Фонд операцій з нерухомістю – участь суб’єкта оціночної діяльності, оцінювача.

Фонд операцій з нерухомістю (фон): розрахунок вартості чистих активів, незалежна оцінка майна, переоцінка основних засобів (фондів) – участь суб’єкта оціночної діяльності, оцінювача.

Відповідно ЗУ вiд 19.06.2003 № 978-IV «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» об’єктами управління майном у системі фінансово-кредитних механізмів є фонд фінансування будівництва (ФФБ) та фонд операцій з нерухомістю (ФОН). Зокрема ст. 37 передбачено обов’язок управителя фонду здійснювати розрахунок вартості чистих активів ФОН. Чисті активи ФОН – кошти, розмір яких дорівнює різниці між вартістю майна ФОН та вартістю зобов’язань, що виникли внаслідок управління ФОН. Вартість чистих активів ФОН визначається на кінець робочого дня, що передує дню, коли буде проводитися розміщення або викуп сертифікатів ФОН, але не рідше ніж раз на квартал

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>