Реальні збитки та вартість відновлювального ремонту при ДТП

ДТП
ДТП

Майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала (ст. 1166 ЦК).

Особа, яка застрахувала свою цивільну відповідальність, у разі недостатності страхової виплати (страхового відшкодування) для повного відшкодування завданої нею шкоди зобов’язана сплатити потерпілому різницю між фактичним розміром шкоди і страховою виплатою (страховим відшкодуванням) (ст. 1194 ЦК).

Особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування.  Збитками є: 1) втрати, яких особа зазнала у зв’язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки); 2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).

Розмір збитків, що підлягають відшкодуванню потерпілому, визначається відповідно до реальної вартості втраченого майна на момент розгляду справи або виконання робіт, необхідних для відновлення пошкодженої речі (ст. 1192 ЦК).

У разі настання страхового випадку страховик у межах страхових сум, зазначених у страховому полісі, відшкодовує у встановленому цим Законом порядку оцінену шкоду, заподіяну внаслідок дорожньо-транспортної пригоди життю, здоров’ю, майну третьої особи (ст. 22  Закон України від 01.07.2004 № 1961-IV).

МЕТОДИКА товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів (від 24.11.2003 № 142/5/2092) встановлює механізм оцінки (визначення вартості) колісних транспортних засобів (далі – КТЗ), а також вимоги до оформлення результатів оцінки, оціночні процедури визначення вартості КТЗ.

Методика також застосовується з метою визначення матеріальних збитків, завданих власнику в разі пошкодження КТЗ.

Вартість матеріального збитку (реальні збитки) визначається як вартісне значення витрат, яких зазнає власник у разі пошкодження або розукомплектування КТЗ, з урахуванням фізичного зносу та витрат, яких зазнає чи може зазнати власник для відновлення свого порушеного права користування КТЗ (втрати товарної вартості) (п. 2.4 Методики).

У випадку коли, в вартість матеріального збитку, завданого власнику КТЗ, не визначається такою, що дорівнює ринковій вартості КТЗ на момент пошкодження за наявності певних ознак встановлених методикою, вартість матеріального збитку визначається як сума вартості відновлювального ремонту з урахуванням значення коефіцієнта фізичного зносу складників КТЗ (Сврз) та величини ВТВ (п. 8.3 Методики).

ТОБТО ЗАКОНОДАВЧО ВИЗНАЧЕНА МЕТОДИКА (ФОРМУЛА) РОЗРАХУНКУ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗБИТКУ (ПРЯМІ ЗБИТКИ).

А вартість відновлювального ремонту є змінною загальної формули для розрахунку реальних збитків і не може слугувати окремим показником величини реальних збитків.

Відповідно є чітко встановлена процедура визначення реальних збитків втановлена НПА.

Однак ВС підкреслив, що відмовляючи у задоволенні позову в частині відшкодування майнової шкоди, суди не звернули уваги, що різниця між виплаченою особі страховиком сумою страхового відшкодування та вартістю відновлюваного ремонту автомобіля, пошкодженого у ДТП, викликана у тому числі законодавчими обмеженнями щодо відшкодування шкоди страховиком, а саме франшизою та врахуванням зносу при відшкодуванні витрат, пов`язаних із відновлювальним ремонтом транспортного засобу (755/7666/19).

Слідуючи логіці викладеній в постанові ВС випливає, що вналідок пошкодження ТЗ старше: 5 років – для легкових КТЗ виробництва країн СНД; 7 років – для інших легкових КТЗ, вартісне вирашення зносу (Е) складників, що підлягають заміні під час ремонту покладається на винуватця ДТП. Однак жодним НПА не передбачено обов’язку відшкодування зносу вживаного ТЗ за рахунок винуватця ДТП. Тобто для згаданої категорії ТЗ за рішенням суду може бути стягнуто величину:


    \[Sum={Cc}\times{(1-E)}\]

На даний час при визначення вартості матеріального збитку завданого власнику КТЗ мала б застосовуватись Методика від 24.11.2003 № 142/5/2092, згідно якої  вартість матеріального збитку визначається як сума вартості відновлювального ремонту з урахуванням значення коефіцієнта фізичного зносу складників КТЗ (Сврз) та величини ВТВ. Величина зносу приймається експертом і може становити 0 при заміні складників на нові.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>