Оцінка майна

Оцінка майна – оцінка майна, майнових прав (далі – оцінка майна) це процес визначення їх вартості на дату оцінки за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами, і є результатом практичної діяльності суб’єкта оціночної діяльності /ВРУ Закон № 2658-III від 12.07.2001 «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»/

Об’єкти оцінки – майно та майнові права, які підлягають оцінці. Об’єкти оцінки класифікують за різними ознаками, зокрема, об’єкти оцінки в матеріальній та нематеріальній формі, у формі цілісного майнового комплексу. /Постанова КМУ «Про затвердження Національного стандарту N 1 “Загальні засади оцінки майна і майнових прав” (Національний стандарт, п.3) від 10 вересня 2003 р. N 1440 м.Київ/

ОБ’ЄКТИ ОЦІНКИ:

Коротко зупинимось на різновидностях об’єктів оцінки, в процесі оцінки майна для визначення оціночної вартості, ринкової вартості, інвестиційної вартості, інших видів вартості, та наведемо їх визначення, експерна оцінка:

НАПРЯМКИ ОЦІНКИ ЗГІДНО НПА:

 1. Оцінка об’єктів у матеріальній формі:
 • 1.1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі експертна грошова оцінка земельних ділянок. Об’єкти у матеріальній формі, що підлягають оцінці, за класифікаційною ознакою – об’єкт: – Земельна ділянка; – Квартира; – Житлове приміщення відмінне від квартири; – Садиба; Будівля (житлові будинки, нежитлові будинки, гуртожитки, готелі, ресторани, торговельні будівлі, промислові будівлі, вокзали, будівлі для публічних виступів, для медичних закладів та закладів освіти та т. ін.); – Нежитлове приміщення; – Споруда; – Інженерні споруди.
 • 1.2. Оцінка машин і обладнання.
 • 1.3. Оцінка дорожніх транспортних засобів. За класифікаційною ознакою – об’єкт: автобус; автомобіль вантажний; автомобіль легковий; мототехніка; напівпричіп; причіп; спеціальний та спеціалізований транспортний засіб.
 • 1.7. Оцінка рухомих речей, крім таких, що належать до машин, обладнання, дорожніх транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів та тих, що становлять культурну цінність.
 1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності:
 • 2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності).
 • 2.2. Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності: літературні та художні твори; комп’ютерні програми; компіляції даних (бази даних); виконання; фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення; винаходи, корисні моделі, промислові зразки; компонування (топографії) інтегральних мікросхем; раціоналізаторські пропозиції; сорти рослин, породи тварин; комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення; комерційні таємниці; інші об’єкти, що згідно із законодавством належать до об’єктів права інтелектуальної власності.

ОБОВ’ЯЗКОВІСТЬ ОЦІНКИ:

В цивільному обігу перебуває багато речей (майна), перехід прав на які відбувається за певними правочинами, відповідно виникає обов’язковість, доцільність проведення оцінки майна. Детальніше

Сфера діяльності

 1. Оцінка майна у Львові та області в т.ч оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, екперна грошова оцінка земельних ділянок,  майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності: практична діяльність з оцінки майна – складання звіту з оцінки майна при розрахунку вартості.
 2. Консультаційна діяльність, яка полягає в наданні консультацій з оцінки майна суб’єктам оціночної діяльності, замовникам оцінки та (або) іншим особам в усній або письмовій формі.
 3. Розрахунок вартості збитку (шкоди).
 4. Складання кошторису на ремонтні роботи.

Ключові слова

оцінка землі експертна грошова оцінка землі експертна грошова оцінка земельних ділянок оцінка майна експертна оцінка незалежна оцінка майна оцінка нерухомості оцінка квартири оцінка магазину оцінка приміщення оцінка обладнання оцінка транспорту оцінка машини переоцінка основних засобів експертна оцінка оцінювач оцінка торгового знаку оцінка торгових марок оцінка знаку для товарів і послуг оцінка торгівельних знаків оцінка нематеріальних активів складання інвестиційного проекту складання бізнес плану розробка бізнес планів розрахунок збитку складання кошторису визначення вартості ремонтних робіт оцінка майна підприємства оцінка бізнесу оцінка підприємства 0677659152