Затоплення квартири (приміщення). визначення величини збитків (шкоди). відшкодування збитків (шкоди).

Розрахунок величини прямих збитків, визначення заподіяної шкоди.

Відповідно до статті 11 Цивільного кодексу України (ЦК) серед підстав виникнення цивільних прав та обов’язків, зокрема, є договори та інші правочини, а також, що цивільні права та обов’язки можуть виникати безпосередньо з актів цивільного законодавства. Правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків.

Зокрема в статті 11 ЦК зазначаються підстави виникнення цивільних прав та обов’язків, зокрема, підставами виникнення цивільних прав та обов’язків, зокрема, є:

  • 1) договори та інші правочини;
  • 2) створення літературних, художніх творів, винаходів та інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності;
  • 3) завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі;
  • 4) інші юридичні факти.

Continue reading

Вартість машини при продажу

Постановою КМУ від 10 квітня 2013 р. №403 «Про затвердження Порядку визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів» встановлено механізм визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів (далі – транспортні засоби) з метою визначення доходу від їх продажу (обміну) для цілей обкладення податком на доходи фізичних осіб. Відповідно до пп. 173.1. ПКУ Дохід від продажу (обміну) легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда визначається виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче середньоринкової вартості відповідного транспортного засобу або не нижче його оціночної вартості, визначеної згідно із законом (за вибором платника податку).

Continue reading

Монополізація ринку оцінки майна

Постанова КМУ від 4 березня 2013 р. № 231 «Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування …». Невідповідність. травень 2013

Ст. 15 ЗУ «Про оцінку майна…» передбачено, що підготовка оцінювачів здійснюється за такими напрямками: • оцінка об’єктів у матеріальній формі; • оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності».

Згідно Закону Мета оцінки – це істотна умова договору на проведення оцінки майна та служить для конкретизації «цілей» з якою проводиться оцінка. Постановою КМУ від 4 березня 2013 р. № 231 створено конфлікт: приписами Постанови врегульовано тіж ж суспільні відносини, які вже врегульовано Законом. Однак Постановою в супереч ст. 15 Закону поєднано конструкцію напрям оцінки та мета оцінки та штучно створено додаткові напрямки, які суперечать Закону. Свої зауваження Проти прийняття даної Постанови висловив Президент – Лист Адміністрації Президента від 28.02.2013 р. №03-01/391. «Глава держави звертав увагу на те, що практика застосування норм, якими встановлено особливості проведення оцінки майна для цілей оподаткування, підтвердила їх помилковість. Внаслідок застосування цих норм з ринку надання послуг з оцінки майна були штучно зміщені раніше сертифіковані оцінювачі, що, у свою чергу, викликало подорожчання надання послуг з оцінки відповідного майна. Таким чином, прийняття урядом зазначеної постанови призведе до суттєвого підвищення вартості послуг з оцінки майна для згаданих цілей, створить передумови для монополізації відповідного ринку послуг і погіршить їх доступність для широких верств населення» (http://news.dtkt.ua/ua/show/24245). Однак Постанова прийнята та набрала чинності. 26 квітня 2013 року ухвалою судді Власенкова О.О. Окружного адміністративного суду м. Києва відкрито провадження в адміністративній справі про визнання незаконною та скасування постанови КМУ від 4 березня 2013 р. № 231. (Справа №826/6080/13-а.

Розгляд справи триває….

Постановою КМУ від 1 серпня 2013 р. № 501 «Про внесення змін до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. № 231» передбачено:. “звіти про оцінку, що проведена до 31 жовтня 2013 р. включно суб’єктами оціночної діяльності за спеціалізаціями 1.1—1.7 у межах напряму 1 і спеціалізаціями 2.1 та 2.2 у межах напряму 2, можуть використовуватися протягом строку дії, зазначеного у таких звітах, але не більше трьох місяців; з 1 листопада 2013 р. використовуються звіти про оцінку, що проведена відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою, крім випадку, передбаченого абзацом другим підпункту 3 пункту 2 цієї постанови.”

Звичайні ціни

З 1 січня 2013 року набирає чинності стаття 39 Податкового кодексу України. Звичайна ціна на товари (роботи, послуги) збігається з договірною ціною, якщо інше не встановлено цим Кодексом і не доведено зворотне. Звичайна ціна – ціна товарів (робіт, послуг), визначена сторонами договору, якщо інше не встановлено Кодексом. Якщо не доведено зворотне, вважається, що така звичайна ціна відповідає рівню ринкових цін; Визначення звичайної ціни у випадках, встановлених цим Кодексом, здійснюється за одним з методів, вказаних в цьому пункті. Встановлюються такі методи визначення звичайної ціни: а) порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу); б) ціни перепродажу; в) “витрати плюс”; г) розподілення прибутку; ґ) чистого прибутку. Continue reading

Вартість землі в бухгалтерському обліку

Суб’єктивне право власності на землю виникає на підставах та у порядку, визначеному Земельним кодексом та іншими законами України, що регулюють земельні відносини. Право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, крім випадків коли право власності на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення, посвідчується:

  • а) цивільно-правовою угодою щодо відчуження земельної ділянки, укладеною в порядку, встановленому законом, у разі набуття права власності на земельну ділянку за такою угодою;
  • б) свідоцтвом про право на спадщину.

Право постійного користування земельною ділянкою посвідчується державним актом на право постійного користування земельною ділянкою. Continue reading