Cтруктура бізнес-плану UNIDO та його розроблення

У вітчизняній практиці по бізнес-плануванню немає законодавчо визначеного чіткого переліку розділів бізнес-плану. Доцільно скористатись структурою та методикою складання бізнес-плану, яка відповідає стандартам United Nations Industrial Development Organization (UNIDO).

Виходячи із стандартів цієї організації, бізнес-план має складатися із таких розділів:

1. Титульний аркуш;
2. Меморандум про конфіденційність;
3. Резюме;
4. Опис суб’єкта господарювання та сфера його діяльності;
5. Загальна інформація про інвестиційний проект, у тому числі відповідність завданням і пріоритетам, визначеним Програмою діяльності Кабінету Міністрів України;
6. Опис продукції суб’єкта господарювання, у тому числі для реалізації інвестиційного проекту;
7. Маркетинг і збут продукції, у тому числі для реалізації інвестиційного проекту;
8. Виробничий план, у тому числі для реалізації інвестиційного проекту;
9. Організаційний план, у тому числі для реалізації інвестиційного проекту;
10. Фінансовий план, у тому числі для реалізації інвестиційного проекту;
11. Оцінка ефективності реалізації інвестиційного проекту;
12. Ризики;
13. Додатки.

Розробка бізнес-планів будь якого рівня складності
Замовити бізнес-план

Довідково: MANUAL FOR THE PREPARATION OF INDUSTRIAL FEASIBILITY STUDIES Newly revised and expanded edition

Затоплення квартири (приміщення). визначення величини збитків (шкоди). відшкодування збитків (шкоди).

Розрахунок величини прямих збитків, визначення заподіяної шкоди.

Відповідно до статті 11 Цивільного кодексу України (ЦК) серед підстав виникнення цивільних прав та обов’язків, зокрема, є договори та інші правочини, а також, що цивільні права та обов’язки можуть виникати безпосередньо з актів цивільного законодавства. Правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків.

Зокрема в статті 11 ЦК зазначаються підстави виникнення цивільних прав та обов’язків, зокрема, підставами виникнення цивільних прав та обов’язків, зокрема, є:

  • 1) договори та інші правочини;
  • 2) створення літературних, художніх творів, винаходів та інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності;
  • 3) завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі;
  • 4) інші юридичні факти.

Continue reading