Забезпечення виконання зобов’язань – застава. Вид застави. Об’єкти оцінки

Виконання зобов’язань позичальника забезпечується заставою.

Ринкова вартість забезпечення визначається за результатами незалежної оцінки майна, проведеної на підставі укладеного із суб’єктом оціночної діяльності – суб’єктом господарювання договору. До предметів застави та тих, що підлягають оцінці(визначення ринкової вартості) належать:

  • 1) предмет іпотеки (один або кілька об’єктів нерухомого майна; об’єкт незавершеного будівництва або інше нерухоме майно, право власності на яке перейде до позичальника та/або майнового поручителя після укладення іпотечного договору, за умови документального підтвердження переходу права власності; частина об’єкта нерухомого майна після її виділення в натурі і реєстрації права власності на неї як на окремий об’єкт нерухомості). Прийняття в іпотеку майна, що є об’єктом права державної або комунальної власності і закріплене за державним чи комунальним підприємством, установою, організацією на праві господарського відання, здійснюється після надання у встановленому законом порядку згоди відповідним органом державної влади або органом місцевого самоврядування;
  • 2) товари, що перебувають в обігу чи переробці (сировина, напівфабрикати, комплектуючі вироби, готова продукція тощо);
  • 3) обладнання;
  • 4) автотранспорт;
  • 5) інші майнові права, відмінні від права власності.Застава майнових прав (крім прав на отримання коштів, розміщених на депозитних рахунках) є видом забезпечення з високим ступенем ризику, низькою надійністю та ліквідністю і приймається як додаткове забезпечення. Майнові права на отримання грошових коштів (виручки) приймаються в заставу за умови, що їх вартість не перевищує суму невиконаних і непрострочених зобов’язань перед позичальником. У договорі, на підставі якого такі майнові права передаються в заставу, зазначаються реквізити позичальника в уповноваженому Кабінетом Міністрів України банку-агенті (у разі наявності такого банку). Майнові права на отримання товарно-матеріальних цінностей можуть бути предметом застави до закінчення строку дії відповідного договору. Після переходу до позичальника права власності на такі цінності застава майнових прав переоформляється в заставу відповідного майна або замінюється на інше ліквідне забезпечення;
  • 6) цінні папери.

Continue reading