Ринкова вартість майна, що є предметом значного правочину АТ та ПДВ

Оцінка нерухомості
Оцінка нерухомості

Відповідно до частини 1 статті 8 Закону України “Про акціонерні товариства” ринкова вартість майна у разі його оцінки відповідно до цього Закону, інших актів законодавства або статуту акціонерного товариства визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Continue reading

Реальні збитки та вартість відновлювального ремонту при ДТП

ДТП
ДТП

Майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала (ст. 1166 ЦК).

Continue reading

Класифікація офісних будівель

Класифікація офісних будівель

Клаласифікація офісних будівель (Комітет управління нерухомості BOMA Quebec). Кожна класифікація будівель має відношення до власного ринку, і критерії можуть відрізнятися від одного до іншого ринку. На конкретних ринках клас А може бути підрозділений на такі категорії, як “Престиж”, “ААА”, “АА” і “А.” У деяких містах з’являється категорія під назвою I клас (виробничі будівлі, перетворені на офісні) і починає конкурувати з більш традиційними класами офісних будівель.

I. Загальний опис

  • Class A     – Найпрестижніші будівлі з найбільшими зручностями в кращих місцях. Вони, як правило, є найпривабливішими будівлями, побудованими з високоякісних матеріалів та методів будівництва. Завдяки їх винятковій якості будівлі класу А зазвичай здаються в оренду авторитетним орендарям за найвищими ставками оренди на ринку. Багатоповерхівка в престижному центральному діловому районі.
  • Class B     – Як правило, це трохи старші будівлі, які все ще володіють хорошим управлінням та якісними орендарями.
  • Class C – Старіша, менш бажана архітектура, обмежена інфраструктура та застаріла технологія визначають ці споруди. У них вищі, ніж середні показники вакансій для свого ринку, і здача їх в оренду може бути проблемою.                      
Continue reading

ПДВ при операціях з продажу землі, що знаходиться під об’єктами нерухомості

Оцінка землі Львів
Оцінка земельних ділянок у Львові

Згідно п. 197.1.21 ПКУ: «Звільняються від оподаткування операції з постачання (продажу, передачі) земельних ділянок, земельних часток (паїв), крім тих, що розміщені під об’єктами нерухомого майна та включаються до їх вартості відповідно до законодавства».

Виходячи з п. 197.1.21 ПКУ, виникає питання: Які земельні ділянки, що розміщені під об’єктами нерухомого майна, включаються до вартості нерухомого майна відповідно до законодавства? В законодавстві зустрічаємо такі об’єкти: садиба (ст.381 ЦК), підприємство (ст. 191 ЦК), тощо.

Continue reading

Дисконтування дебіторської та кредиторської заборгованості

Дисконтування дебіторської заборгованості
Дисконтування дебіторської заборгованості Львів

Довгострокові зобов’язання відображаються в балансі за їх теперішньою вартістю. Визначення теперішньої вартості залежить від умов та виду зобов’язання (п. 9 [1]).

Теперішня вартість – дисконтована сума майбутніх платежів (за вирахуванням суми очікуваного відшкодування),  яка, як очікується, буде потрібна  для  погашення  зобов’язання  в  процесі  вичайної діяльності підприємства (п. 4 [1]).

Ця зміна вартості грошей обумовлена наявністю трьох факторів:

  • інфляція;
  • здатність грошових коштів приносити дохід;
  • ризик неповернення коштів (або їх частини) в майбутньому.

Теперішня вартість майбутніх чистих  грошових  надходжень  від  активу визначається застосуванням відповідної ставки дисконту  до  майбутніх  грошових  потоків  від  безперервного  використання  активу  та  його  продажу  (списання)  наприкінці строку корисного  використання (експлуатації).  Майбутні грошові потоки  від  активу  визначаються  виходячи  з фінансових планів підприємства на період  не  більше  п’яти  років.  Якщо в підприємства є досвід визначення  суми  очікуваного  відшкодування  активу  і  наявні розрахунки, що  свідчать  про  достовірність оцінки майбутніх грошових потоків, то  така   оцінка  може  визначатися  на  підставі  фінансових  планів  підприємства, які охоплюють період більше п’яти років.

Continue reading