Моральна шкода, формула для розрахунку

Особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав.

(1)   \begin{equation*} \begin{center} D = d \times fv \times i \times c \times (1 - fs)\times p \end{center} \end{equation*}

Моральна шкода полягає:

 • 1) у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я;
 • 2) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім’ї чи близьких родичів;
 • 3) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку із знищенням чи пошкодженням її майна;
 • 4) у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи.

Моральна шкода відшкодовується грішми, іншим майном або в інший спосіб.

Розрахунок розміру моральної шкоди можливий з використанням різних методик в тому числі А.М. Ерделевського, Володимира Кашина.

На даний час методика А. М. Ерделевського пройшла апробацію в науково-дослідних установах судових експертиз МЮ України та рекомендована Науково-консультативною та методичною радою з проблем судової експертизи (далі — НКМР) до застосування. Рішенням про державну реєстрацію від 03.03.2010 року включена до Реєстру за реєстраційним кодом 14.1.04 «Методика встановлення заподіяння моральної шкоди та метод оцінки розміру компенсації спричинених страждань».

Зазначена методика ґрунтується на:

 • а) презумпції моральної шкоди страждань, які повинна відчути «середня», «нормально» реагуюча на протиправну щодо неї поведінку людина;
 • б) визначення базисного рівня розміру компенсації за страждання, спричинені заподіянням тяжкої шкоди здоров’ю, що приймається в розмірі 720 мінімальних розмірів зарплати;
 • в) розробленій шкалі співвідношень розмірів компенсації моральної шкоди на основі співвідношень максимальних санкцій Кримінального кодексу, що передбачають відповідальність за посягання на аналогічні права людини;
 • г) розробленій формулі, за допомогою якої можна визначити розмір компенсації та яка враховує критерії, що повинен прийняти до уваги суд при вирішенні відповідного питання.

Згідно зазначеною методикою фактичний розмір заявленої до стягнення моральної шкоди визначається за формулою:

D = d x fv x i x c x (1 – fs)

У той же час запропонована формула допускає можливість включення в неї коефіцієнта обліку мйнового стану заподіювача шкоди. В такому випадку формула набуває такого вигляду:

D = d x fv x i x c x (1 – fs) x р,

де:

D (від англ. damage — «збиток», «шкода») — розмір компенсації дійсної моральної шкоди, що обчислюється в мінімальних заробітних платах (МЗП);

d – розмір компенсації презюміруємої моральної шкоди — страждання, які не може не відчувати нормально реагуюча на зроблені у відношенні її протиправні дії людина; автор методики пропонує базисний рівень розміру компенсації. Відповідно до нього, страждання, що випробовувані потерпілим під час заподіяння тяжкої шкоди його здоров’ю, становлять 720 МЗП. 720 МЗП – це заробіток фізичної особи за 10 років при розмірі місячного заробітку у 6 МЗП. О.Ерделевський розробив таблицю, у якій зазначені розміри відшкодування презюмованої моральної шкоди. (п. Образа – 12МЗП; Неправомірна відмова в наданні громадянину інформації – 18 МЗП; Незаконне звільнення -72 МЗП, тощо).

fv (від англ. fault — «провина», violator — «те, що заподіяло шкоду»)– ступінь вини особи, яка завдала моральної шкоди, 0 ≤fv ≤ 1;  А.М. Ерделевський рекомендує для простої необережності приймати значення fv = 0,25, для грубої необережності fv = 0,5, для непрямого наміру

fv = 0,75, і для прямого наміру відповідно fv = 1,0.

і (від англ. individual — «індивідуальний»)– коефіцієнт індивідуальних особливостей потерпілого (суб’єктивного стану), 0 < i < 2; Коефіцієнт, який дорівнює одиниці, відповідає звичайної, так сказати, середньостатистичній людині. Якщо ж людина занадто болісно реагує на певні обставини, коефіцієнт повинен бути більше одиниці, якщо ж навпаки — правопорушення істотно не вплинуло на внутрішній стан потерпілого, коефіцієнт становить значення менше одиниці. Автор методики вказує: «можлива ситуація, коли сама поведінка особи дає підставу зробити висновок про її позитивне відношення до негативних в загальноприйнятому розумінні вчинків … це означає, що коефіцієнт індивідуальних особливостей дорівнює нулю (i = 0), і у відшкодуванні моральної шкоди повинно бути відмовлено»
c (від англ. circumstances — «обставини») – коефіцієнт урахування обставин, що заслуговують на увагу (об’єктивні фактори), 0 < с < 2; Автор пояснює: «…цей коефіцієнт дорівнює одиниці при «звичайних» для такого роду обставинах, і дорівнює двом у випадку, якщо ці обставини різко відрізняються від звичайних. У випадку добровільної компенсації правопорушником моральної шкоди або здійснення ним інших дій, спрямованих на згладжування заподіяних страждань, коефіцієнт обліку обставин «с» може бути прийнятий істотно меншим одиниці»

fs (від англ. fault — «провина», survivor — «потерпілий»)– ступінь вини постраждалого, 0 < fs < 2; Автором методики не встановлено чіткої градації чисельних показників даного коефіцієнта залежно від ступеня провини. Фахівцями Донецького НДІ судових експертиз була розроблена власна класифікація винності потерпілого, з огляду на психологічний й юридичний аспекти даної категорії. Згідно її, ступінь провини потерпілого приймає наступні значення:

1. Абсолютна невинність (видима відсутність зв’язку поведінки людини з настанням протиправного/негативного результату; повна відсутність сприяння злочину), fs = 0;
2. Незначна винність (це легковажне відношення до ситуації, необережність), fs = 0,25;
3. Помірна винність (це ризиковане поводження, небезпечна бездіяльність), fs = 0,5;
4. Значна винність (це провокуюча поведінка; причетність), fs = 0,75;
5. Абсолютна винність (це осмислена, добровільна, цілеспрямована поведінка, спрямована на якісну зміну себе як жертви в потерпілого), fs = 1,0

р – коефіцієнт врахування майнового стану особи, яка спричинила моральну шкоду, 0,5 < р < 1.

Джерело інформації:

 • Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда М.: Р.Валент, 2007. – 272 с.
 • ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ: ПРАВОВІ ЗАСАДИ ТА ЕКСПЕРТНІ МЕТОДИКИ. С.О. Шевцов. А.І. Тимошенко. Харків 2011.
 • Методика встановлення заподіяння моральної шкоди та розміру її компенсації. http://protokol.com.ua
 • Особливості відшкодування моральної шкоди. Формула, відповідно до якої можна вирахувати розмір відшкодування. http://rda.if.ua/n/news/2012/04/19/939/view

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>