Нерухомість

Нерухомість – це земельна ділянка без поліпшень або земельна ділянка з поліпшеннями, які з нею нерозривно пов’язані, будівлі, споруди, їх частини, а також інше майно, що згідно із законодавством належить до нерухомого майна.

Сфера:

  • підготовка аналітичних оглядів ринку нерухомості і його сегментів;
  • проведення вибіркових спостережень ринку нерухомості, тощо.

Об’єктами правочинів можуть виступати: квартира; магазин; офіс; нежитлове приміщення; будинок житловий та нежитловий; будівля; споруда; незавершене будівництво; передавальні пристрої; траспортний засіб; обладнання; механізм; земельна ділянка (експертна грошова оцінка); товари, запаси; основні засоби, нематеріальні активи, незавершенео будівництво, довгострокові фінансові вкладення; довгострокова дебіторська заборгованість та відстрочені податкові активи, поточна дебіторська заборгованість; матеріальні оборотні активи (запаси, товари); довгострокові та поточні фінансові інвестиції; векселі одержані; довгострокові та поточні зобов’язання; цілісний майновий комплекс, паї, цінні папери, майнові права та нематеріальні активи, у тому числі права на об’єкти інтелектуальної власності.