Монополізація ринку оцінки майна

Постанова КМУ від 4 березня 2013 р. № 231 «Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування …». Невідповідність. травень 2013

Ст. 15 ЗУ «Про оцінку майна…» передбачено, що підготовка оцінювачів здійснюється за такими напрямками: • оцінка об’єктів у матеріальній формі; • оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності».

Згідно Закону Мета оцінки – це істотна умова договору на проведення оцінки майна та служить для конкретизації «цілей» з якою проводиться оцінка. Постановою КМУ від 4 березня 2013 р. № 231 створено конфлікт: приписами Постанови врегульовано тіж ж суспільні відносини, які вже врегульовано Законом. Однак Постановою в супереч ст. 15 Закону поєднано конструкцію напрям оцінки та мета оцінки та штучно створено додаткові напрямки, які суперечать Закону. Свої зауваження Проти прийняття даної Постанови висловив Президент – Лист Адміністрації Президента від 28.02.2013 р. №03-01/391. «Глава держави звертав увагу на те, що практика застосування норм, якими встановлено особливості проведення оцінки майна для цілей оподаткування, підтвердила їх помилковість. Внаслідок застосування цих норм з ринку надання послуг з оцінки майна були штучно зміщені раніше сертифіковані оцінювачі, що, у свою чергу, викликало подорожчання надання послуг з оцінки відповідного майна. Таким чином, прийняття урядом зазначеної постанови призведе до суттєвого підвищення вартості послуг з оцінки майна для згаданих цілей, створить передумови для монополізації відповідного ринку послуг і погіршить їх доступність для широких верств населення» (http://news.dtkt.ua/ua/show/24245). Однак Постанова прийнята та набрала чинності. 26 квітня 2013 року ухвалою судді Власенкова О.О. Окружного адміністративного суду м. Києва відкрито провадження в адміністративній справі про визнання незаконною та скасування постанови КМУ від 4 березня 2013 р. № 231. (Справа №826/6080/13-а.

Розгляд справи триває….

Постановою КМУ від 1 серпня 2013 р. № 501 «Про внесення змін до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. № 231» передбачено:. “звіти про оцінку, що проведена до 31 жовтня 2013 р. включно суб’єктами оціночної діяльності за спеціалізаціями 1.1—1.7 у межах напряму 1 і спеціалізаціями 2.1 та 2.2 у межах напряму 2, можуть використовуватися протягом строку дії, зазначеного у таких звітах, але не більше трьох місяців; з 1 листопада 2013 р. використовуються звіти про оцінку, що проведена відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою, крім випадку, передбаченого абзацом другим підпункту 3 пункту 2 цієї постанови.”

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>