraine (USD per sq.m.)

Price per square meter appartment in Lviv Ukraine. March 2019

DistrictValue USD/sq.m.
Halytskyy1195
Zaliznychnyy810
Lychakivskyy880
Shevchenkivskyy810
Sykhivskyy720
Frankivskyy860
Average850

Dynamics prices of apartment in lviv Ukraine (USD per sq.m.)