Експертна оцінка землі Львів Ліцензування

Залежно від мети та методів проведення оцінка земель поділяється на такі види:

  • бонітування ґрунтів;
  • економічна оцінка земель;
  • грошова оцінка земельних ділянок.

Грошова оцінка земельних ділянок залежно від призначення та порядку проведення може бути нормативною і експертною.

Експертна грошова оцінка земельних ділянок та прав на них проводиться з метою визначення вартості об’єкта оцінки.

Суб’єктами оціночної діяльності (СОД) у сфері оцінки земель є: юридичні, фізичні особи, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

Основні вимоги до СОД (ст. 6 Закон від 11.12.2003 № 1378-IV):

  • юридичні особи: наявність в штаті оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, СОД повинні бути зареєстровані у Державному реєстрі сертифікованих інженерів-землевпорядників. Однак  СОД не можуть бути зареєстровані в вказаному реєстрі.
  • фізичні особи: які отримали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок та ліцензію на виконання землеоціночних робіт у встановленому законом порядку. Однак 28.06.2015 набули чинності зміни в ЗУ “Про ліцензування видів господарської діяльності”, якими з переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню виключено землеоціночні роботи.

Тобто існує юридична колізія.

Відповідно необхідно згадати ще один Закон “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, де зазначено, що СОД є ….які отримали сертифікат суб’єкта оціночної діяльності відповідно до цього Закону, за напрямами оцінки майна.  В наказі ФДМУ 14.03.2002 № 479 серед інших наведено напрям 1 “Оцінка об’єктів у матеріальній формі”: спеціалізація 1.1 “Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них”.

Оцінка майна, майнових прав (далі – оцінка майна) – це процес визначення їх вартості на дату оцінки за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами, зазначеними в статті 9 цього Закону (далі – нормативно-правові акти з оцінки майна), і є результатом практичної діяльності суб’єкта оціночної діяльності. (ст. 3 ЗУ 12.07.2001 № 2658-III).

Експертна грошова оцінка земельних ділянок – результат визначення вартості земельної ділянки та пов’язаних з нею прав оцінювачем (експертом з питань оцінки земельної ділянки) із застосуванням сукупності підходів, методів та оціночних процедур, що забезпечують збір та аналіз даних, проведення розрахунків і оформлення результатів у вигляді звіту (ст.1 ЗУ від 11.12.2003 № 1378-IV);

З чого випливає, що на даний час, до моменту узгодження НПА, право на здійснення робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок мають:

  • юридичні особи в штаті яких працює оцінювач з експертної грошової оцінки земельних ділянок, та які отримали сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за напрямком 1 “Оцінка об’єктів у матеріальній формі”: спеціалізація 1.1 “Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них”.
  • фізичні особи, які отримали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, та які отримали сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за напрямком 1 “Оцінка об’єктів у матеріальній формі”: спеціалізація 1.1 “Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них”.

Дана позиція також висловлена «Земельною спілкою України» (Роз’яснення щодо провадження господарської діяльності з проведення землеоціночних робіт та земельних торгів після набрання чинності Законом України від 02.03.2015 № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності» http://zsu.org.ua/novini/podiji-asotsiatsiji/10911-roz-iasnennia-shchodo-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-z-provedennia-zemleotsinochnykh-robit-ta-zemelnykh-torhiv-pislia-nabrannia-chynnosti-zakonom-ukrainy-vid-02-03-2015-222-viii-pro-litsenzuvannia-vydiv-hospodarskoi-diialnosti): “Таким чином, до внесення змін у Закон України від 22.05.2003 № 858-IV «Про землеустрій», які б дозволили проведення реєстрації юридичних осіб у Державному реєстрі сертифікованих інженерів-землевпорядників, до юридичних осіб як суб’єктів господарювання має застосовуватися лише вимога щодо наявності у своєму складі оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

 

 

One thought on “Експертна оцінка землі Львів Ліцензування”

  • Якщо оцінювач отримав кваліфікаційне свідоцтво з екперної грошової оцінки землі, зарестровпний в реєстрі держкомзему і він підписує звіт то для чого прив’язувати сюди реєстр землеворядників

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>