Вартість частки учасника при виході з ТОВ

Протягом тридцяти днів з моменту, коли Товариство знало або повинно було знати про намір учасника про вихід з Товариства, воно повинно повідомити учасника про вартість (ціну) його частки і обгрунтувати наведений розрахунок надаючи копії необхідних для цього розрахунку документів ( ЗУ Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю  від 06.02.2018 № 2275-VIII).

Вартість частки визначається Товариством в день, що передував дню, коли учасником було подано заяву (відповідно до вимог і порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»).

Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників товариства пропорційно до розміру частки такого учасника (ст. 24 Закону № 2275).

Зокрема, при наявності спору між учасником ТОВ і самим ТОВ за визначенням вартості майна останнього, учасник наділений правом вимоги проведення з ним розрахунків на підставі ринкової вартості майна ТОВ, а не на підставі тієї вартості майна, у відповідності з якою майно враховується в ТОВ. Оскільки взяття майна на облік за визначеною вартістю розглядається як одностороння вольова дія ТОВ і, відповідно, не може бути беззаперечним доказом дійсної (ринкової) вартості майна ТОВ.

Корпоративні права – це права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами (ст.  167 ГК).

Вартість корпоративного права (Вартість частки учасника) визначається за формулою:

(1)   \begin{equation*} \begin{center} Vcr =Vc \times D \end{center} \end{equation*}

де

Vcr – вартість корпоративного права;

Vc – вартість власного  капіталу  господарського  товариства або вартість господарського  товариства;

D – розмір частки корпоративних прав  у  статутному фонді господарського товариства у відсотках статутного фонду.

Тобто першочерговим та головним кроком буде визначення вартості цілісного майнового комплексу – ТОВ. При винекненні необхідності визначення вартості частки учасника чи отриманні консультації з даного питання будемо раді допомогти.