Вартість частки учасника при виході з ТОВ

Визначення вартості частки учасника товариства
Визначення вартості частки учасника товариства Львів

Протягом тридцяти днів з моменту, коли Товариство знало або повинно було знати про намір учасника про вихід з Товариства, воно повинно повідомити учасника про вартість (ціну) його частки і обгрунтувати наведений розрахунок надаючи копії необхідних для цього розрахунку документів ( ЗУ Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю  від 06.02.2018 № 2275-VIII).

Вартість частки визначається Товариством в день, що передував дню, коли учасником було подано заяву (відповідно до вимог і порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»).

Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників товариства пропорційно до розміру частки такого учасника (ст. 24 Закону № 2275).

За змістом частини першої статті 66 та статті 139 ГК України майно підприємства становлять речі та інші цінності (включаючи нематеріальні активи), які мають вартісне визначення, виробляються чи використовуються у діяльності суб’єктів господарювання та відображаються в їх балансі або враховуються в інших передбачених законом формах обліку майна підприємства.

Отже, вартість частини майна товариства, що підлягає виплаті, повинна відповідати вартості активів товариства за вирахуванням вартості його зобов’язань (тобто вартості чистих активів), пропорційній до частки учасника в статутному капіталі товариства.

Зокрема, при наявності спору між учасником ТОВ і самим ТОВ за визначенням вартості майна останнього, учасник наділений правом вимоги проведення з ним розрахунків на підставі ринкової вартості майна ТОВ, а не на підставі тієї вартості майна, у відповідності з якою майно враховується в ТОВ. Оскільки взяття майна на облік за визначеною вартістю розглядається як одностороння вольова дія ТОВ і, відповідно, не може бути беззаперечним доказом дійсної (ринкової) вартості майна ТОВ.

Тобто ВС у постанові від 24 квітня 2018 року справа №№ 925/1165/14 відмовився від правової позиції викладеній у постанові Верховного Суду України від 18 листопада 2014 року в справі №910/10168/13, що «вартість частини майна товариства, що підлягає виплаті, повинна відповідати вартості чистих активів товариства, яка визначається в порядку, встановленому законодавством, пропорційно його частці в статутному капіталі товариства на підставі балансу, складеного на дату виходу (виключення)». Виходячи з викладеного вище Велика Палата Верховного Суду вважає за необхідне відійти від цієї правової позиції .

Розрахунки проводяться на підставі дійсної (ринкової) вартості майна товариства, а не на підставі вартості, за якою майно обліковується у товаристві

Корпоративні права – це права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами (ст.  167 ГК).

Вартість корпоративного права (Вартість частки учасника) визначається за формулою:

(1)   \begin{equation*} \begin{center} Vcr =Vc \times D \end{center} \end{equation*}

де
Vcr – вартість корпоративного права;
Vc – вартість власного  капіталу  господарського  товариства або вартість господарського  товариства;
D – розмір частки корпоративних прав  у  статутному фонді господарського товариства у відсотках статутного фонду.

Тобто першочерговим та головним кроком буде визначення вартості цілісного майнового комплексу – ТОВ. При винекненні необхідності визначення вартості частки учасника чи отриманні консультації з даного питання будемо раді допомогти.

One thought on “Вартість частки учасника при виході з ТОВ”

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>