Зайвий інститут «Суб’єкт оціночної діяльності» ?!

На даний час успішно діють: НОТАРІУС, АРХІТЕКТОР (ІНЖЕНЕР); АДВОКАТ без надбудови.
Вищеперераховані суб’єкти самі вправі вирішувати як проводити діяльність:
– як господарські організації;
– як громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці;
– як самозайтяті особи;
– як об’єднання, тощо.
Тобто слід чітко розрізняти професійну діяльність оцінювача та форму господарювання від якої сплачується податки. Continue reading

Оцінка майнових прав, оцінка об’єктів інтелектуальної власності Львів

Незалежна оцінка майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності

Відповідно Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності від 14.07.1967 визначено, що до інтелектуальна власність включає права що відносяться до:

  • литературным, художественным и научным произведениям,
  • исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио- и телевизионным передачам,
  • изобретениям во всех областях человеческой деятельности,
  • научным открытиям,
  • промышленным образцам,
  • товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и коммерческим обозначениям,
  • защите против недобросовестной конкуренции,
  • а также все другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и художественной областях.

Continue reading