Зайвий інститут «Суб’єкт оціночної діяльності» ?!

На даний час успішно діють: НОТАРІУС, АРХІТЕКТОР (ІНЖЕНЕР); АДВОКАТ без надбудови.
Вищеперераховані суб’єкти самі вправі вирішувати як проводити діяльність:
– як господарські організації;
– як громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці;
– як самозайтяті особи;
– як об’єднання, тощо.
Тобто слід чітко розрізняти професійну діяльність оцінювача та форму господарювання від якої сплачується податки.
Однак Оцінювач повинен зареєструватись як СОД у формі підприємця або юридичної особи і лише тоді провадити діяльність.
Тобто існує штучна надбудова у вигляді СОД, яка вимагає додаткових державних ресурсів на адміністрування: реєстр СОД і т.д., а від оцінювача додаткових витрат на утримання СОД.
Інститут СОД виник в період коли за суб’єктом господарювання необхідно було закріпити двох оцінювачів, що не відповідає світовій практиці, та не сприяє незалежності оцінювача.
Для прикладу в цивілізованому світі – appraiser is an individual who estimates the value or worth of something. Appraisers are certified/licensed by state regulatory boards, for the states in which they practice, and appraisers must comply with the Uniform Standards of Professional Appraisal Practice. Тобто оцінювачем є фізична особа, яка отримала документ певного зразка і має право оціночної практики за певними правилами в певному регіоні.
Наведемо статистику по США (оцінювачі нерухомості) (Джерело Appraisal Institute Research Department):
– Кількість діючих оцінювачів в США – 80500 чол. або 2,55 чоловіка на 10000 мешканців, в Україні близько 2,2.
– 57% оцінювачів в професії більше 20 років.
– 39% оцінювачів – приватні підприємці; 37% – наймані працівники; 22% – власники або партнери фірм. Тобто ліцензований/сертифікований оцінювач сплачує податки за власним вибором і не обмежений ні кількістю оцінювачів в штаті не певним майновим цензом, тощо.
Пропозиція: скасувати надбудову у вигляді СОД що спричинить:
– зменшення бюджетних витрат на адміністрування такої надбудови.
– підвищить відповідальність оцінювача, та як наслідок ставлення до професії, якості робіт і т.д.
– підвищить незалежність оцінки;
– знищить таке ганебне явище, як: «здам (візьму) в оренду кваліфікаційне свідоцтво для отримання ліцензії, сертифікату», власне такі повідомлення постійно наявні в мережі internet.
Значно розширити повноваження СРО.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>