Продаж нерухомості за заниженою вартістю: юридична особа – фізичній, наслідки?

Головне управління ДПС у м. Києві звертає увагу, що порядок оподаткування операцій з продажу об’єктів нерухомого майна регулюється статтею 172 розділу IV Податкового кодексу  України (далі – ПКУ).

Зокрема, передбачено, що дохід від продажу об’єкта нерухомості визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об’єкта, розрахованої органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до закону, та зареєстрованої в єдиній базі даних звітів про оцінку (п. 172.3 ст. 172 ПКУ).

Continue reading

Архітектура Львова за роками побудови

Готична архітектура – забудова до 1527 року. Кардинальній перебудові міста сприяла Велика пожежа 1527 року, що знищила готичну забудову.
Ренесансна архітектура Львова була започаткована у першій половині XVI ст.
На сьогодні комлекс ренесансних будівель Середмістя Львова є унікальним явищем не лише української архітектури, але й європейської. Стан їхнього збереження в значній мірі сприяв занесенню Середмістя до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.
Найбільший розквіт ренесансу у Львові припадає на другу пол. XVI стол., особливо на 70-90 роки того століття.
Continue reading

Ринкова вартість майна, що є предметом значного правочину АТ та ПДВ

Оцінка нерухомості
Оцінка нерухомості

Відповідно до частини 1 статті 8 Закону України “Про акціонерні товариства” ринкова вартість майна у разі його оцінки відповідно до цього Закону, інших актів законодавства або статуту акціонерного товариства визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Continue reading

Реальні збитки та вартість відновлювального ремонту при ДТП

ДТП
ДТП

Майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала (ст. 1166 ЦК).

Continue reading

Класифікація офісних будівель

Класифікація офісних будівель

Клаласифікація офісних будівель (Комітет управління нерухомості BOMA Quebec). Кожна класифікація будівель має відношення до власного ринку, і критерії можуть відрізнятися від одного до іншого ринку. На конкретних ринках клас А може бути підрозділений на такі категорії, як “Престиж”, “ААА”, “АА” і “А.” У деяких містах з’являється категорія під назвою I клас (виробничі будівлі, перетворені на офісні) і починає конкурувати з більш традиційними класами офісних будівель.

I. Загальний опис

  • Class A     – Найпрестижніші будівлі з найбільшими зручностями в кращих місцях. Вони, як правило, є найпривабливішими будівлями, побудованими з високоякісних матеріалів та методів будівництва. Завдяки їх винятковій якості будівлі класу А зазвичай здаються в оренду авторитетним орендарям за найвищими ставками оренди на ринку. Багатоповерхівка в престижному центральному діловому районі.
  • Class B     – Як правило, це трохи старші будівлі, які все ще володіють хорошим управлінням та якісними орендарями.
  • Class C – Старіша, менш бажана архітектура, обмежена інфраструктура та застаріла технологія визначають ці споруди. У них вищі, ніж середні показники вакансій для свого ринку, і здача їх в оренду може бути проблемою.                      
Continue reading