Сплата ЄСВ: найманий працівник, адвокат

Сплата ЄСВ самозайнятою особою – адвокатом, при одночасному перебуванні в штаті юридичної особи, як найманого працівника

 

Визначення наведені в ст. 1  Закону України від 08.07.2010 № 2464-VI:

 • Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) – консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється до системи загальнообов’язкового державного соціального страхування в обов’язковому порядку та на регулярній основі з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством, прав застрахованих осіб на отримання страхових виплат (послуг) за діючими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування.
 • Застрахована особа – фізична особа, яка відповідно до законодавства підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню і сплачує (сплачувала) та/або за яку сплачується чи сплачувався у встановленому законом порядку єдиний внесок;
 • Мінімальний страховий внесок – сума єдиного внеску, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця.

Згідно ст. 4 Закону № 2464-VI платниками єдиного внеску є: роботодавці; фізичні особи – підприємці; особи, які провадять незалежну професійну діяльність, тощо.

Взяття на облік осіб, зазначених зазначених осіб, здійснюється органом доходів і зборів шляхом внесення відповідних відомостей до реєстру страхувальників.

Єдиний внесок нараховується:

 • для роботодавців на суму нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати;
 • для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність – на суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць.

Єдиний внесок встановлюється у розмірі 22 відсотки до визначеної статтею 7 Закону бази нарахування єдиного внеску.

У разі якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки єдиного внеску.

При нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам з джерел не за основним місцем роботи ставка єдиного внеску, встановлена цією частиною, застосовується до визначеної бази нарахування незалежно від її розміру.

 

Враховуючи вищенаведене:

 • Фізична особа підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню (ст. 1  Закону № 2464-VI);
 • Фізична особа сплачує  та/або за яку сплачується у встановленому законом порядку єдиний внесок(ст. 1  Закону № 2464-VI);
 • Платниками єдиного внеску є: роботодавці; особи, які провадять незалежну професійну діяльність, тощо (ст. 4 Закону № 2464-VI).
 • База нарахування єдиного внеску включає: суму нарахованої заробітної плати, суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб, тощо ( ч.1 та2, п.1., ст. 7 Закону № 2464-VI).
 • Єдиний внесок встановлюється у розмірі 22 відсотки до визначеної статтею 7 Закону бази нарахування єдиного внеску.
 • У разі якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки єдиного внеску.
 • При нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам з джерел не за основним місцем роботи ставка єдиного внеску, встановлена цією частиною, застосовується до визначеної бази нарахування незалежно від її розміру.

Виходячи з вищенаведеного – висновок:

При здійсненні  незалежної професійної діяльності з одночасним перебуванням в штаті (у випадку коли роботодавцем сплачується ЄСВ більше встановленого мінімального страхового внеску) за основним місцем роботи, база нарахування єдиного внеску від здійснення незалежної професійної діяльності залежатиме лише від розміру доходу (прибутку) від здійснення незалежної професійної діяльності  і в будь якому випадку не передбачає сплату застрахованою особою ще раз мінімального страхового внеску, оскільки це буде подвійна сплата одною застрахованою особою мінімального страхового внеску та це порушить приписи законодавства.

One thought on “Сплата ЄСВ: найманий працівник, адвокат”

Comments are closed.