Cтруктура бізнес-плану UNIDO та його розроблення

У вітчизняній практиці по бізнес-плануванню немає законодавчо визначеного чіткого переліку розділів бізнес-плану. Доцільно скористатись структурою та методикою складання бізнес-плану, яка відповідає стандартам United Nations Industrial Development Organization (UNIDO).

Виходячи із стандартів цієї організації, бізнес-план має складатися із таких розділів:

1. Титульний аркуш;
2. Меморандум про конфіденційність;
3. Резюме;
4. Опис суб’єкта господарювання та сфера його діяльності;
5. Загальна інформація про інвестиційний проект, у тому числі відповідність завданням і пріоритетам, визначеним Програмою діяльності Кабінету Міністрів України;
6. Опис продукції суб’єкта господарювання, у тому числі для реалізації інвестиційного проекту;
7. Маркетинг і збут продукції, у тому числі для реалізації інвестиційного проекту;
8. Виробничий план, у тому числі для реалізації інвестиційного проекту;
9. Організаційний план, у тому числі для реалізації інвестиційного проекту;
10. Фінансовий план, у тому числі для реалізації інвестиційного проекту;
11. Оцінка ефективності реалізації інвестиційного проекту;
12. Ризики;
13. Додатки.

Розробка бізнес-планів будь якого рівня складності
Замовити бізнес-план

Довідково: MANUAL FOR THE PREPARATION OF INDUSTRIAL FEASIBILITY STUDIES Newly revised and expanded edition

Бізнес план з позицій ЗУ “Про підготовку …

Бізнес план з позицій Закону України “Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за принципом “єдиного вікна”, інших НПА

На сьогодні створення сприятливого інвестиційного клімату залишається питанням стратегічної важливості, від реалізації якого залежать відтворення та вирішення сучасних проблем економіки. 21.10.2010 Верховна Рада ухвалила Закон “Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за принципом “єдиного вікна”

Метою прийняття закону є максимальне спрощення для суб’єкта інвестиційної діяльності порядку отримання послуг, пов’язаних із підготовкою та реалізацією інвестиційних проектів, шляхом запровадження принципу «єдиного вікна». Закон спрямований на спрощення для суб´єкта інвестиційної діяльності порядку отримання послуг, пов´язаних із підготовкою та реалізацією інвестиційних проектів, шляхом запровадження принципу “єдиного вікна”. Зокрема, передбачається покласти на уповноважений орган функції взаємодії із суб´єктами надання адміністративних та господарських послуг, що має спростити порядок отримання послуг суб´єктом інвестиційної діяльності, необхідних для подальшої реалізації інвестиційного проекту. Відповідно до закону, уповноважений орган забезпечує направлення наданих суб´єктом інвестиційної діяльності документів до суб´єктів надання адміністративних та господарських послуг, організовує отримання документів від суб´єктів надання відповідних послуг, а також забезпечує видачу суб´єкту інвестиційної діяльності комплекту документів, який дає право на реалізацію інвестиційного проекту.

Continue reading